Suomensuomalaisten tasa-arvoinen kohtelu varmistettava

Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)
Vieras

#2


Suurenna fonttia, EI NÄE LUKEA TOTA.


Vieras

#3


Rikoksiin syyllistyneiden tuntomerkkien julkaiseminen tulee ehdottomasti olla tasapuolista ihonväristä tai kansalaisuudesta riippumatta.

Jos esim tummaihoisten tumtomerkkejä ei jostain kumman syystä ilmoiteta, niin silloin on kyse tummien rikollisten suojelemisesta.
Ja se on täysin järjenvastaista toimintaa.
Salat julki

#4


Miksi tällaisenn tilanteeseen on päädytty, että joudutaan vaatimaan tasa-arvoista sananvapauslakia, selviää paljolti seuraavista artikkeleista (linkkien nimissä tyhjät merkit tarkoittavat pisteitä):

tappis 0catch.com/Kalergi_suunnitelma_eurooppalaisten_tuhoamiseksi htm

Artikkelin alkupuolella sanotaan mm.:
"Varoitus:

Seuraava kirjoitus sisältää rasismia, kansanryhmään kohdistuvan vihan lietsomista, rodullisen eriarvoisuuden avointa ihailua, ja kansanvallan halveksimista. Kuinka muuten voisi ollakaan, sillä lainattu kirjoittaja on EU:n taustalla olevan ryhmän pääideologi. Emme vastaa hänen mielipiteistään, vaan vastustamme niitä, kuten kommenteistamme selviää. R.Coudenhove-Kalergin teksti on julkaistu sellaisenaan, rikoksen tuntomerkit täyttäviä yksityiskohtia poistamatta, sillä haluamme antaa lukijoillemme realistisen kuvan nykyaikaisesta rodullisesta suprematismista, jonka ilmaus on valheellinen "monikulttuuri"-propaganda. Kehoitamme lukijaa käyttämään kriittisyytensä koko arsenaalia.

Näillä evästyksillä, lukemisen iloa!"


"FRANKFURTIN KOULUKUNTA: SALALIITTO RAPPIOON ",
isovimma blogspot fi/2011/02/frankfurtin-koulukunta-salaliitto html

"Repressiivinen toleranssi eli kuinka kansakunta tuhotaan, osa II",
takkirauta blogspot fi/2011/03/repressiivinen-toleranssi-eli-kuinka html

"FRANKFURTIN KOULUKUNNAN KULTTUURIMARXISMI JA SEN YHTEYS SUOMALAISEEN KULTTUURIIN",
rauta-aika blogspot fi/2012/04/frankfurtin-koulukunnan html
hohhoijaa

#5


Mitä tällä adressilla oikein halutaan saavuttaa? Sitä että vähemmistöryhmiä saa kutsua rasistisilla nimityksillä? Järkyttävää sepustusta koko adressi ilman järjen hiventä. Onneksi vain 35 ihmistä tukevat tätä alkukantaista typeryyttä. 

Tulevien vuosikymmenten aikana maailmassa ei ole enää olemassa mitään erillisiä rotuja, ja silloin teidänkin lapsenlapsenne ovat osa näitä halveksumianne "vähemmistöjä". 

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)Rehellinen Kommentoija
Marseille

#7 Re:


#2: -  

 Voit kopioida tekstin tietokoneellesi, valita koko tekstin tekstinkäsittelyohjelmalla ja sitten vaihtaa fontin itsellesi mieluiseen kokoon. 

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)Rehellinen Kommentoija
Marseille

#9 Re:


#5: hohhoijaa -  

 Lue adressi kunnolla, niin tiedät enemmän ja luulet vähemmän. Et ole selvästikään tehnyt sitä vielä. 

Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)Rehellinen Kommentoija

#11 Kysymyksiä epätasa-arvoisesta sananvapauslaista


1. Eikö ns.haavoittuvaisia vähemmistöjä pidä suojella ilmaisuilta konkreettisten tekojen lisäksi? 

Tasa-arvoisen sananvapauslain kannattajat eivät välttämättä näe ongelmaa esim.vammaisten erityissuojelemisessa (syy on kerrottu adressissa) myös pelkiltä sanoilta, mutta he ovat sitä mieltä, että ihmisillä on ajatuksia joka tapauksessa ja vähemmistöstatus määritellään nykyisellään ongelmallisesti tai tarkoitushakuisesti ja on joka tapauksessa epäselvää, onko ns.viharikoslainsäädännöstä kokonaisuudessaan enemmän haittaa kuin hyötyä*. Kuten sanottua, Nelson Mandela taisteli elämänsä etnistä vähemmistöä vastaan ja häntä pidettiin pyhimyksenä Suomen lehdistössä ja suomalaiset ovat myös vähemmistö tässä maailmassa, kuten valkoiset ovat vähemmistö ei-valkoisiin verrattuna. Valkoisten erityisen korkea taipumus uhriutua (jäädä uhriksi eri etnisyyksien kohtaamisissa) viittaa myös siihen, että Suomen ja muiden Euroopan maiden valkoiset olisivat valtasuhteiden kannalta vähemmistö omassa maassaan, vaikka päämäärällisesti näin ei olekaan.

On myöskin aivan selvää, että ihmisillä on kyky vaikuttaa aiheuttamiinsa ajatuksiin omalla käytöksellään. Jos esim.suurin osa jostakin ns.vähemmistöstä valitsee epäsosiaalisen käytöksen polun, aiheuttaa tämä tietenkin erilaisia ajatuksia kuin rauhanomainen ja lainkuuliainen käyttäytyminen. Eri väestöryhmien käytöserot heijastuvat aivan selvästi myös ihmisten kannanottoihin. Tämä viittaa siihen, että paras tapa ehkäistä "kiihottamista" (eli rehellisesti sanottuna epäimartelevia kannanottoja) on muuttaa ihmisten ajatuksiin vaikuttavia käytösmalleja. Toinen vaihtoehto on, että annetaan epäimartelevan ja konkreettisen reaalikäytöksen jatkua sellaisenaan, mutta yritetään silti pitää tästä käytöksestä kärsivien ihmisten kannanotot imartelevana tai neutraalina valtion väkivallan uhalla, ylläpitäen illuusiota siitä, ettei näitä ajatuksia olisikaan. Tätä jälkimmäistä tapaa voisi ehkä parhaiten luonnehtia nykypolitiikaksi.

Jos ihmisillä ei ole lupaa esim.kertoa kahden eri kulttuurin välisten toimintatapojen olevan ristiriidassa keskenään rangaistuksen tai syrjäyttämisen pelossa, ei tähän asiaan voida koskaan saada muutosta, koska virallisesti ongelmaa ei ole olemassa tai jos on, niin se johtuu valkoisten/suomalaisten/kristittyjen pahuudesta.

2. Eivätkö ns.kiihottamisen kriteerit täyttäneet teot ole rankempia kuin julkisen ja puolijulkisen vallan kohdistamat kannaotot suomensuomalaisia ja valkoisia kohtaan?

Jos verrataan rankimpia (joko todellisia tai kuvitteellisia) kiihotuslain syyniin joutuvia kannanottoja valtakunnallisten tiedotusvälineiden suomensuomalaisiin kohdistamiin ilmaisuihin, niin voidaan toki yrittää väittää, että näin olisi. Tässä olisi vain pakko muistaa sekin, että suomalaisia tai valkoisia yksipuolisesti kritisoivat tai olennaisia asioita kertomatta jättävät tiedotukset tai kannanotot (esim.valitettavan yleinen taipumus käsitellä rasismin käsitettä epärehellisellä tavalla, jossa suurin uhriryhmä eli suomensuomalaiset suljetaan käsittelystä pois jo alussa) ovat palkattujen tahojen tai henkilöiden tuottamia, valtakunnallisia, näkyviä (lehti sisältöineen tulee ihan konkreettisen fyysisesti henkilöä vastaan esim.kaupassa ja tv-lähetys voi tulla nettiin, mutta blogikirjoitus ei tule televisioon) ja hyvää mainetta ja suurta valtaa nauttivien tahojen tuottamia, mukaan lukien tietyt yliopistojen ja korkeakoulujen tutkinto-ohjelmat kulttuurimarxistisine kursseineen.* Yksityishenkilö taas voi saada esim.pahoinpitelytuomioihin verrattuna kovan rangaistuksen siitä, että joku usealla tavalla tulkittava teksti on ollut pienellä keskustelupalstalla joitakin tunteja. Ilmaisujen potentiaalinen teho ja näkyvyys on siis aivan toisesta maailmasta.

