Rikkurit ulos satamista

Kiitän ahtaajien puolesta kaikkia allekirjoittaneita meille antamastanne tuesta! Adressi suljettiin maanantaina 22.3.2010.

Työntekijöiden lakko-oikeus on määritelty perustuslaissa ja se on turvattu kansainvälisin sopimuksin. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että lakko-oikeus on turvattu. Kilpailukyky ei syrjäytä lakko-oikeutta.

Lakko jää työntekijöiden ainoaksi vaihtoehdoksi silloin, kun työehdoista ei päästä sopimukseen neuvottelemalla. Sopimukseen tarvitaan aina vähintään kaksi osapuolta.

Lakossa ovat työt. Ahtaajien lakossa työnantajat ovat värvänneet lakonmurtajia eli rikkureita mm. ulkomailta tekemään lakonalaista työtä. Satamien rikkurit ovat moderni versio Pihkalan kaartista, joka aikanaan yritti murtaa lakkoja.

Ammattitaidottomia rikkureita käyttävät operaattorit syyllistyvät työturvallisuuden vähättelyyn. Vuosaaren satamassa rikkuri rikkoi laivan tutkakalustoa. Kukaan ei vielä tuolloin loukkaantunut. Mitä sitten, kun joku loukkaantuu tai jopa kuolee tehdessään rikkurityötä?

Ajetaan rikkurit ulos satamista!

Ahtaajien puolesta    Ota yhteyttä adressin tekijään