Feministinen aloite

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Feministinen aloite.

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

01.02.2007 15:57


Matti Meikäläinen
Suomi

#2

01.02.2007 16:30

* Samasta tai samanarvoisesta työstä tulee maksaa samaa palkkaa

Suomessa maksetaan samasta työstä sama palkka, työntekijän sukupuolesta riippumatta. Koska tämä “naisen euro on 80 senttiä" -valehtelu oikein loppuu? Mitä tällä samanarvoisuudella sitten tarkoitetaan, se olisikin hauska tietää. Ilmeisesti sitä, että feministit päättävät mikä työ on arvokasta ja mikä ei.

* Vanhemmuuden kustannukset on jaettava tasan työnantajien kesken

Eli niiden miesten, joilta on lailla lasten hankinta kielletty (hedelmöityshoitolain sisältämä sijaissynnytysjärjestelyjen kriminalisointi), työnantajien pitäisi maksaa etuoikeutettujen naisten perheleikkien kustannukset?

* Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan on puututtava

Miehiin kohdistuva väkivalta, jota suurin osa tapahtuvasta väkivallasta on, on siis ihan ok. Ainakaan siihen ei tarvitse puuttua. Naisten väkivaltaisuudesta ei saa tietenkään puhua, eikä sitä tutkia.

* Isyyttä tulee tukea

Ai niin kuin säätämällä miehiä sukupuolen perusteella syrjivä hedelmöityshoitolaki? Eihän se lapsi isää tarvitse, mutta äiti on ehdottomasti oltava. Isyydestä puhutaan vain, kun tarvitaan maksumiestä, työjuhtaa ja syntipukkia, muutoin siitä vaietaan. Isän rooli, joka on siis feministien määräämä, on toimia eräänlaisena apuäitinä. Isyydellä ei ole mitään itseisarvoa, toisin kuin äitiydellä. Miten isyyttä on tuettu sosiaaliviranomaisten toiminnassa (esim. Espoo) ja huoltajuuskiistoissa? Onko isiltä ja miehiltä koskaan kysytty mitä he haluavat? Onko heidän mielipiteitään kunnioitettu?

* Ihmisillä tulee olla mahdollisuus valita oma elämänpolku vapaana sukupuoleen liittyvistä rajoitteista

Asevelvollisuuden suorituspakko? Miehiä sukupuolen perusteella syrjivä hedelmöityshoitolaki? Miehiin kohdistuu lainsäädännöllistä institutionaalista sukupuolisyrjintää, mutta sehän ei tietenkään ole tasa-arvo-ongelma, vai kuinka?
Vain naisilla on oikeuksia ja miehillä on vain velvollisuuksia. Sitä on feministinen "tasa-arvo" pähkinänkuoressa.

* Johtotehtäviin tulee valita tasaisesti naisia ja miehiä

Kyvykkyydestä ja pätevyydestä viis? Miksei korkeakouluopiskelijoiksi tai opettajankoulutukseen tarvitse valita tasaisesti naisia ja miehiä? Ne ovat myös yhteiskunnallisesti merkittäviä sektoreita. Jos ollaan sitä mieltä, että naisten osuutta taloudellisessa päätöksenteossa on lisättävä, jotta parhaat mahdolliset resurssit saadaan valjastettua taloudellisen suorituskyvyn kohentamiseen, niin silloin on vaadittava myös miesten osuuden lisäämistä niillä aloilla, joilla he ovat aliedustettuja. Muutoin esimerkiksi opettajakuntaan ei saada parhaita mahdollisia resursseja, eikä opetuksen laatua saada kehitettyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Milloin tasa-arvoelimiin aletaan valita tasaisesti miehiä ja naisia? Milloin miesnäkökulma huomioidaan tasa-arvoelimissä muutoin kuin TANE:n mediajaoston, joka on täynnä miehiä vihaavia feministejä, sivutoimena? Milloin miestutkimus nostetaan naistutkimuksen rinnalle tasa-arvoiseen asemaa? Milloin naistutkimuksesta karsitaan pseudotieteelliset ja avoimen poliittiset elementit pois? Milloin miesjärjestöt ja miestutkimus saavat yhtä paljon rahaa ja valtaa, kuin naisasiajärjestöt ja naistutkimus?

* Koulutuksen ja koulutuksen sisältöjen tasa-arvoon tulee kiinnittää huomiota

Tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanov on kehottanut ennakkoluulottomasti vaikenemaan poikien kohtaamasta epätasa-arvosta koulujärjestelmässämme (http://www.tasa-arvo.fi/Resource.phx/tasa-arvo/ajank/oppilaitoksiin111206.htx). Maan tasa-arvopolitiikkaa johtaa siis miehiä vihaava feministinen seksisti. Hyvin menee?

* Terveyspolitiikkaa on tarkasteltava niin naisten kuin miestenkin näkökulmasta

Miehet kuolevat nuorempina, väkivaltaisemmin ja elävät onnettomammin kuin naiset. Terveyspolitiikka on siis totaalisesti epäonnistunut miesten kohdalla. Mitä asian korjaamiseksi on tehty? Ei yhtään mitään. Mitä sen korjaamiseksi aiotaan ihan konkreettisesti tehdä? Sitä ei (tietenkään) osata sanoa.


