Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | Tämä vuosi (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2015 Koko ajalta Adressin nimiLuotu
374 873 Suomeen tarvitaan luonnonvaraisten eläinten hoitoloiden verkosto
Vetoamme maa- ja metsätalousministeriöön hädässä olevien luonnonvaraisten eläinten hoidon järjestämiseksi. Vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoito on laiminlyöty. Suomen luonnonvaraisille hoitoa tarvitseville eläimille ei ole juurikaan saatavilla apua. Ranuan, Ähtärin ja Korkeasaaren eläintarhat ja Heinolan ja Pyhtään lintutarhat ovat eettisistä syistä ottaneet loukkaantuneita luonnon...
07.11.2014
369 372 Bevarande av Öja skola / Öjan koulun säilyttäminen
Vi undertecknade motsätter oss planerad stängning av Öja Skola, samt att eleverna flyttas till Chydenius skola. Öja skola erbjuder ändamålsenliga utrymmen och kan erbjuda barnen en trygg skolgång i en naturskön omgivning. Vi anser att skolan skall bibehållas nu och i framtiden.   Me allekirjoittaneet vastustamme Öjan koulun suunniteltua lopettamista ja sitä, että oppilaat siirrettäisiin Chydeniuks...
07.12.2015
368 397 Bevara de svenska småskolorna i Karleby!
Vi, undertecknade vill bevara samtliga svenska småskolor i Karleby. De beräkningar som gjorts visar klart och tydligt att det blir dyrare att bygga en skola för 240 elever än att upprätthålla befintliga skolor. Det tar 10 -15 år innan man når inbesparningar. I början är kostnaderna t.o.m. högre. Karleby stad får 2,4 M€ i statsbidrag tack vare att staden är tvåspråkig. Det torde räcka till att uppr...
16.12.2015
368 374 Rajavalvonta palautettava
Eurooppa on kohtaamassa lähihistorian suurimman kansainvaelluksen, kun Lähi-Idän ja Afrikan maiden kansalaiset ovat joukoittain ryhtyneet pyrkimään EU-jäsenmaiden alueille hakemaan turvapaikkaa. On selvää, että turvapaikanhakijamäärien yhtäkkinen nousu muutamista tuhansista kymmeniin tuhansiin kuormittaa Suomen vastaanottojärjestelmää kestämättömällä tavalla aikana, jolloin Suomen talous on jo vu...
08.09.2015
368 426 Natokumppanuussopimuksen purkaminen
    Vaaditaan purkamaan natokumppanuussopimus, koska se allekirjoitettiin ilman kansanäänestystä.      Se allekirjoitettiin perustuslainvastaisesti      Voidaan järjestää yhteisiä sotaharjoituksia naton kanssa suomen maaperällä ja ilmatilassa      Isäntämaasopimuksessa voidaan sodan syttyessä laittaa natotukikohtia suomen ja venäjän rajalle.      Joudutaan sotaan,vaikka olisimme väleissä venäjän k...
10.04.2015
363 421 Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen lopetettava
Suomella ei ole mitään velvollisuutta ottaa pakolaisia ja turvapaikanhakijoita varsinkaan ns. kolmansista maista. Myös kehitysavusta tulisi luopua. Suomella ei koskaan ole ollut siirtomaita, joten ns. "moraalista" velvollisuuttakaan meillä ei tähän ole. Ruotsi on 40 vuotta tuottanut maahan väestöä Afrikasta ja Lähi-Idästä ja näitä maita Ruotsi alkaa muutamien kaupunkiensa osalta muistuttaakin: pal...
25.02.2015
362 362 Postin toimipiste on säilytettävä Joensuussa
Posti on Suomessa 100 % valtion omistama yhtiö, jolla on lain mukainen palveluvelvoite. Postilaki  velvoittaa että koko maassa on oltava pysyvästi tarjolla postipalveluja, jotka ovat saatavilla tasapuolisesti.  Postin palveluverkostoa on kuitenkin kavennettu lähes yhtäjaksoisesti 1990-luvulta alkaen ja jo nyt posti toimii resurssiensa äärirajoilla turvatakseen lain mukaiset yhdenvertaiset palvelut...
