Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | Tämä vuosi (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2015 Koko ajalta Adressin nimiLuotu
659 659 Vetoomus Metsolan ja Korelan alueen lasten tulevaisuuden puolesta
Me allekirjoittaneet vetoamme, että Kotkan kaupungin päättäjät ja virkamiehet ottaisivat seuraavat asiat huomioon päättäessään Metsolan ja Korelan alueen (myöhemmin vetoomuksessa “alue”) lasten tulevaisuudesta. Huomioitavat näkökulmat nykyiseen kouluverkkoselvitykseen verraten: Alueen lapsilla tulee olla oikeus käydä samaa koulua. On kohtuutonta, jos koulunkäyntirajat ovat kouluverkkoselvity...
11.03.2015
657 701 Yleltä julkinen anteeksipyyntö Tapanilan uhrille
Ylen A-studiossa 20.3.2015 oli aiheena maahanmuuttajien tekemät rikokset ja erityisesti Tapanilan joukkoraiskaus. Koimme ohjelman sävyn aiheeseen nähden liian kepeäksi ja uhrin kärsimystä vähätteleväksi. Vaadimme Yleltä julkisen anteeksipyynnön ja jatkossa asiallisempaa linjaa vakavien väkivaltarikosten käsittelyyn....
21.03.2015
650 650 Perniön lukion puolesta! (Suljettu)
Adressi hyvän, aktiivisen ja toimivan Perniön lukion säilyttämisen puolesta. Perniön lukio uhataan lakkauttaa Salon kaupungin johdon toimesta osana sopeuttamistoimia, mikäli valtionavustukset pienille lukioille lopetetaan. Lukion lakkauttamisella on vakavia seurauksia: nuorten kaupungista pois muuttaminen, koulumatkojen kohtuuton pidentyminen, luokkakokojen suureneminen, Salon reuna-alueiden kuiht...
18.05.2015
650 3 286 Say NO to environmental devastation that quarry will cause.
We strongly oppose plans for a quarry in Espoo, Finland. Esbogard Ltd. plans to excavaate a huge area, 73 hectares, for granite extraction and landfill. The project schedule spans generataions: it is likely to take more than a hundred years to complete. But the environment will be permanently ruined. The project area directly intersects an important ecological corridor for migratory wildlife. Addi...
29.05.2014
650 3 286 Vastustamme Espoonkartanon louhoshanketta !
Esbogård Ab suunnittelee valtavaa, 73 hehtaarin louhos- ja maanläjitysaluetta Halujärven ja Ämmässuon välimaastoon. Ohessa Arviointiohjelma Tämä hanke tuhoaisi täysin ympäröivän luonnon ja vesistöt saastuisivat. Myös meidän ainoa elinkeinomme, hevostalous, loppuisi kokonaan. Louhos alue on meidän rajanaapurimme, ja hevosemme laiduntavat vain pari sataa metriä suunnitteilla olevan louhoksen reunalt...
29.05.2014
650 3 286 Nej till Esbogårds stenbrott
Esbogård planerar ett 73 hektar stort bergs schaktnings och markdumpnings område strax norr om Haluträsket och söder om Kärringmossens gamla avstjälpnings plats. Se bedömnings programmet här:Arviointiohjelma Dethär projektet skulle totalt förstöra den omkringliggande naturen och förorena vattendragen. Vårt levebröd skulle också ta slut  då hästnäringen vi idkar skulle upphöra. Vi ligger rågranne t...
29.05.2014
646 646 Koe-eläinpuiston radio ohjelman uusinnan jatkuminen 2015 (Suljettu)
Tämä adressi on tarkoitettu Gösta Sundqvistin luoman radio-ohjelma Koe-eläinpuiston kuuntelijoille ja faneille. Adressi on perustettu siksi, koska ohjelman uusinnat viimeiseltä kahdelta vuodelta päätettiin lopettaa negatiivisen kuuntelijapalautteen vuoksi. Viimeinen uusinta oli 3.1.2015. Tarkoitus on kerätä suuri määrä nimiä, jotta saataisiin viimeiset uusinnat kuulijoiden kuultavaksi jollekkin Yl...
