Suosituimmat adressit vuonna 2015 - Suomi

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | 12 kuukautta | Tämä vuosi (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

EI Vanttilan lumenkaatopaikalle NEJ till snödumpning i Fantsby

Vastustamme Espoon Vanttilaan rakenteilla olevaa lumenkaatopaikkaa. Vaadimme toimenpideluvan purkamista ja lumenkaatopaikan välitöntä siirtoa sellaiselle alueelle, jossa siitä ei ole tämänkaltaista kohtuutonta haittaa asutukselle, asukkaille, vieressä olevalle koululle ja koululaisille Vanttilan, Kurttilan ja Kauklahden alueella. Tuhansien lumirekkojen ajelu lapsivaltaisella alueella on saatava estettyä. Viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön on saatava säilyä viihtyisänä ja turvallisena! Täl

Luotu: 2015-08-26 Tilastot

Lapinlahden Lähde kaupunkilaisille

Tule mukaan auttamaan Helsingin kaupunkia tekemään kestävä päätös Lapinlahden sairaala-alueen uudesta elämästä. Lapinlahden Lähde tarjoaa lähes 200 vuotta kaupunkilaisia palvelleelle, kulttuurihistoriallisesti merkittävälle rakennukselle ja sen puistomaiselle ympäristölle arvoisensa elämän kulttuurielämyksiä ja mielen hyvinvointia vahvistavana lähteenä. Lapinlahden Lähteen yhteisöllinen toiminta on avointa kaikille kaupunkilaisille. Lapinlahden Lähde ja Osuuskunta Tilajakamo 170 vuokralaisen kan

Luotu: 2014-10-24 Tilastot

Maahantulokriisi

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MAAHANTULON KIELTÄMINEN TURVALLISESTA EU-MAASTA SAAVUTTAESSA JA MAAHANTULON EDELLYTYSTEN VÄLIAIKAINEN KÄYTTÖÖNOTTO Lainsäädäntövaltaa Suomessa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta. Suomen valtiontalous ei kestä tällä hetkellä tapahtuvaa hallitsematonta turvapaikanhakijoiden virtaa. Suomen kansalaisilta ei voida leikata etuja, jotka vaikuttavat monessa tapauksessa heidän ansiotasoonsa merkittävästi ja samaan aikaan maksaa EU-alueen turvapaikan hakijoiden ku

Luotu: 2015-10-18 Tilastot

Ei kaatopaikkaa Nastolaan (Montariin tai Uuteenkylään)

  Nastolan ”kierrätyspuistoa” eli kansankielelle suomennettuna kaatopaikkaa on viety eteenpäin nopealla vauhdilla ja harhaanjohtavalla viestinnällä.  Vähintään puolet kaatopaikalle tuodusta jätteestä myös jää Nastolaan loppusijoitukseen, mikä kertoo aivan muusta kuin kierrättämisestä. Tavanomaisten jätteiden lisäksi sijoitettavaksi tulee vaarallisia teollisuus- ja rakennusjätteitä, kuten asbestia, saastunutta tuhkaa ja teollisuuden prosessien vaarallisia jäännösjätteitä. Vaarallisia jätteitä o

Luotu: 2015-03-06 Tilastot

Opinto -eikä muihin tukiin kosketa!!

Hallituksen miesnerot, Sipilä ja Stubb aikovat leikata tuloista, jotta saadaan säästöä määräaikaan mennessä. Valitettavasti säästöä leikataan väärästä paikasta: koulutuksesta ja opiskelusta leikataan jopa 70 miljoonaa euroa vuoteen 2019 mennessä. Asiaa pahentaa se, että kampanjoiden aikana Sipilä ja Stubb lupasivat olla koskematta näihin leikattaviin kohteisiin. Joten miten käy opiskelijoiden? Yhä enemmän heistä ajautuu lopulta tilanteeseen, jossa ei ole varaa opiskella ollenkaan ja näin työttöm