20.08.2015
361 388 vastustamme Joensuu-Pieksämäki juna vuorojen lopettamista
Poikittais liikennettä tarvitaan.Tulee aika pitkä matka kiertää Jyväskylään Kouvolan kautta.Myös tampereelle ja Seinäjoelle on kohtuuton matka Tikkurilan tai Riihimäen kautta!!Opiskelijoille viikonloppu on muutenkin lyhyt aika kotona käymiseen....
15.09.2015
359 1 802 Vetoomus Helsingin metsien säilyttämiseksi
Luontojärjestöt ovat kartoittaneet Helsingin arvometsiä ja laajempia luonto- ja virkistysalueita sekä tehneet esityksen niiden turvaamisesta säilyttävillä ja suojelevilla kaavamerkinnöillä Helsingin uudessa yleiskaavassa ja asemakaavoituksessa. Esityksessä todetaan, että rakentamiselle on löydettävissä kestävämpiä ratkaisuja kuin kaupunkirakenteen levittäminen luontoalueille. Me allekirjoittaneet...
12.08.2014
354 357 Sipoon Jokivarrentien kevyen liikenteen väylä
2012 valmistuneen Sipoon liikenneturvallisuussuunnitelman mukaan eniten kehittämistarvetta Sipoossa on jalankulku ja pyöräily-yhteyksien kehittämisessä. Nikkilän osalta haastetta on lähdetty ratkaisemaan teettämällä suunnitelma Jokivarrentien kevyen liikenteen väylästä. Tämä väylä tulee valmistuessaan yhdistämään Nikkilän muuhun pääkaupunkiseudun satojen kilometrien mittaiseen kevyen liikenteen ve...
16.11.2015
353 386 Tekonurmi Arabianrantaan! Konstgräsplan till Arabiastranden!
Tekonurmi Arabianrantaan! Konstgräsplan till Arabiastranden! Lapsille, tulevaisuuden tähden! Me allekirjoittaneet toivomme että Arabianrannan liikuntapuistoon (Arabianpolku 3, Helsinki) rakennettaisiin tekonurmikenttä. Mielestämme Arabianrannan liikuntapuistoon kuuluisi kenttä jossa lasten sekä aikuisten on mukava liikkua ja mikä motivoisi liikkumaan enemmän. Haluaisimme että kaupunki päivittäisi...
05.11.2015
352 352 Mixu ulos Huuhkajien peräsimestä!
Me, Suomen maajoukkueen kannattajat olemme välillä kärsivällisesti, usein kärsimättöminä seuranneet Huuhkajien edesottamuksia arvokisakarsinnoissa ja muissa maaotteluissa. Olemme seuranneet joulukuuseksi kutsutun pelisysteemin evoluutiota, joka on sanalla sanoen ollut lahoamisprosessia muutamilla kimmeltävillä koristeilla silattuina. Kokonaisuus ei toimi. Sanotaan, että pelissä on positiivisia as...
29.03.2015
351 367 Aivoliiton esitteet maksuttomiksi
Aivoliitto on kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä. Näitä ryhmiä ovat aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneet ja heidän läheisensä sekä perheet, joiden lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus (SLI). Aivoliitto julkaisee AVH-lehteä sekä useita esitteitä liittyen aivoverenkiertohäiriöihin ja siihen liittyviin erityisvaikeuks...
03.12.2015
348 353 Bevarande av Rödsö skola / Rödsön koulun säilyttäminen
Vi undertecknade motsätter oss den planerade stängningen av Rödsö skola år 2018 och att eleverna flyttas till Chydenius skola. Vi anser att skolan erbjuder ändamålsenliga utrymmen och genom att återuppta det tidigare elevupptagningsområdet, tryggas ytterligare elevunderlaget samt minskar på det trycket av elever som råder i Chydenius skola. Rödsö skola kan erbjuda barnen en trygg skolgång i en nat...
16.09.2015
345 345 Käpykolon ryhmis säilytettävä!
