Perussanoman "Evoluutiobiologiaan" myös kriittinen puheenvuoro

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

23.05.2010 14:33


Pauli Ojala
Adressin tekijä

#2 Indoktrinaatiosta

23.05.2010 15:21

Indoktrinaatio = "Ujuttaminen, mieleen iskostaminen, aatteeseen saattaminen, uskotus - vaikuttamaan pyrkivää viestintää, jossa viestinnän kohde ei tiedosta olevansa vaikutuksen kohteena. Jos viestinnän kohteelle paljastuu manipulointiyritys muuttuu indoktrinaatio hänen kannaltaan propagandaksi." (Wiki)

Nyt puhutaan herätyskristillisestä kustantamosta, hyvänen aika! Suorastaan keulakuvasta koko Suomen lähetysjärjestöjen kentässä. Ei "tavallisella" kolehti-mummolla ole Perussanoman lehteä lukiessaan tai Raamattukirjaston teemasarjaa sukulaisnuorille lahjoittaessaan valmiuksia huomata piiloviestintää ja sanavalintoja. Edelleen käytetyt, entiset kirkolliset termit "armo", "Kristus", "evankeliumi" jne. hämäävät, koska niille annetaan uusi, toisenlainen sisältö ja ujutetaan sisään uusia oppeja.

Eivät pelkästään VT:n profeetat - vaan myös miltei kaikki UT:n epistolat oli kirvoittanut liikkeelle jokin harhainen oppi, jota niissä kritisoitiin. Hämmentävää on se, etteivät harhaopit olleet vieraita alkuseurakunnallekaan vaan heti oven edessä. Itse asiassa 1. Johanneksenkirje sanoo antikristustenkin lähtevän nimenomaan "meistä" liikenteeseen. Kuten SRO:n aiemman polven nyt jo eläkkeelle siirtynyt "pylväs" painotti, ei etuliite "anti" merkitse ainoastaan "vastaan", vaan myös "sijaista". Maailman perustamisen sijasta hidas kehitys. Adamin ja Eevan sijasta apinaihmiset jne. Harhaopetukseen puuttuminen on rakkautta, ei parjausta ja mustamaalausta. Se on rakkautta paitsi eksyvää lammasta, myös taitamatonta paimenta kohtaan. Vain siten hairahtunut voi tulla synnintuntoon.

MISSÄ OVAT SUOMEN PROTESTANTIT! Matteuksen sanoin: 5:13-14: "Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi.
Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä."

Vuorella sijainnut kaupunki merkitsi "turvakaupunkia" jonne saattoi paeta verenvikaa. Seurakunnan ja lähetysjärjestöjen täytyy pitää tonttinsa, että synnintuntoon tuleva tietäisi minne menne apua hakemaan kuolemansa edessä! Meidän TÄYTYY PITÄÄ tonttimme, tuli rapaa ja sontaa niskaan mistä tahansa ja miten paljon tahansa!

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

23.05.2010 16:47


Pauli Ojala
Adressin tekijä

#4

23.05.2010 17:38

Kuten sanottua, julkaisee Perussanoma vuodessa jopa 40 kirjaa kotisivujensa mukaan. Enimmäkseen nämä ovat hartauskirjallisuutta, kun taas tämän tietokirja-genren teoksia on perinteisesti tullut harvemmin. Mutta kun sellainen kerran päästetään käsistä, on siinä kyse enemmän substanssista ja asia-argumenteista, kuin mistään mollaamisista. Sivistyneistä ihmisistä tässä on kuitenkin kyse. Lukijakunnan tulisi saada tietoonsa sekä luonnontieteelliset todisteet että raamatulliset jakeet yliluonnollisen luomisen puolesta ja hidasta kehittymistä vastaan.

Toisaalta sana "Protestantti" tuli sanasta protesti. Ihmettelen, miten joku voisi uskoa että vesi muuttui viiniksi Kaanaan häissä ja ruokkimisihmeessä leipää syntyi tyhjästä - jos itse luomisessa ajan alussa ei Jumalalla ollut tällaista tehoa ja älyä.

