Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | Tämä vuosi (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2015 Koko ajalta Adressin nimiLuotu
290 291 Kannatamme hauen ylä- ja alamittoja!
Hauki on yksi Suomen yleisimpiä kaloja. Hauet saattavat kasvaa todella isoiksikin, 20kg hauki voi olla täysin mahdollista saada myös Suomesta, tosin sellaisen saaminen on todella harvinaista. Ehkä yhtenä suurimmista syistä niiden vähyyteen on puutteelliset rajoitukset hauenkalastuksessa. Nykyään haukea saa kalastaa oikeastaan rajoituksetta. Vaikka hauki on yleinen kala, suurhauki ei ole niinkään....
03.02.2015
289 289 Seuraluokat jatkossakin 12-39 km:n matkoilla
  KIRJOITA NIMESI ADRESSIIN, MIKÄLI HALUAT, ETTÄ SEURATASON KILPAILUJA JÄRJESTETÄÄN JATKOSSAKIN 12-39 KM:N MATKOILLA JA SISURATSUKOT PYSTYY NÄIN OLLEN TOTEUTTAMAAN KAUDELLE 2015 SUUNNITELLUT MATKARATSASTUSKILPAILUT (8 KPL). ADRESSI ESITETÄÄN KIRJELMÄN YHTEYDESSÄ, JOKA LÄHETÄÄN SUORAAN SRL:N HALLITUKSEN TIEDOKSI. KIITOS TUESTASI!  Sisuratsukot ry:n hallitus on päättänyt 18.1.2015 laittaa vuodelle 2...
19.01.2015
285 291 REGGIO EMILIA –PEDAGOGINEN KOULU SUOMEEN
Paikalliseen tarpeeseen perustuen vaadimme perusopetuksen järjestämislupien myöntämistä Suomen ensimmäiselle Reggio Emilia -pedagogiselle koululle Ouluun. Me allekirjoittaneet näemme paikallisesti tarpeellisena, että Oulussa vuodesta 2010 lähtien kotikouluna toimivalle Taikatahdin pienten lasten koululle (Taikatahdin koulu) myönnetään 1.8.2016 alkaen perusopetuksen järjestämisluvat esiopetukseen s...
21.09.2015
283 422 Pidetään Suomi turvallisena
Me allekirjoittaneet vaadimme Suomen hallitukselta voimakkaita päätöksiä, joilla voidaan turvata Suomessa asuvien ihmisten turvallisuus radikalismin ja terrorismin varalta. 1) Kaikille kriisialueille terroristijoukkoihin liittyneille pitää määrätä maahantulokielto, vähintään 3 vuodeksi. Tämä koskee erityisesti barbaarimaiseen ISIS-joukkoihin, sekä muihin Isistä (Daesh) kannattaviin terroristijoukk...
28.01.2015
282 282 Alastarolla säilytettävä lääkäripalvelut viitenä päivänä viikossa (Suljettu)
Alastaron Terveysasemalla on lääkäri enää maanantaisin ja joskus keskiviikkoisin. Alastaron terveysasemalla pitää olla lääkärin vastaanotto viitenä päivänä viikossa. Täällä asuu paljon ikääntyneitä ihmisiä, joilla ei ole autoa eikä ajokorttia ja on erittäin hankalaa päästä kauemmaksi lääkäriin. Lisäksi täällä asuu paljon lapsiperheitä ja toisella vanhemmalla ei välttämättä ole kotona autoa käytett...
05.01.2015
280 295 Mika "Laru" Lartaman paita #24 takaisin sinne kuuluvalle paikalle
Hpklaisuuden ruumiillistuma, periksiantamaton, henkeen ja vereen joukkuepelaaja, kapteeni jne jne. Siinä muutamia asioita mitä hänestä tulee mieleen. Peliuran jälkeen tapahtuneet asiat ovat henk.kohtaisia, jotka ei vaikuttaneet hänen peliuransa saavutuksiin. Hänen paitansa kuuluu arvoiselleen paikalle Ritari-hallin kattoon, jossa jo aikaisemminkin on ollut. Sitä ei sieltä olisi koskaan saanut otta...