29.1.2015 Käpykolon ryhmiksen hoitolasten vanhemmille jaettiin tiedote, jossa kerrotaan ryhmiksen toiminnan loppuvan syysloman jälkeen vuonna 2015 ja toiminnan siirtyvän Honkakylän varhaiskasvatuskeskukseen. Alaviitala on elävä kylä, jossa asuu paljon lapsiperheitä. Alueen lapsiperheiden asuinpaikan valintaan ovat vaikuttaneet suurelta osin toimivat ja elinvoimaiset varhaiskasvatuspalvelut. Lähell...
12.02.2015
340 340 Kiuruveden tk:n akuuttivast.oton lopetus viikonloppuna estettävä (Suljettu)
 Mitä mieltä olette akuuttivastaanoton viikonlopun sulusta? Akuuttivastaanoton sulku tarkoittaa myös, ettei akuuttiosastolla ole lääkäriä ja ennenpitkää sekin suljetaan! Mitä mieltä ovat omaishoitajat, kotihoidon asiakkaat ja henkilökunta ja hoitokotien väki ? Omaishoitajat ovat vailla minkäänlaista turvaa. Kotihoidossa hoidetaan entistä sairaampia ihmisiä niukoilla hoitajaresursseilla. Sulku tark...
22.10.2015
334 334 Vaasan kielikylpyluokkien ryhmäkokojen säilyttäminen nykyisenä
Vaasan kaupunki                                                Vetoomus                          18.3.15 Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta       Kielikylpyoppilaiden vanhemmat     Tausta Vaasan alueen paikallislehti Pohjalainen on kirjoittanut joitakin artikkeleita kaupungin säästötavoitteista ja niiden kohdistamisesta kielikylpyopetukseen. Liikkeellä on myös erilaisia huhuja koskien ki...
14.03.2015
333 333 Akaan Rasin koulun puolesta_lakkauttamista vastaan
Me allekirjoittaneet vaadimme, että Rasin koulu ja esikoulu korjataan ilman aiheetonta viivytystä ja niiden toiminta palautetaan normaaliin tilaan.   Vaadimme myös, että koulun lakkauttamisen valmistelu ja sitä koskeva päätöksenteko keskeytetään siihen saakka, kunnes kaikki päätökseen vaikuttavat asiat on selvitetty. Lisäksi vaadimme, että Akaan kaupunki ottaa päätöksiä valmisteltaessa huomioon...
13.05.2015
333 333 Ruosniemen päiväkodille uudet tilat
Nyt on aika vedota kaupungin päättäjiin, jotta saisimme Ruosniemen päiväkodille uudet toimivat tilat ja ennenkaikkea terveettilat. Ensimmäinen remontti tuntuu imeneen vain veromaksajien rahoja 300 000 euroa turhaan ja uuden remontin korjauskustannukset ovat vielä suuremmat. Nyt vetoan kaikkiin vanhempiin mukaan lukien vanhenmiksi aikoviin eli ihan kaikkiin jotta lapset saisivat uudettilat leikkei...
28.01.2015
330 330 Ei Pakolaiskeskusta Raumalle.
Olemme huolissamme turvallisuuden puolesta.Rauhallinen asuinalueemme on vaarassa.Ei uskalla enää lenkkeillä yksin....
02.10.2015
326 326 Katriina Vuorikivi takaisin Oriveden kaupungin palvelukseen.
Katriina Vuorikivi takaisin Oriveden kaupungin palkkalistoille. Hänen kauniit ulkotilataideteoksensa ovat havahduttaneet jo koko Suomea ja niiden avulla Orivesi on taas uudestaan maailman kartalla. Me allekirjoittaneet emme halua Hänen työsuhteen päättymistä Oriveden kaupungilla....
06.11.2015
325 325 Ingen havsvindpark i Sideby / Ei tuulipuistolle Siipyyn edustalle
Vi undertecknade oroar oss för att vindkraftföretaget Suomen Merituuli Ab planerar att bygga en gigantisk havsvindpark utanför Sidebys fina strandområden, vilka Sideby är känt för. Det finns redan planer på 300-400 vindkraftverk på fastlandet, något som säkert räcker till för Kristinestads del. Låt stränderna och vattenområdena förbli orörda. Vi uppmanar Kristinestads fullmäktige att INTE godkänna...
19.08.2015
325 359 Ylivieska, ei tuulivoimalle.