Väitän, että historiallinen, Raamatun kannesta kanteen kuvaama luominen liittyy kristologiaan ja ristiin jopa kiinteästi. Epistoloiden mukaan koko fyysinen maailma pysyy edelleenkin koossa samassa Kristuksessa, joka esiteltiin Joh.1 luovana logos-sanana. Johanneksen evankeliumin alun ja lopun ohella koko Raamattu kuitenkin alkaa luomisesta ja Raamattu päättyy viittauksilla luomistyöhön ja uuden taivaan ja uuden maan luomiseen (Ilmestyskirja on läpeensä kyllästetty intertekstuaalisia viitteitä juuri Genesiksen 11 ensimmäiseen lukuun ennen Aabrahamia). Aivan erikseen Ilmestyskirjan tuomioissa mainitaan yhtenä syistä, ettei Jumalaa kunnioitettu Luojana. Pietari varoittaa nimenomaan lopun ajoista, jolloin kiistetään maailman nuori ikä ja Vedenpaisumus. Paavali varoitti erikseen, että meidät yritetään saada saaliiksi pitäytymällä "maailman alkeisvoimiin ja järkeisoppiin", olihan evolutionistinen ja panteistinen filosofia jo olemassa helleenien kulttuurissa.

Sananlaskut 8 on VT:n sydän ja siinä esiintyy "viisauden" ruumiillistuma ja luomisen insinööri. Johanneksen evankeliumi alkaa perustuksella Jeesuksesta luomisen logos-insinöörinä ja se päättyy viittauksella luomiseen ("Jos kaikki se mitä Hän teki, kirjoitettaisiin ylös, luulen etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat.")

Luominen-Lankeemus-Lunastus, ne kulkevat käsi kädessä. Jos Luominen ei ole historiallinen, ei Lankeemuskaan sitä ole. Silloin ei tarvita absoluuttista Lunastustakaan mihinkään. Tämän takia nyt ollaan hakkaamassa pois sitä kivijalkaa ja perustaa. Onhan Perussanoman toisen, teologian aikakauslehdenkin nimi "Perusta".

Mistä löytyisi mies tai nainen, joka ei olisi notkistanut polvea baaleille? Elia luuli olevansa enää ainoa jäljelle jäänyt, mutta Jumala sanoi että hänen laskujensa mukaan muitakin vielä oli. Montako? 300 henkeä. Se ei ollut paljoa, kuulkaa. Israelissa ja Juudassa oli kuitenkin tuohon aikaan jopa yhtä paljon ihmisiä kuin Suomessa nykyään.

Mitä Jeesus mainitsi Hänen kieltämisestään ihmisten edessä? Mitä hän sanoi elämänsä kadottamisesta? Sekö ei koskekaan edes mainetta, uraa ja tutkintoja? Kuka luulee, ettei epäjumalia enää ole olemassa? Kuka luulee, ettei Jumala enää olisi "kiivas Jumala" joka ei kunniaansa muille anna? Kuka luulee, ettei rukous enää tarkoitakaan epätoivoista "avuksi huutamista"? Kuka luulee, ettei rauha Jumalan kanssa enää tarkoittaisikaan luonnollista sotatilaa ja antautumista ehdoitta?

Mistä löytyisi Hesekielin tavoin mies muurinaukkoon, kun suojamuuri on romahtanut ympäriltämme ja laittomuus lisääntyy?
22:30: "Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurinaukossa minun edessäni maan puolesta, etten minä sitä hävittäisi, mutta en löytänyt."

Me kaikki lankeilemme moraalisissa tilanteissa, mutta käännymme Vapahtajamme puoleen, kadumme ja pyydämme voimaa jatkossa. "Seitsemästä vanhurskas lankeaa - ja nousee jälleen." Mutta epäjumalanpalvelukseen syyllistyminen on eri tavalla vakava paikka. Jos siihen lähdetään institutionaalisesti, kolmea uskollista lähetysjärjestöä edustaen, niin silloin on piru irti.

