Parapsykologian tutkimusta Suomeen

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Parapsykologian tutkimusta Suomeen.

Jani Lassila
Adressin tekijä

#51 Skepsiksestä ja vähän muustakin

28.08.2013 17:12

#48: Pertti Laine, Skepsis ry:n pj 2008-2012 - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ei


Pertti Laine: "Skepsis ry:n kevätkokouksessa  esitetään ja hyväksytään joka vuosi yhdistyksen tilinpäätös. Tiedot lehden osalta toimitetaan myös Opetusministeriölle, joka kulttuurilehtituen myöntää."

Tietenkin Opetusministeriö on tietoinen miten Skepsis on lehtensä suhteen verovaroja käyttänyt, onhan se hakemuksen joka vuosi (vähintäänkin rimaa hipoen) hyväksynyt. Kyse oli nyt yksittäisestä tapauksesta, jossa Skeptikko-lehti ei ollut noudattanut huolellisuutta - se kuitenkin sattuu olemaan myöskin ainoa konkreettinen asia mitä Skepsiksen jäsenlehden taloudenpidosta on ylipäätänsä julkistettu niin että se olisi tietooni tullut. Joko taloudenpito on ollut huolimatonta muissakin asioissa, tai sitten kyse on vain yhteensattumasta. Emme voi tietää ellei Skepsis sitten päätä näitä tietoja julkistaa kyseiseltä vuodelta.

Toinen asia sitten on se, että Skepsiksellä on noin 10.000 euroa joka vuosi jäsenmaksutuloja käytettävissään johonkin muuhun kuin lehteen, jos Pertti Laineen antama tieto lehden budjetista pitää paikkansa. Kukaan ulkopuolinen ei tiedä mihin tämä raha käytetään, koska esimerkiksi luentotilaisuuksien tilat ovat Skepsikselle ilmaisia eikä luennoitsijoistakaan noin suuria kuluja synny. Ulkopuolisten ei sitä toki tarvitsekaan tietää ellei Skepsis sitten toimia avoimemmin esimerkiksi mahdollisten taloudenpitoa koskevien epäilysten hälventämiseksi. Pointti on kuitenkin se, että Skepsiksellä näyttäisi olevan periaatteessa varaa pyörittää jäsenlehteään ilman valtionavustustakin, mutta silti tätä toimintaa verovaroin tuetaan.

Miten tämä asia sitten kuuluu tälle sivulle? Ensinnäkin jos skepsisläiset ja Skepsiksen hengenheimolaiset tulevat tänne heittämään lokaa parapsykologian tutkimusta vastaan vihjailemalla että tarkoituskaan ei olisi käyttää rahoja asialliseen tutkimukseen, silloin on ihan paikallaan muistuttaa epämiellyttävistä faktoista Skepsiksen omaa taloudenkäyttöä koskien. Loanheiton kohteeksi joutuneella on oikeus kertoa, että loanheittäjällä ei välttämättä ole puhtaat jauhot pussissa tässä asiassa.

Toiseksi jos haetaan apurahaa opetusministeriöltä parapsykologian tutkimukseen, on hyvä tutkailla mitkä sen yleiset kriteerit ovat apurahojen myöntämisessä sekä myöskin sitä, minkälaisia ennakkotapauksia näiden kriteerien soveltamisesta on olemassa - sellaisia, joita voisi käyttää vertailupohjana tässä asiassa. Skepsis on alun perin sääntöjensä mukaan ollut kiinnostunut nimenomaan paranormaalien väitteiden kritisoimisesta ja tällaisten väitteiden objektiivisesta tutkimuksesta. Skeptikko-lehti on puolestaan ollut Skepsiksen äänitorvena sen toteuttaessa mm. tätä tarkoitustaan. Nyttemmin Skepsis on hieman muuttanut sääntöjään, mutta Skeptikko-lehti sai apurahoja pitkään jo ennen tätä sääntömuutosta eikä lehden sisältö toisaalta ole radikaalisti muuttunut sääntömuutoksen myötä vaan ns. rajatiedon kritisoiminen on edelleenkin merkittävässä roolissa lehden sisällössä.

