Suosituimmat adressit vuonna 2010 - Suomi

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | 12 kuukautta | Tämä vuosi (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vaadimme vihdoinkin meluvallia Hämeenlinnanväylälle, välille Kannelmäki-Kaivoksela

Valtatie 3 -hanke joukkoliikennekaistojen, meluesteiden, eritasoliittymien ramppien sekä kevyen liikenteen väylien rakentamiseksi, välillä Kannelmäki–Kaivoksela on entistäkin tärkeämpää toteuttaa mahdollisimman nopealla aikataululla.Olemme Kaarelan Omakotiyhdistys ry:n toimesta olleet kahdesti yhteydessä hankkeesta, niin liikenne- kuin valtionvarainministeriöönkin.Kuluneellakaan vaalikaudella valtionrahoitusta ei ole osoitettu kohteeseen, vaikka sen kiireellisyys on KIISTATON!Meluvallia on toist

Luotu: 2010-03-17 Tilastot

Aittakorven koulu turvallisuusriski

Hyvät Vanhemmat!!!Aittakorven koulun peruskorjausta UHKAA JÄLLEEN siirtyminen SÄÄSTÖSYISTÄ!!!???? Laitetaan kova  kovaa vastaan ja näytetään että meidänkin mitta alkaa olla täysi... TERVEELLE JA  PAREMMALLE TULEVAISUUDELLE!!!          

Luotu: 2010-09-20 Tilastot

Turku-lisän käyttöönoton puolesta kotihoidontuen yhteydessä

Lasten kotihoidontuki on kohtuuttoman pieni. Kaikissa muissa suurissa kaupungeissa (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa ja Oulu) on otettu käyttöön kuntalisä lasten kotihoidontuen yhteydessä. Kuntalisän käyttöönotto lisää lapsiperheiden valinnan vapautta ja kannustaa vanhempia olemaan kotona pienten lastensa kanssa pidempään. Kotihoidon tukeminen kuntalisällä vähentää myös alle 3-vuotiaiden päivähoitopaikkojen tarvetta. Tähän adressiin kerätään nimiä toukokuun 2010 loppuun ja tämän jälkeen se luovu

Luotu: 2010-04-06 Tilastot

Evitskog olkoon Evitskog

Vastustamme aloitetta ottaa Hievala Evitskogin suomenkieliseksi rinnakkaisnimeksi

Luotu: 2010-09-03 Tilastot

Turun nostettava päivähoidon palvelusetelin arvoa - Åbo måste höja värdet på barndagvårdens services

Turun nostettava päivähoidon palvelusetelin arvoa (svensk version nedan) Me allekirjoittaneet emme hyväksy kaupungin säästötoimia, joilla vaikeutetaan entisestään Turussa asuvien lapsiperheiden asemaa – vaadimme, että Turun luottamushenkilöt nostavat lasten päivähoidon palvelusetelin arvoa. Peruspalvelulautakunta on 30.9.2009 (§ 400) päättänyt, että palvelusetelin kattohinta 3-6-vuotiaiden lasten hoidosta on 705 euroa kuukaudessa. Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sanotaan (

Luotu: 2010-03-04 Tilastot

Vastustamme Kirkkonummen kunnan kuntalisän uudistusta

Vastustamme Kirkkonummen kunnan aikomusta puolittaa kotihoidon tuen kuntalisä yli 3-vuotiaasta lapsesta. Vielä tällä hetkellä kunta maksaa yli 3-vuotiaasta lapsesta kuntalisää 100,91 €/kk, mutta on esitetty sen puolittamista 50,00€/kk. Lapsiperheelle tuen puolittaminen on iso menetys! Tämä koskettaa etenkin pienituloisia perheitä, sillä samanaikaisesti myös Kelan maksaman sisarkorotuksen määrä pienenee. Alle 3-vuotiaasta sisaruksesta maksetaan 94,09 €/kk ja yli 3-vuotiaasta 60,46 €/kk.Siis lapsi

Luotu: 2010-10-19 Tilastot

Pelasta Koirametsä

Östersundom on uutta Helsinkiä, johon kaupunki aikoo kaavoittaa uuden asuinalueen 40 000 asukkaalle. Alueella asuu nyt asuu noin 2 000 asukasta. Tällä alueella sijaitsee Koirametsä niminen ulkoilualue, joka on ainoa suuri ulkoilualue koirille koko pääkaupunkiseudulla. Lisätietoja Helsingin kaupungin sivuilta: http://www.hel.fi/wps/portal/Rakennusvirasto/Viheralueet?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/HKR/fi/Viheralueet/Koira+kaupungissa/Koira-aitaukset/Koiramets_ Uusien kaavamääräysten astuessa voimaan vuonna 2

Luotu: 2010-04-22 Tilastot

Totalrenovera Kvarnbackens skola - vi vill ha hälsosam skolmiljö

I Kvarnbackens skola har konstaterats omfattande fukt- och mögelskador, trots att provbitar och inneluftsmätningar har tagits enbart från valda delar av huset. Eftersom skador upptäckts på många olika håll i skolhuset, så är en avgränsning av reparationerna till vissa utrymmen praktiskt taget omöjlig. Sommarlovet räcker knappast till för de nödvändiga reparationerna. Hälsoskyddets inneluftsmätningar har härtills visat att halterna av bakterier, mögelsporer och strålsvamp ligger under tillåtna gr

Luotu: 2010-04-23 Tilastot

Pelastetaan Keskikylän koulu!

Oikeutta Keskikylän koululle! Jalasjärven kunnassa on viime syksystä alkaen suunniteltu mittavia säästötoimenpiteitä. Erityisesti suurennuslasin alla on ollut kunnan kouluverkko. Yhdeksi lakkautettavista kouluista on suunniteltu Keskikylän koulua. Olemme pöyristyneitä tästä tavoitteesta. Keskikylän koulu on tunnettu hyvästä maineestaan sekä työ- ja oppimisilmapiiristä. Opetus on vahvan ammattitaitoista ja laadultaan tasokasta. Koulun tilat ovat käyttökelpoiset ja toimivat. Yhdessä laajan piha- j

Luotu: 2010-02-09 Tilastot

Rantarataa parannettava, ei oikorataa Lohja-Salo

RANTARATAA PARANNETTAVA, EI OIKORATAA LOHJA – SALO Me allekirjoittaneet kannatamme rantaradan parantamista eli 0+-vaihtoehtoa. Vastustamme kaikkia nopean (250 – 300 km/t) junayhteyden oikoratalinjauksia Lohja – Salo -välille perusteettomina, radan vaikutusalueen luonto-, kulttuuriympäristö- ja maisema-arvoja loukkaavina, asukkaiden elin- ja elinkeino-olosuhteita haittaavina sekä jo nyt kiinteistöarvoja romahduttavina. Vastustamme veronmaksajien maksettavaksi tulevaa, arviolta noin 1,4 mrd euro

Luotu: 2010-04-23 Tilastot