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

23.05.2010 20:12


Pauli Ojala
Adressin tekijä

#6 -ismi pitää tiedostaa, muuten saadaan fanaatikkoja

24.05.2010 00:10

Jokaisella on -isminsä. Vaarallisinta on hämätä esimerkiksi biologian koulukirjoissa opiskelijoilta taustaoletuksena oleva -ismi ja indoktrinoida heidät luulemaan että nyt on kyse puhtaasti faktum est ja fakta est. Siten saadaan aikaan fanaattisuutta. Viisas ihminen tiedostaa maailmankatsomuksensa uskonvaraiset elementit, ja osaa vertailla eri uskoja toisiinsa ja valita totuudellisimman. Vastakkain EIVÄT ole usko ja tieto, vaan usko vs usko. Jo apostoli Paavali tästä kirjoitti nuorelle Timoteukselle: "Vältä tiedon nimellä kulkevaa pseudotietoa" (kreikaksi käytetty sana oli tosiaan "pseudo"). Tänä päivänä fanaattisin aikamme dogmi on evolutionismi. Se on jesuiittapappi Teilhard de Chardinin sanoin: "Is evolution a theory, a system or a hypothesis? It is much more: it is a general condition to which all theories, all hypotheses, as systems must bow and which they must satisfy henceforth if they are to be thinkable and true. Evolution is a light illuminating all facts, a curve that all lines must follow."

Pihalle naurettuna biokemistinä tiedän sen verran tieteenharjoittamisen toimintatavoista, että leikin sääntö numero yksi kuuluu: Jumala suljetaan pelistä pois. Etsi paras naturalistinen selitys.

C.F. von Weizsäcker "The Relevance of Science" -kirjassaan: "Tiede ei sulje pois luomista johtopäätöstensä vaan metodologisen lähtökohtansa kautta.
Metodologiamme ei olisi rehellistä, jos kiellämme tämän...".

Ajatus yliluonnollisesta luomisesta suljetaan jo lähtökohtaisesti pois keskustelusta. Moderni tiede ei siis ole valjastettu totuuden etsimiseen vaan parhaan "jumalattoman" selityksen keksimiseen elämän, universumin, ihmisen tietoisuuden sekä moraalisen tajun alulle tai aluille. Alku tai alut on latinaksi "genesis", hebreaksi "bereshit" - sana jolla Raamattu alkaa.

antti lange
helsinki

#7 valvokaa

24.05.2010 17:13

Pauli Ojala näyttää olevan oikealla tavalla toteuttamassa vartiomiehen velvollisuuttaan, kuten ei Jeesuskaan tyytynyt vain sivustakatsojana pelkästään tarkkailemaan, kun Jerusalemin Temppeliä häpäisivät kaikenlaiset "kukkivat kukat". Omasta kokemuksestani erään eksaktin luonnontieteen edustajana tiedän, kuinka uskovaiset professorit työrauhansa menettämisen uhalla pakotetaan taipumaan tieteen ilmiselviin vilpillisiin käytäntöihin, joita on maallikkojen kuitenkin hyvin vaikeaa sivulta oikein arvioida. Nyt ovat Junkkaala ja Toppari ilmeisesti myös väärällä asialla tieteellisinä alansa asiantuntijoina, joihin Raamattuun uskovaisen pitäisi kuitenkin voida ehdottomasti luottaa.
Pauli Ojala
Adressin tekijä

#8 Koluamattomia Raamatun aarteita kansien sisään!

29.05.2010 14:17

On tosi sääli, että suomenkielellä ei löydy monia apologetiikan eli uskon järkiperustelujen aiheita lainkaan. Itselleni Raamatusta tuli "aikakone" maailmanhistoriaan niin että kiehtouduin siihen kiinni, kun Jobin kirja avautui minulle aikalaiskuvauksena postkatastrofaalisesta maailmasta Vedenpaisumuksen jälkeen:
http://www.helsinki.fi/~pjojala/job.htm

Job on kirjoitettu Arabiassa, mutta silti siinä on enemmän viitteitä lumeen, jäähän, pakkaseen, räntään, lumisateeseen (ja mannerjäätikköön vrt. jääkausi!) kuin koko muussa Raamatussa yhteensä. Muita aiheita ovat mm. aavikoituminen, elinikien tippuminen, metalliseosten keksiminen, umpilouhokset, maidon hapattaminen, koiran ja hevosen kesytys, urbanisaatio, kansainvaellukset, pyramidit, luolamiehet (ja luolalapset!), ruuan keräileminen - ja sukupuuttoon kuollut megafauna.