26.10.2015
279 297 EI varhaiskasvatuksen leikkauksille Nurmijärvellä (Suljettu)
Varhaiskasvatuslain mukaan jokaiselle lapselle on tarjottava laadukas päivähoito. Laadukkaan, turvallisen päivähoidon tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä terveyttä ja hyvinvointia. Ryhmäkokoja kasvattamalla tätä tavoitetta horjutetaan. Päivähoidon tilat pysyvät samoina, mutta ihmismäärä kasvaa, jolloin myös turvallisuus heikkenee ja bakteerien määrä kasvaa. Henki...
07.12.2015
278 641 sosiaaliviranomaiset aiheettomista huostaanotoista vastuuseen
Vaadimme että lastensuojeluviranomaiset on saatava vastuuseen virkavirheistä ja rikoksista. Lastensuojeluviranomaiset ovat rikkoneet hyvin monia lakeja,suorastaan pitävät suomen lakia pilkkanaan. Vaadimme valtion puuttumaan asiaan. Aiheettomat huostaanotot on purettava. Vanhemmilla ja lapsilla ei tunnu olevan minkäänlaista oikeutta suomessa. Lastensuojeluviranomaisten toimintaa on valvottava.Koska...
29.02.2008
277 455 Koirapuisto Pietarsaareen / Hundpark till Jakobstad (Suljettu)
Me Pietarsaarenseudun koiranomistajat olemme jo vuosia toivoneet että kaupunkiin perustettaisiin koirapuisto. Syitä on monia, mm: - Lain mukaan koirat on pidettävä kytkettyinä taajama- alueella - Koirat saisivat ulkoilla vapaasti valvotulla alueella - Koirat oppisivat kanssakäymistä muiden koirien kanssa valvotusti - Koirien karkaaminen ja irrallaan juokseminen ei- toivotusti vähenisi kaupunkialue...
19.10.2015
277 279 Sama aika kaikkina vuodenaikoina
Vaadimme, että keväisin ja syksyisin tehtävä kellonaikojen siirtäminen tunnilla lopetetaan.  Siirtymisellä ei ole todettu olevan selkeää hyötyä ihmisille eikä kansantaloudelle. Kesä/talviaikaan siirtymisen selkeitä haittoja on ihmisten biologisen rytmin häiriintyminen aiheuttaen ongelmia työelämässä ja opiskelussa. Tukholman Karoliinisen instituutin tekemän tutkimuksen mukaan kellojen siirtoa seur...
28.03.2015
277 3 493 Vetoomus: NATO, isäntämaasopimus ja Suomen laki
Vetoomus Eduskunnalle Suomen ja NATO:n välisen isäntämaasopimuksen ja sen voimaansaattamisen laillisuuden varmistamiseksi   Valtioneuvoston tiedonanto Valtioneuvoston tiedonannossa 27.8.2014 (1) ilmoitetaan NATO:n isäntämaasopimuksen ja siihen liittyvän yhteisymmärryspöytäkirjan olevan luonteeltaan poliittinen dokumentti eikä varsinainen kansainvälinen sopimus. Kuitenkin voidaan perustellusti olet...
28.08.2014
276 276 Kouluterveydenhoitajan paikka on lukioilla
Oppilaille ensisijaisen tärkeää opiskelijaterveydenhuoltoa ollaan viemässä pois Kallaveden lukion sekä Lyseon lukion tiloista. Siirto tulisi tapahtumaan terveyskeskukseen Savo-talolle. Tällä adressilla vastustamme terveydenhuollon siirtoa pois koulurakennuksista! Terveydenhoitajan palveluiden vieminen pois kouluilta sotii uutta opiskelijahuolto-lakia vastaan, jossa korostetaan yhteisöllistä ja en...