* Miesten syrjäytymiseen on puututtava

Mitähän tällekin on koskaan muka tehty, tai tullaan tekemään? Siis ihan konkreettisesti. Kun mies menestyy, se on vain patriarkaalisen järjestelmän (patriarkaatti-sanan käyttäminen kuvaamaan jotain negatiivisena ja epätoivottuna pidettyä valtajärjestelmää on sivumennen sanoen miehiä loukkaavaa ja syyllistävää kielenkäyttöä) tulos, kun hänellä menee huonosti, se on ihan hänen oma vikansa. Kun nainen menestyy, hän on sankari, joka on pärjännyt "sortavasta" järjestelmästä huolimatta. Kun naisella on joku ongelma, vaikka kuinka pieni tahansa, on koko yhteiskunnan riennettävä hänen avukseen.

Nytkin tasa-arvoministeri Tuula Haatainen puuhastelee vain naiskiintiöiden luomiseksi pörssiyhtiöiden hallituksiin, eli hän haluaa lisätä entisestään jo nyt etuoikeutettujen naisten suosimista sukupuolen perusteella. Maan huono-osaisimpien, jotka lähes poikkeuksetta ovat miehiä, aseman parantamiseksi hän ei ole tehnyt yhtään mitään. Se ei ole hänen mielestään tärkeää tai tarpeellista.

* Samaa sukupuolta olevilla pareilla tulee olla samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin pareilla

Naispari tai yksinäinen voi yrittää hankkia oman biologisen jälkeläisen jos haluaa. Miespari tai yksinäinen mies ei voi. Syy tähän on feministien kannattama, miehiä sukupuolen perusteella syrjivä hedelmöityshoitolaki.

"Feminismi-sanalla on Suomessa huono kaiku ja tämä asia tulisi muuttaa mahdollisimman pian."

Feminismillä on juuri sellainen maine kuin se ansaitseekin. Feminismi-sana viittaa naissukupuoleen, joten se on täysin sopimaton kuvaamaan sukupuolten välisen tasa-arvon eteen tehtävää työtä. Myytti feminismistä tasa-arvon edistämisenä on purettava lopullisesti.

"Mitä tarkoittaa feminismi?"

Feminismi tarkoittaa naisten suosimista ja miesten syrjimistä sukupuolen perusteella.

Mauri Myllylä
Helsinki

#3

01.02.2007 16:56

Huomaan kyllä tavoitteena olevan parantaa feminismi-sanan ikävää arvolatausta. Toivottavasti tämä ei ole ainoa tavoite, joskin tämäkin on mahdollsta kun on kysymys politiikasta. Kirjoitetut tavoitteet ovat kuitenkin hyvät ja siinä mielessä toivotan adressille menestystä. Mielenkiintosta nähdä kuinka paljon allekirjoituksia kertyy, onhan hyvien asioiden merkkaaminen tällä tavoin kuitenkin arveluttavaa.
Pekka Koskinen
Helsinki

#4

02.02.2007 17:30

Mauri Myllylä, hienosti ilmaistu. Allekirjoitan silti. Miehillä pitäisi olla vastaava aate.
Tuukka Ylä-Anttila
Helsinki

#5

02.02.2007 19:30

"Matti Meikäläinen" kirjoitti:

"'Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan on puututtava.' Miehiin kohdistuva väkivalta, jota suurin osa tapahtuvasta väkivallasta on, on siis ihan ok. Ainakaan siihen ei tarvitse puuttua."

Mielenkiintoista logiikkaa. Tulkitset nyt tekstiä tarkoitushakuisesti.

Sukupuolirooleihin ja patriarkaaliseen järjestelmään (vaikka kuinka vihaisit sanaa, joka osoittaa sukupuolten valtajärjestyksen yhteiskunnassamme) perustuva väkivalta, jossa mies on väkivallantekijä ja nainen uhri, on valtava ongelma. Nykyisen puolison tekemän väkivallan tai väkivallalla uhkailun kohteeksi on joutunut noin 20 prosenttia tällä hetkellä parisuhteessa elävistä 18-74-vuotiaista naisista. Viidennes! Määrä on valtava. Totta, että tuo tilasto on helpompi löytää kuin naisten miehiin kohdistaman parisuhdeväkivallan vastaava, sitäkin pitäisi toki tutkia. Tuskin kuitenkaan uskallat väittää että kyseessä on yhtä merkittävä ongelma?

"Naispari tai yksinäinen voi yrittää hankkia oman biologisen jälkeläisen jos haluaa. Miespari tai yksinäinen mies ei voi. Syy tähän on feministien kannattama, miehiä sukupuolen perusteella syrjivä hedelmöityshoitolaki."

Naispari voi saada lapsen keinohedelmöityksellä, miesparin lapsen saamiseksi vaadittaisiin ulkopuolinen nainen kantamaan lasta sisällään 9kk ja sitten luovuttamaan se pois. Aivan eri tason toimenpide. Adoptio-oikeus pitäisi mies- ja naispareilla olla yhtäläinen.