Toinen esimerkki suomeksi vaietusta Raamattu-puolustuksesta kohdistuisi n. New Age -henkisiin lähimmäisiin, jotka ovat vieraantuneet kristinuskosta. Olen kirjoittanut johdannon myös tästä aiheesta otsikolla "Evankeliumi Eläinradan mukaan: http://www.helsinki.fi/~pjojala/horoskoopit.htm
Tämäkin on henkilökohtainen todistukseni: Luottamukseni Raamattuun vahvistui merkittävästi siitä, kun älysin Eläinradan (mazzaroth hepreaksi Jobissa) 12 pääkuvion ja 36 apukuvion liittyvän kiinteästi juutalaisuuden syntyvaiheisiin ja 12 heimokuntaan. Kyse oli alunperin pelastushistorian kollektiivisesta ennustuksesta koko ihmiskunnalle, kun taas ennustelu yksittäisille ihmisille oli vain myöhäisempi väännös ja turmeltumista alkuperäisestä, pedagogisesta opetusmetodista tähtikartan pohjalta ajalta ennen Vedenpaisumusta. Tähdet olivat ainoa paikka, johon Vedenpaisumuksen vedet eivät yltäneet. Siksi Evankeliumissa Eläinradan mukaan on kyse vanhimasta ihmiskunnan liturgiasta, näyttäisi siltä. Tarina alkaa ihmeellisen lapsen saaneen Neitsyen tähtikuviosta ja jatkuu Vaaka-kuviolla joka viittaa syntien sovittamiseen. Tarina päättyy Leijonan voittoisaan kuvioon tuomion merkeissä (apukuvioina Tuomion virta, Korppi ja Vihan malja). Perusjuoni tarinassa on hyvän ja pahan kosminen taistelu, lunastajan ollessa maskuliininen ja pahalta lunastetun ihmiskunnan ollessa feminiininen seurakunta; kahlehdittu nainen ja vapautettu nainen Cassiopeia ja Andromeda(vrt. ylkä ja morsianseurakunta karitsan häineen tai Israel Jumalan vaimona). On Käärmeenkantajaa, on uhrattavaa Oinasta jne. Jopa yksittäiset tähtien nimet viittaavat sovituskuolemaan ja, mikä mielenkiintoista, nämä nimet ovat miltei maailmanlaajuisia Kiinasta Etiopiaan vaikka kuviot sinänsä ovat arbitraarisia eli keinotekoisia.

Miksei tähtitieteen harrastaja Risto Heikkilä käyttänyt nimeänsä kirjoittaakseen tästä? Voi, voi, voi mitä ihmisten pelkoa ja maineen palvontaa! "Joka rakastaa elämäänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän on säilyttävä sen." Ei tämä tarkoita pelkästään fyysistä kuolemaa. Sitä ennen meidät nyljetään moneen kertaan ja vaihe vaiheelta.

Itse "Evoluutiobiologiaan" Suomesta löytyisi esimerkiksi Perussanoman Perusta-lehdessä kirjoittanut lääkäri ja kirurgi, joka on kirjoittanut kansainvälisestikin merkittävän tekstin väitettyjen ihmiskehon "surkastuneiden" elinten toiminnallisesta funktiosta ja tärkeydestä. Hän on myös kirjoittanut julkaisemattoman tekstin suomalaisten biologian koulukirjojen väärennöksistä ja virheistä. Sille olisi tärkeä tilaus "Evoluutiobiologian" puheenvuorona. Kunpa Raamattuopiston johtajat vain uskaltaisivat ottaa riskin ja uida vastavirtaan eivätkä tyytyisi asumaan uskonnonvapauden "reservaatissa" ja "piippuhyllyllä". Nykyinen linjaus on kuin sitä "saaliiksi" antautumista ja vahingoniloisen enemmistön triumfiin kahlehdituksi suostumista, josta Paavali varoitti järkeisopista ja maailman alkeisvoimien opeista varoittaessaan.

Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

31.05.2010 09:56


Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

31.05.2010 09:56


ex-uskovainen
Vieras

#11 IDiotismia

31.05.2010 11:51

Onpa pieni mieli uskovaisilla kun eivät ymmärrä satukirjojen ja todellisuuden eroa. Tai sitten kyseessä on vain nerokas kirjan kampanja jolla saadaan julkisuutta ja sitä kautta myyntiä.

Vieras
Vieras

#12 Re: IDiotismia

31.05.2010 19:19

#11: ex-uskovainen - IDiotismia

Ei mikään nerokas. P.J. Ojalan mielestä tuossa kirjassa ei vaan ole tarpeeksi hihhuliroskaa, jotta se kelpaisi hänelle ja muille talibaneille.

