RUOTSINKIELINEN KIELIKYLPYOPETUS WESTENDINPUISTON KOULUSSA


Vieras

#1

01.09.2016 09:08

Kielikylpyopetus on monille perheille tärkeä tavoite. Kysymyksessä on verkosto, johon liittyvät päivähoito, esiopetus, koulu sekä perheiden sitoumus ja tehdyt asuinpaikkapäätökset. Adressi, joka on kielikylpyopetusta vastaan, toimii koko tätä verkostoa vastaan.

Vieras

#2

01.09.2016 09:09

Oma lapsi käynyt ruotsinkielisen kielikylpyperuskoulun ja siitä hyvät kokemukset. Työelämässä hänellä ollut paljon käyttöä ja hyötyä ruotsin kielestä. Kaksikielinen suomi on rikkaus ja tekee esim. yhteistyön ja kaupan tärkeimmän vientikumppanimme Ruotsin kanssa helpommaksi.

Vieras

#3

01.09.2016 10:07

Kielikylpyopetus on tärkeä ja hyödyllinen tapa opettaa lasta käyttämään toista kieltä kansainvälistyvässä maailmassa. Ruotsin kielen osaaminen tulee olemaan tärkeää ja hyödyllistä nyt ja tulevaisuudessa (muuttuva maailmantilanteen, pohjoismainen yhteistyö..)

Vieras

#4

01.09.2016 10:14

Ystävättäreni pyynnöstä, koska hänen lapset käyvät kyseistä koulua ☺

Vieras

#5 Eikö kielikylpyopetusta pitäisi supistamisen sijaan lisätä?

01.09.2016 10:25

Kansainvälistyvässä maailmassa lasten kieltenoppimista pitäisi kaikin keinoin lisätä. Miksi pitäisi lopettaa mainiosti toimiva systeemi Westendinpuistosta. Mielestäni kielikylpyopetusta pitäisi päin vastoin lisätä ja saatavuutta entistä useammalle kasvattaa. Omat lapsemme ovat nyt käyneet yhteensä jo toistakymmentä vuotta Wessussa kielikylvyssä ja parempaa koulua ja opetusta tuskin voi saada. Sääli, että joku lyhytnäköisyydessään vaatii opetuksen alasajoa.


Vieras

#6

01.09.2016 11:14

Westendinpuistoon suomenkieliseen opetukseen hakeneista lapsista keskimäärin kolme lasta vuodessa on perusopetuksessa muualla.


Vieras

#7

01.09.2016 12:23

Olen toiminnut LTO: na yli 20v kielikylpypäiväkodissa ja tiedän kuinka nopeasti lapset omaksuvat ruotsinkieltä!

Vieras

#8

01.09.2016 12:41

Olen täysin pöyristynyt, että joku voi edes ehdottaa ruotsinkielisen kielikylpyopetuksen lopettamista Westendinpuiston koulussa. Kielikylvyllä on pitkät perinteet Espoossa ja omatkin lapseni ovat käyneet Westendinpuiston alakoulun. Valitsimme asuinpaikkammekin sen mukaan. Pitää löytyä muita ratkaisuja!


Vieras

#9

01.09.2016 13:40

Kielikylpyopetus mahdollistaa myös muiden kielien oppimisen paremmin!

Vieras

#10 #9

01.09.2016 13:50

Todella typerä ajatus, ehdottaa kielikylvyn lopettamista, ja vain siksi että muutama lapsi vuodessa "joutuu" Toppelundiin (ks. adressit.com/allekirjoitukset/westendin_suomenkieliset_lapset_westendinpuiston_kouluun) Sanoisin, tietenkin, että pääsee Toppelundiin, se on myös hyvä koulu. Itse aloitin kouluni 80-luvun alussa ja westendiläisenä "jouduin" Tapiolaan kouluun, niin kuin ihan kaikki muutkin Westendin lapset. Koulumatkan vaarallisuus tai pituus ei ollut silloin ongelma, niin kuin se tuntuu olevan kielikylpyä vastustavan nykywestendiläisten lasten vanhemmille. Kun Toppelundin koulu sitten noin -85 vailmistui, olisin mielelläni mennyt sinne, koska koulumatka olisi ollut lyhyempi (ts.lähikoulu), mutta koska westendiläiset kuuluivat Tapiolan koulupiiriin, se siitä. Ennen Toppelundin koulua myös Haukilahden lapsilla oli pitkähkö matka Niittykummun kouluun. Ts. en ymmärrä kielikylvyn lopettamista ajavien pointteja.