On myöskin todettu, että netissä levitetyt kuvaukset mm.siitä, miten joku haluaisi päättää tunnetun ja nuhteettoman taustan omaavan, mutta sananvapauslakeihin ja massamaahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvan ihmisen elämän, eivät ole edenneet syytteen asteelle, vaikka yksityishenkilö on paljon haavoittuvaisempi kuin vaikka miljardipäinen etninen ryhmä tai rotu. Sen lisäksi ihmisillä on ilmeisesti lupa pilkata esim.suomalaisten suuronnettomuuksien uhrien muistoa ilman rikosoikeudellisia seuraamuksia, jota suurin osa sananvapausrikoksista tuomituista voisi hyvinkin pitää paheksuttavana. Asioiden ollessa näin, mistä tavallisen suomensuomalaisen pitäisi tietää syyllistyneensä rikokseen esittäessään epäimartelevan ajatuksen ns.vähemmistöstä? Ehkei mistään. Ainut suhtautumisvaihtoehto ei joka tapauksessa ole kannanoton tuottajan päälle kaatuminen koko valtion painon voimalla rikostuomioita tehtaillen, kuten on todistetusti käynyt liian monessa tapauksessa, vaan vaihtoehtona voisi olla vaikka joku huomautus, joka ei edistä syrjäytymistä samalla tavalla. Tämän lisäksi on mainittu se mahdollisuus, että sananvapauden rajoittaminen, jopa hyvin kyseenalainen sananvapauden rajoittaminen (eli nykysysteemin kaltainen järjestelmä, jossa sananvapautta saa käyttää, kunhan oma syntyperä on oikea ja/tai kohteen syntyperä tai uskonto oikea) voitaisiin pitää voimassa, mutta siirryttäisiin epärehellisestä mahtipontisuudesta ja telepatian teeskentelemisestä johonkin neutraaliin rikosnimikkeeseen ja suhtautumistapaan. Jos suomensuomalaista tulee siis rangaista sellaisesta ilmaisusta, josta ei-suomensuomalaista ei rangaistaisi, niin tekoa voisi luonnehtia vaikka nimityksellä "poliittisesti epäkorrekti ilmaus". Tällainen neutraali ja objektiivinen nimitys kattaisi kaikki tässä kontekstissa relevantit ilmaisun muodot; vitsit, traumojen käsittely ja muu höyryjen päästely sekä kaikki sellaiset ilmaisut, jotka voidaan tarkoitushakuisesti tulkita poliittisesti tavoitteellisiksi, mutta jotka heijastelevat tosiasiassa jotakin muuta, ihmisten tunnetusti sanoessa toisinaan sellaisia asioita, joita he eivät välttämättä tarkoita ja ihmisten tulkitessa näiden sanojen tarkoituksia toisinaan aivan väärin. 

*Englannin kielen ja kulttuurin (esim.Itä-Suomen yliopisto) kuuluu kurssi nimeltä "Valkoisuuden tutkimus" (4op). Kurssilla kannustetaan perehtymään mm.intellektuelli Noel Ignatievin ajatuksiin, joka on ilmeisesti ehdotellut valkoisen rodun tuhoamista. Jälkeenpäin kannanottoja on perusteltu siten, että hän haluaisikin tuhota rasistisena pitämänsä käsityksen erillisistä roduista. Olennaista tässä on se, että ajatuksille altistetaan tahallisesti korkeassa opinahjossa ja jos Ignatiev olisi suomensuomalainen, joka kirjoittaisi tällaista johonkin suojeltuun ryhmään X kuuluvasta ryhmästä blogissa tai foorumilla, ei häneltä kysyttäisi ainakaan hänen etujaan edistävällä tavalla, josko hänen tekstillään oli joku muu merkitys, mikä ei mahtunut poliisin tai sittemmin toisen oikeusasteen edustajan päähän, vaan tuomiotehtailu saattaisi edistyä hyvinkin liukkaasti. 

*Kirjassaan "Hate Crimes: Criminal Law and Identity Politics" (Oxford University Press) James Jacobs ja Kimberly Potter esittävät, että viharikoskäsite lisää eri ryhmien välisiä jännitteitä ja saattaa johtaa lisää uhreja vaativiin kostotoimenpiteisiin, koska oikeudet määrittelevät jonkun teon hyökkäykseksi jotakin kokonaista kansanryhmää kohtaan, vaikka todellisuudessa tästä ei olisi kyse.  