Skepsiksen vuosittaisesta apurahasta vertailukohtaa haettaessa voidaan nostaa esille ainakin viisi seikkaa: 1) Parapsykologian tutkimus ja sen tuottama tieto rakentaa osaltaan kulttuuria, siinä missä Skepsiksen jäsenlehden julkaiseminenkin. Se ei kuitenkaan ole pelkästään sitä, vaan sillä on mm. työllistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä vaikutuksia, puhumattakaan itse tutkimustiedon tuottamiseen liittyvistä potentiaalisista hyödyistä. 2) Skepsiksen toiminta keskittyy muiden arvosteluun ja se pyrkii soveltamaan siinä olemassa olevaa tutkimustietoa, mutta tässä parapsykologiaa koskevassa tutkimushankkeessa pyritään tuottamaan myöskin uutta tutkimustietoa, sellaista joka olisi sovellettavissa laajemminkin kuin vain jonkin asian arvosteluun. 3) Niiden henkilöiden määrä jotka käyttävät vuosittain Skeptikko-lehteä lienee noin 2000, kun taas niiden henkilöiden määrä jotka ovat ilmaisseet kaipaavansa parapsykologian tutkimusta Suomeen on jo tällä hetkellä selvästi suurempi. 4) Koska tutkimustoimintaa on tähän asti harjoitettu yksityishenkilöiden - pääasiassa allekirjoittaneen - omasta pussista, on syntynyt luontaisesti hyvin tiukka taloudenpitokulttuuri. Joka sentin käyttötarkoitus harkitaan moneen kertaan ja budjetti arvioidaan etukäteen niin pitkälle kuin mahdollista. Näinhän ei ole todistettavasti aina tehty Skeptikko-lehdessä. 5) Kun puhutaan parapsykologian kaltaisesta kiistanalaisesta aiheesta, on paljon helpompaa keskittyä arvostelemaan muita, varsinkin ns. helppoja tapauksia, kuin tehdä oikeasti tutkimusta aiheesta. Erityisen selvästi tämä näkyy taloudessa, Skepsiksellä olisi kaikesta päätellen hyvin varaa julkaista jäsenlehteään ilman verovarojakin ilman suurempia ongelmia, mutta parapsykologian tutkimuksen tekeminen ilman minkäänlaisia apurahoja on hyvin vaikeaa.

Näiden vertailukohtien valossa on vaikea päätyä sellaiseen johtopäätökseen, että parapsykologian tutkimus - varsinkin jos se on hyvin toteutettu ja sisältää mahdollisuuden saavuttaa täysin uuttakin tietoa - olisi jotenkin niin vähäarvoista Skepsiksen jäsenlehteen verrattuna, ettei sitä voisi edes kerran tukea samalla summalla, jonka Skepsis saa joka vuosi. Helpommin tuosta tulee mieleen sellainen ajatus, että parapsykologian tutkimusta pikemminkin aliarvostetaan Suomessa.

Lopuksi vastaan vielä aiemman kirjoittajan kommenttiin: "Kuvittelet tukimuksen tarkoittava tietojen keräämistä parapsykologisista ilmiöistä.  Tuon virheellisen näkemyksen vuoksi tämä adressi on hölynpölyä. Parapsykologisia "ilmiöitä" tulee tutkia kriittisesti ja yksi tapa tutkia on osoittaa ettei "ilmiö" vaikkapa tapahdukaan koetilanteessa."

Tutkimuksen tavoitteena ei ole kerätä tietoa parapsykologisista ilmiöistä siinä mielessä kuin väitettäsi tulkitsen. Tavoitteena on kerätä tietoa parapsykologisista kokemuksista ja arvioida alan tulevaa kehitystä sekä tähän asti kertyneen tutkimusaineiston merkitystä, yhtenä pajon julkisuutta saaneena osa-alueena tässä olisi tietysti parapsykologisten ilmiöiden puolesta puhuva todistusaineisto.

Tieteellisen tutkimuksen tavoitteena ei ole osoittaa, että jokin ilmiö on epätosi eikä sellaisella ennakkoasenteella ole mitään tekemistä kriittisyyden kanssa. Sellainen tutkimus jonka lopputulos on jo etukäteen määrätty ei voi olla tieteellinen. Sehän tarkoittaisi, että jos tutkimustulos ei olisikaan odotetunlainen, tutkimus hylättäisiin. Ei tutkijoita toki kielletä asettamasta odotuksia lopputuloksen suhteen, kunhan ne eivät vaikuta tutkimuksen objektiivisuuteen. Jos taas kirjoittajan tarkoitus on vain kuvata hänen odottamaansa lopputulosta, voi kysyä miten tutkimus jonka lopputuloksena on ns. nollahypoteesin toteutuminen, eroaa tietojen keräämisestä parapsykologisten ilmiöiden olemassaolosta. Itse tulkitsen tämän kommentin niin, että tietoa olisi tarkoitus kerätä parapsykologisista ilmiöistä jo ennen kuin niiden olemassaolo on kiistattomasti osoitettu ja siitähän ei ole kyse - lisäksi tieteellisessä tutkimuksessa voidaan pyrkiä tutkimaan jonkin varmistamattoman ilmiön ominaisuuksiakin samalla kun vielä tutkitaan sen olemassaoloa, varsinkin jos näiden viitteet näistä ominaisuuksista helpottaisivat itse ilmiönkin olemassaolon todistamista.