"'Johtotehtäviin tulee valita tasaisesti naisia ja miehiä.' Kyvykkyydestä ja pätevyydestä viis? Miksei korkeakouluopiskelijoiksi tai opettajankoulutukseen tarvitse valita tasaisesti naisia ja miehiä? Ne ovat myös yhteiskunnallisesti merkittäviä sektoreita. Jos ollaan sitä mieltä, että naisten osuutta taloudellisessa päätöksenteossa on lisättävä, jotta parhaat mahdolliset resurssit saadaan valjastettua taloudellisen suorituskyvyn kohentamiseen, niin silloin on vaadittava myös miesten osuuden lisäämistä niillä aloilla, joilla he ovat aliedustettuja."

Vihjaatko, että toisella sukupuolella (pun intended) on kenties taipumus olla kyvyttömämpi tai epäpätevämpi? Naisia ja miehiä pitäisi toki valita tasaisesti korkeakouluopiskelijoiksikin, kuten opettajankoulutukseen. Myös siis miesten osuutta lisäämällä niillä aloilla, joilla he ovat aliedustettuja. Tässä nyt vaan puhuttiin johtotehtävistä.

"Feminismillä on juuri sellainen maine kuin se ansaitseekin. Feminismi-sana viittaa naissukupuoleen, joten se on täysin sopimaton kuvaamaan sukupuolten välisen tasa-arvon eteen tehtävää työtä. Myytti feminismistä tasa-arvon edistämisenä on purettava lopullisesti."

Myytti feminismistä lesbojen miesvihaliikkeenä on purettava lopullisesti.

Tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta puolustavat liikkeet nyt vaan ovat usein lähteneet sen altavastaajan puolustamisesta, vähemmän yllättäen. Ei työväenliikkeenkään nimi ole "työperäisten yhteiskuntaluokkien välistä tasapuolisuutta ajava liike". Voit kyllä vapaasti kutsua itseäsi vaikkapa sukupuoliegalitaristiksi, jos tahdot ajaa tasa-arvoa. Feministit vaan ovat feminismin nimellä tehneet jo aikamoisen osuuden työstäsi.
Matti Meikäläinen
Suomi

#6

02.02.2007 21:17

"Mielenkiintoista logiikkaa. Tulkitset nyt tekstiä tarkoitushakuisesti.

Sukupuolirooleihin ja patriarkaaliseen järjestelmään (vaikka kuinka vihaisit sanaa, joka osoittaa sukupuolten valtajärjestyksen yhteiskunnassamme) perustuva väkivalta, jossa mies on väkivallantekijä ja nainen uhri, on valtava ongelma. Nykyisen puolison tekemän väkivallan tai väkivallalla uhkailun kohteeksi on joutunut noin 20 prosenttia tällä hetkellä parisuhteessa elävistä 18-74-vuotiaista naisista. Viidennes! Määrä on valtava. Totta, että tuo tilasto on helpompi löytää kuin naisten miehiin kohdistaman parisuhdeväkivallan vastaava, sitäkin pitäisi toki tutkia. Tuskin kuitenkaan uskallat väittää että kyseessä on yhtä merkittävä ongelma?"

Tarkoitushakuisuuden myönnän. Tämähän on politiikkaa. Kuten todettua on patriarkaalinen -sanan käyttäminen kuvaamaan jotain kielteiseksi koettua valtajärjestelmää, jota halutaan vastustaa, todella loukkaavaa ja syyllistävää kielenkäyttöä miehiä kohtaan. Tätäkö se feministien isyyden tukeminen on? Täytyy huomata, että Suomessa valtajärjestelmä, ja niissä valtaa käyttävät naiset, syrjivät miehiä, mm. lainsäädännössä, huoltajuuskiistojen ratkaisuissa, sosiaaliviranomaisten toiminnassa ja syrjäytymisessä. On järjetöntä kutsua tätä patriarkaaliseksi systeemiksi.

Väkivallan suhteen olen sitä mieltä, että se on aina tuomittavaa ja ihmisoikeusloukkaus. Myös henkinen väkivalta voi olla tuhoisaa. Väkivallan tuomittavuus ei saa riippua sen tekijän ja uhrin sukupuolesta, kuten feministit näyttävät ajattelevan. Tosiasia on, että suurin osa väkivallan uhreista Suomessa on miehiä. Miksi tätä vastaan ei kampanjoida, protestoida tai tehdä mitään?

Mitä tulee perheväkivaltaan, niin siitä kärsivät naisten lisäksi myös miehet ja lapset. Jostain syystä näistä kahdesta jälkimmäisestä uhriryhmästä ei juuri puhuta. Feministijärjestöt ovat suhtautuneet kielteisesti naisten väkivaltaisuuden tutkimiseen. Se, vähä mitä tässä suhteessa on tehty, on vastenmielisellä tavalla suhtautunut kovin ymmärtäväisesti naisten väkivaltaisuuteen. Uskon kyllä, että miehet kärsivät perheväkivallasta vähemmän kuin naiset, mutta asia pitäisi ehdottomasti selvittää. Perheiden kokonaistilanteesta ei saada realistista kuvaa, eikä ongelmia voida kunnolla ratkaista, jos kokonaisuudesta irrotetaan vain yksi väkivallan muoto, ja pahimmassa tapauksessa (kuten nyt on käynyt) syyllistetään vielä kaikki väkivallattomatkin miehet.