Erkki
Vieras

#13 Sääli ja ihmetys

31.05.2010 19:50

On se kumma, että jollain uusateistilla on niin paljon tahtoa ja halua julistaa omaa näkökantaansa, että tulee pilaamaan tämän adressin tekaistuilla nimillä. Tämä adressi on tehty KRISTILLISTÄ kustantamoa vastaan, joten myös kirjan julkaisijat ovat uskossa Jumalaan. Nämä "omaan itseensä uskovat" näyttävät taas viisautensa ja kypsyytensä.

Oi kumpa maailmassa ei enää uskottaisi satuihin. Minäkin tahdon olla noin reilusti oman maailmankuvansa kritiikille avaava sattuman tuotos, joka ei pysty kestämään argumentteja jotka eivät sovi omaan ajatusmaailmaansa.

Ne ateistit joilla on nähtävästi hyvin tylsää, niin argumentoikaa älkääkä lapsellisesti provoilko.


Vieras

#14 Ihmetys ja kummastus

01.06.2010 18:08

Se on kummaa ettei vapaassa maassa saa kertoa mitä haluaa, peljästyttääkö vakaita vanhurskaita se että ihmiset saavat normaalia tiedotusta - muutakin kuin mustakantisesta?

Erkki
Vieras

#15 Re: Ihmetys ja kummastus

01.06.2010 19:33

#14: - Ihmetys ja kummastus

Niin missä sitä normaalia tiedotusta on :)

Jännä että nykyinen keskustelukulttuuri on niin avoin, että evoluutioteoriaa kohtaan ei saisi esittää kritiikkiä. Tai se johtuu nykyisestä tieteellisestä maailmasta, sillä eihän heillä ole tarjota vaihtoehtoista selitystä maailman monimutkaisuudelle. Eikö se ole normaalia että jokainen tieteellinen teoria alistetaan kritiikille ja näin testataan sen pätevyys?

Vahva on evoluutiousko, ei voi muuta sanoa.

Luonnontieteilijä
Vieras

#16 Re: Re: Ihmetys ja kummastus

02.06.2010 17:42

#15: Erkki - Re: Ihmetys ja kummastus

Voi Erkkiseni, tiedätkö kuinka paljon kritiikkiä evoluutioteoria on olemassaolonsa aikana saanut niskaansa. Kritiikkiä saa toki esittää, mutta perustellusti niin kuin tiedettä kohtaan yleensäkin. Sillä lailla se edistyy. Vaan tässä Ojalan addressissa ei ole mistään sellaisesta kyse, vaan puhtaasta hihhuloinnista, uskonnollisesta vänkäämisestä, jolla ei ole tieteen kanssa mitään tekemistä. Jos samalla lailla rupeaa Kalevalaa lukemaan niin ihan taatusti siellä alkaisi "nähdä" kaikenlaista.

Tiede kuitenkin perustuu ainoastaan ja vain todellisuuden havaitsemiseen ja selittämiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Se, ettei vielä kaikkea tiedetä, ei ole mikään peruste huutaa uskontoa tueksi. Päinvastoinhan luonnontieteet alkoivat kehittyä, kun alettiin kyseenalaistaa ikivanhat luutuneet käsitykset esim. taudeista jumalanrangaistuksina.

Usko siis vähemmän, tiedä enemmän.

Erkki
Vieras

#17 Re: Re: Re: Ihmetys ja kummastus

02.06.2010 18:25

#16: Luonnontieteilijä - Re: Re: Ihmetys ja kummastus

Kylläkyllä näinpä. Muistaen sen, että kokeellinen luonnontiede kehittyi kristittyjen tiedemiesten uskomusten ja uskonsa pohjalta.

Lisäksi on hauska, että kuinka sinuakin kiinnostaa tämä adressi, vaikka kyse on hihhuleiden sisäisestä keskustelusta :D

Lisäksi jos sinä olet tämä sama rakastettava persoona, joka on käynyt useamman tunnin keksimässä tekaistuja nimiä adressiin, voit olla onnellinen. Tuo on juuri todella hienoa keskustelukulttuuria.

Kaikille evoluutiouskoville voi sanoa, että: Usko siis vähemmän, tiedä enemmän.

