Keskuspuistoa ei saa supistaa

Keskuspuistoa ei saa supistaa / Tiedotteet / Keskuspuistoryhmä valittaa Helsingin yleiskaavan lainvastaisuuksista / Kommentit


Vieras

#1

10.11.2016 11:02

Hienoa kun jaksatte tehdä hankalaa paperityötä Keskuspuiston puolesta
Ilona Sandman

Vieras

#2

10.11.2016 11:21

Kaikki mahdolliset keinot käyttöön, jotta nämä kuntalaisten "ylikävelyjen" laillisuusasiat tulevat viimeisen päälle tutkituiksi.
however

#3

10.11.2016 11:27

Kaikki mahdolliset keinot käyttöön, jotta nämä kuntalaisten  "ylikävelyjen" laillisuusasiat tulevat viimeisen päälle tutkituiksi.

Sanelelupolitiikka ei ole demokratiaa, sitä eivät ole myöskään kaikkien aiempien sopimusten ja määräysten rikkomiset vain ja ainoastaan eliitin alati kasvavan ahneuden takia.


Vieras

#4 MOT-ohjelma / A-studio avuksi

10.11.2016 13:05

Keskuspuiston käyttäjissä on paljon Yle:n toimittajia, luontoihmisiäkin ja keskusouistosta nauttivia käyttäjiä, ovathan Ilmalan studiot ja toimitilatkin Keskusluistossa. YLEN VÄKI KESKUSPUISTOASIALLE!!!

Jukka Viinikainen


Vieras

#5

10.11.2016 13:11

Hei, aivan loistavaa että ryhmä jaksaa jatkaa taistelua keskuspuiston puolesta!! Olen tästä todella kiitollinen ryhmälle! Valitettavasti jaksan olla vain 'hengessä' mukana. Toivon hartaasti valituksen menevän läpi ja oikeudenmukaisuuden voittavan! Näin taattaisiin monipuolisen viheralueen säilyminen myös tuleville sukupuolille.

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

10.11.2016 13:12


Keskuspuisto on korvaamaton.

#7 Taistelu jatkukoon!

10.11.2016 13:25

Kiitos Keskuspuistoryhmälle tähänastisista ponnisteluista tulevillekin sukupolville tärkeän viheralueen puolesta. Hienoa, että jaksatte jatkaa taistelua valituksen muodossa. Pidetään asia vireillä nyt ja myös kuntavaalien alla. 


Vieras

#8

10.11.2016 13:41

Siis kaikki Vihreät äänestivät Keskuspuiston Tuhoamiseksi.
Ei voi olla totta.

Ossi Piispanen

Vieras

#9

10.11.2016 13:50

Onnittelut loogisesta jatkosta!
Päätös on onneton ja se ei koske vain Keskuspuistolaisia. Siihen voidaan liittää Malmin lentoaseman puolustajat, Vartiosaarelaiset, Kaupunkibulevardeja huonosti harkittuna pitävät, samoin pyöräilijät liikenneryhmänä, jotka halutaan vaihtoehdottomasti pakata valtaväylille, jossa pienhiukkasaltistus on terveysriski jne.

Mahdollisuus paremmalla suunittelulla on korjata enemmän kuin muodolliset lakimääräiset virheet päätöksen osalta.


Vieras

#10

10.11.2016 14:19

Jatketaan kamppailua Keskuspuiston puolesta!

Pepin mamma

#11 Ei voi tapahtua näin

11.11.2016 12:04

Muutin aikoinaan Maunulaan virkistys- ja luontoarvojen takia. En halua, että kaik on mänt. Soininvaara oli tappelemassa Koijärvellä ja mitä tekee nyt???

Olen murheellinen.


Vieras

#12

21.11.2016 11:28

Tässäkin gradussa ja siihen liittyvissä runsaassa lähdeaineistossa tulee selvästi esiin, että kaavoituksessa ja suunnittelussa ei olla ajan tasalla ekosysteemipalvelujen ymmärtämisessä ja luonnon itseisarvon merkityksen integroimisessa suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Ekosysteemipalveluja ja kaupunkien viherrakennetta tukevien viher- ja maisemamerkintöjen kehittäminen kaavoituksessa, Hölttä, Jenny, 2016, Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteiden ja maantieteen laitos.

"Viheralueiden merkitys osana tiivistyvää kaupunkirakennetta on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana. Elinympäristöjen pirstoutumisen ja ympäristön aiheuttamien muutosten myötä viheralueiden arvo tulee esille yhä selvemmin esimerkiksi tulevaisuuden epävarmuustekijöiden hallinnassa ja muutoksiin sopeutumisessa.
Kansainväliset ja kansalliset tavoitteet luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä, energiatehokkuuden lisäämisestä ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ovat asettaneet uusia laatuvaatimuksia viheralueiden kestävälle suunnittelulle. Tässä muutoksessa perinteisen maankäytön ohjausjärjestelmän mukaiset suunnittelukäytännöt ja -kriteerit ovat osoittautuneet riittämättömiksi keinoksi ylläpitää laadukkaita viheralueita. Ympäristöministeriön vuoden 2000 asettamien, viher- ja maisema-alueita koskevien kaavamerkintöjen ja -määräysten sekä ohjeistusten päivittämisen tarve on tullut voimakkaasti esille erityisesti kaavoituksessa työskentelevien suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden keskuudessa.
Vaikka viherrakenne tulee esille kaava-aineistossa yhä selvemmin esimerkiksi hulevesien käsittelyssä ja viheryhteyksissä, viheralueiden toiminnallisuus ja jatkuvuus huomioidaan heikosti kaavamerkinnöissä. Viherrakenteen monipuolisemman hyödyntämisen lisäksi suunnittelukäytäntöjen tulisi perustua myös ympäristön tulevan tilan ennakointiin ja tehokkaisiin, kaavamerkintöjen taustalla käytettäviin arviointityökaluihin ja laskentamenetelmiin."

t. Ulla Montin

Kommentoi adressia

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Kannatatko kuolemantuomiota?