Vieras

#52 Re: Skepsiksestä ja vähähän muustakin

29.08.2013 07:28

#51: Jani Lassila - Skepsiksestä ja vähähän muustakin

Kirjoitat, millä perusteella tutkimus voi olla tai ei voi olla tieteellinen. Näkemykseni mukaan tarkoituksesi on nimenomaan kerätä satunnaisia ilmiöitä ja markkinoida niitä parapsykologisina ilmiöidä ilman aikomustakaan tutkia niitä kriittisesti. Mikäli tarkoituksesi todella sattuisi olemaan kriittinen tutkimus, pahoittelen. Mutta tässä adressissa ei ole mitään, minkä perusteella voisin olettaa sinun pyrkivän kriittiseen tukimukseen.

Älä sotke Skepsistä tähän, minulla ei ole heidän kanssaan mitään tekemistä.  Hyökkäyksesi aivan sivullisia tahoja vastaan vain vahvistaa ja alleviivaa sitä, että olet ristiretkellä jolla ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa.

ilari

#53

29.08.2013 23:04

täytyy johtua ruusuista,mutta välillä Grateful Dead svengaa aika telepaattisesti ¤

Vieras

#54

31.08.2013 05:02

Käsittääkseni parapsykologia kumpusi teosofiasta ja okkultismista.50-ja 60-luvuilla kylmänsodan aikana CIA ja KGB tutkivat kaikkia esp-ilmiöitä ja pullistelivat mahtavilla saavutuksilla.Lisäten vastustajan vainoharhoja.Kylmänsodan loputtua paljastui ja kerrottiin että nämä mahtavat saavutukset olivat feikkiä.Pitäiskö lämmitellä moista uudestaan ? Miksei keskityttäisi todellisiin kuten aivotutkimus ja psykedeliset aineet ?

Vieras

#55 Re:

31.08.2013 05:47

#54: -

Parapsykologia ei ole kummunnut teosofiasta ja okkultismista. Pikemminkin päinvastoin: Teosofia kumpusi 1800-luvun lopulla vallinneesta ilmapiiristä ja silloinen parapsykologian tutkimus sekä joidenkin siihen asettamat odotukset vaikuttivat ehkä osaltaan teosofian kehitykseen. Maailman ensimmäinen parapsykologian tutkimusjärjestö perustettiin tiettävästi jo ennen teosofista seuraa.

Okkultismi taas on yleiskäsite, jolla ei ole paljonkaan tekemistä parapsykologian kanssa. Okkultismiin viittaavia liikkeitä on esiintynyt kautta historian. Niistä ei voi sanoa mitään kovin yleispätevää, mistä ne ovat kummunneet, mutta yksi tekijä ovat saattaneet olla hämmentävät parapsyykkiset kokemukset, joihin on etsitty selityksiä okkultismin parista.

Parapsykologian tutkimus on tiettävästi kummunnut tarpeesta tutkia näitä kokemuksia tieteellisesti sekä selvittää niiden tiimoilta hypoteesia, jonka mukaan ihmisen tietoisuus ei ole rajoittunut vain aivoihin. Silloinhan elettiin jyrkkää materialismin ja idealismin vastakkainasettelun aikaa, ja parapsykologia nähtiin mahdollisuutena saada todisteita jälkimmäisen puolesta. Kaikilla, varsinkaan merkittävimmillä, parapsykologian tutkijoilla ei ollut kuitenkaan taustalla mitään henkilökohtaista agendaa, tavoite oli vain pyrkiä tutkimaan näitä ilmiöitä tieteellisesti. Varsinainen akateeminen parapsykologia kehittyi vasta 1930-luvulla, sitä ennen menetelmät olivat hajanaisia ja laadultaan hyvin vaihtelevia, eikä tutkimustoiminta siis ollut alkuvaiheessa yhtä systemaattista.