Vieras

#11

01.09.2016 14:23

Helpoin tapa oppia vieraskieli. Polku muidenkin vieraiden kielten helppoon oppimiseen.

Vieras

#12

01.09.2016 14:32

Suomi on kaksikielinen maa.

Vieras

#13

01.09.2016 14:37

Det viktigaste för dagens barn är att kunna svenska, med tanke på framtiden. Detta om de skall få bra jobb i framtiden eftersom vi bor i Norden. Viktigt att kunna prata svenska, denna metod ger bästa möjligheter för detta.

Vieras

#14

01.09.2016 14:38

Monikielisyys on aina rikkaus.

Vieras

#15

01.09.2016 16:40

En pidä suuntauksista, joissa kieltenopiskelua ollaan yksipuolistamassa ja vähentämässä.

Vieras

#16

01.09.2016 16:48

Olen Vaasalainen, ja kielen oppiminen lapsena on tärkeää ja tarpeellista. Lapsen lapseni käy kyseistä koulua ja toinenkin lapsenlapsi aloittaa kolmen vuoden kuluttua.

Vieras

#17

01.09.2016 17:21

Mikä kielikylpy on kyseessä, kun sisäänotettavat lapset puhuvat jo ruotsia? Mikäli kielikylpy-yhdistys haluaa lisätä hakijamäärää, ajakaa sitä että suomenkieliset lapset ilman aiempaa ruotsitaustaa voivat hakeutua opetukseen. 7- vuotiaat oppivat kielen puolessa vuodessa, ei siis voi olla kyse muusta kuin suomenruotsalaisten halusta pitää kielikylpyopetus omana pienenä kerhonaan.


Vieras

#18 Re:

01.09.2016 17:43

#17: -  

 Itse olen entinen kielikylpyoppilas enkä ole tavannut yhtään äidinkielenään ruotsia puhuvaa kielikylpyoppilasta. Kielikylpy on nimenomaan tarkoitettu äidinkielenään suomea puhuville lapsille. Kannattaa perehtyä asiaan ennen kommentointia.


Vieras

#19 Re:

01.09.2016 17:51

#17: -  

 Jos tämän kirjoittaja ei olisi niin ilmiselvästi vain hämmentämässä kirjoittelullaan ja "trollamassa" älykkään keskustelun sijaan, voisin jopa hymyillä hyväntahtoisesti hetken vastaajan tietämättömyydelle.

Vaikka ymmärrän hyvin, että tällaiseen kirjoitteluun vastaaminen on kuin tuuleen huutaisi, niin siltikin, täältä pesee: Meidän umpisuomenkielisen perheen molemmat lapset ovat ruotsinkielisessä kielikylpykoulussa. Molemmat puhuvat jo nyt sujuvampaa ruotsia kuin minulla on pitkän koulu-urani aikana ollut mahdollisuus (halua, tahtoa, kykyä) oppia! Lastemme luokkatoverit tulevat pääsääntöisesti kaltaisestamme suomenkielisistä perheistä. Perheistä jotka ymmärtävät, että kielitaito yleensä, ja ruotsinkielentaito erityisesti, johtuen historiastamme sekä läheisistä kulttuurisista-, taloudellisista- samoin kuin lukuisten Suomalaisten kohdalla sukulaissuhteista johtuen on rikkaus! Suomen kaksikielisyyttä pitäisi vaalia ja vahvistaa, sen sijaan että toissijaisten ja halpojen lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi puretaan ja tuhotaan sitä, mikä on vuosisatojen saatossa rakennettu.

Ja vielä: Väite siitä, että 7 vuotias oppisi ruotsinkielen puolessa vuodessa.... No viittaan oman kirjoitukseni aloitukseen. Tuskin on #17:llä edes kouluikäisiä lapsia...