03.01.2015
642 12 267 Keskuspuistoa ei saa supistaa
Keskuspuistoa ei saa supistaa Helsingin yleiskaavassa Helsingin uudessa yleiskaavassa aiotaan osoittaa Keskuspuistosta kymmeniä hehtaareja rakentamiselle. Yleiskaavaehdotuksessa on kaavoitettu Keskuspuistoon noin 20 000 hengen asuinalueet ja lisäksi toimitilarakentamista. Yleiskaavaehdotus kaventaisi Keskuspuistoa erityisesti Hämeenlinnanväylän itäpuolella Pirkkolassa ja Maunulanpuiston kohdalla...
06.12.2015
634 634 Terveet koulutilat Alangon alueelle (Suljettu)
Kaikkien oppilaiden vanhemmat Liuhtarissa, Hautasen koulussa, Ritamäellä ja Lukiossa. Nyt on kannanoton paikka! Jos Alangon koulukeskusta ei rakenneta, emme saa lapsillemme kunnollisia koulutiloja KOSKAAN! Perusasiat kuntoon NYT! Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia ja meidän on saatava äänemme kuulumaan! Tämä adressi toimitetaan Lapuan kaupunginvaltuuston kokoukseen 27.4....
29.03.2015
627 632 Kollajan vastustajat
Pudasjärvellä äänestettiin Kollajan vesivoimalan puolesta äänin 18/17. Kollaja tuohoaa monia suojelussa olevia koskia ja muuta luontoa. Iijoki on Oulun lähettettyvillä ylivoimaisesti mukavin joki kalastaa, uhanalaisia luonnontaimeniakin siiman päässä on useamman kerran näkynyt. Harjuskantakin on hyvä, vaikkakin suurharrin löytäminen on Lapin alapuolelta aina haastavaa. Hankkeen kannustajat jakelev...
30.03.2015
625 627 Askolan kyläkoulut Särkijärvellä ja Juornaankylässä säilytettävä
Me Särkijärven ja Juornaankylän vanhempainyhdistysten jäsenet olemme huolestuneina seuranneet Askolan uuden kouluverkkosuunnitelman malleja, joissa kunnan itäpuolelta lakkautettaisiin pahimmassa tapauksessa kaksi elinvoimaista kyläkoulua. Mielestämme mahdollisia säästöjä tärkeämpiä arvoja ovat jokaisen oppilaan oikeus käydä koulua rauhallisessa oppimisympäristössä ja myös oikeus kohtuulliseen koul...
14.02.2015
624 731 Alanyan kissapuiston siirto turvalliseen paikkaan
FIN Alanyan Kedi Evin Kissapuiston siirto Kale kukkulalle.  Pyydämme Kedi Evin kissapuiston siirtoa. Alanyan keskustaan rannan tuntumaan Kedi Eviin on tehty “kissa puisto”. Hanke on ollut erittäin hyvä, mutta paikka on väärä. Kissoilla ei ole turvallista olla vilkkaalla turistialueella. Valitettavasti niin paikalliset kuin me turistitkin olemme saaneet nähdä ku inka näitä siellä olevia kissoja ko...
01.07.2015
623 623 Ei kansallispuistoa Porkkalaan / Nej till Porkala nationalpark
 Vastustamme kansallispuiston perustamista Porkkalaan seuraavin perusteluin: Yhtenäistä kansallispuistoa ei voida muodostaa, sillä sen tulisi sijaita valtion mailla. Valtion omistamat maa- ja vesialueet ovat Porkkalan alueella hajanaisia. Kansallispuisto ei tuo mitään myönteistä, eikä se anna mitään lisäarvoa jo suojelluille luonnonsuojelualueille. Sen sijaan kymmenet tuhannet turistit kuluttaisiv...
16.03.2015
623 1 561 Pelastakaa Suomen ”viimeinen vanhan ajan apteekki”! (Suljettu)
Onko meillä todellakin varaa köyhdyttää edelleen kaupunkimaisen rakennuskulttuurimme arvokkaita julkisia sisätiloja? Suomessa on jäljellä enää yksi alkuperäistä tarkoitustaan palveleva, suojelun arvoisiksi todettu apteekki, joka on itse asiassa kaikille avoin ”elävä museo”. Ja nyt senkin tulevaisuus on uhattuna.   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea haluaa lakkauttaa Helsingin Jout...