Yhdysvalloissa parapsykologiaa tutkivat valtion taholla Pentagon sekä CIA projekti tähtiportin puitteissa, vaikka tokihan myös siviilipuolen projekteja oli runsaasti. Vastaavaa toimintaa harjoitettiin myös itäblokissa, siellähän kaikki virallinen tutkimustoiminta oli valjastettu valtion yhteyteen toisin kuin lännessä, jossa akateeminen tutkimus säilytti paremmin itsenäisyytensä. Projekti Tähtiportti lopetettiin vuonna 1995 joidenkin poliitikkojen säästövaatimusten johdosta, jossa yhteydessä sitten julkistettiin projektin loppupäätelmät. Sitä varten palkattiin tutkijoita arvioimaan tutkimusten pätevyyttä ja tilastollista merkittävyyttä, mutta loppuraportissa he eivät onnistuneet pääsemään yhteisymmärrykseen asiasta. Loppuraportissa ei siis todettu ilmiöitä feikiksi, vaan tutkittavan ilmiön (lähinnä ns. kaukokatsonnan) olemassaolo jäi kiistanalaiseksi.

Parapsykologian tutkimus on jatkunut senkin jälkeen, ei se ole mihinkään kadonnut. Suurin huomio tosin on valitettavasti nykyisin kohdistunut muuhun kuin perinteiseen tieteelliseen parapsykologiaan, millä tarkoitan näitä kummitusjahteja ja vastaavia. Perinteistä parapsykologian tutkimusta ei harjoiteta enää lainkaan yhtä intensiivisesti kuin 20 vuotta sitten, joka johtuu huomion siirtymisestä muualle ja osaltaan siitä ettei alalla ole onnistuttu saamaan kiistattomia, toistettavia tutkimustuloksia parapsykologisten ilmiöiden puolesta - ja siitä että parapsykologisia kokemuksia tutkitaan entistä enemmän perinteisen psykologian piirissä (ns. anomalistinen psykologia), jolloin tarve parapsykologialle on siltä osin vähentynyt. Anomalistisen psykologian tutkimus keskittyy kuitenkin puhtaasti psykologisiin selitysmalleihin, vaikka mielenkiintoisia luonnontieteisiinkin liittyviä kysymyksiä näihin kokemuksiin saattaisi liittyä - riippumatta siitä, onko ilmiöiden taustalla jotain paranormaalia. Kokemuksiin saattaisi liittyä optisia harhoja, luonnonilmiöitä tai kemiallisia komponentteja, joiden olemassaolosta tai vaikutusmekanismeista voisi saada uutta tietoa tutkimalla näiden kokemusten syitä laajemmin kuin vain etsimällä niille psykologian piiriin kuuluvia selityksiä.


Vieras

#56 Re:

05.09.2013 17:54

#53: ilari -

Jos jossain telepatia toimii niin Grateful Deadissa ja se on myös parasta masennuslääkettä  :)

 

PJK

#57 Ilmiöt, valvonta ja rahoitus

07.09.2013 07:57

#56: - Re:

abcdef

Kun selvitetään paranormaalia ilmiötä, ihmisten henkistä taipumusta tai sitä, millaisia kokemuksia hänellä on elämänsä varrelta. Haastattalu on hyvä vaihtoehto kun ilmiötä ei voida tai haluta konkreettisesti tutkia. Koska yleensä on katsottu, että silminnäkijä todistajien määrä puhuu ilmiön aitouden puolesta. On kuitenkin, että on lukuisia ilmiöitä, joissa kokija on sillä hetkellä yksin.

Paranormaalin määritykseen ei ole olemassa toimivaa tekniikkaa, vaan on käytettävä tavallisia videokameroita tai äänityslaitteitta. Myös erilaiset anturit, kuten lämpömittarit aktivoituun tutkimimiseen. Harrastelija tutkijoilla ei ole useinkaan varaa hankkia edes peruslaitteistoa.

On tärkeää, että jonkun ministeriön alaisuudessa olisi parapsykologian tutkimusta tukeava osasto. Sitä kautta olisi luontevaa koordinoida toimintaan verovaroja ja samalla valvoa tutkimusta. Arvovaltainen taho estäisi myös skeptikoiden puolelta tulevat sabotointiyritykset, kuten Skepsis lehdessä julkaistut mustaamaalaavat artikkelit.