"Naispari voi saada lapsen keinohedelmöityksellä, miesparin lapsen saamiseksi vaadittaisiin ulkopuolinen nainen kantamaan lasta sisällään 9kk ja sitten luovuttamaan se pois. Aivan eri tason toimenpide. Adoptio-oikeus pitäisi mies- ja naispareilla olla yhtäläinen."

Tarvitseehan se naisparikin ulkopuolisen sukusolujen luovuttajan. Ainut ero hedelmöityshoidon ja sijaissynnytyksen välillä on se, että jälkimmäisessä synnyttäjä ei pidä lasta. Kyse on joka tapauksessa aikuisista ihmisistä, jotka kykenevät parhaiten itse tekemään omaa elämäänsä koskevat ratkaisut. Millä ihmeen oikeudella ja perusteella valtiovalta siihen puuttuu.

Tämä on kuitenkin asian käytännön puoli. Periaatepuoli on vielä pahempi. Hedelmöityshoitolaki asettaa ihmiset ihan selvästi sukupuolen perusteella eriarvoiseen asemaan. Eipä kuulunut feministeiltä kritiikkiä lakia kohtaan, vaikka nyt sitten ollaan olevinaan isyyden ylimpiä ystäviä. Eikä ohjelmaan toki kuulu tätä adoptio-oikeuden laajentamista. Käytännössähän myöskään yksinäiset miehet eivät voi saada adoptiota.

"Vihjaatko, että toisella sukupuolella (pun intended) on kenties taipumus olla kyvyttömämpi tai epäpätevämpi? Naisia ja miehiä pitäisi toki valita tasaisesti korkeakouluopiskelijoiksikin, kuten opettajankoulutukseen. Myös siis miesten osuutta lisäämällä niillä aloilla, joilla he ovat aliedustettuja. Tässä nyt vaan puhuttiin johtotehtävistä."

En vihjaa. Fiksu yritys ottaa johtotehtäviinsä molempien sukupuolten edustajia säilyttääkseen yhteytensä sekä nais- että miesasiakkaisiin. Päteviä ja kyvykkäitä johtajia löytyy naisten parista varmasti. Olen vain sitä mieltä, että kyvykkyyden, pätevyyden ja sopivuuden pitäisi ratkaista, ei sukupuolen. Eikö sitä joskus sanottu, että tasa-arvo on toteutunut kun sukupuolella ei ole enää merkitystä. Kummallisesti suurin merkitys sukupuolella on feministeille, tai sanotaanko pikemminkin, että heille sukupuolella ei ole väliä, kunhan se on nainen. Mitä tulee yritysten johtotehtäviin, olen sen sortin kapitalisti ja yksityisen omistusoikeuden puolestapuhuja, että omistajilla on oltava vapaus valita omaisuutensa hoitajat, ei niin että valtiovalta heidät johonkin pakottaa.

Jos kuitenkin, kaikesta huolimatta, naiskiintiöitä ryhdytään toteuttamaan, on niille sektoreille, jolla miehet ovat aliedustettuja saatava mieskiintiöt. Se, ettei miesten tasaisemmasta valinnasta naisvaltaisille aloille puhuta mitään, osoittaa feministien miesasian ohuuden.

"Myytti feminismistä lesbojen miesvihaliikkeenä on purettava lopullisesti."

En ole missään vaiheessa uskonut tällaiseen myyttiin. Tasa-arvohallinnosta ja naisjärjestöistä löytyy kyllä, sanokaa mitä sanotte, miehiin enemmän tai vähemmän vihamielisesti suhtautuvia feministejä. Valtaosa on kuitenkin vain täysin kyvyttömiä näkemään asioita miesten kannalta tai välittämään vähääkään miesten tasa-arvo-ongelmista. Siksi tarvitaan miesaktivisteja nostamaan nämä asiat esiin.

"Tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta puolustavat liikkeet nyt vaan ovat usein lähteneet sen altavastaajan puolustamisesta, vähemmän yllättäen. Ei työväenliikkeenkään nimi ole "työperäisten yhteiskuntaluokkien välistä tasapuolisuutta ajava liike". Voit kyllä vapaasti kutsua itseäsi vaikkapa sukupuoliegalitaristiksi, jos tahdot ajaa tasa-arvoa. Feministit vaan ovat feminismin nimellä tehneet jo aikamoisen osuuden työstäsi."

Ajat muuttuvat, ja meidän pitäisi muuttua niiden mukana. Työväenliike on muuttunut, mikseivät sitten feministit? Jo liikkeen nimi on väärä, jos tavoite on tasa-arvon edistäminen. Jos feministit rehellisesti tunnustaisivat ajavansa vain naisasiaa ja jättäisivät tasa-arvon siitä kiinnostuneille, heidän julkisuuskuvansa olisi varmasti parempi. Koska itse kannatan kaikkien tasa-arvoa, olen sitä mieltä että naisten oikeuksia ja asemaa tulee parantaa, mutta niin myös miestenkin. Se ei ole mitään naisasialta pois, jos myös miehiä aletaan kohdella tasa-arvoisesti. Itse asiassa, hehän hyötyvät siitä.