Vieras

#12 Kysymyksiä epätasa-arvoisesta sananvapauslaista


3. Miksi epätasa-arvoisen sananvapauslain alaisuudessa tuomitut ihmiset ansaitsisivat korvauksia?

Koska heidät on tuomittu sellaisista asioista, jotka ovat täysin laillisia useimmille maailman ihmisille myös heidän asuessaan tai vieraillessaan Suomessa. Ne eivät olleet laillisia tuomituille, koska he olivat valkoisia suomensuomalaisia ja ilmaisujen kohteiden tulkittiin olevan muita kuin suomensuomalaisia. Jos sananvapautta aiotaan silti rajoittaa ja laki vain muutetaan tasa-arvoiseen muotoon, koittaa uusi aika, jolloin tällaista kompensaatiota ei voi vaatia samalla tavalla, koska laki on kaikille sama. Mutta kaikki ennen tuota hypoteettista hetkeä tuomitut ihmiset ovat joutuneet valtion epäeettisen ja epärehellisen lainsäädännön harhaanjohtamiksi ja valikoimiksi ilman järkiperusteita. Heillä ei ole ollut mitään syytä olettaa, että heidät valikoitaisiin rangaistaviksi tuolla tavalla, joka on katsottavissa rotusyrjinnäksi suomensuomalaisia kohtaan. Heille pitäisi korvata sakot, mahdollinen vankila-aika, muu menetetty työaika ja mahdolliset matkakulut sekä rekisterit puhdistaa. Mahdolliset kärsimyskorvaukset katsotaan yksilökohtaisesti. 

 

 

 


Vieras

#13 Kysymyksiä epätasa-arvoisesta sananvapauslaista


4. Mitä jos oikeuslaitoksen edustus huomioi myös tabuna pidetyn tieteellisen tiedon/teorian ja eettis-yhteiskunnalliset argumentit liittyen rodullisiin eroihin ja erilaisten kulttuurien yhteensopivuuteen? Minkälaisia implikaatioita tällä voisi olla sananvapauden ja rangaistusten kannalta?

Jos vallalle tulisi sellainen ajattelu, jonka mukaan esim.tietyn etnisen vähemmistön edustajat omaisivat synnynnäisen taipumuksen mm.käsityskyvyn rajoitteille tai vaikka epäsosiaaliselle käytökselle suhteessa kantaväestöksi katsottuun väestöön, voitaisiin näitä taipumuksia yrittää käsitellä yhteiskunnassa selviytymistä haittaavana vammana enemmän kuin moraalisena vikana ja tällä tavalla luoda siltaa nykyisen vammaisuuskäsityksen ja tämän hypoteettisen vammaisuuskäsityksen välille. Tällöin voitaisiin esittää, että olisi johdonmukaista rangaista sellaisesta epäimartelevasta (itse)ilmaisusta, joka kohdistuu tällä hetkellä erioikeuksia omaavien, mutta virallisesti täysivaltaisina ja täysin terveinä pidettyihin ihmisryhmiin, sikäli kun tämä epäimarteleva ilmaus ei ota näitä rajoitteita huomioon. Kuten adressissa on esitetty, olisi joka tapauksessa syytä tinkiä nykyisestä rikosnimikkeestä, joka on liian jäykkä, dramaattinen ja usein epärehellisellä tavalla spekuloiva ja politisoiva. Nimeksi voisi siis tulla esim."luvaton itseilmaus" tai "poliittisesti epäkorrekti ilmaus".

Kaikki tämä siis olettaen, että tällaisia sananvapausrajoituksia todella tarvitaan, mistä kaikki eivät ole aivan samaa mieltä. Henkilöön kohdistuvat uhkaukset, kunnianloukkaukset ja joissakin harvinaisissa erityistapauksissa myös järjestelmällinen kokonaisten väestöryhmien selkeä ja täydessä ymmärryksessä tehty uhkailu tai muu suoranainen väestöryhmän passiivisten ihmisoikeuksien rajoittamiseen keskittyvä toiminta ovat sellaisia asioita, joiden laittomuudesta lähes kaikki lienevät samaa mieltä, vaikka viimeiseksi mainittu paheksuttu ilmaisumuoto voi olla monimutkainen tulkittava. 