Luonnontieteilijä
Vieras

#18 Re: Re: Re: Re: Ihmetys ja kummastus

02.06.2010 22:08

"Kylläkyllä näinpä. Muistaen sen, että kokeellinen luonnontiede kehittyi kristittyjen tiedemiesten uskomusten ja uskonsa pohjalta"

Höpsis, tiede alkoi kehittyä kun katsottiin todellisuutta: Kopernikus, Galilei - ja vasta hyvin äskettäin kirkko pyysi anteeksi jälkimmäiseltäkin.

Olen multikiinnostunut ja siksipä löysin tännekin. Mutta nyt syytät väärää puuta: en ole ainuttakaan allekirjoitusta tänne tekaissut, se on kyllä lapsellista puuhaa.

Evoluutioteoria ei todellakaan ole mitään uskontoon verrattavaa, kuten perusteettomasti heität. Kerro mitä sinun mielestäsi pitäisi "tietää enemmän"? Missä kohdin evoluutioteoria ei mielestäsi pidä paikkaansa? Huom: evoluutio on tosiasia ja koko ajan havaittavissa. Evoluutioteoria selittää sen vaikutuksen ja luonnon monimuotoisuuden synnyn yksinkertaisista lähtökohdista ilman minkäännäköistä isompaa kysymysmerkkiä. Kaikki uusi tieto nivoutuu vanhaan, ja myös muihin luonnontieteisiin.

Mitään evoluutioteoriaa kyseenalaistavaa ei ole sen 150 vuotisen olemassaolon aikana tullut esiin. Kaikkein vähiten hihhulien toimesta.

Luonnontieteilijä
Vieras

#19 Re: Re: Re: Re: Re: Ihmetys ja kummastus

02.06.2010 23:26

Pari selventävää sanaa vielä kun sopivasti sattui tulemaan dokkari tuhoisasta Lissabonin maanjäristyksestä plus sen aiheuttamasta tsunamista 1755.

Sen syitä pohdittaessa oli niitä, jotka kiihkeästi uskoivat että se oli jumalanrangaistus synneistä. Mutta ajat olivat muuttumassa, ja niitten kanta, jotka taipuivat puhtaan luonnontieteellisen selityksen kannalle, voitti. Kuten varmaan myönnät sinäkin niin ihan oikein olikin.

Evoluutioteorian suhteen on kyse analogisesti ihan samasta asiasta, jossa lähinnä kai syvästi tunnepohjaisista syistä kreationistit yhä vänkäävät todellisuutta vastaan.

Kreationismin/luomisopin sisällyttäminen ko. opukseen ei olisi mitään kritiikkiä. Semmoisten tarinoitten paikka on folkloren puolella, myyttien ym. tutkimuksessa, ei niitä pidäkään sotkea luonnontieteisiin, ja näillä kirjankustantajilla on selvästi järkeä päässä sen verran etteivät he erehdy sellaiseen.

Fundamentalistinen usko vanhoihin tarinoihin kuuluu menneille vuosisadoille, tervetuloa nykytodellisuuteen siis sinullekin!

Erkki
Vieras

#20 Re: Re: Re: Re: Re: Ihmetys ja kummastus

04.06.2010 02:57

#18: Luonnontieteilijä - Re: Re: Re: Re: Ihmetys ja kummastus

No voidaanhan näitä nyt laittaa muutama. Ensimmäisen solun ongelma. Mistä se on tullut ja miksi?

Toisena jos kaikki on syntynyt aineesta, koska syntyi ensimmäinen järjellinen olento.

Miten voimme luottaa järkeemme, jos se on vain sattuman tuotosta? Joten kyllä tiedemiehet olivat kristittyjä, älä huoli. Koska maailma on järjellisen olennon luoma, on maailmaa myös järjellistä tutkia. Maailmasta oli löydettävissä lakeja, kun se kerran on suunniteltu. Koska Jumala itse on tullut maan päälle, sai myös kokeellinen luonnontiede oman arvonsa. Ennenhän se oli vain abstraktia filosofiaa.

Evoluutioteoria kumoaa ateismin, muista myös ystäväni se. Evoluutioteoriaa arvostellaan kyllä. Netissä on lista, joka kritisoi tätä. Siihen listaan ei voi ihan kuka tahansa laittaa nimeään, joten se on melko vaikuttava. www.dissentfromdarwin.org.

Luonnontieteilijä
Vieras

#21 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ihmetys ja kummastus

04.06.2010 15:35

Tyypillinen moka sinulta. Ei evoluutioteoria ota kantaa abiogeneesiin, josta tuossa rupeat vääntämään.