23.02.2015
276 1 167 Vetoomus vankilapastoreiden virkojen säilyttämisen puolesta
Me allekirjoittaneet hengellisen vankilatyön vapaaehtoiset ja vankilatyön esirukoilijat pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että yhteistyö vakinaisten vankilapastoreiden kanssa saisi jatkua edelleen samantasoisena kuin nykyään. Vakinaisessa virassa olevat pastorit tuntevat vankilan toimintatavat, henkilökunnan ja vangit; toisaalta pastorit tuntevat ulkopuolelta tulevat hengellisen työn vapaaehtoiset....
15.10.2014
275 277 Kivijärventie nro 2600 välillä Leväsjoki - Pomarkku kuntoon
Tie nro 2600 yhdistää Siikaisten ja Pomarkun kuntakeskukset. Tie on strategisesti tärkeä ja surkeasta kunnosta huolimatta erittäin vilkkaasti liikennöity. Raskaan liikenteen osuus Kivijärventiellä on merkittävä, ja tulee kasvamaan kuntakeskusten ja kasvavan ja monipuolistuvan teollisuuden johdosta. Tietä kunnostettiin jo huomattavasti ja olemme siitä kiitollisia, mutta edelleenkin kunnostet...
06.01.2015
274 274 Ei vastaanottokeskuksia Kemijärvelle (Suljettu)
Kemijärven kaupunginhallitus päätti 14.9.2015 pidetyssä kokouksessaan olevansa valmis hätämajoittamaan turvapaikanhakijoita välittömästi, ja selvittävänsä mahdollisen vastaanottokeskuksen perustamista. Me allekirjoittaneet olemme Kemijärvelle sijoitettavan vastaanottokeskuksen, sekä hätämajoituksien perustamista vastaan. Olemme huolissamme lasten ja nuorten puolesta, koska kyseiset tilat tulisivat...
14.09.2015
273 273 Vantaan musiikkiluokkien tuntijako säilytettävä ennallaan
Vantaan musiikkiluokkien tuntijaon muutosesitys on tulossa Vantaan opetuslautakunnan päätettäväksi marraskuun 2015 kokouksessa. Hahmotelmana on, että musiikkiluokkien tuntimäärää vähennettäisiin nykyisestä 25 vuosiviikkotunnista 22 vuosiviikkotuntiin. Tämä tarkoittaisi noin 0,4 viikkotunnin vähennystä. Vantaan opetustoimi haluaa korostaa yhteistyötä vanhempien kanssa ja heidän kuulemistaan ja kuts...
26.10.2015
270 518 Pistekirjoituksen_puolesta (Suljettu)
Suomen Sokeat ry VETOOMUS ja KANNANOTTO VAADIMME, että pistekirjoituksen opetusta tehostetaan kaikissa näkövammaistyötä tekevissä yhteisöissä.       VAADIMME myös, että yhteiskunnan päättäjätahot myöntävät rahoitusta pistekirjoituksen tuottamiseen ja pistekirjoituksen koulutuksen lisäämiseen (Kela, Kuntien sosiaalitoimet, Keskussairaaloiden näönkuntoutuskeskukset). Säästöt eivät saa heikentää soke...
19.11.2015
268 281 Pääministeri Alexander Stubbin kyseenalainen toiminta
Pääministerimme  on aloittanut Kokoomuksen vaalikampanjoinnin lukiovierailuilla. Vanhempana ja kasvattajana sekä monen lapsen kummina olen ehdottomasti tuollaista toimintaa vastaan. Lisäksi vaadin ko. koulujen henkilökuntaa vastuuseen tuollaisen poliittisen toiminnan mahdollistamisesta. Kokoomuksen ja eritoten sen nuorisojärjestöjen kyseenalainen kiihoittaminen  varatonta ,vähäosaista ja työtöntä...
