Saimaan järvilohireitti vapaaksi

Ota yhteyttä adressin tekijään

TONNI TÄYNNÄ!

2014-03-11 20:24:54

Kiitokset kaikille jo tähän mennessä allekirjoittaneille! Lupasin alkaa käymään keskustelua Palokin voimalaitoksen omistajan kanssa, sekä kalatalouskeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön välillä, mikäli 1000 allekirjoittajaa adressille löytyy. Nyt se on saavutettu! KIITOS! Ja se kuuluu teille.

Minulla on ollut mukavasti aikaa miettiä kuinka Palokin voimalan aiheuttamat haitat voidaan väistää joko purkamalla voimala tai rakentamalla "ohituskaista" kutualueilleen pyrkiville lohille, taimenille ja muillekkin viimeisille luonnostaan lisääntyville kaloille. Olen hyvin toiveikas ideoineni ja uskon lujasti siihen, että esittämäni mallit tulee kiinnostamaan myös muita vesivoimayhtiöitä.

Avasin tämän adressin jo liki 4 vuotta sitten Huhtikuussa 2010 ja viime aikoina erittäin uhanalaisen Saimaan järvilohen puolesta huolestuneet on mielestäni ansainnut kunniamaininnan. Yksi heistä on ehdottomasti Jasper Pääkkönen.

Jasper & Co. ovat vapaehtoistoimillaan nostaneet nämä asiat julkisuuteen ja median puheenaiheeksi. Ilman meidän tavallisten harrastajakalastajien ja kalakannoista yleensäkin huolestuneiden tukea eivät hekään pärjää markkinatalouden hallitessa. Viimeisin Jasperin ansaitsema kiitos on katsottavissa: http://areena.yle.fi/tv/2172430

Hieman henkilökohtaista mielipidettäni raottaen:

Vesivoimaa ei ole mielestäni syytä yleisesti paheksua, vaan se tulisi nähdä yhtenä puhtaimmista ja tehokkaimmista tavoista tuottaa energiaa- myös sinun tarpeisiin. Kysymyhän on vain siitä, kuinka ympäristöä kunnioittaen nämä voimayhtiöt haluavat sen tuottaa ja myös myydä asiakkailleen! Kuluttaja on loppupelissä se joka siihen eniten vaikuttaa.

Kun kysymyksessä on yritys, niin on aivan selvää, että yrityksen tavoitteena on maksimoida tuotto. Vastaavasti tuon voiton yrityksille maksaa kuluttajat. Tässä yhtälössä olemmekin sitten saavuttaneet pisteen, jossa meillä kuluttajilla on mahdollisuus vaikuttaa myös tuohon tapaan, kuinka kestävästi voimayhtiöt energiansa tuottavat ja myyvät. Meillä huolestuneilla on myös monta muuta tapaa vaikuttaa ja yksi niistä on: http://projectfishrun.fi/kalatiesahko/

Adressiin osallistuneille haluan tiedottaa, että oma tapani vaikuttaa on pyrkimys palauttaa luonnollisesti lisäänyvien kalakantojen kutupaikat ja pääsy näille paikoille. Sydämmen asianani on Saimaan järvilohi ja sen luontaisen lisääntymisen palauttaminen. Kohteita olen valinnut 3 ja aikarajaksi olen asettanut oman elinkaareni loppuosan. Enon- ja Ilomantsin alueelle jakautuva Ala-Koitajoki on 1. tavoite. Toisena on Palokin voimalaitoksen ohitus ja Vaikkojoen luonnontilassa olevat yli 20 hehtaaria alkuperäisiä kutualueita, sekä kolmantena Joensuun kaupungin alueella sijaitsevat Utrankoskien ennallistaminen.

Tässäpä sitä yhdelle "kalahullulle" elämän sarkaa :) - onneksi ei tarvitse olla yksin!