03.10.2014
611 615 AVUSTAJAKOIRA tasavertaiseksi näkövammaisen opaskoiran kanssa
AVUSTAJAKOIRA NIMENSÄ MUKAISESTI AVUSTAA LIIKUNTAESTEISTÄ HENKILÖÄ PÄIVITTÄISISSÄ TOIMISSA. OPASKOIRA AVUSTAA NÖKÖVAMMAISTA TÄMÄN LIIKKUESSA LÄHINNÄ KODIN ULKOPUOLELLA. OPASKOIRAT OVAT OLLEET VALTION KUSTANTAMIA NÄKÖVAMMAISILLE. AVUSTAJAKOIRA ON RAY, MUSTI JA MIRRI YM. YKSITTÄISTEN VAPAAEHTOISTUKIJOIDEN AVULLA RAHOITETTUJA. LIIKUNTAESTEISET JONOTTAVAT AVUSTAJAKOIRAA JOPA 10 VUOTTA. KOIRA MAHDOLLIS...
21.05.2015
606 606 Mirjamituvan palvelupaikkojen ostoa jatkettava! (Suljettu)
Toholammin kuntalaisina emme hyväksy Jytan tekemää päätöstä Mirjamituvan 10 ostopalvelupaikan irtisanomisesta. Tällä päätöksella on suuria vaikutuksia kunnan talouteen. Toholammin työttömien määrä lisääntyy Mirjamituvan työntekijöiden jäädessä ilman töitä. Myöskään yrittäjä ei voi jatkaa toimintaansa. Huolestuneita olemme myös Toholammin kunnanhallituksen tekemästä epärealistisesta budjetista ja s...
06.02.2015
605 605 Lisätkää minutkin Putkosen listaan
Nyt loppu perussuomalaisten elitismille! Suomessa on muitakin persujen "panettelijoita". Putkosen lista on loukkaava ja riittämätön. ...
26.08.2015
602 602 Alko Porin Puuvillaan (Suljettu)
Alko Porin Puuvillaan Haluaisitko Sinä Puuvillan Kauppakeskukseen Alkon myymälän? Käy allekirjoittamassa adressi parempien palveluiden puolesta www.porinpuuvilla.fi/adressi tai poikkea laittamaan nimesi listaan Puuvillan Infolassa.   Puuvillan Kauppakeskuksen rakennettiin kovalla työllä ja intohimolla, kuluttajaa varten. Me Puuvillassa haluamme tukea satakuntalaista osaamista, kehittää kaupan kilp...
13.07.2015
597 597 Vastustan Kajaanin lukion kiertotuntikaaviouudistusta
Kajaanin lukiossa julkaistiin keskiviikkona 15.4.2015 uusittu kiertotuntikaavio, joka ollaan aikeissa ottaa käyttöön jo syksyllä 2015. Sen järjestelmä ei auta suurinta osaa lukiolaisista ja onkin herättänyt voimakasta vastustusta opiskelijakunnassa. Suunnitelma on mielestämme tehty liian hätäisesti ja ajattelematta seurauksia esimerkiksi hyppytuntien osalta ja kokonaisuudessaan hyödyttämään vain e...
20.04.2015
593 593 Ei jätteenkäsittelyaluetta Uuteenkylään (Suljettu)
Me, adressin allekirjoittaneet, vastustamme jätteenkäsittelyalueen perustamista Nastolan Uuteenkylään Kirviän hankealueelle.  Taajama liian lähellä Alue on liian lähellä taajama-asutusta jätteenkäsittelyyn ja jätteiden loppusijoituspaikaksi. Melu-, haju-, pölyhaitat kulkeutuvat taajamaan puhumattakaan jätteiden ympärillä asuvista eläimistöistä, jotka eivät ihmisen rakentamia rajoja kunnioita. Halu...
03.03.2015
588 592 Vihtakadun koulu on säilytettävä alueen lähikouluna Järvenpäässä!
13.4.2015 Järvenpään kaupungin talouden tasapainottamisohjeman vuoksi on mahdollista, että Vihtakadun koulu muutetaan päiväkodiksi ja pienten lasten kouluksi. Kannatamme Vihtakadun koulun säilyttämistä ennallaan tai että koulussa säilyisivät vähintään vuosiluokat 1-5.  ...
13.04.2015
585 585 Sutta ei suojella tappamalla
Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja kannattaa erittäin uhanalaisen lajin metsästystä, sekä yrittää estää demokraattista valittamista kannanhoidollisista metsästysluvista. ”Kannatamme sudenhoitoon uutta mallia” Puheenjohtaja Risto Sulkavan (Suomen Luonnonsuojeluliitto) ja puheenjohtaja Lauri Kontron (Suomen Metsästäjäliitto) yhteinen lausuma kannanhoidollisesta sudenmetsästyksestä: http://www...