13.11.2014
266 266 Uudenkylän koulun säilyttämisen puolesta (Suljettu)
Hyvinkään kaupungin virkamiehet ja opetuslautakunta esittää Uudenkylän koulun sulkemista, vedoten koulun huonoon kuntoon. Kuitenkaan koulun henkilökunnalla tai vanhempainyhdistyksellä ei ole tietoa koulun erittäin huonosta kunnosta. Kaupunki ei myöskään ole esittänyt mitään faktoja jotka tukisivat koulun lakkauttamista koulun huonon kunnon perusteella. Koulun lakkauttamisesta on esitetty tulevan s...
26.10.2015
265 301 Vastaanottokeskusten perustaminen EP:n kuntiin lopetettava
Vastaanottokeskusten perustaminen Etelä-Pohjalaisiin kuntiin lopetettava ja jo olemassa olevat lakkautettava   Me Etelä-Pohjalaiset olemme huolissamme yleisestä turvallisuudesta kunnissamme, etenkin naisten ja lasten turvallisuus ja turvallisuuden tunne on kadonnut tämän turvapaikanhakija tilanteen räjähtäessä käsiin. Erittäin huonona esimerkkinä mm. Kempeleen 14 vuotiaan tytön raiskaustapaus, 17...
09.12.2015
265 266 Adressi Teeriniemen koulun säilyttämisen puolesta
Teeriniemen koulu nimettiin mahdollisesti  lakkautettaviin kouluihin kouluverkkoselvityksen perusteella. Perusteluna oli se, että Teeriniemen koulussa opiskelee tällä hetkellä 67 oppilasta, kun paikkoja olisi 80. Teeriniemellä täyttöaste on nyt yli 80%. Tavoitteena on yli 90% täyttöaste. Tilanne Teeriniemellä on poikkeuksellinen tänä ja tulevana vuonna, koska vuonna 2008 syntyneitä lapsia on tällä...
30.08.2015
265 265 Riihikosken ja Elisenvaaran yhtenäiskouluihin valmistuskeittiöt
Me vaadimme, että Riihikosken ja Elisenvaaran yhtenäiskouluihin tulee omat valmistuskeittiöt sekä Riihikoskelle että Kyröön. Haluamme, että koululaisten ja päiväkotilaisten ruoka valmistetaan jatkossakin Pöytyällä kunnan omana tuotantona. Näin voimme parhaiten taata, että lapset saavat laadukasta ruokaa ja työllistämme kunnan omaa ruokapalveluhenkilöstöä....
01.06.2015
265 645 Langattomat laitteet pois Suomen kouluista ja päiväkodeista
Sadat tutkijat, maailman terveysjärjestö WHO ja Euroopan neuvosto varoittavat sekä oppilaita että opettajia langattoman teknologian, esimerkiksi WLANin (eli Wi-Fin), matkapuhelinteknologian ja langattomien DECT-puhelinten haitoista. Nykyiset ”turvalliset raja-arvot” ovat aivan liian korkeita suojaamaan ketään mikroaaltosäteilyn haitoilta. Yhä uudet tutkimukset osoittavat langattoman teknologian...
06.05.2015
263 263 Nuutajärven koulun säilyttäminen yleishyödyllisessä käytössä (Suljettu)
*Kiitos kaikille allekirjoittaneille. Adressi suljettu 30.3. klo 10.15 ja listat jatkavat matkaa kunnanvaltuustoon* Me allekirjoittaneet pyydämme Urjalan kunnanvaltuustoa harkitsemaan Nuutajärven koulun tulevaisuutta yleishyödyllisenä tilana. Nuutajärven kylän, Urjalan kuntalaisten ja muiden halukkaiden käytössä. Satsaaminen harrastuksiin, urheiluun ja ylipäänsä virkistystoimintaan on kauaskantoi...