Ylivieskasta on tulossa puistokaupunki. Valitettavasti näitä puita ei istuteta, vaan tuulipuistojen tekemiseksi tuhotaan valtava määrä kaunista luontoamme. Ylivieskan kaupungin sähkönkulutus tulisi turvattua jo rakennettavalla Pajukoski I, yhdeksällä tuulivoimalalla, mutta silti tänne ollaan rakentamassa yhdeksän voimalan lisäksi Pajukoski II hankkeessa 18 voimalaa, Hirvinevalle 4, Tuomiperälle 8...
18.05.2015
324 324 Siivikkalan koulun metsä on pelastettava! (Suljettu)
Ylöjärven Siivikkalan koulun vieressä olevaan vanhaan metsään on suunniteltu suuri harvennushakkuu. Siivikkalan koulun ja päiväkodin toiminnassa oleellinen asia on luonto. Lapsille opetetaan luonnon tuntemusta ja kunnioitusta. Toteutettava metsänhakkuu tuhoaisi vieressä olevan opetuskohteen. Metsään on helppo mennä, kun se on lähellä. Pihassa ulkoilemisen sijaan lapset pääsevät monipuoliseen metsä...
04.11.2015
323 353 Ei vastaanottokeskusta Inkeroisiin
Inkeroisiin suunnitteilla olevaa pakolaisten vastaanottokeskusta ei juuri huonompaan paikkaan voisi perustaa. Lähellä sijaitsee sekä ala- että yläaste, sekä vanhusten palvelutalo. Taajaman keskeisin paikka ei ole paras mahdollinen paikka pakolaisille. Mediassa on mainittu, että pakolaiset on hyvä sijoittaa poliisilaitoksen läheisyyteen, poliisilta on matkaa Inkeroisiin 25 km. Lisäksi olemme kuulle...
03.12.2015
322 322 Jättäkää Pyhtään punaiset kivet paikoilleen!!! (Suljettu)
Nyt ku mediassa on kova puhe meidän kylän punaisista kivistä. Ja ku kerran meiltä ketkä täällä asuu ja on niiden puolella, ei kysytä, teen tällaisen. Eli nimeä alle, kuka haluaa jatkossakin piristystä päivään punaisen kiven muodossa ;) Eli emme halua, että yhtäkään punaista kiveä viedään pois....
17.06.2015
319 550 Vetoomus Tuorinniemen sivukoulun säilyttämisen puolesta
Olemme erittäin huolestuneita tiedosta, jonka mukaan Helsingin kaupungin opetusvirasto esittää Tuorinniemen sivukoulun lakkauttamista ja yhdistämistä Herttoniemenrannan ala-asteen pääkoulun tiloihin syksyllä 2016. Koulujen yhdistäminen vaikuttaisi lasten koulutyöhön, turvallisuuteen ja koulussa viihtymiseen. Lakkauttamisesta koituvat säästöt taas olisivat lyhytnäköisiä ja pitkälti vain laskennalli...
08.12.2015
317 317 Mäntykodilla on sijansa vanhustenhuollossa JIK:n alueella (Suljettu)
JIK, meillä jurvalaisilla / Kurikan jurvalaisilla on nyt kiireellistä asiaa Mäntykodista. Jokaiseen kotiin jaetussa JIK:in julkisessa tiedotteessa, etusivulla lukee SINUA VARTEN. Se tuntuu hyvältä, henkilökohtainen kädenojennus kaikille. Nyt meillä on kuitenkin iso huoli pienkotihoitoa tarvitsevista entisen Jurvan alueella asuvista vanhuksista. Mäntykodit on ollut ja on erinomainen koti täällä e...
08.01.2015
316 316 Vetoomus HSL:n hallitukselle ikäihmisten, lapsiperheiden, invalid
Arvoisat pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen aktiivi käyttäjät. Viime viikonloppuna sain näkövammaisten keskustelualueella tietää, että HSL:n toimitusjohtaja haluaa uudistaa HSL .n maksutariffit. Tuo uudistus kohdistuu ikäihmisten, lapsiperheiden, liikuntarajoitteisten ja näkövammaisten elämänlaadun heikentämiseen sekä kustannusten lisääntymiseen. Jo muutenkin kireässä taloudessa elävien kohderyhmi...