Luotu: 2015-05-28 Tilastot

Poistetaan ex-presidentille maksetut etuudet

Ex-presidentille yhteiskunnan maksamat menot ovat paisuneet kohtuuttomiksi. Demokraattisessa valtiossa ei ole sääty-yhteiskuntaa, laki on sama kaikille. Ex-presidentin kaikki tulot saatava verolle. Jatkossa ex-presidentti maksaa itse myös vuokran, soittaa tarvittaessa taksin sekä maksaa toimistotilat ja sihteerin. Entisten tasavallan presidenttien määrärahan käyttö 2013 ja 1-10/2014 2013 1-10/2014 Presidentti Koivisto 23 768 -sihteeri- ja toimistopalvelut sekä kuljetukset 18 888 -toimitilavuok

Luotu: 2015-01-08 Tilastot

Elävän Lasipalatsin aukion puolesta!

Vastustamme Lasipalatsin aukion uutta asemakaavaehdotusta joka uhkaa viedä esiintymispaikan lukuisilta taiteilijoita ja muusikoilta, leivän suusta ravintolatyöntekijöiltä. Itse Amos Andersonin taidemuseota emme vastusta, sillä kaikelle kultturille löytyy paikkansa.   TAUSTAA (HS 28.5.2015 2:00) Lasipalatsin aukion alle rakennettava Amos Andersonin taidemuseo saattaa tarkoittaa Mbarin ja Ravintola Lasipalatsin terasseille loppua. Aukiota koskevassa asemakaavaehdotuksessa kielletään kiinteiden lat

Luotu: 2015-06-18 Tilastot

Mynämäen vuodeosaston säilyttämisen puolesta

Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus teki 26.8.2015 kokouksessaan äänestyksen jälkeen päätöksen lakkauttaa Mynämäen vuodeosasto ja keskittää vuodeosastotoiminta Maskuun. Tämä päätös ei palvele kuntalaisia eikä myöskään tuo säästöjä, jos katsotaan hieman pidemmälle kuin ensi vuoteen. Mynämäellä on väestörakenteen mukaan eniten ikäihmisiä Akselin kuntia verratessa ja määrä tulee lisääntymään, joten vuodeosastopalvelua tarvitaan nimenomaan Mynämäellä. Mynämäen vuodeosastoa on myös mahdolli

Luotu: 2015-08-28 Tilastot

KÄMMENNIEMEN TERVEYSASEMA PALVELUINEEN SÄILYTETTÄVÄ

Alueen asukkaina vetoamme päättäjiin Kämmenniemen terveysaseman ja sen palvelujen säilyttämiseksi. Lähitorin sijaan tarvitsemme ensisijaisesti toimivaa terveysasemaa palveluineen lähipalveluna. Huomioon ottaen pitkät etäisyydet, vanhukset ja ala-ikäiset on kestämätöntä keskittää terveydenhuolto Linnainmaalle. Kämmenniemen terveysasema on käyttöasteeltaan hyvä. Tosiasiallisesti nyt tehtyä keskittämissuunnitelmaa tehdessä ei ole kuultu alueen asukkaita. Tehty keskittämissuunnitelma on vastoin vuon

Luotu: 2015-05-14 Tilastot

ERÄPYHÄN RETKEILYALUE SÄILYTETTÄVÄ JA SUOJELUALUE LAAJENNETTAVA

Oriveden kaupunki suunnittelee tekevänsä ensi talvena avo- ja harvennushakkuita Eräpyhän komealla alueella, aivan nykyisen luonnonsuojelualueen vieressä. Hakkuisiin on joutumassa suojelunarvoista metsää, joka täyttää esimerkiksi METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet. METSO-ohjelmaa toteuttava Pirkanmaan ELY-keskus on käynyt alueen suojelusta neuvotteluja Oriveden kaupungin kanssa, mutta jostakin syystä kaupunki ei ole tarttunut suojeluun, vaikka siitä maksettaisiin korvaus. Karttal

Luotu: 2015-09-16 Tilastot