16.03.2015
262 262 Simon Ylikärpän kyläkoulun säilyttäminen (Suljettu)
Simossa sijaitseva Ylikärpän kyläkoulu uhataan lakkauttaa. Tämä merkitsisi jo esikouluikäisten päivittäisen koulumatkan kasvavan jopa 120 kilometriin. Allekirjoita adressi kyläkoulun säilyttämisen puolesta. Adressi toimitetaan Simon kunnanvaltuustolle torstaina 21.5.2015....
15.05.2015
262 2 680 Pastirol-pastillit takaisin tuotantoon
Usea muistaa Merijalin aikanaan tekemän Pastirol-pastillin pahvisessa rasiassa auki loksautettavalla kannella. 90-luvulla Pastirol-sarjaan tuli myös uusia makuja, mutta uusienkaan pastillien suosio ei pelastanut Pastirol-merkkiä. Pastillien fanit jäivät tyhjän päälle Pastirolin kadotessa markkinoilta ilman selityksiä. Nostalgiaan vaipuneena kaipaamme takaisin ihanaa kovaa Pastirol-karamellia pehm...
06.05.2008
259 262 Adressi säilytettävien bussilinjojen puolesta
Pääkaupunkiseudun liikenne muuttuu merkittävästi 10.8.2015, Kun Vantaa tehostetusti muuttaa, lakkauttaa ja yhdistää merkittävän osan bussivuoroistaan ja -liikenteestään. Uuden toteuksen keskipiste on Kehärata ja painotus panostuksineen uusilla asema-asuinalueilla jättäen kokonaan huomioimatta ja liikennöimättä asukasmääriltä, työpaikoilta ja palveluilta merkittäviä keskuksia Vantaan sisällä. Tikku...
24.05.2015
259 263 Viron kielen opetus säilytettävä Tampereen yliopistossa
Tampereen yliopisto on yksi niitä harvoja paikkoja, joissa Suomessa voi opiskella viron kieltä ja kulttuuria yliopistotasolla. Yksi viron kielen peruskurssi on kuulunut pakollisena suomen kielen opiskelijoiden perusopintoihin ja viron kieltä on ollut mahdollista opiskella valinnaisaineena perus- ja aineopintojen verran. Viron opetuksesta on vastannut yksi äidinkielenään viroa puhuva opettaja. Nyt...
05.03.2015
258 260 We are against of expulsion of Julia.
Who is Julia? He is a Peruvian mother and a grandmother. Widowed more than ten years ago. For Peruvians family is the core of it all, it is the most sacred in their lives. Julia is hard-working, caring family person with a lot of love and enjoyment. She enjoys nature, staying with her family, and everything beautiful. Julia came to visit her family to Finland in late summer 2014. She fel...
09.09.2015
258 260 Estamos en contra de la expulsión de Julia.
¿Quién es Julia? Él es una madre peruana y una abuela. Viudo tenía hace más de diez años. Familia peruana es el núcleo de todo, es el más sagrado en sus vidas. Él es muy trabajador, hombre de familia que cuida bueno para una risa. Él disfruta de la naturaleza, en el hogar para hacer frente, y todo lo bello. Julia fue a visitar de Finlandia a su familia a finales del verano de 2014. Él se...
09.09.2015
258 260 Vastustamme Julian karkoittamista.
Kuka on Julia? Hän on Perulainen äiti ja isoäiti. Leskeksi joutunut jo toistakymmentä vuotta sitten. Perulaisille perhe on kaiken ydin, se pyhin heidän elämässään. Hän on ahkera, perheestään huolehtiva nauravainen ihminen. Hän nauttii luonnosta, kotona puuhaamisesta, ja kaikesta kauniista. Julia tuli käymään Suomessa asuvan perheensä luo 2014 loppukesästä. Hän ihastui Suomeen, ja halusi elää p...
09.09.2015
256 286 Äitiyspakkauksen nimi vaihtoon: vauvapakkaus!
