Suosituimmat adressit vuonna 2016 - Suomi

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | 12 kuukautta | Tämä vuosi (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Itä-Porvoon koulut turvattava - Östra Borgås skolor bör tryggas

Itäisen Porvoon koulut turvattava!   Me allekirjoittaneet vaadimmePorvoon kaupungin päättäjien toimivan sen puolesta, että kaupungin itäiselle alueelle perustetaan kaksikielinen sivistyskeskus.   Porvoon itäistä aluetta ei voi jättää koulutta. Lakkautettaviksi ehdotettavissa Sannäs skolassa ja Ilolan koulussa on yhteensä yli 160 oppilasta. Alueella asuu paljon lapsiperheitä pitkien etäisyyksien päässä keskustan palveluista. Itäinen sivistyskeskus palvelisi kaikkia asukkaista itäisen Porvoon kyli

Luotu: 2016-06-15

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 739 734
2016 733 728

Yleinen sauna Tuiraan

Esitämme, että Oulun kaupunki kaavoittaa Tuiran uimalan alueelle rakennuspaikan yleiselle saunalle ja asettaa tontin haettavaksi. Oululaisille keskeisen, helposti saavutettavan uimarannan nykyiset toiminnot sekä Oulujoen läheisyys tarjoavat saunalle luontevat puitteet. Yleinen sauna tarjoaisi kaupunkilaisten arkeen yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja rentoutumista, sekä samalla toimisi elämyksellisenä matkailuvalttina. Oulussa ei ole toiminut ympärivuotista yleistä saunaa lähes kolmeenkymmeneen v

Luotu: 2016-08-11

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 813 802
2016 729 720

Vetoomus Musa Mohammadin käännytyksen pysäyttämiseksi

  Tuomitsemme polittisen kurdiaktivistin, Musa Mohammadin, kiinniottamisen, vangitsemisen ja karkottamisen Iraniin. Tämä on vastoin ihmisoikeuksia ja Geneven pakolaissopimusta. Itä-Kurdistanin, Iranista, kotoisin olevaa Musa Mohammadi on hakenut turvapaikkaa Suomesta vuodesta 2010 - ja sai viimeisen hylätyn päätöksen kesäkuussa 2016. Tämän päätöksen yhteydessä hän sai myös karkotuspäätöksen. Viime viikolla hän sai kirjeen poliisilta Metsälän vastaanottokeskukseen, jossa hän oleskeli. Hän oli as

Luotu: 2016-12-01

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 731 683
2016 728 680

Lasihalli Hakaniemen torille

Tällä adressilla keräämme kannatusta Hakaniemen torille toivotulle Lasihallille. Hakaniemen demarit ovat muodostaneet pienen työryhmän joka on kysellyt asiakkaiden, halli- ja torikauppiaiden mielipiteitä mahdollisesta ratkaisusta ja täten taustoittaneet mahdollisten ratkaisujen mielekkyyttä. Torin käyttäjien mielipide on lasihallin puolella. Taustaa. Hakaniemen hallin mennessä remonttiin on hallikauppiaille tarpeellista saada ns. väistötilat remontin valmistumiseen saakka. Halliyrittäjät ovat tu

Luotu: 2016-03-22

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 721 713
2016 721 713

Laitoshuoltajat pois palkkakuopasta!

Laitoshuoltajan työ on tärkeää. Esim. leikkauksia sairaaloissa ei voitaisi tehdä, jos ammattitaitoinen laitoshuoltaja ei ole salia siivoamassa. Suomalainen laitoshuoltajakoulutus ja hygienia ovat huipputasoa. Monessakin kehittyneessä maassa siivoojan ammattitaito ja yleinen puhtaus on ala-arvoista. Laitoshuollon välineet ja aineet kehittyvät koko ajan, ei siis riitä, että on joskus 80-luvulla käynyt kurssin. Ammattitaitoa on vaalittava,  hyvistä laitoshuoltajista on suoranainen pula. Laitoshuolt

Luotu: 2016-06-22

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 725 722
2016 710 707

Kirjallisuuden oppiaineen säilyttävä Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopisto on ilmoittanut suunnittelevansa kirjallisuuden oppiaineen koulutusvastuusta luopumista. Suunnitelman toteutuminen tarkoittaisi, ettei Jyväskylässä voisi enää opiskella kirjallisuutta pääaineena. Yliopiston mukaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyteen vaadittavat kirjallisuuden opinnot säilyisivät edelleen sivuaineena. Tämä ei kuitenkaan paljoa lohduta, sillä joillekin aloille tärkeä kirjallisuuden asiantuntijuus jäisi varsin suppeaksi. (http://yle.fi/uutiset/jy

Luotu: 2016-06-09

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 708 691
2016 708 691

VAKKA - SUOMEN SAIRAALAN YÖPÄIVYSTYKSEN SÄILYTTÄMINEN

Heikki Wala on perjantaina 25.11.2016 tehnyt Korkeinpaan Hallinto-oikeuteen muutoksenhaun eli valituksen koskien Sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä olla antamatta Vakka-Suomen sairaalalle oikeutta pitää perusterveydenhuollon tasoista yöpäivystystä klo 22-06.   Muutoksenhakuun voi lisätä lisäaineistoa jälkeenpäin, joten siksi olen päättänyt kerätä mahdollisimman paljon nimiä adressiin lähettettäväksi Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen. Keräsimme 27.11. Uudenkaupungin torilla jo reilut 2000 nime

Luotu: 2016-11-27

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 710 708
2016 703 701

Abdigadir Osman Hussein karkotus

Vaadimme, että Abdigadir Osman Hussein karkotetaan Suomesta vankeusajan jälkeen, tai vaikka ennen sitä ja hänelle määrätään ikuinen maahantulokielto! Poikkeuksellisen törkeistä seksuaalirikoksista ja murhasta elinkautiseen tuomittu elinkautisvanki vapautuu pian vankilasta. Helsingin hovioikeus päätti perjantaina, että Abdigadir Osman Husseinpääsee vapaaksi ensi vuoden syyskuussa. Vapauttamista olivat vastustaneet paitsi Rikosseuraamuslaitos myös Turun vankila ja Psykiatrinen vankisairaala. Hovi

Luotu: 2015-04-24

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 64162 63273
2016 698 683

Opettajille tuki!

Opettajien työ on yksi tärkein anti muuttuvassa maailmassamme mitä voimme lapsillemme tarjota. Lapsemme viettävät peruskoulussa 9 vuotta oppien siellä monet perusteet ja eväät omalle elämälle. Sen lisäksi että kanssatovereiden kiusaaminen on aina vain yleisempää on myös opettajien työrauhan häirintä sekä kiusaaminen oppilaiden toimesta muuttunut päivittäiseksi ilmiöksi, jota vastaan työtään pyrkimään tekevällä opettajalla on hyvin vähän käytössään keinoja.  Kun opettajamme uupuvat koko oppimisym

Luotu: 2016-10-13

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 697 692
2016 696 691

Esiopetus Lahdessa

Vetoomus esiopetuksen valinnanvapauden puolesta Lahden kaupungin päättäjille. Lapsella on oikeus – ja nykyään myös velvollisuus - saada maksutonta esiopetusta vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Kunta voi tuottaa esiopetuspalvelut itse tai hankkia ne muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. (Perusopetuslaki 4§) Lahden kaupungin yksityiset päiväkodit täydentävät julkisia varhaiskasvatuspalveluita tarjoamalla esimerkiksi pedagogisesti tai katsomuksellisesti erilaisia vaihtoe

Luotu: 2016-08-23

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 704 695
2016 695 686Facebook
Tulisiko eläkeikää nostaa?