23.02.2015
581 610 Ei Talvivaaran purkuputkelle - Nuasen ja Oulujoen reitin puolesta
  MUISTUTUS/ MIELIPIDE Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto Ympäristöluvat Linnankatu 1-3 PL 293, 90101 OULU puhelin: 029 017 651 sähköposti: kirjaamo.pohjois@avi.fi   Viite:              PSAVI:n kuulutus 8.12.2014 Dnro PSAVI/2960/2014   Asia: Muistutus tai mielipide ’Purkuputken rakentaminen ja puhdistettujen jätevesien johtaminen Talvivaaran kaivosalueelta Nuasjärveen sekä nykyisien purkupisteide...
15.01.2015
577 577 Kuntoriihi punasiltaan!!!!
Kaikki me Kuntoriihen jumppailijat ja kuntoilijat varmasti haluaisimme,että toiminta jatkuisi mahdollisimman pitkään. Tuttu sali, hyvät jumpat ja ennenkaikkea loistava ilmapiiri treenata- kuka sen haluaisi vaihtaa pois!! vain yksi asia on tämän tiellä. Muuramen kunnan päättäjät,jotka eväsivät jatkoluvan punasillan uusille tiloille, jotka olivat jo suuressa harkinnassa!!! lainaus kuntoriihen sivuil...
21.04.2015
576 576 PELASTA KOIRAPUISTO!
Lapinlahden puistikossa, Albertinkadun, Eerikinkadun ja Lapinlahdenkadun yhtymäkohdassa on koirapuisto, jota uhkaa lopetus. Helsingin rakennusviraston tekemässä Keskustan ja Kampin aluesuunnitelmassa on puisto merkitty muuksi puistoalueeksi. Keskustassa ei koirapuistoja juurikaan ole ja siksi tämän, jo vuosikymmeniä koirapuistona toimineen kolmion ympärille on kehittynyt yhteisö, jossa niin koirat...
10.06.2015
575 577 PELASTETAAN KUOPIOSSA MINNA CANTHIN TALO!
HEI! Nyt pelastetaan yksi Suomen kulttuurihistoriallisista merkkirakennuksista, Kuopiossa sijaitseva Minna Canthin talo! Annetaan tukemme kulttuurineuvos Veijo Baltzarille. Kulttuurineuvos ja kirjailija Veijo Baltzar on tehnyt tarjouksen Minna Canthin kotitalosta Kanttilasta, jonka omistaa rakennusyhtiö NCC. Hyvänä uutisena on se, mikäli ostotarjous menee läpi, että kirjailija aikoo asua talossa,...
12.02.2015
573 577 Adressi musiikkipainotteisen opetuksen säilyttämiseksi Riihimäellä
Riihimäen sivistyslautakunta on tehnyt kokouksessaan 8.9.2015 vuoden 2016 talousarvioesityksen yhteydessä päätöksen lakkauttaa musiikkipainotteinen opetus Riihimäellä. Laskennallinen säästö toiminnan lakkauttamisesta olisi vuodelle 2016 1000 € ja jatkossa 13 800 € vuodessa. Toivomme, että musiikkiluokkien toiminnan vaihtoehtoiset toteuttamistavat selvitettäisiin yhteistyössä koulun henkilökunnan,...
15.09.2015
571 575 Bertalle lämmin ja asianmukainen hoitotila.
Arvon ihmiset! Nyt on aika kirjoittaa addressi Bertan hyväksi. Vain 2-vuotias tyttö joka sairastaa vaikeata sairautta ja joutuu nukkumaan vetävässä parakissa (Parakit on työmaita varten ei kenenkään asuttava paikka). Ihan oikeasti tämä uutinen kosketti erittäin paljon minua ja haluan että asialle tehdään jotain erittäin radikaalia ja että tämä tilanne muuttuisi paremmaksi Bertan kohdalle....