23.01.2015
316 5 712 Home- ja kosteusvaurioista sairastuneet huomioitava (Suljettu)
Kosteusvaurioiden aiheuttamat sisäilman altisteet sairastuttavat ihmisiä vakavasti ja pysyvästi. Kosteusvaurioisten rakennusten on todettu aiheuttavan mm. muutoksia immuunijärjestelmän toiminnassa, hermostollisia ja kognitiivisia häiriöitä, hengitystie- ja silmätulehduksia, masennusta, sisäelinvaurioita, reumaa, vakavia kehkosairauksia, syöpää sekä herkistymistä mm. kemikaaleille, hajusteille, muo...
21.02.2011
313 316 Leikkausehdotuksia Sipilälle, Stubbille ja Soinille
Näistä voisitte aloittaa: Eduskunnasta, puolet pois, lomia kuten muillakin, ei monen kuukauden/viikkojen taukoa siellä täällä. Sopeutumiseläkkeet pois, ei niitä muillakaan ole. Verottomat edustuskulut pois, niillä palkoilla luulisi olevan varaa pukeutua siististi. Verotuksella korjausliikettä, kaikkein pienituloisimmat jättäisin talkoiden ulkopuolelle = bruttotulot 1500 alle. Eläkkeille kattoraja...
08.09.2015
312 312 Adressi Poutun- ja Haapakosken koulujen säilyttämisen puolesta (Suljettu)
  Lapuan Sanomissa, 9.4.2015 julkaistussa, tulevia kouluinvestointeja käsitelleessä jutussa, mainittiin eräässä suunnitteilla olevassa vaihtoehdossa, että Poutun- ja Haapakosken koulut lakkautettaisiin ja sulautettaisiin valmisteilla olevaan Alangon kouluun. Me allekirjoittaneet pyydämme, että Lapuan kaupungissa sijaitseville Poutun- ja Haapakosken kouluille sekä muille Lapuan terveille ja toimivi...
10.04.2015
312 91 841 Adressi Päivi Räsäsen erottamiseksi ministerinvirasta
Uskon puhuvani tuhansien Majoitus ja Ravintola-ammattilaisen puolesta, kun teen tämän adressin. Minusta ministeri Räsänen on mennyt liian pitkälle! Mielivaltainen ääntenkalastelu toisten työpaikoilla on lopetettava välittömästi. Ravintola-alan suurimpina vitsauksina viime aikoina ovat olleet Liisa Hyssälän ja Päivi Räsäsen kaltaiset vastuuttomat höyrypäät, jotka kansanterveyden edistämisen varjoll...
20.02.2012
310 310 Mottagningscenter för flyktingar i Raseborg! Vastaanottokeskus pakolaisille Raaseporiin!
Vi som undertecknar denna adress vill att Raseborg skall öppna ett mottagningscenter för flyktingar. Me tämän adressin allekirjoittaneet haluamme että Raaseporiin avataan vastaanottokeskus pakolaisille....
03.09.2015
310 310 Janakkalan sisäliikuntatilojen tasapuolisen vuorojaon puolesta (Suljettu)
Olemme erittäin hämmennyksissämme ja pettyneitä tämän hetkisestä tilanteesta Turengin liikuntahallin salivuorojaon kohdalla.  Vaadimme kaikenlaisen yksipuolisuuden poistamista ja salivuorojen tasapuolista jakamista kaikkien janakkalalaisten veronmaksajien lasten, nuorten sekä itse aikuis-harrastajien kesken. Keväällä 2011 Janakkalan kunnan alueelle perustettiin salibandyseura BaldoSport, nykyisi...
11.05.2015
309 309 Adressi Olkijoen pyörätien jatkamiseksi (Suljettu)
Me allekirjoittaneet vetoamme Olkijoen kevyenliikenteen ns. pyörätien jatkamiseksi Siikajoentien varteen Raahen ja Siikajoen rajalle saakka. (Kukkosentie –> pitäjän rajalle Siikajoelle)   Vaatimustamme tukee kouluikäisten lasten kasvanut määrä asuinalueellamme. Sekä mahdollinen ydinvoimalahankkeen alkaminen lisää varsinkin raskaanliikenteen määrää huomattavasti. Siikajoentie on jo nyt luokitel...
