Suomen PEN-klubin lopetettava sananvapauden rajoittaminen ja noudatettava PEN-klubin peruskirjaa, Ju

Suomen PEN-klubista on tullut sananvapauden vihollinen. Viime viikonloppuna peräti kuusi suomalaista kansalaisjärjestöä boikotoi mielenosoituksella PEN-klubia sananvapauden rajoittamisesta. Kuitenkin PEN-klubin peruskirjan mukaan PEN-klubin tarkoituksena on sananvapauden edistäminen. Jukka Mallisen johdolla Suomen PEN-klubista on tullut suppean sisäpiirin salaseura, joka edistää lähinnä sisäpiirin omia mieltymyksiä (myös työmahdollisuuksia) eikä sananvapautta. Jukka Mallinen suhtautuu hyvin valikoivasti sananvapauteen. Hänelle sananvapaus on jo pitkään ollut lähinnä vapautta parjata Venäjää ja venäläisiä tiettyjen harvojen ja valittujen Venäjästä kirjoittavien Mallisen ystävien suulla. Jukka Mallinen yrittää monopolisoida sananvapauden. Tämä on herättänyt paljon kritiikkiä jo aikaisemmin. Nyt Jukka Mallisen ideana on rajoittaa myös keskustelua Venezuelasta tukkimalla niiden suut, jotka yrittävätkin sanoa jotakin muuta kuin täysin kielteistä Venezuelasta tai sen presidentistä. Syynä on kaiketi se, että Venäjällä ja Venezuelalla on lämpimät suhteet. Tämän takia kaikki ne, jotka ovat eri mieltä Jukka Mallisen kanssa, saavat olla hiljaa. Kaiken huippu oli Jukka Mallisen ja muutaman muun PENiläisen vetoomus vaatia Helsingin yliopiston opetukseen ennakkosensuuria. Siellä kun ei saisi puhua mitään Viron vakavista vähemmistöongelmista. Erkki Tuomiojan mukaan Mallisen masinoima kirje ylioiston johdolle oli "sensuurikirjelmä". Tässäkin Mallisen ideana oli se, että koska Viron vähemmistöongelmat koskevat venäläisiä, Suomen PEN kieltää niistä puhumisen, sillä venäläisillä ei Mallisen rasistisen maailmankuvan mukaan ole sananvapautta. Suomen PEN-klubin piirissä on alkanut myös omituinen syrjintäkampanja niitä vastaan, jotka eivät tue Jukka Mallinen rajoittunutta sananvapauskäsitystä. Kustantaja antoi runoilija Rita Dahlille potkut ja perui kaikki hänen kirjahankkeensa sen takia, että Dahl ei noudattanut Mallisen sensuurilinjaa. On tehty myös aloite uuden Suomen PEN-klubin organisoinnista kansainvälisen PEN-klubin peruskirjan mukaisesti.

Me allekirjoittaneet olemme tietoisia sananvapauden rajoittamiseen liityvistä ongelmista Suomen PEN-klubin piirissä ja pidämme selvänä sitä, että Jukka Mallinen ei voi jatkaa Suomen PEN-klubin johdossa. Kannatamme Suomen PEN-klubin uudistamista ja sellaisen järjestön jatkuvuutta, joka edes alkeellisella tasolla tukee kaikkien ihmisten sananvapautta ihonväristä, mielipiteistä, kansallisuudesta tai poliittisesta suuntauksesta huolimatta. Adressi toimitetaan kansainvälisen PEN-klubin johdolle toimenpiteitä varten. Neuvottelut uuden PEN-klubin organisoimisesta Suomeen on jo aloitettu.

LISÄYS 6.3.2009: KIITOS KAIKILLE ADRESSIN ALLEKIROITTANEELLE, JUKKA MALLINEN ON JO EROTETTU PEN-KLUBIN JOHDOSTA JA KLUBILLA ON NYT UUSI JOHTO!

TAI

Adressin tekijä näkee kaikki antamasi tiedot.
Facebook
Tulisiko kauppojen aukiolorajoituksista luopua?