Itse adressista toteaisin vielä sen, että sen miehiä koskevat elementit vaikuttavat päälle liimatuilta, eikä niissä ole mitään konkreettista. sanota yhtään mitään konkreettista miesasioiden hoitamisesta. Ilmeisesti on niin, että ne on lisätty listaan vain muodon vuoksi näin vaalien alla, eikä niitä ole todellisuudessa tarkoituskaan toteuttaa millään tavoin. Mahdotonta se olisikin, sillä tasa-arvoelimet ovat täynnä miesten tasa-arvoista kohtelua vastustavia seksistejä. Miksi te ette vaadi miehille ja miesnäkökulmalle tasa-puolista edustusta tasa-arvoelimiin?
Vilma Vallaton
Novaja Zemlja

#7

05.02.2007 12:47

Jaa että Suomeenkin "feministinen aloite". Lienee inspiroitu Ruotsin vastaavasta? Ainakin mitä tulee nimeen.

Kylläpäs on yksipuolista. Ajan henkeen. Niitetään sitten myöhemmin se "sato" joka syntyy yksipuolisesta tasa-arvopolitiikasta, eiköhän tuollaisen kymmenen vuoden päästä ala olemaan jo varsin konkreettisiakin tuloksia, kun jopa koulupojat on laitettu ideologian pelinappuloiksi.

Mutta tuli mieleen tuosta feministisestä aloitteesta Ruotsin vastaava. Ensimmäisessä puoluekokouksessa laulettiin lauluja, naurettiin ja taputettiin.

Erään laulun sanoitukset olivat seuraavanlaiset:

"SNUBBE GUBBE JÄVLA MAN
FÖRSTÖR VÅR VÄRLD HELT UTAN SKAM
VÅLDTAR, KRIGAR, SLÅSS OCH FÖRSTÖR
FATTA ATT DU INTE KAN ELLER BÖR
TA MIG PÅ FITTAN NÄR DU BLIR KÅT
ELLER PÅ BRÖSTEN NÄR LUSTEN FALLER PÅ
JAG HATAR DIG DU JÄVLA MAN
DU TROR DU VET DU TROR DU KAN
ALLT OM KVINNOR ALLT OM VÅRA LIV
MEN DU VET INGET SÅ TA ETT JÄVLA KLIV
TILL SIDAN, TILL KANTEN, STÄLL DIG VID RANDEN
RAMLA I, DET SKITER JAG I
VÅR NU ÄR DET VÅR TUR,
DET HÄR ÄR VÅR REVANSCH
VI SKA VISA DIG,
NU TAR VI VÅR CHANS
DU GAV DIG ROLLEN SJÄLV SOM GUD SÅ JÄVLA PATETISKT,
JAHA SÅ DU HAR KUK ÄR DET SKÄL NOG ATT TVINGA PÅ MIG IDEAL
FÖR DIN EGNA SKULL OCH EGNA JÄVLA VÄLBEHAG
JAG SKA VISA ATT JAG KAN, BÄTTRE ÄN DIG
ÄVEN FAST JAG ÄR EN 'KORKAD, LITEN TJEJ'
SNUBBE, GUBBE JÄVLA MAN
BÄST DU BÖRJAR SPRINGA
FÖR HÄR SER DU EN KVINNA
SOM HATAR DIG SÅ MYCKET
VI SKA SLITA DIG I STYCKEN"

Tuohon verrattuna taitaa sakemannien "Horst Wessel" olla aika lievää kamaa? Boratkin lauloi jenkeissä kuinka "Throw the Jew in the Well" ja sai cowboyt taputtamaan, mutta sekin on kuin partioleirien kuorolaulukamaa tuohon verrattuna.

Heil Hautala! Heil Kasvi!

:)
Tarja Pulkkinen
Helsinki

#8

09.02.2007 05:27

"Suomessa maksetaan samasta työstä sama palkka."
Tämä pitää paikkansa joillakin aloilla, joillakin ei. Ongelma on, että naiset pääsääntöisesti sijoittuvat palkkahaitarin alapäässä oleviin töihin ja miehet puolestaan haitarin yläpäässä oleviin töihin, jolloin naisten keskimääräinen palkka jää pienemmäksi kuin miesten keskimääräinen palkka.
Toinen ongelma on palkkakehitys. Jos verrataan esimerkiksi naisvaltaisen hoitoalan palkkakehitystä miesvaltaisen paperialan kehitykseen viimeisen 10-15 vuoden aikana, niin ero on päätähuimaava. Ehkä asia on niin, että sairaiden hoitaminen on työtä, josta ei kannata maksaa koska se ei "tuota mitään". Paperin tekeminen sen sijaan tuottaa rahaa eli on tuottavaa työtä. Nykyäänhän raha on lähes kaiken mittari.
Samasta syystä elää myytti, että mies on perheen pääasiallinen elättäjä, koska hänellä on isompi palkka ja kotonaoleva tai pienipalkkainen ei ansaite niin paljon. Jos kumpikin osapuoli tekee työtä joko kotona tai ansiotyössä, niin kumpikin ovat perheen tasapuolisia elättäjiä ansiotasosta riippumatta.
Matti Meikäläinen
Suomi

#9

09.02.2007 16:53

"Tämä pitää paikkansa joillakin aloilla, joillakin ei."