10.02.2015
568 6 034 Kroonisen väsymysoireyhtymän (CFS) tutkimus ja asianmukainen hoito aloitettava välittömästi Suomessa
Krooniseen väsymysoireyhtymään (CFS) liittyvät rajut fyysiset oireet, kuten puhe- ja kävelykyvyn menetys, lihas- ja nivelkivut, krooninen kuumeilu sekä luonnoton jatkuva väsymys ja uupumus. CFS:ään perehtyneiden harvojen lääkäreiden mukaan kyse on neuroimmuunisairaudesta, jolle leimallista on autonomisen hermoston häiriötila. Heidän mukaansa oireyhtymä on fyysinen. Myös Maailman terveysjärjestö W...
28.09.2014
566 568 Suomalaisen kuljetusalan ja työpaikkojen puolesta
Suomalaisen kuljetusalan ja työpaikkojen puolesta   Suomalainen kuljetus- ja logistiikka ala elää aina vain kovenevia aikoja. Suomalaiselta tekijältä vaaditaan koko ajan enemmän ja samalla koitetaan painaa hintoja yhä vain alemmaksi kilpailun kiristyessä. Syynä tähän on EU:n halpamaista tuleva kilpailu ja maailman laajuisesti kiristyvä taistelu markkina-asemasta. Tämä on johtanut siihen että maass...
26.04.2015
561 561 130 seututien korjaus ja päällystäminen
130 seututien korjaus- ja päällystystyöt aloitettava heti, ennenkuin vaaralliset urat aiheuttavat liikennekuolemia.Esim.Valkeakoski-Ideapark Lempäälä tieosuudella tien on vaarallisen huonossa kunnossa....
02.09.2015
560 652 Eläkkeensaajien asumistuki säilytettävä
Suomen uusi hallitus tulee poistamaan eläkeläisten asumistuen. Pienituloiset eläkeläiset siirretään yleisen asumistuen piiriin. Nykyisin eläkkeensaajien asumistukea saavien kuukausittaisten asumistukien määrä tulee tippumaan noin 100 - 120 euroa henkilöltä. Onko tämä pienituloisten nykyisten ja tulevien eläkeläisten kohtelu oikeudenmukaista? Yksittäinen pieneläkeläinen on suurin maksaja Suomen tal...
31.05.2015
558 560 Ajoksen motocrossradan käytön jatkamisen puolesta!
  Kemin kaupunki on sulkenut/sulkemassa Ajoksen crossirataa joka on ollut vuosikymmeniä varsinkin nuorten suosima harjoittelu/harrastuspaikka. Radan sulkeminen vaikuttaisi monen nuoren harrastusmahdollisuuksiin ja varmasti lisäisi luvatonta ajamista metsäpoluilla ja soramontuilla. Allekirjoittamalla kannatat Ajoksen motocrossradan käytön jatkamista ja motocross harrastajien harjoituspaikan säilymi...
23.06.2015
557 557 Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Jyväskylässä: EI kiristyksille! (Suljettu)
Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry vastustaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamista ja henkilöstömitoituksen muuttamista. Varhaiskasvatuslain mukaan jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen pedagogiseen varhaiskasvatukseen perheoloista tai muista ympäristötekijöistä riippumatta. Tutkimukset osoittavat kiistatta, että tämä linjaus on lapsen myöhemmän kehityksen ja elämän kannalta r...
16.11.2015
550 550 Munkkivuoren nuorisotalon säilyttäminen
Helsingin kaupungin varhaiskasvatusvirasto on esittänyt nuorisoasiankeskukselle Munkkivuoren nuorisotalon muuttamista päiväkotikäyttöön. Asiaa käsitellään nuorisolautakunnan kokouksessa 10.9.2015 ja muutos nuorisotalosta päiväkodiksi tapahtuisi ensi kesänä, 2016.  Munkkivuoressa sijaitseva nuorisotalo on Stadin Nuorisoseurat ry:n hallinnoima järjestövetoinen nuorisotalo joka on toiminut alueella...
26.08.2015
546 546 Huutoniemen kirjaston säilyttämisen puolesta (Suljettu)
Huutoniemen kirjasto on lakkautettavien kirjastojen listalla. Lautakunta tekee päätöksen asiasta tiistaina 1.9.2015. Huutoniemen kirjaston vaikutuspiirissä on kouluja, päiväkoteja sekä suuri joukko asukkaita. Alueelta on lopetettu jo terveyskeskus toiminta. Säästöjen kannalta kirjaston lopettamisella ei ole taloudellista merkitystä, pitkässä juoksussa aiheuttaa varmasti yhteiskunnallisesti muita k...