21.07.2015
309 309 Ryttylän terveyspalveluiden puolesta! (Suljettu)
Me allekirjoittaneet vastustamme Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Hausjärven kunnan suunnitelmia lakkauttaa Ryttylän terveysaseman palvelut keväällä 2016. Adressin voi allekirjoittaa pe 24.7.2015 klo 18 saakka! Ryttylässä pidettiin 10.6.2015 keskusteluilta Ryttylän terveyspalveluiden tulevaisuudesta. Tilaisuuteen osallistui 12 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtym...
17.06.2015
309 315 ÄLÄ TURKU PURA MÄNTYMÄEN TALOJA!
Taustaa: 15.4.2015 moni  Mäntymäen alueen asukas Turussa  sai  herätä lehtitietoon, että heidän kotinsa puretaan (Turun Sanomat, "Turku purkaa kerrostaloalueen Mäntymäessä".).  Uutisen mukaan 12 talon purkaminen, joissa asuu yhteensä 300 ihmistä, on varsin "radikaali ja harvinainen uudistus". Alueen asukkaat eivät etukäteen tienneet suunnitelmista vaan tämä tuli yllätyksenä, ja pettymyksenä.Talot...
24.05.2015
309 309 Herajoen koululle kaksi pientä ekaa luokkaa yhden ison sijasta.
Me joukko Riihimäkeläisiä vanhempia, olemme huolissamme lastemme opetuksellisten perusoikeuksien sekä laadukkaan perusopetuksen toteutumisesta Riihimäellä.  Tietoomme on tullut että tulevana lukuvuonna 2015-2016 Herajoen koululla tullaan järjestämään ensimmäiselle vuosiluokalle perusopteus niin että perustetaan vain yksi ensimmäinen luokka, joka pitäisi sisällään 27 oppilasta. Herajoen esiopetusry...
20.03.2015
306 311 Lapsiperheiden kohtaamispaikka Koivutuvan puolesta
Kokkolan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 14.12.2015 poikkeuksellisen suurta karsintalistaa, jolla on tarkoitus saada merkittäviä säästöjä jo ensi vuonna. Tälle karsintalistalle kuuluu myös Koivutupa. Eli Koivutuvan toiminta on vaarassa loppua kokonaan. Koivutupa on useiden lapsiperheiden kohtaamispaikka, jossa on mahdollisuus saada vertaistukea ja tavata muita vanhempia, koululaisilla on...
09.12.2015
306 306 Maunua ei maahanmuuttajille.
Vastustamme Toholammille perustettavaa alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukiasumisyksikköä. Asiaa on hoidettu liian kiireisellä aikataululla ja vähäisellä tiedoituksella kuntalaisille. Kunnanhallitukselta/valtuustolta ensin päätös, otetaanko turvapaikanhakijoita ja sitten saa kunnanhallitus tehdä vuokrapäätöksen....
28.11.2015
306 7 288 Vaadimme ruoan arvonlisäveron alentamista Saksan (7%) tasolle
Vaadimme, että ruoan arvonlisäveroa ei nostettaisi 22%:iin, koska vähävaraiset ihmiset syövät jo nyt epäterveellistä ruokaa- ruoan kalleuden vuoksi. MItä epäterveellisempi ruoka, sitä halvempi. Ruoan arvonlisäveroa pitää tiputtaa nykyisestä 14%:ista - 7%:iin. Näin pienituloisillakin olisi mahdollisuus terveellisempään ruokaan. Suomessa on ruoka muutenkin ylihintaista päivittäistavarakaupan monopol...
23.07.2013
304 304 Voimajohtolinjan betonipylväiden säilyttäminen Ksnk:n kaupunginosassa Kouvolassa (Suljettu)
Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt hakea entisestä voimalinjasta jäljellä oleville neljälle betonipylväälle purkulupaa. Me allekirjoittaneet vaadimme, että entisen voimalinjan jäljellä olevat betonipylväät (4 kpl) tulee säilyttää teollisena perintönä ja osana Kouvolan kaupungin, Kuusankosken kaupungin-osan identiteettiä! Veistoksellinen neljän pylvään rivistö on olennainen osa pai...