Gabriel Knight
Adressin tekijä

#14 Re: Kysymyksiä epätasa-arvoisesta sananvapauslaista


#12: - Kysymyksiä epätasa-arvoisesta sananvapauslaista 

 Onko suomensuomalaisten syrjiminen todella rotusyrjintää? Eikö jossakin lue, että venäläisten "panettelu ja solvaaminen" voi myös olla kiihottamista? Eiväthän suomalaiset ole rotu?

Suomensuomalaiset eivät ole rotu, mutta ovat kyllä etninen ryhmä ja etnisen ryhmän syrjiminen on katsottu rotusyrjinnäksi. Katso vaikka tämä viime kuussa julkaistu artikkeli, jonka mukaan asia on juuri näin. http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014110818804045_uu.shtml Siinä puhutaan etniseen ryhmään kohdistuvasta syrjinnästä rotusyrjintänä, vaikka kyse on aika erilaisista asioista; libertaristien mukaan yrittäjällä on oikeus valita oma asiakkaansa vaikka sitten etnisin perustein, mutta sananvapaus voidaan katsoa ihan perusoikeudeksi aivan eri tavalla. Sananvapauden rajoittaminen julkisessa tilassa on ehkä enemmänkin rinnastettavissa siihen, että henkilöltä kiellettäisiin julkisten palveluiden käyttäminen etnisin perustein. Yksityisyrittäjälle kuuluva kiinteistö ja palvelut eivät ole yhteistä omaisuutta. 

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)Gabriel Knight
Adressin tekijä

#16 Hyvää joulua!


Ja onnellista uutta vuotta kaikille!

Toivottavasti vuodesta 2015 tulee tasa-arvoinen ja täysin kaikenlaisesta viranomaisketkuilusta vapaa vuosi!

Adressin laatijat kiittävät kaikkia allekirjoittaneita. 

Gabriel Knight
Adressin tekijä

#17 Osittainen lähdeluettelo (päivittyy) ja muita linkkejä


Rangaistavan vihapuheen levittäminen Internetissä. Valtakunnansyyttäjänvirasto. 2012. (Oikeuslaitoksen edustajat myöntävät lain epätasa-arvoisuuden omin sanoin)

Hautala pitää Halla-ahon somalipuheita karmaisevina. Helsingin Sanomat. 8.6.2014. (negatiivisen julkisuuden tuottamista vääristelevillä sanavalinnoilla, joihin media ei puutu)

Yrittäjälle sakot: ei päästänyt romaneita liikkeeseen. Iltalehti. 25.10.2013. (Huomaa etnisen terminologian käyttö)

Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY. Nienstedt, Hänninen, Arstila, Björkqvist. 1999. (kirja sisältää puhetta kalpeanaamoista)

Census: White Population Will Lose Majority in U.S. By 2043. The Huffington Post. 12.12.12 2014. (satunnainen artikkeli väestörakenteen muutoksista Yhdysvalloissa)

Angry Villagers Warn of Riots Unless Police Act on Roma. Chris Brooke. Daily Mail (London). June 13, 2014. (lähes satunnaisesti valittu artikkeli, jossa kuvaillaan joidenkin ihmisten katkeruutta poliisia kohtaan)

James Hirvisaaren n*****insuukko-twiitistä tutkintapyyntö - ”Nimetään Paviaaninsuukoksi”. Iltasanomat. 19.7.2013. 

'Not fair to Be White': See the Unbelievable New Campaign Sponsored by the University of Minnesota-Duluth. The Blaze. Kesäkuu 21. 2012.

Wis. Education Officials Want Students to Wear 'White Privilege' Wristbands. Kyle Olson, EAG News, maaliskuu 11, 2013.

Kansanedustaja haluaa vastauksen Mika Salolta: Mitä 81-tatuointi tarkoittaa? Iltasanomat. 11.9.2013.