Kyllä se nyt vaan pitää paikkansa. Väite siitä, että naisen euro olisi 80 senttiä on ihan puhdasta ja tarkoitushakuista valehtelua. Konkreettisia esimerkkejä siitä, että samasta työstä ei maksettaisi samaa palkkaa työntekijän sukupuolesta riippumatta, ei vain koskaan löydy.

Jos ihmiset työskentelevät eri aloilla, eri tehtävissä tai heidän työaikansa on erilainen, on ymmärrettävää ja hyväksyttävää, että palkoissakin on eroja. Jokainen tietää, että hoitoalan palkat ovat matalia, mutta kenenkään ei ole pakko kouluttautua tai hakeutua sille alalle töihin. Jos hoitoalan työntekijät ovat tyytymättömiä palkkoihinsa, niin vaatisivat lisää liksaa. Mutta ehkä he saavat työstään jotain muutakin kuin palkan.

Suomessa on myös matalapalkkaisia miesvaltaisia aloja. Näiden ihmisten toimeentulo ei sitten feministejä kiinnostakaan. Vain naisvaltaisten matalapalkka-alojen ansiotasoa tulisi heidän mielestään nostaa, mikä osoittaa hyvin heidän tasa-arvohenkisyytensä todellisen luonteen.
raija tuulas
helsinki

#10

09.02.2007 17:56

Tästä voi käydä vertailemassa miesten ja naisten palkkoja: http://www.mol.fi/avo/avo.htm

Ammattitiedot > valitse ammatti > palkkatietoja. Useimmissa ammateissa on eritelty miesten ja naisten palkat.

Lähes jokaisessa ammatissa miehet saavat naisia enemmän palkkaa.

ville v
savitaipale

#11

12.02.2007 21:02

"Maahanmuuttajanaisten kotoutumisesta on huolehdittava"??!

"Samaa sukupuolta olevilla pareilla tulee olla samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin pareilla" ?!! .........NO EI TODELLAKAA! huh huh...
Matti Meikäläinen
Suomi

#12

12.02.2007 21:29

"Lähes jokaisessa ammatissa miehet saavat naisia enemmän palkkaa."

Noissa laskelmissa ei huomioda lainkaan sitä onko kyseessä sama työ vai ei, joten niiden perusteella ei voi esittää mitä epätasa-arvoisuusväitteitä.

Feministit vain haluaisivat, että palkka määräytyisi sukupuolen, eikä esim. tehtävien vaativuuden, työskentelyajan, työkokemuksen tai jonkin muun sellaisen syyn perusteella. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa samasta työstä maksetaan sama palkka, mutta erilaisesta työstä voidaan maksaa erilaista palkkaa.

Pasi Malmi
Espoo

#13

17.02.2007 09:10

Hei kaikki,

luin addressin läpi huolellisesti ja kannatan kaikkea mitä siinä sanotaan.

Ainoa, mitä haluaisin addressissa hieman parantaa, on "naisiin kohdistuvaa väkivaltaa" koskeva kohta. Tämä pitäisi muuttaa muotoon "sukupuolittunutta väkivaltaa tulee vastustaa". Sen jälkeen tulisi täsmentää, että sukupuolittuneeseen väkivaltaan kuuluu mukaan myös monia sellaisia väkivallan muotoja, joissa miehet ovat uhrina selvästi useammin kuin naiset.

HTL Pasi Malmi,
http://personal.inet.fi/tiede/pasi.malmi/
raija tuulas
helsinki

#14

18.02.2007 17:16

Matti Meikäläinen kirjoitti:
Feministit vain haluaisivat, että palkka määräytyisi sukupuolen, eikä esim. tehtävien vaativuuden, työskentelyajan, työkokemuksen tai jonkin muun sellaisen syyn perusteella. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa samasta työstä maksetaan sama palkka, mutta erilaisesta työstä voidaan maksaa erilaista palkkaa.

--------------------------------------------------------------------------

Nimenomaan Matti Meikäläinen. Se ei kuitenkaan mene niin vaan sukupuoli palkkojen määräytymiseen. Se on yleisesti tunnustettu fakta joten sinänsä aiheesta on turha väitellä.

Espoon kaupungin kaikkien 9781 työntekijän palkkoja on vertailtu työn vaativuuden mukaan. Sitä on mitattu 12 tekijän avulla:

Vuorovaikutustaidot eli: 1. ongelmanratkaisutaidot, 2. koulutus ja kokemus sekä
3. tietojen soveltaminen;
Vastuu eli: 4. taloudellinen vastuu, 5. henkilöstövastuu, 6. vastuu ihmisistä,
7. materiaalivastuu sekä 8. työn kehittämisvastuu;
Kuormittavuus ja työolosuhteet eli: 9. raskas työ ja haitat, 10. työn sidonnaisuus ja
Työolosuhteet eli: 11. työympäristön ja 12. koneiden käytön haitat.