12.08.2015
300 308 Kasvisruokaa kouluihin
Haluamme, että peruskoulu tarjoaa liharuuan rinnalla aina kaikille avoimen kasvisruokavaihtoehdon. Nykyään suurimissa osissa kouluja kasvisruuan saamiseksi on hankittava erillinen suostumus ja huoltajan allekirjoitus. Suomi on ylpeä siitä, että tarjoaa jokaiselle oppilalle ilmaisen, ravitsevan lounaan, jolloin myös kasvisruuan pitäisi osaltaan turvata tarvittavien ravintoaineiden, kuten proteiinie...
07.11.2015
296 526 Avioliitto on miehen ja naisen välinen pyhä liitto
Vetoan kaikkia suomalaisia äänestämään lakia vastaan joka sallisi mennä kahden miehen tai kahden naisen avioliittoon!Jo Raamatussa sanotaan selkeästi avioliiton olevan miehen ja naisen välinen liitto.Mihin on kadonnut arvot täällä suomenmaassa?Tällaisenko yhteiskunnan me haluamme tästä maasta jossa millään ei oo enää mitään väliä?Tehdään se mitä vielä tehtävissä on ja sanotaan ei homo- tai lesboav...
28.11.2014
295 1 624 Vetoomus Porlan vanhan kalanviljelylaitoksen alueen säilyttämiseksi Lohjalla
  Vetoomus Porlan vanhan kalanviljelylaitoksen alueen säilyttämisen ja kehittämisen puolesta Lohjalla         Kohta vuosisadan lähes alkuperäisessä muodossaan säilynyt Porlan vanhan kalanviljelylaitoksen alue on ainutlaatuinen ihmisen ja luonnon muokkaama kokonaisuus. Aivan Lohjan keskustan kyljessä sijaitseva Porla on maisemallisesti vertaansa vailla: sen päärakennus ja sauna sijaitsevat Lohjanh...
23.10.2014
294 294 Kyllä uusi alakoulu Pohjankylälle, EI 1300 oppilaan yhteiskoulua (Suljettu)
Valtuustolle on esitetty rakennettavaksi 1300 oppilaan yhteiskoulun Merenojan liikunta-alueelle, valmistuen 1.8.2018. Yhteiskoulu olisi näin Suomen toiseksi suurin koulu, yhdistäessään kaikki alakoulut, yläkoulun sekä lukion. Ongelmakohdiksi ovat nousseet muun muassa liikuntatilat, ruokailutilat, piha-alueen turvallisuus, aamupäivä ja iltapäivätoiminta sekä koulukiusaamisiin puuttuminen.  Aamu- ja...
10.12.2015
294 402 Raiskausten vastainen viikko viikolla 11
Koskemattomuus on jokaisen ihmisen ehdoton oikeus....
23.04.2015
292 406 Säilytetään Kangasniemen kyläkoulut
Onko Kangasniemellä varaa lakkauttaa kyläkouluja?   Kangasniemi on jo lakkauttanut 9 kyläkoulua viimeisen 25 vuoden aikana. Valtaosa niistä on lakkautettu säästösyistä. Lakkautuksista huolimatta perusopetuksen kulut ovat kasvaneet 17,6 % viimeisen neljän vuoden aikana. Aluehallintovirasto on vastikään todennut, että kyläkouluja on lakkautettu Itä-Suomessa kolminkertainen määrä siihen verrattuna, m...
03.09.2015
292 292 Tytyrin koulun oppilailla oikeus terveelliseen sisäilmaan (Suljettu)
1960-luvulla rakennettua Lohjan Tytyrin koulua on viime vuosikymmenten aikana korjattu/peruskorjattu muutamaan otteeseen. Viimeisinä vuosina koulussa on ollut haasteita sisäilman kanssa. Tytyrin oppilaiden vanhemmat ovat esittäneet suuren huolensa lastensa terveyden puolesta. Lohjan kaupungin tilatoimen tehtävänä on taata oppilaille terveellinen oppimisympäristö. Sivistystoimen käynnistämän tarves...
21.04.2015
Facebook
Pitääkö valtion tukea huippu-urheilua?