Äitiyspakkaus on suomalaisen perhepolitiikan ylpeydenaihe, jota ihastellaan Brittien hovissa asti. Äitiyspakkauksessa on vain yksi vika: sen nimi on isiä syrjivä. Me haluamme muuttaa tämän epäkohdan!  Yhteiskunnassamme keskustellaan nyt vahvasti vanhemmuuden kustannuksista ja niiden jakamisesta. Keskeisessä roolissa ovat isät, joiden valinnoista on kiinni, saadaanko vanhemmuuden kustannukset jaett...
02.11.2015
256 256 Kansallisgalleria ei saa mainostaa Coca-Colaa verorahoillamme
Kansallisgalleriaan kuuluva Sinebrychoffin taidemuseo Helsingissä on Suomen ainoa vanhaa eurooppalaista taidetta esittelevä museo. Museossa on järjestetty monia merkittäviä ulkomailta lainattuja näyttelyitä, joilla on se on rikastuttanut suomalaista taide-elämää ja vahvistanut omaa keskeisosaamistaan. Nyt museossa järjestetään yhteistyössä Coca-Cola Finlandin kanssa näyttely Coca-Cola-pullo 100 vu...
22.08.2015
256 930 Pyhävuorelle kanavanippu C
Me allekirjoittaneet esitämme, että Pyhävuorella olevaan tv-mastoon asennettaisiin kanavanippu C. Tällöin myös Suupohjan alueella voitaisiin katsoa urheilukanavaa. Lisäksi kanavanippuun kuuluvat elokuvakanavat ja The Voice. Lupamaksu on meillekin samanhintainen, vaikka emme saa samaa palvelua kuin muut kansalaiset. Mielestämme tämä ei ole tasa-arvoista kohtelua, sama maksu = samat palvelut! Alueen...
06.07.2009
255 47 708 Aseiden totaalikiellon vastustaminen
Ampumaurheilun harrastamisen jatkuminen on taattava Suomessa myös tulevaisuudessa. Aseiden omistamista ei saa kriminalisoida eikä tunnollisia harrastajia syyllistää sairaiden ihmisten tekojen takia. Jokaisella terveellä Suomen kansalaisella tulee olla oikeus perustellusta syystä harrastaa ammuntaa. Lupakäytäntö tulee olla järkevä ja käytännön tulee olla sama koko maan alueella. Aselain tiukentami...
30.09.2008
254 254 Bussen 16.15 Virkby-Ingå / Linja-autovuoro 16.15 Virkkala-Inkoo (Suljettu)
Pohjolan Liikenne planerar att dra in 16.15 bussen från Virkby till Ingå. Bussen är den enda förbindelsen för studerande och elever i Virkby gymnasium och Källhagens skola som slutar skoldagen efter kl. 15. Gymnasiestuderande går ofta i skola fram till 15.50 och därför drabbas de speciellt hårt om 16.15 bussen till Ingå dras in. Även de finskspråkiga skolorna påvarkas om bussturen dras in. Vi tyck...
27.09.2015
254 254 Ei hätämajoitusta/vastaanottokeskusta Tortinmäkeen (Suljettu)
Vastustamme turvapaikanhakijoiden sijoittamista entisen Paattisten huoltokodin tiloihin Tortinmäessä. Kiinteistössä on home-epäily, joka saattaa vaarantaa pakolaisten ja siellä työskentelevän henkilökunnan terveyden. Lisäksi palvelut ovat hyvin kaukana ja avunsaaminen hätätilanteissa kestää kauan. Huoli on suuri myös siitä, kuinka n. 300 hengen kyläyhteisön arjen sujuvuus/turvallisuus taataan, esi...
22.09.2015
253 257 Ei vastaanottokeskusta Runosmäkeen
Me runosmäen asukkaat vastustamme vastaanottokeskuksen perustamista Runosmäen koulun tiloihin.  Olemme veronmaksajia ja äänestäjiä ja haluamme pitää asuinseutumme turvallisena ja rauhallisena.  Meillä on siihenoikeus.  Turussa on jo tarpeeksi maahanmuuttajia . Nyt on naapurikuntien vuoro. ...