A Meaningless ”Hate Crimes” Report. Jared Taylor, American Renaissance, Marraskuu 27, 2013. (Kriittinen artikkeli, joka havainnollistaa väestöryhmien välisen väkivallan ja rikollisuuden todellista jakautumista)

Canada joins 'racist' NZ Eskimo lolly debate. Friday Apr 24, 2009. The New Zealand Herald. (Suomessa myytävän jäätelön nimeen saattaa liittyä mahdollinen rasistinen herjanimi)

How fear of Being Seen as Racist Stopped Social Workers Saving up to 1,400 Children from Sexual Exploitation at the Hands of Asian Men in Just One Town. Daily Mail (London), Elokuu 26, 2014.

Gummeruksen suomi-ruotsi-suomi taskusanakirja. WSOY. 2006.

Uusi Ruotsi-Suomi sanakirja. Collin, Streng. Otava. 1989.

Suomi ryhtyy tilastoimaan viharikollisuutta. Yle. 17.5.2009. (Tästä uutisesta selviää, että terveet, tietyn kontekstin vähemmistöt on asetettu vammaisia etuoikeutetumpaan asemaan viharikostutkinnoissa useiden vuosien ajan, jota voidaan pitää kyseenalaisena toimintana adressissa ilmenneiden tosiasioiden valossa)

Poliisin tietoon tullut rasistinen rikollisuus Suomessa 2000. Sisäasiainministeriö. Poliisiosaston julkaisu 15/2001. (Tässä julkaisussa on heti alusta alkaen sellainen sävy, jonka perusteella suomensuomalaiset eivät ole syrjinnän uhreja juuri ollenkaan ja se sisältää kriittisiä paljastuksia, kuten suoran poliisille toimitetun ohjesitaatin, jonka mukaan rikos on syytä tulkita rasistiseksi ilman näyttöä (ns.epävarmassa tapauksessa), kunhan sen kohde on ei-suomensuomalainen. Tätä voidaan pitää törkeänä adressin kohdassa "Poliittisen ideologian tahraama (vääristynyt/vääristelevä) tiedonvälitys väestöryhmien välisistä suhteista" ilmenevien tietojen valossa)

 Nuoret naiset korkeasti koulutettuja, Uudellamaalla asuu koulutetuin väestö. 6.11.2014. Tilastokeskus. ('huonon' koulutuksen ihmisistä tietoa)

Poliisi: Helsingin nuorisojengin johtaja käski hyökätä uhrien kimppuun. 8.10.2014 (Tämä oli uutinen, jossa rajuista pahoinpitelyistä puhuttiin mahdollisena 'huvitteluna' niiden kohdistuessa suomensuomalaisiin. Miksei oikeuslaitos voisi pitää hupsutteluna myös epäimartelevia kommentteja tietyistä ei-suomensuomalaisista väestöryhmistä, jos kerran törkeä suomensuomalaiseen kohdistuva pahoinpitely on sitä?)

Raju väite "katujengin" motiivista - näin poliisi kommentoi nettihuhua. 8.10.2014. Uusi Suomi. (Rajulla väitteellä tässä tarkoitetaan sitä väitettä, jonka mukaan ei-suomensuomalainen katujengi on omannut rasistisen motiivin rikoksissaan. Tasa-arvoisesti ajatellen tuossa väitteessä ei ole mitään rajua, koska poliisille annettiin jo vuoden 1997 alkupuolella ohje, jonka mukaan ns.vähemmistöryhmään kohdistuva rikos pitää tulkita rasistiseksi silloinkin, kun selkeä näyttö puuttuu. Jos viime vuoden uutisen väite on raju, niin sitten myös tuo poliisille annettu ohjenuora on ehdottoman raju)

Rasismia, mitä nyt? 15.8.2014. Suomen Punainen Risti. (Tämän artikkelin mukaan rasismia voi olla esim.se, jos kysyy ei-suomensuomalaiselta banaanin maistumisesta. Artikkeli mainitsee myös termit "ryssä" ja "n**keri")

Halonen, M. (2009). Islam alakoulussa: Koulu kaksisuuntaisen sopeutumisen kenttänä. Nuorisotutkimus, 27 (3), 33-46. (Tästä artikkelista käy ilmi, että tietyt valkoisiin suomensuomalaisiin kohdistuneet haukkumanimet, adressissa mainitun 'valkolaisen' ja 'kalpeanaaman' lisäksi, ovat vakiintuneet jo viimeistään viime vuosikymmenellä. Ilmeisesti yhtäkään näistä valkoisiin kohdistuvista haukkumanimistä ei mainita virallisilla tai puolivirallisilla järjestösivuilla vielä tänäkään vuonna 2015. Esimerkkinä yllä oleva melko tuore Punaisen Ristin artikkeli viime vuodelta)