Wattenfallin juoksutuksista syksyllä tekemäni tutkintapyyntö Ala-Koitajoella:  http://yle.fi/uutiset/vattenfallin_juoksutuksista_poliisille_tutkintapyynto/6966527

,ei tutkijan mielestä ylittänyt tutkintakynnystä siltä osin, että Wattenfall olisi rikkonut lupaehtojaan, mutta asia on vielä kesken, sillä tutkintapyynnössäni en sanallakaan maininnut selvittämään Wattenfallin lupaehtoja säännöstellä Koitereen pintaa, vaan selvittämään onko  kyseessä ympäristörikos. Odottelen edelleen esitutkintapöytäkirjaa, eikä tämä jää tähän! Laitan tähän vielä alkuperäisen tutkintapyyntöni, että jokainen asiasta kiinnostunut voi nähdä mitä pyysin selvittämään:

TUTKINTAPYYNTÖ ESITUTKINTAVIRANOMAISELLE

Asia

Ilmoitus esitutkintaviranomaiselle Ala-Koitajoella tapahtuneesta Vattenfall Oy:n ohijuoksutuksesta. Wattenfall Oy:n ohijuoksutukset tuhosivat äärimmäisen uhanalaisen järvilohen kutupesiä Pohjois-Karjalan Ala-Koitajoella. Veden juoksutusta Ala-Koitajokeen nostettiin 21.11. neljästä kuutiosta peräti kahteenkymmeneen kuutioon sekunnissa Vattenfall Oy:n toimesta, jolloin kutupesät tuhoutuivat. Ala-Koitajokeen on syksyn aikana muun muassa istutettu kutuvalmiita lohia, joista ainakin osa ehti onnistuneesti kutea jokeen.

Toimenpidepyyntö

Pyydämme poliisia suorittamaan esitutkinnan sen selvittämiseksi, onko Vattenfall Oy toiminut lainvastaisesti. Pyydän poliisia selvittämään 21.11.2013 Hiiskosken padon alapuolisessa Ala-Koitajoessa tapahtuneen onnettomuuden syyn ja liittyykö onnettomuuteen mahdollisesti tahallinen tai tuottamuksellinen teko tai laiminlyönti, joka rikkoo Ympäristölakia. (Lain mukaan yritysten pitää hakea lupa sellaisiin toimiin, jotka huonosti suunniteltuina voivat vahingoittaa ympäristöä). Asia on kiireellinen syyteoikeuden vanhenemisen takia.

Asian ilmitulo

Asia on tullut ilmi RKTL:n tutkimuksissa Hiiskosken alapuolisissa pintasukelluksissa muutama päivä tapahtuman jälkeen, joissa on todettu kutupesien tuhoutuneen voimakkaan virran huuhtoessa kutupesät rikki.

Havaittu lainvastaisuus

Asiassa on toimittu vastoin ympäristönsuojelulakia mitä ympäristörikoksista on säädetty mm. 5§ ja mahdollisesti myös vastoin luonnonsuojelulakia ja pyydän viranomaista selvittämään myös mahdolliset muut rikkeet.

Vahingonkärsijät

Toimilla on aiheutettu vakavaa haittaa erittäin uhanalaisen Saimaan järvilohen tulevaisuudelle selvitä takaisin luonnonvaraiseksi kannaksi. Vahingon laajuus käsittää koko Vuoksen vesistöalueen, sen ranta-asukaat, harrastaja kalastajat,
ammatti kalastajat, matkailuelinkeinon ja Saimaan järvilohen palauttamiseksi tomivat
tahot, sekä järjestöt ja vapaehtoiset toimijat.

Asian merkitys

Mielestämme asialla on hyvin laaja yhteiskunnallinen merkitys kaikkien hyvinvoinnin, oikeuksien ja erittäin uhanalaiseksi luokitellun Saimaan järvilohen
tulevaisuuden kannalta. On myös huomioitava, että ympäristörikoksiin liittyy usen myös talousrikollisuus- tai vastaavasti ympäristön tuhoamisella ja sen luonnollisen jatkumon tuhoamisesta saatava taloudellinen hyöty.

Liitteitä tapahtumien kulusta, havainnoista, yleisöilmoituksista, näytteistä ja vahinkojen laajuudesta toimitamme niiden valmistuessa ja pyydettäessä.

Polvijärvi 03.12.2013

Seppo Lavikainen - Polvijärven kunnanhallituksen jäsen, harrastaja kalastaja


Kari Kulmala - liikkuva poliisi, ylikonstaapeli, harrastaja kalastaja, varakansanedustaja Rääkkylä

 

Noh, edetään sopimalla, mutta kaikkea ei voi katsoa loputtomasti läpi sormien.

t. Seppo Lavikainen

 

 

 

 


seppo lavikainenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.