06.09.2015
252 1 025 PAKILAN YLÄASTEEN PERUSPARANNUKSEN KIIREHTIMINEN (Suljettu)
Pakilan Yläasteen vanhempainyhdistys ry                      VETOOMUS                                                                                        04.12.2014   VETOOMUS PAKILAN YLÄASTEEN PERUSPARANNUKSEN KIIREHTIMISEKSI JA ALOITTAMISEKSI VIIMEISTÄÄN VUONNA 2018 Helsingin kaupunginjohtajan Jussi Pajusen Talousarviossa vuodelle 2015 sivulla 501 Pakilan yläasteen perusparannushanketta on...
04.12.2014
251 252 Vastaanottokeskus Kauhavalle
Kannatamme pakolaisten vastaanottokeskusta Kauhavalle! Suomen Punainen Risti kaavailee perustavansa vastaanottokeskuksen Kauhavalle LSK Business Parkin tiloihin (ent. Lentosotakoulu). LSK Business Parkin yhteydessä toimivan Kauhavan Lentohotellin toiminnan käynnistänyt Johanna Liinamaa ei näe mahdollista pakolaisten vastaanottokeskusta haitalliseksi hotellin toiminnan kannalta tulevaisuudessa. Hä...
01.09.2015
251 251 Väinölänranta
Tämä on Jyväskylän Väinölän kaupunginosassa sijaitsevan Väinölänrannan asemakaavan muutosehdotusta käsittelevä vetoomus alueen suunnittelusta vastaaville ja Jyväskylän kaupungin luottamushenkilöille. Vetoomuksen sisältö tarkentuu Väinölän kyläyhdistyksen kokouksessa tiistaina 23.6. klo 18.00, Äijälän talossa, Äijälänkuja 6. Vetoomuksella pyritään estämään nyt esitetyn asemakaavamuutoksen hyväksymi...
22.06.2015
251 251 Vastustamme Törmäsen koulun lakkauttamista Inarin kunnassa (Suljettu)
Inarin kunnassa sijaitsevassa Törmäsen ala-asteen koulussa on todettu kosteusvaurio ja koulurakennus vaatii korjaustoimenpiteitä. Koulun pihapiirissä on toinenkin rakennus, joka on rakennettu v.1995. Kyseisessä rakennuksessa on liikuntasali varastoineen ja teknisen työn luokka. Samaan aikaan kun tämä rakennus rakennettiin, niin vanhempaan koulurakennukseen tehtiin peruskorjaus. Nyt on tullut aika...
19.05.2015
251 7 728 Adressi Israelin tueksi!
ECI palestiinalaisten koulukirjoista: ”Palestiinalaishallinnon uusi opetussuunnitelma edistää radikalisoitumista” KIRJOITTANUT SEURAKUNTALAINEN TOIMITUS    PALESTIINA 03.11.2017 15:55 (päivitetty 15:55)   European Coalition for Israel (ECI) esitteli Helsingissä palestiinalaishallinnon uuden opetussuunnitelman ongelmallisia kohtia hallitustason konsultaatiossa. Uusi opetussuunnitel...
10.01.2009
250 256 HRSK / vanhempien huoli koskien koulun uutta opetussuunnitelmaa. (Suljettu)
Arvoisa rehtori ja johtokunnan jäsenet,     Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun oppilaiden vanhempina haluamme tuoda esiin huolemme koskien koulun uutta opetussuunnitelmaa. Kaksikielisenä kouluna HRSK on voinut olla ylpeä monikulttuurisesta ja monikielisestä oppimisympäristöstään, jossa oppilaita kannustetaan suvaitsevaisuuteen ja kulttuurien väliseen vuoropuheluun läpi opintojen. HRSK:n laps...
