Suosituimmat adressit vuonna 2018 - Suomi

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | 12 kuukautta | Tämä vuosi (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Lisää bussivuoroja Kruunuvuorenrantaan

Kruunuvuorenrannan asukkaat käyttävät bussilinjaa 88 päästäkseen töihin, kauppa-asioille ja kotiinsa. Viimeaikaiset häiriöt linjojen toteutumisessa kasvattavat pysäkeillä odottavien joukkoa ja tekevät matkustamisesta kaupunginosien välillä epämiellyttävää. Syksyn ja talven 2018-2019 aikana Kruunuvuorenrantaan muuttaa niin paljon uusia asukkaita, että jo valmiiksi tukala joukkoliikenteen tila tulee pahentumaan. Alueelle uusina muuttavat asukkaat ovat pääosin yhden linjan (linja 88) varassa. Me Kr

Luotu: 2018-08-29

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 406 405
2018 404 403

Adressi Kokkolan juniorijääurheilun puolesta

Kokkolassa lasten mahdollisuudet harrastaa ja kilpailla jääurheilulajeissa ovat jo pitkään olleet vähintäänkin huonot.  

Luotu: 2018-03-19

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 397 394
2018 396 393

Adressi avohakkuiden lopettamiseksi

Kokemukset viidenkymmenen viimeisen vuoden aikana harjoitetusta metsänhoitomallista osoittavat, että valittu linja on ollut valitettavan tuhoisa luonnon ekologiselle monimuotoisuudelle ja haitallinen useille tahoille. Haittaa ja taloudellista tappiota on kertynyt ainakin metsänomistajille, puurakentamiselle ja puusepänteollisuudelle, metsiin perustuvalle matkailulle, poronhoidolle, kalastukselle, keruutuotetaloudelle, vesistöille, metsien virkistyskäytölle ja samalla koko yhteiskunnalle, joka

Luotu: 2009-11-14

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 503 497
2018 392 390

Lasaretinsaari säilytettävä

Yhdyskuntalautakunnalle Asia: Mielipide koskien Lasaretinsaaren asemakaavan muutosluonnosta 28.5.2018 Lasaretti-kortteli, Kasarmintie 13 Kaavatunnus 564-2332, Diaarinumero 2647/2017 Lasaretinsaari kuuluu Oulujoen suiston kaupunkipuistoon ja on osa arvokasta puisto- ja virkistysaluetta. Alue voitti Oulun läänin rakennussuojelupalkinnon, Viisikanta-palkinnon, vuonna 2003 sekä vuoden ympäristörakenne -kilpailun vuonna 2005. Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa Lasaretinsaari on merkitty maak

Luotu: 2018-08-17

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 390 388
2018 389 387

Ammattikuorotoiminnalle pitää saada vakaa rahoitus

Suomella on pitkä ja rikas kuoromusiikkiperinne ja kuorolaululla vakaa asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Sadattuhannet ihmiset löytävät kuorossa laulamisesta tärkeää sisältöä omaan elämäänsä niin harjoitussalista ja esiintymislavalta kuin katsomosta. Tätä taustaa vasten on valitettavaa, ettei ammattimainen kuorotoiminta ole nykyisen kulttuurin valtionosuusjärjestelmän (VOS) piirissä. Kenttä on puutteellinen ilman ammattilaisuutta. Kuoroja ei ole mainittu VOS-lakitekstissä. Siksi lakia on tulki

Luotu: 2018-11-04

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 391 375
2018 386 371

Annalassa on säilytettävä koulu kaikille alueen lapsille

Me allekirjoittaneet vetoamme sellaisten Annalan alueen koulupolkujen säilyttämisen puolesta, joissa kaikilla alueen lapsilla on mahdollisuus käydä koulua omassa kaupunginosassaan ja jotka eivät lisää eriarvoisuutta alueella. Lisäksi Annalan koulutalossa toimivat alueen elinvoimalle tärkeät muut toiminnot (nuorisotoiminta, pienten lasten kerhot, liikuntamahdollisuudet) on säilytettävä.   Perustelut: Tampereen kaupungin päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksessä esitetään luopumista Annalan koulutalo

Luotu: 2018-09-03

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 390 389
2018 385 384

Reisjärven vuodeosaston säilyttämisen puolesta

On tehty esitys, että Reisjärven kunnassa sijaitseva sairaala suljetaan ja potilaat hoidettaisiin jatkossa naapurikunnissa ja Kokkolassa sekä kotihoidossa kotona. Sairas ihminen kaipaa tukea ja turvaa. Omaisten ja ikäihmisten on helpompi vierailla lähellä olevassa sairaalassa, kun kauempana olevassa sairaalassa. Paikallisliikenne yhteydet ovat jo heikot haja-asutusalueilla, eikä monellakaan ikäihmisellä ole ajoneuvoa tai -oikeutta liikkua pitkiä matkoja. Myöskin lapset ja lapsenlapset pääsevät h

Luotu: 2018-10-19

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 384 379
2018 384 379

Lapin lääninhallituksen kortteli suojeltava // Adressi toimitettu Rovaniemen kaupunginhallitukselle 03.09.2018

Senaatti-kiinteistöt hakee 13.2.2018 päivätyllä kaavamuutoshakemuksella asemakaavan muutosta 1. kaupunginosaan kortteliin 38 omistamalleen tontinosalle. Hakemuksen mukaan lääninhallituksen korttelissa julkisen palvelujen ja hallinon tarpeisiin varattuja rakennuksia ei enää tarvita. Kaavamuutoshakemuksessa esitetään, että Senaatin omistamaa korttelinosaa tutkittaisiin valtion tarpeisiin sekä matkailu- ja asuinkäyttöön. Maanomistaja esittää, että kaavassa voitaisiin tutkia, voidaanko käytöstä pois

Luotu: 2018-07-08

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 382 375
2018 382 375

Ei biojätteen siirtokuormausasemaa Suurmetsään

Olemme sitä mieltä, ettei Lassila & Tikanojan ympäristölupahakemusta siirtokuormausasemalle Helsingin Tattarisuolle osoitteeseen Rattitie 3 pidä hyväksyä. Kyseiseen osoitteeseen ei tule sijoittaa siirtokuormausasemaa, koska se aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja turvallisuushaittoja alueen asukkaille koko Suurmetsän alueella.   Perusteluina esitämme seuraavat: - liikenteellisesti asema ei ole kulkuväylien varressa, vaan edellyttäisi "rekkarallia" 7 päivänä viikossa taajama-alueiden halki. Li

Luotu: 2018-02-16

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 382 382
2018 381 381

Leipäjonojen tuki palautettava ja moninkertaistettava.

 Hallitus lakkautti 1.1 miljoonan euron tuen leipäjonoille samalla kun jakaa 5.3 miljoonaa euroa toimeentulotukea laittomasti maassa oleville pakolaisille. Onko tämä oikein? Milloin kantasuomalaiset huomioidaan vai kumarretaanko jatkuvasti EU:lle ja saadaan Suomi näyttämään hyvinvointivaltiolta jota se ei todellakaan ole. Miten ihmiset kykenevät töihin jos näkee nälkää päivästä toiseen? Lisäksi työttömiä kiusataan uudella aktiivimallilla joka on hieno sana leikkauksille sillä jopa hallituskin ta

Luotu: 2018-01-05

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 382 380
2018 381 379



Facebook
Tulisiko kouluissa olla viikoittainen kasvisruokapäivä?