 Kokoomusnuoret haluaa sallia kiihottamisen kansanryhmää vastaan. 9.9.2013. (Tässä jälleen asenteellisesti otsikoitu uutinen, jonka nimeksi olisi paremmin sopinut esim."Kokoomusnuoret haluaa poistaa laista ns.kiihotuspykälän" tai jotakin vastaavaa, koska itse kiihottamiseksi voidaan tulkita hyvin monia eri asioita ja rikokseen syyllistyneet eivät itse ole millään tavalla pyrkineet sellaisiin tavoitteisiin, joihin he ovat jonkun poliisin tai syyttäjän mielestä pyrkineet. Artikkelissa siteerataan europarlamentaarikon ylimielistä kannanottoa, jonka mukaan nimenomaan ns.vihapuhe johtaa "sortoon ja väkivaltaan" ja tuhoaa jopa koko yhteiskunnan. Tosiasiahan on, että ihmisillä on erilaisia ajatuksia täysin riippumatta siitä, onko niiden ilmaiseminen laillista vai ei ja laki sallii jo vihapuheen, kunhan se kohdistuu suomensuomalaisiin tai esim.harvinaisista parafilioista kärsiviin ihmisiin)

 

Gabriel Knight
Adressin tekijä

#18 Keskustelun prioriteetit


Vain vähän aikaa sitten 12 viatonta (kanta)ranskalaista murhattiin ei-eurooppalaisten, islamilaisten maahanmuuttajien toimesta mielipide-erojen takia. Mihin asioihin media keskittyy? 

 Islam-professori: Iskun taustalla yhteiskunnasta eriytyminen – "ideologia liimataan päälle". MTV. 8.1.2015.

"Eivät ihmiset tee väkivallantekoja puhtaasti ideologisista syistä, taustalla on ihmisen koko psykologinen tilanne, ja hän saattaa selittää itselleen asiaa niin, että valkoinen rotu on paras, käydään hakkaamassa maahanmuuttajia. Kyllä se lähtee ihmisen sisäisestä tilanteesta liikkeelle, ideologia liimataan päälle."

 

Siis silloin kun valkoisia kantaeurooppalaisia teurastetaan heidän kulttuurinsa ylläpitämisen takia, on ilmeisesti luontevaa keskittyä miettimään valkoisen ylivallan kannattajia, jotka (kuulemma) hakkaavat maahanmuuttajia. 

Tätä voi pitää hyvänä esimerkkinä lainsäädäntömme edistämästä maailmankuvasta, joka asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan syntyperän ja taustojen perusteella. 


Vieras

#19


somalien ja ulkomaalais taustaisten rikokset ja erityisesti naisiin kohdistuva jatkuva lisääntynyt väkivalta ja näiden asioiden hyssyttely sekä maton alle lakaiseminen on lopetettava. Minkä kuvan tämä henkilön ja kansalaisuuden piilottaminen, suoranainen rikoksen tekijän puoltamien antaa näille hirviöille. Eihän tässä mitään raiskataan ja tapetaan lisää, kun se on lähes hyväksytty Suomessa. Ja varsinkin somaleille lähes suositeltavaa kulttuurin rikastuttamista.

Vieras

#20


Suomenkieliset Suomessa eivät ole Tasa-arvoisia ruotsinkielisten kanssa tässä maassa. Yleinen sanonta tietyissä piireissä on:" Kaksikielisyys on rikkaus", käytännössä tarkoittaa sitä että suomenkielisten tulee osata ruotsia siellä missä puhutaan ruotsia, eikä saa vaatia että kukaan puhuisi hänelle , tai tulkkaisi suomeksi keskusteluja tai tilaisuuksia. Ruotsinkielisille taas on täydet oikeudet puhua omaa äidinkieltä, mikä tietenkin on ihan oikeutettua, mutta se on väärin että heidän ei tarvitse osata suomea vaan he nimenomaan vaativat aggressiivisesti sitä että suomalaisten on kaikkien osattava ruotsinkieli ja rikkaus on siinä että tehdään tästä maasta ruotsinkielinen yhteiskunta kun suomenkieltä ei enää tarvita. Kielikylpykoulut ajavat tehokkaasti sitä asiaa jossa tehdään kielen opetuksen rinnalla voimakasta asennekasvatusta ihannoimaan ruotsia ja sen kulttuuria ja samalla vieraannuttamaan jopa halveksimaan suomalaista arvo maailmaa ja hyviä tapoja.
tama

