Kansalaisadressi Sierilän voimalaitoksen vastustamiseksi

Rovaniemen ja Vanttauskosken välinen alue, jossa Sierilä sijaitsee, on Kemijoen viimeinen luonnontilassa oleva jokialue. Maisemalle omaleimaista ovat korkeat rantatörmät sekä kapeat karikkoiset virtapaikat. Asutusta on nauhamaisesti joen molemmin puolin. Alueella on elinvoimaisia kyliä, joissa on kehittyvää maa- ja metsätaloutta sekä jalostus- rakennus- ja matkailualan yrityksiä. Sierilän alueella on myös seitsemän koskialuetta, joissa harjoitetaan aktiivista virkistyskalastusta.

Kemijoki Oy jätti vuoden 2005 lopussa Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon hakemuksen voimalaitoksen rakentamiseksi Sieriniemeen Oikaraisen kylälle noin 20 kilometriä Rovaniemeltä itään.

Toteutuessaan hankkeella olisi peruuttamattomia vaikutuksia ympäröivien alueiden ainutlaatuiseen luontomaisemaan. Säännöstelyn mukanaan tuoman vedenpinnan vaihtelun lisääntymisen myötä jäätilanne heikentyisi ja joen virkistyskäyttömahdollisuudet vaarantuisivat aina Rovaniemen kaupungin edustalle asti. Virkistyskalastusmahdollisuudet heikkenisivät merkittävästi tärkeimpien voimalaitoksen yläpuolisten koskialueiden jouduttua veden alle. Lisäksi vesiliikenneyhteys Vanttauskoskelta Rovaniemelle katkeaisi vaikeuttaen Kemijoen hyödyntämistä matkailukäytössä nyt ja tulevaisuudessa.

Vaadimme adressilla jokialueen säilyttämistä luonnontilassa ja vastustamme Sierilän voimalaitoksen rakentamista.

Kotisivut www.sierila.net