24.08.2015
543 544 Perustoimeentuloturvaksi 1200 euroa
Erittäin moni ihminen elää 485 euron kuukausituella josta pitäisi maksaa ruoka, netti, puhelin, vaatteet. Monet sosiaalityöntekijät eivät edes auta kun kerran vuodessa vaatteiden ja silmälasien kanssa, no sitten kun hajoaa vaatteet yks kaks eikä ole varaa edes maksaa vakuutusta, et saa mitään sossusta koska saat vain kerran vuodessa. Aivan naurettavaa, siksi ylipäätään haluamme perustaa adressin j...
28.04.2015
543 668 Lohjan Asemanpellon koulun puolesta vuonna 2015 & taas 2018
  Lohjan kaupunki tekee Mäntynummen alueella palveluverkkoselvitystä, jonka tavoitteena on katsoa myös alueen kouluja. Yksi selvittelyn alla olevista kouluista on Asemanpellon koulu. Asemanpellon koulussa on tällä hetkellä noin 120 oppilasta. Ympäristöön on kaavoitettu lukuisia asuintontteja ja lähistölle suunnitellaan junayhteyttä Helsinkiin.   Koulu on monin tavoin hyvässä kunnossa ja toimiva:...
01.04.2015
542 555 Maahanmuuttajien ja pakolaisten sosiaaliedut leikattava
Sen sijaan, että rehellinen suomalainen työtekijä joutuu maksumieheksi talouden tasaamiseksi, olisi leikkauksien kohdistuttava viimeinkin maahanmuuttajien sosiaalietuuksiin. Tanska teki sen. Miksi muut pohjoismaat eivät voisi seurata perässä? Suomi on maa, joka kumartaa maahanmuuttajalle/pakolaiselle ja pyllistää omalle kansalle. Suomi on myös maa, joka epävarmana miettii, mitä muut meistä EU:ssa...
10.09.2015
542 729 Rahan luominen opetettava oikein (Suljettu)
Rahan luomisen opetus on korjattava peruskoulusta yliopistoon. Oppikirjoissa raha kuvataan jonkun talletuksiksi, joita pankit lainaavat eteenpäin. Todellisuudessa kuitenkin juuri pankkien lainananto luo talletukset. Johdanto Rahan kehitys maksuvälineestä, arvon mitasta ja arvon säilyttäjästä nykyiseen muotoonsa kuvaa samalla historiallisesti yhteiskunnan kehitystä, monimutkaistumista ja sen toim...
28.01.2015
541 541 Tuen Ahmoon koulun säilyttämistä!
Ahmoon koulu on yli sadan oppilaan vireä, turvallinen ja luonnonläheinen oppimis- ja kasvuympäristö. Koulun oppilaat ja vanhemmat seisovat vankasti koulun säilyttämisen takana. Ahmoon, Haaviston ja Vaskijärven kyläyhdistykset tukevat koulun säilyttämistä ja haluavat kehittää asuinaluettaan edelleen. Karkkilan kaupunki ei omista Ahmoon koulun tonttia kokonaan. Aikoinaan kyläyhteisö on antanut tont...
30.01.2015
541 752 Lopetetaan kellojen siirtely
Asiantuntijan mielestä kaksi kertaa vuodessa tapahtuvasta kellojen siirtämisestä tulisi luopua. THL:n ylilääkäri Timo Partonen toteaa Savon Sanomissa, että uuteen aikaan sopeutuminen vaatii Suomessa ihmisen biologiselta kellolta enemmän joustoa kuin maissa, jotka sijaitsevat toisella aikavyöhykkeellä tai etelämpänä. Vanhemmiten sisäisen kellon joustavuus häviää kokonaan. Syksyllä etenkin aamuvirku...
30.10.2011
532 532 Kerava-Helsinki seutulinja 738 säästettävä! (Suljettu)
Me allekirjoittaneet vastustamme Kerava-Helsinki -välisen seutulinjan 738 lakkauttamissuunnitelmaa.   1) poikkeustilanteet: VR:n tiedottajan mukaan maanantain 12.1. sää oli todella haastava "Helsingissähän on toistakymmentä astetta pakkasta ja tuulee. Se on tosi paha yhdistelmä" (http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015011219007897_uu.shtml). Yli kymmenen asteen pakkaset,tuuli ja lumipyry aiheuttiva...