Elämän varhaissynnystä maapallolla on ihan riittävästi järkeviä skenaarioita, joihin mitään henkiolentoa ei tarvita.

Evoluutioteoria ei kumoa ateismia, pelkkää uskovaisten projektiota. Ja tuo mainitsemasi sivu: ei sekään ole mitään kunnon kritiikkiä, vaan pelkkää "kun meidän mielestä se on mahdotonta niin se ei voi pitää paikkaansa" -todistelua, joka ei pitkälle kanna.

Mikä tahansa luonnontiede muuten kumoaa mennen tullen raamatuntarinat löperöinä vanhoina satuina.

Jeesus Ristus
Vieras

#22 HoodooVoodooYouToo

04.06.2010 18:25

Kaikkea sitä ...

Erkki
Vieras

#23 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ihmetys ja kummastus

05.06.2010 01:56

#21: Luonnontieteilijä - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ihmetys ja kummastus

Ei tietenkään ota kantaa. Tässä on vain se ongelma, että sen ensimmäisen solun on myös tultava jostain. Evoluutioteoriakaan ei ole kovin uskottava, jos se tekee oletuksen, että on ollut solu, josta kaikki on lähtenyt ja samalla se ei osaa vastata tähän kysymykseen mistä se solu on tullut. Lisäksi tästä puhutaan yleisesti evoluutioteorian yhteydessä. Siksi mainitsin myös sen.

Elämän varhaissynnystä on skenaarioita - tietenkin. Jos tarkotuksena on tutkia luontoa ilman tätä henkiolentoa, on pakko tarjota jotain toista teoriaa tilalle. Ainut ongelma näissä on se, että monet niistä kumoavat toisensa. Lisäksi, kuten sanoit, ne on skenaarioita. Ei ne ole todistettu tosiksi. Lisäksi kun sinulla on nimimerkkinä "Luonnontieteilijä" ymmärrät varmasti, että tyhjästä ei voi syntyä mitään. Lisäksi ymmärrät, että räjähdyksessä syntyy epäjärjestystä, ei järjestystä.

Kerro miksi voimme luottaa järkeemme, jos järki on vain sattuman satoa. Mikä siitä tekee luotettavan? Miten voimme luottaa että voimme ylipäätään saada maailmankaikkeudesta tietoa, jos se on vain sattumaa.

Lisäksi tutustu siihen nimiluetteloon. On nimiä melko vaikutusvaltaisista paikoista.

Tietenkin ns. "luonnontiede" pyrkii kumoamaan Raamatun. Se tekee lähtökohtanaan oletuksen, että Raamattu on epätotta. Ei se siis ole sen tieteen tulos, se on olemassa jo tutkimuksen alussa. Tässä sopii sitten pohtia, onko tämä avointa?

 

Pauli Ojala
Adressin tekijä

#24 Pannukakku ja maakeskinen aurinkokunta

05.06.2010 18:49

Sananlaskuista:
18:17 "Käräjissä on kukin ensiksi oikeassa, mutta sitten tulee hänen riitapuolensa ja ottaa hänestä selvän."

Evolutionismin on yhä helpompaa olla voittaja - kun sarjassa kukaan muu ei saa vetää trikoita päällensä. Muut eristetään reservaattiinsa piippuhyllylle "hihhulina", uskonnollisena tms. epiteetillä varustettuna. Vaikka argumentointi olisi miten rationaalista ja miten havaintoihin perustuvaa tahansa.

Mitä ennen "tiedettiin"?

http://www.helsinki.fi/~pjojala/Mita_ennen_tiedettiin.html

Aristoteleelle maa oli maailman keskipiste ja tähdet henkiolentoja jotka oli laskettu useisiin samankeskisiin maata ympäröiviin sfääreihin. Raamatusta tämä takapajuinen käsitys ei suinkaan noussut. Eksplisiittiseksi opiksi kreikkalaisen käsityksen tähtitieteestä kehitti Ptolemaios antiikin Egyptissä. Hän otaksui, että Aurinko, Kuu ja tähdet olivat kiinnittyneet valtaviin, läpinäkyviin kristallipalloihin. Sovittaakseen yhteen teoriansa ja todelliset tähtitieteelliset havainnot Ptolemaios tarvitsi 80 kristallipalloa, jotka kaikki pyörivät eri suuntiin. Miehen maakeskinen maailmankuva hallitsi tähtitiedettä 1400 vuotta. Ja Raamattu sai syntipukin roolin. Miksi? Koska juuri Perussanoman Åbo Akademi -vetoisten maailmankosiskelijoiden sielunveljet tuolloin ujuttivat kirkon sisään ympäröivien -ismien senhetkisiä "tietoja" Raamatun totuuksina.