30.10.2015
250 250 EERIKAN PUOLESTA-vaadimme syytetyille tuomiot virkarikoksista
Lähes kolme vuotta sitten pieni Eerika kuoli hitaan ja tuskallisen kuoleman, mitä ennen hän joutui kärsimään julmasta henkisestä ja fyysisestä väkivallasta ja kidutuksesta. Kuten tiedämme, pääsyylliset on jo tuomittu elinkautisiin vankeusrangaistuksiin murhasta sekä korvauksiin - nyt vaadimme että loppukin oikeus toteutuu! Vetoamme tuomioistuimeen, että kaikkien 11 syytetyn tuomitaan syyllistyneen...
26.02.2015
247 376 Nostolaitteen hankinta Akuutti24, Lahti päivystykseen (Suljettu)
Olen pyörätuolissa olevan nuorukaisen äiti ja joudumme usein käymään Akuutti24 päivystyksessä. Poikani joudutaan nostamaan pyörätuolista. Kotona meillä on käytössä nostolaite, jolla nostan hänet pyörätuolista pois ja pyörätuoliin. Tässä säästän omaa selkääni ja häntä.   Ihmettelen, ettei sairaalassa ole pyörätuolissa olevien käyttöön nostolaitetta. Olen sitä kysellyt monta kertaa, mutta vastaus on...
20.01.2015
247 2 607 Lääkekannabis kipupotilaiden käyttöön
Me allekirjoittaneet vaadimme että kroonisesta, kovasta, sietämättömästä kivusta tai hermovauriosärystä kärsivät kipupotilaat saavat lääkekannabis-pohjaisia kipulääkkeitä (mm.Bedrocan, Sativex, Nabilone) kun niitä tarvitsevat, olkoonpa kivun syy mikä sairaus tahansa. Vaadimme että niitä tulee olla mahdollisuus saada kaikilta Suomen kipupoliklinikoilta, julkisilta tai yksityisiltä. Lääkärin tul...
27.12.2008
246 246 abdigadir osman hussein vapautuspäätös korkeimpaan oikeuteen!
Hovioikeus päätti vapauttaa elinkautisvangin useiden viranomaisten vastustuksesta huolimatta. Poikkeuksellisen törkeistä seksuaalirikoksista ja murhasta elinkautiseen tuomittu elinkautisvanki vapautuu pian vankilasta. Helsingin hovioikeus päätti perjantaina, että Abdigadir Osman Husseinpääsee vapaaksi ensi vuoden syyskuussa. Vapauttamista olivat vastustaneet paitsi Rikosseuraamuslaitos myös Turun...
27.04.2015
246 2 677 Muutos vammaispalvelun myöntämiin taksimatkoihin (Suljettu)
  MUUTOS VAMMAISPALVELUN MYÖNTÄMIIN TAKSIMATKOIHIN   Nykyisessä vammaispalvelulaissa koskien taksimatkoja on puutteita. Matkoja on jokaista kuukautta kohden vuoden aikana aivan liian vähän. Kuljetuspalvelun määrä Vammaispalveluasetuksen 4§ mukaan kuljetuspalveluja on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun l...
07.08.2014
246 2 505 Vetoomus sosiaaliturvan saamiseksi hajuste- ja kemikaaliyliherkille
Vetoamme sen puolesta, että hajuste- ja kemikaaliyliherkkyyttä sairastavat ihmiset saisivat samanlaiset sosiaalietuudet kuin muillakin sairas- ja vammaisryhmillä Suomessa on. Sairautensa ja voimakkaiden oireiden takia kodittomiksi joutuneita tulee auttaa löytämään heille sopiva, terve asunto. Vetoamme myös hajusteiden ja kemikaalien turhan käytön lopettamiseksi, jotta kemikaaliyliherkät voiva...
26.10.2006
Facebook
Pitäisikö rikkaita verottaa nykyistä enemmän?