Naisilla käytetyt 12 vaativuustekijää selittivät 81 prosenttia peruspalkan
vaihteluista kun miehillä vastaava luku oli 90 %. Naisten palkat
selittyivät siis 10 prosenttiyksikköä huonommin kuin miesten palkat
työnvaativuuden mukaan.

Espoon kaupunki, www.jopiarvio.fi
Matti Meikäläinen
Suomi

#15

20.02.2007 17:29

"Naisilla käytetyt 12 vaativuustekijää selittivät 81 prosenttia peruspalkan
vaihteluista kun miehillä vastaava luku oli 90 %. Naisten palkat
selittyivät siis 10 prosenttiyksikköä huonommin kuin miesten palkat
työnvaativuuden mukaan."

Työn vaativuus on nyt vain yksi osatekijä. Toisia ovat esimerkiksi tehdyn työn määrä ja laatu. Näitähän tuossakaan laskelmassa ei ole huomioitu lainkaan.

Joka tapauksessa, tuokaan selvitys ei tue feministien "naisen euro on 80 senttiä"-valheita millään tavoin. Epätasa-arvoon pitää puuttua, se on selvä, mutta sitä ei edesauteta mitenkään esittämällä aivan poskettomia valheita.
raija tuulas
helsinki

#16

20.02.2007 23:21

Matti Meikälainen, argumentaatiosi alkaa jo ontumaan. Olisiko sinun syytä jo luovuttaa ja hyväksyä fakta jonka kaikki järkevät ihmiset jo tietävät? Maapallo on pyöreä, maito on valkoista ja naisen euro 0,77e.
Pasi Malmi
Espoo

#17

22.02.2007 21:57

Hei Raija,

nämä slogunit kuten "Naisen euro on 80 senttiä" ovat melko ongelmallisia, sillä niissä on tieteellistä tietoa erotettu kontekstistaan siten, että ihmiset menettävät käsityksen siitä, mistä tieto/väite on alunperin johdettu.

"Naisen euro on 80 senttiä" on siis luonteeltaan yhtä hyvä tai huono iskulause kuin "Miehen vuosi on 400 päivää" (koska miehet lusivat vankilassa samoista rikoksista ja samalla rikosrekisterillä naisia pidempään) tai "Miehen tunti on 80 minuuttia" koska jokaista naisten tekemää ansiotyötuntia kohden miehet yleensä tekevät 80 minuuttia ansiotyötä.

Iskulauseet ovat siis ensisijaisesti luonteeltaan poliittisia ja vain melko hatarasti tieteellisiä. Vasta, kun tällaiseen tilastotietoon lisätään tarkka selitys laskutavasta sekä tarkat tieteelliset lähdeviitteet ja varaumat, niistä tulee tieteellistä tietoa.
raija tuulas
helsinki

#18

23.02.2007 01:16

Pasi Malmille

Ikävää jos slogan ei miellytä sinua.

Raija
Pasi Malmi
Espoo

#19

24.02.2007 22:14

Raija,

ei ole kyse siitä miellyttääkö slogun minua vai ei. Kyse on siitä, että 80% slogun rinnastuu iskulauseeseen "Miehen tunti on 80 minuuttia" ja "Miehen vuosi on 400" päivää.

Kaikki kolme ovat loistavia oivalluksia - tai ärsyttävää propagandaa - eli niihin pitää suhtautua niihin suunnilleen samalla tavoin. Jos iskulauseiden välille haluaa tehdä eron, se pitää tehdä tilastojen tieteellisen analysoinnin tasolla, laskukaavat ja tilastoaineistot huolellisesti esitellen sekä riittävän vakuuttavia lähdeviitteitä lainaten (sivunumerot tms. mainiten).

Osallistun mielelläni näitä iskulauseita koskevaan tieteelliseen analyysiin, jos haluat.
raija tuulas
helsinki

#20

25.02.2007 18:20

Pasi Malmi: "Kaikki kolme ovat loistavia oivalluksia - tai ärsyttävää propagandaa"

Mikäli koet faktatiedon esittämisen propagandana.
Matti Meikäläinen
Suomi

#21

27.02.2007 21:51

"Matti Meikälainen, argumentaatiosi alkaa jo ontumaan. Olisiko sinun syytä jo luovuttaa ja hyväksyä fakta jonka kaikki järkevät ihmiset jo tietävät? Maapallo on pyöreä, maito on valkoista ja naisen euro 0,77e."

Mikä fakta? Mitään faktoja et ole kyennyt esittämään. Naisen euro ei ole 0,77 euroa, se on fakta. Suomessa maksetaan samasta työstä sama palkka työntekijän sukupuolesta riippumatta, se on toinen fakta. Kolmas fakta on se, etteivät nuo sinun esittämäsi nettilähteet osoita mitään sellaista, mitä sinä kuvittelet niiden osoittavan. Valhe ei muutu totuudeksi vain sillä, että sitä toistetaan ja toistetaan.