15.01.2015
531 932 Oulun katuvalot takaisin päälle
Oulun kaupunki yrittää säästää sammuttamalla asuinalueiden katuvalot arkiöisin kello 23-05. Jossain paikoin valot sammuvat jo aikaisemmin. Keskustassa, aluekeskuksissa ja liikennevaloalueille sekä mm. moottoritiellä valot palavat koko ajan. Useilla kevyen liikenteen väyliltä missä valoja eniten tarvittaisiin, ei niitä näy. Autottomilla keskustan ulkopuolella asuvilla ihmisillä ei siis ole mahdolli...
13.09.2014
528 1 149 Naisilta henkilöauton ajo-oikeus pois
Suomessa autolla saa ajaa sukupuolesta riippumatta tasa-arvosyistä. Esimerkiksi Saudi-Arabiassa nainen ei saa ajaa autoa. Saudi-Arabiassa on kansalaisten turvallisuus siis asetettu etusijalle. Suomessa nainen saa ajaa autoa itsenäisesti vain tasa-arvosyiden vuoksi, koska kieltämistä ei kehdata esittää. Naisilta tulee kieltää Suomessa autolla ajaminen välittömästi seuraavista syistä: - Naisella ei...
28.10.2013
526 533 Taimon rannan puolesta
  TAIMON RANNAN PUOLESTA –adressi   Naantalin kaupunki on kaavoittamassa runsaasti asuntorakentamista Taimon uimarannan läheisyyteen uudessa osayleiskaavassa.   Me, adressin allekirjoittaneet, vastustamme tämän kauniin ja luonnonläheisen ranta-alueen kaavoittamista asuintarkoitukseen. Mielestämme alue tulee säilyttää kaikille kaupunkilaisille yhteisenä ulkoilu -ja virkistysalueena puutarhapalstoi...
31.08.2015
526 527 Vasili Kolesnikoville ja Vladimir Naumoville turvapaikka Suomesta
Tämä on vetoomus, jolla vaadimme Vasili Kolesnikoville ja Vladimir Naumoville turvapaikkaa Suomesta. Vasili Kolesnikov ja Vladimir Naumov ovat venäläinen pariskunta, joita sekä heidän omat läheisensä, työkaverinsa että muut tuttavansa ovat vainonneet homoseksuaalisuuden takia. Venäjän poliisi on kieltäytynyt tutkimasta heihin kohdistuneita törkeitä rikoksia homoseksuaalisuuden takia ja näin antan...
25.01.2015
515 742 Länsimetron jatkohanke - Sammalvuoren tuhoaminen estettävä (Suljettu)
KANSALAISADRESSI SAMMALVUOREN LUONTOALUEEN TUHOAMINEN ESTETTÄVÄ Tietoomme on tullut, että Sammalvuoren virkistys- ja luontoalue ollaan tuhoamassa rakennettavaksi aiotun Länsimetron varikon vuoksi. Hankkeella tuhottaisiin arvokas luontoalue pysyvästi. Ensin ainakin 5 vuotta kestävän rakennusprojektin aikana ja myöhemmin varikon maanpäällisillä rakennuksilla ja vilkkaalla huoltoliikenteellä. Rakenta...
11.09.2014
512 513 Nuppulinnan ja Purolan asemat säilytettävä
Nuppulinnan ja Purolan asemat  säilytettävä, ja lisäraiteiden aikataulua kiirehdittävä.   Asemat palvelevat laajaa aluetta, ja mahdollistavat nuorten ja autottomien kulkemisen. Ne sijaitsevat pääradan varrella, ja tulevaisuudessa niiden ympäristöön on toimivan joukkoliikenneyhteyden vuoksi edullista sijoittaa asutusta. Aikataulut on mahdollista sovittaa niin, että junat pystyvät pysähtymään, vaikk...
15.09.2015
512 512 Jatkoaika Iinatin moottoriurheilukeskuksen kartingradalle (Suljettu)
Oulun lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa moottoriurheilua turvallisessa ja tarkoituksenmukaisessa ympäristössä on tällä hetkellä mahdotonta, johtuen OuluZonen lupakäsittelystä ja Iinatin moottoriurheilukeskuksen toiminnan lopettamisesta. Iinatin moottoriurheilukeskuksen kartingrata on edelleen hyvässä käyttökunnossa. Harrastustustoiminnan jatkaminen ei edellytä kaupungilta taloudellista pano...
06.05.2015
Facebook
Tulisiko ruotsin opiskelun olla vapaaehtoista?