#21 Re:


#20: -  

 Juurikin noin. Olen täysin samaa mieltä! Ruotsinkieli on laillisesti turvattu mutta entäs saamenkieli? Ilmeisesti ruotsinkieliset ovat tärkeämpiä ja arvokkaampia kuin saamenkieliset.

Earthbound

#22 Johdattelevaa otsikointia Yleltä


Rasismi nostaa päätään Kouvolassa – maahanmuuttajat iskevät vastaan. 13.8.2015. YLE. (Googletettavissa)

 

Eli tuossa otsikossa annetaan ymmärtää, että ns.rasismi on jotakin, joka kohdistuu maahanmuuttajiin ja jotakin sellaista, johon (oikeudenmukaisesti) vastaavat uhrit ovat tietysti nimenomaan maahanmuuttajia. Tosielämässähän rasismi tai epäimarteleva käytös voi kohdistua myös kantaväestöön ja kantaväestöä edustamattomien ihmisten taholta, mutta tällainen uutisointi manipuloi ihmisten mielipiteitä ja käsityksiä.


Vieras

#23 Lahden KKK-Mies - totta vai tarua?


Varsin monissa valtakunnallisissa uutislähteissä (Iltalehti, Iltasanomat, Yle) kirjoitettiin ns.KKK-miehestä, joka oli esiintynyt valkeassa kaavussa ja tötteröhatussa vastaanottokeskuksen lähistöllä. Uutisartikkeleissa jaettiin täysin asiaankuulumatonta tietoa henkilön yksityiselämästä ilmeisesti lokaamistarkoituksessa (esim.vihjaus tämähetkiseen työttömyyteen) ja keksittiin hänen olevan epäiltynä useissa rikoksissa. Ilmeisesti tämä kaikki perustui enemmän tai vähemmän pelkkään vaatteeseen, koska mitään muuta 'pahaa' kuin vaatteissa seisomista hän ei ilmeisestikään ollut tehnyt.

Tässäkin olisi kuitenkin pienellä tutkiskelulla selvinnyt, että samaa asua käytetään muualla Euroopassa kristillisissä menoissa ja sitä on käytetty häpeärangaistuksen vangeille entisaikojen Euroopassa. Sen lisäksi KKK:lla ei ole mitään yksittäistä virallista asua. Eli väite ns.KKK-miehestä ei ole mahdoton, mutta ei myöskään ainut tulkinta asioista. Onko reilua päättää toisen ihmisen puolesta, että hän on halunnut vaatevalinnallaan kannattaa juuri tiettyä asiaa?

Mika Salo-jutun jälkeen (kts.addressi) ei tunnu mahdottomalta olettaa, että valkoinen mies voisi saada tällaista kohtelua Suomessa.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Capirote

Havainnoija

#24 Harhaanjohtavaa otsikointia


Rasistinen häirintä vaikuttaa lisääntyneen - myös suomalaisille huudellaan. 29.11.2015 12:40 STT. Kotimaa. 

 

Eli otsikon mukaan voisi kuvitella että kirjoituksessa huomioidaan sekä ei-kantasuomalaisiin, etnisiin suomalaisiin ja ei-etnisiin suomalaisiin kohdistuva ns.rasistinen häirintä, mutta oikeasti suomalaisilla tarkoitetaankin vain sellaisia Suomen kansalaisuuden omaajia, jotka eivät lainkaan yleistä käsitystä etnisestä kantasuomalaisesta.

Olisiko ollut mahdotonta tunnustaa ja tunnistaa myös tavallisiin etnisiin kantasuomalaisiin kohdistuva häirintä?

 

 

Adressin laatijat

#25 Hyvää joulua ja uutta vuotta!


Adressin laatijat haluavat kiittää kaikkia vuonna 2015 allekirjoittaneita (vielä on aikaa) ja toivovat kaikesta mediavilpistä ja viranomaissikailusta vapaata uutta vuotta 2016.

Kommentoi adressia