Ikävä kyllä on yhä selvempää, että neljäs fakta on se, että feministit haluaisivat naisille maksettavan parempaa palkkaa samasta työstä kuin miehille, vain koska he ovat naisia. Sukupuolten tasa-arvon edistämisen kanssa ei feministien toiminnalla ole todellakaan yhtään mitään tekemistä. Siksipä kunnon tasa-arvoihmiset irtisanoutuvat tällaisesta.
kai haavisto
helsinki

#22

05.03.2007 12:43

Helppoa huuhaata. Kaikkea kivaa kaikille ja kaiken aikaa ja heti.

Turha aloite. En allekirjoita.

Suomessa palkka ainakin yksityisellä sektorilla maksetaan työn tuloksesta. Lisäämällä työnantajien velvoitteita ja maksuja saadaan vain työpaikat loppumaan.

Jos mies ja nainen tekee työtä samalla nimikkeellä se ei tarkoita että he tekisivät samaa työtä tai samalla lailla. Työnantajan on voitava kannustaa tuloksekkaampaa työntekijää. Jos näin ei tehdä niin lopulta ei ole työpaikkoja lainkaan. Jos nainen tekee työnsä muita tehokkaammin niin miksi työnantaja ei siitä maksaisi tuloksen mukaan... mutta useimmiten naiset haluavat käyttää kaikki oikeutensa mutta tinkivät joustoista. Mutta vaativat samaa palkkaa kuin miehet, jotka tekevät enemmän tulosta.

sorry vaan siskot. Mutta pelkällä idealismilla ei eletä
Kalle Laukkanen
Helsinki

#23

05.03.2007 15:27

Joku feminismin tukija (ja kuka tahansa mielestään tasa-arvon tukija) voisi jossain välissä vastata tuohon armeija-kysymykseen joka on parissa adressissa leijunut ilmassa. Eli miksi vaim miehien on valittava armeijan, siviilipalveluksen ja totaalikieltäytymisen väliltä? Alunperin syyt olivat varmaan se, että naiset ovat fyysisesti heikompia, (jotkut varmasti uskoivat että henkisestikin?)ja naisen tarkoitus oli kasvattaa lapsia kotona. Mutta nykyäänhän nuo eivät päde, eihän? Nainen on naisen mielestä miehen veroinen (kerta pitää samaa palkkaakin saada), ja perheenhoito kuuluu naisen mielestä aivan yhtä paljon miehellekin. En tuossa ylempänä väitä itse erityisesti mitään, se on vain perustelua yhtälölle

Naisen palkat miehen tasolle <==> naiselle ja miehelle samankaltainen kohtelu armeijan suhteen.

Matti Meikäläinen puhuu aggressiivisesti, mutta ei ihan turhaan. Feministien mielestä sukupuolten pitäisi olla tasa-arvoisia, mutta nainen kuitenkin voisi olla pikkiriikkisen miestä tasa-arvoisempi, ilmeisesti. Ja tuo palkkajuttu on pinnallisesti tilastoharha. Ainakin tuo eurohämäyspropaganda-juttu. Naiset saavat vähemmän palkkaa koska ovat vähempiarvoisissa tehtävissä. Mutta sitten pitäisi tuon "Naisten euro on 80 senttiä" "No eikä ole" "No onpas" "No eikä ole"-väittelyn sijaan ruveta selvittämään miksi nainen on alempiarvoisissa asemissa. Syrjintää vai naisen oma valinta? Hoitajan työ tuossa jo tulikin esille.. se on palkkojen osalta osittain jo hyväntekeväisyyttä. Mutta miksi naiset tekevät sitä työtä eivätkä ole vaikka rakennustyöhenkilöinä? Kuten Matti sanoi, ehkä he saavat työstä jotain muutakin kuin rahaa. Ja se on tämän maailman fakta että hyvä teko palkitsee itse itsensä, jos joku palkitsee. Hyvyydestä ei makseta rahaa, se on varmaan myös miesten vika?

Olen Matti Meikäläisen kanssa pitkälti samoilla linjoilla, kannatan tasa-arvoa. Mutta koska feministit eivät ilmeisesti osaa muuttua aina ajan mukaan parhaaksi mahdolliseksi tasa-arvon ajajaksi, pitääkin olla jokin vasta-aate, joka pyrkii pitämään, kenties yhtä fanaattisesti kun feministit ajavat omia oikeuksiaan, miesten asemaa yllä. Näiden kahden voiman pitäisi tasoittaa toisensa ettei kumpikaan aja tasa-arvon harmaan viivan yli.

Mutta armeija-kysymykseen vastauksia. Niitä ei ole vielä saatu, kenties naiset pitävät sitä vitsinä? Ja jos pitävät niin miksi?
Valtteri Konkola
Vantaa

#24

07.03.2007 21:33

Älkäähän nyt naurattako! Kaikki tietävät, että feministit ovat militanttilesboja. Niin, ja kaikille naisille asevalvollisuus eikä mitään sivarimeininkiä. Oppivatpahan hieman KURIA!
raija tuulas
helsinki

#25

17.03.2007 18:49

Valtteri Konkola, miksi naisten pitäisi oppia kuria?

Kommentoi adressia