Pannukakku-maailmankuva sitten? Ptolemaioksen maakeskisestä aurinkokunnasta poiketen ei kukaan
merkittävä kirkkoisä koskaan opettanut, että maa olisi litteä.  Näin opettivat lähinnä kaksi teologia: Lactantius neljännellä ja Cosmas Indicopleustes kuudennella vuosisadalla jKr. Jälkimmäinen oli lähes tuntematon opettaja, edellinen tunnettu lähinnä harhaoppisuudestaan. Ilmeisesti Raamatun parjaus pannukakku-maailmasta lyötiin läpi reilu
sata vuotta sitten Washington Irvingin kirjalla
The Legend of Sleepy Hollow.

KUVAAVAA on se, miten hanakasti valtamedia on impannut tämän parjauksen, vaikka pannukakkuväitteen lähdekritiikki paljastaa Pahkasika-tasoisen sylttytehtaan. VOI SITÄ VAHINGONILOA! "Ah ah ah!!! Juutalaiset paimentolaiset! Ah ah ah!"

Amatööri
Vieras

#25

05.06.2010 21:21

Ojalalla on tyypillistä kreationistituubaa ja mukana vielä olkiukkoja kaivettuna tieteen menneisyydestä. Siinä onkin sepittämistä kun sotkeutuu vielä geologiaankin vedenpaisumusjutuillaan. Ehhheh... ei tule onnistumaan. Ja muka vielä "totuuden asialla", siinäpä vitsin murjaisee.

 Luulisi että biokemistillä olisi jotain tieteen tajua. Toisaalta saattaahan se olla kovin erikoistunut ala. Ihan kuin lääkäreissäkin on kreationisteja. Selittyy kun katsoo opinto-ohjelmaansa, luonnontieteellinen perustansa on kovin pinnallinen. Monttöörinhommia. Silti kun on biokemisti ja osaa vetää housut oikeinpäin jalkaan, niin kumma että joissain asioissa heittää aivot narikkaan ja on hurlumhei.

Evoluutio toimii ja toimiakseen se ei tarvitse henkiolennon ohjausta. Jopa hienostunein ID on epäonnistunut osoittamaan, että sellaista tarvitaan. Ja vaikka tarvittaisiin, mistä tuo päähänpinttymä että sen pitäisi olla kristinuskon Jumala? Siitä kun voi kohtuuvarmuudella sanoa, että ainakaan sitä ei ole olemassa. Luonnontieteiden lisäksi historiantutkimus ja arkeologia ovat jo näyttäneet, että ainakaan Vanha Testamentti ei pidä historiallisesti paikkaansa. Ei löydy jälkeäkään Exoduksesta, Israelin miljoonakansan vaelluksesta, Kanaanin Maan valloituksesta tai edes Daavidin ja Salomon suurvallasta. Niiden tarinoiden alkuperää on jäljitetty ja ne ovat paljastuneet muinaiseksi valtiolliseksi propagandaksi. Ja jos nuo kertomukset eivät ole totta, silloin niiden tarinoiden jumalhahmoakaan ei ole sellaisena olemassa. Meitä on huijattu.

Ja olisihan se vähän koomistakin, jos koko maailmankaikkeuden, suhteellisuusteorian, kvarkkien ja galaksien suunittelija olisi se Jahve, joka tykkäsi haistella uhrilihan käryä, antoi määräyksiä milloin häpy saa näkyä ja massamurhautti hirveästi ihmisiä. Ei oikein luojakaliiperia.

Kuulostaahan se hienolta, kun sanotaan että pitäisi opettaa "vaihtoehtoja". Mutta haloo, luomisoppi on yhden huuhaakultin uskomuksia. Ja sellaisiahan riittää. Yhtä hyvin voisi vaatia astrologian opettamista silleen hienosti "vaihtoehtona".

Kommentoi adressia
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko rahapelit vapauttaa kilpailulle?