 


Vieras

#20 Re:

01.09.2016 18:05

#17: -  

Kiitos kommentistasi!

Kaikki Westendinpuiston koulun kielikylvyssä olevat lapset ovat äidinkieleltään suomenkielisiä. Opetusmetodina kielikylpy perustuukin juuri tähän; äidinkieleltään enemmistökieliset lapset tutustuvat kielikylpykieleen päivittäisen toiminnan lomassa ja saavat opetusta vieraalla kielellä, tavoitteena toiminnallinen kaksikielisyys. Kielikylpy tulee aloittaa jo 3-6 vuoden iässä, eli vanhemmat ja lapset sitoutuvat kielikylpyyn viimeistään lapsen aloittaessa esikoulun. Näin lapset pystyvät oppimaan ja opiskelemaan heille vieraalla kielikylpykielellä heti ensimmäisen luokan alusta lähtien. Opetusmetodin tarkoitus ei siis ole lähteä opettamaan lapselle vierasta kieltä ensimmäisen luokan alusta lähtien, vaan siihen on tullut sitoutua jo aikaisemmin. Kielikylpymenetelmässä keskeistä on myös se, että lasten vanhemmat puhuvat kotona omaa äidinkieltään, tässä tapauksessa suomea.

Kielikylpyä metodina tarjotaan pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa myös monella muulla kuin ruotsin kielellä. Kielestä riippumatta metodiikka oppimiseen on sama. 

Kerromme erittäin mielellämme lisää kielikylvystä ja toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan kielikylpytoimintaan esimerkiksi Espoon kielikylpypäiväkodissa! Yhteystiedot löytyvät esim täältä: http://www.espoonkielikylpy.fi/2. 

Myös Vaasan yliopiston sivuilta löytyy kielikylvystä paljon lisätietoa, johon kannattaa tutustua. 

 


Vieras

#21

01.09.2016 20:12

Kielikylpy valmentaa nuorta paitsi pärjäämään ruotsin kielellä jatko-opinnoissa myös työelämässä sekä vaikuttaa koko asenteeseen vieraiden kielien käyttämisessä, valmiudet kielitaitoon ja rohkeuteen kasvavat ja suomalaisestakin saadaan rohkea ja kielitaitoinen. Terveisin: 4 kielikylpyläisen äiti, 12 vuotta kullakin lapsella kielikylpyä johtanut kielitaitoon, joka on mieletön pääoma ja johtanut ruotsinkielisiin jatko-opintoihin, joka taas monipuolistaa työelämään sijoittumista. Myös yhteisöllisyys samanhenkisten kavereiden ja perheiden kanssa oli aivan mahtavaa ja on johtanut elinikäisiin ystävyyksiin ja verkostoon. Emme vaihtaisi päivääkään pois. 


Vieras

#22

01.09.2016 20:14

Näen kaksikielisyyden Suomen rikkautena. Henkilökohtaisena kokemuksenani voin kertoa, että kielikylpykoulutuksen läpikäynyt kaksikielinen poikani opiskelee nyt maisteritutkintoa Århusin yliopiston poliittisen historian laitoksella Tanskassa.

Vieras

#23

01.09.2016 20:46

Kielikylpyopetusta ja paikkoja tarvitaan lisää. Tämä on kannattava investointi pitkälle tulevaisuuteen.

Vieras

#24

01.09.2016 21:50

Westendinpuiston koululla on pitkät perinteet kielikylpyopetuksessa ja toiminta on hyvin kehitettyä. Ei pidä jättää kokemusta huomiotta!

Vieras

#25

01.09.2016 22:35

Meidän kolme lasta ovat käyneet kielikylpyputken. Kaikilla on vahva ruotsin kieli sekä uskallusta ja halua kielen käyttämiseen. Mielestäni tällaiset taidot ja asenteet ovat jo sinällään rikkaus kaksikielisessä maassa. Sen lisäksi heillä on ennakkoluuloton asennoituminen muidenkin kielien ja kulttuurien opiskeluun.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko bensaveroa laskea?