Käyttäkää järkeänne!

#58 Miksi?

07.09.2013 15:57

Miksi valtionvaroja pitäisi tuhlata asian tutkimiseen joka on silkkaa huuhaata? Jos ykstyiseltä taholta rahaa löytyy niin tutkikaa vaikka suurta kurpitsaa mutta yhteisiä varoja ei kuulu käyttää mihinkään näin älyttömään. o.O

Vieras

#59

08.09.2013 13:38

En sponsoroi..olen pieneläkeläinen..Enkä maksakkaan,muuten voin asiaa kannustaa..

Vieras

#60 Re: Miksi?

08.09.2013 14:28

#58: Käyttäkää järkeänne! - Miksi?

Millä perusteella esim. selittämättömät kokemukset ovat huuhaata? Ovatko kaikki tällaisia ilmiöitä kokeneet huijareita tai valehtelijoita?


Vieras

#61

08.09.2013 15:53

Selittämätön tarkoittaa vain sitä, ettei asioita selitetä meille kansalaisille.
Nyt ihan oikeasti

#62 Re: Re: Tämä adressi on hölynpölyä

11.09.2013 13:16

#7: Pekka Pienoinen Puliveivari - Re: Tämä adressi on hölynpölyä

Ymmärryksesi on hyvin heikolla tasolla. Teologiaa vaaditaan yhden isoimman inhimillisen ilmiön selittämiseen, eli uskonnon. Teologisessa on ateistejakin tutkijoina, se ei ole arvopohjaista. 

Tiedettä ei ole ilman filosofiaa. Filosofia on matematiikkaa edeltävä pohja, josta kumpuaa muut tieteet. Filosofia on ainoa tiede, joka määrittää itse tiedettä. 

Ruotsinkielisen kirjallisuuden tutkiminen on siinä kuriositeetti, kuten kaikki muutkin kielten kirjallisuudet.

Parapsykologian tutkimusta ei tehdä, ennen kuin on mitään näyttöä sen tarpeesta tai kykeneväisyydestä tieteenä. Yhtä hyvin voimme aloittaa sporalogian tutkimuksen Suomessa, jossa pohditaan ratikoiden vaikutusta ihmisten tulevaisuuteen. Kyseessä on lähinnä ryhmä ihmisiä, jotka onnistuvat lankeamaan jokaiseen päättelyvirheeseen ja psykologiseen defenssiin mitä on tarjolla — väittäen samalla, että 2+2=1

P

#63 Re: Re: Re: Tämä adressi on hölynpölyä

13.09.2013 13:03

#62: Nyt ihan oikeasti - Re: Re: Tämä adressi on hölynpölyä

Kiitos hyvästä kommentista. Välillä meinaa loppua usko ihmiseen kun lueskelee tätä huuhaata.


Vieras

#64 Re: Re: Re: Re: Tämä adressi on hölynpölyä

13.09.2013 13:40

#63: P - Re: Re: Re: Tämä adressi on hölynpölyä

Tätä "huuhaata" kannattaa täälläkin jo 1200 ihmistä. Kyselyiden mukaan suuri osa ihmisistä uskoo näihin asioihin tai on kokenut näitä ilmiöitä. Paljonko skeptikoita on Suomessa? Taisi olla 1500 jäsentä.


Vieras

#65

15.09.2013 18:26

Asiallinen ja selkeästi kerottu adressin tarkoitus.

Vieras

#66

16.09.2013 06:32

Tässä yhteiskunnan ilmapiirissä (ehkä jopa vähemmistön luomassa)valitettavasti mikään ei ole totta ennenkuintiedes oikeaksi todistaa. Vaikka lähestulkoon jokaisella on jotain "yliluonnollisia" kokemuksia. Sikäli mikäli luonnossa, jonka kiistämätön osa mekin kaikkine tekniikoinemme ja tuotantoinemme olemme, voisi jotain siihen kuulumatonta tai siitä peräisin olematonta ilmetä.
matkailu avartaa

#67 Kannatan. Haluaisin saada selville

16.09.2013 20:17

mitä minulle tapahtui viimeisellä Jupiterin-matkallani. Parapsykologia auttaisi varmasti selvittämään, irtauduinko ruumiistani ja tein tuon matkan valo-olentona, vai siirryinkö ihan materiaalisesti. Mitään vammoja en saanut, älyni tosin tuntui kirkastuneen merkittävästi.

Vieras

#68 Re: Kannatan. Haluaisin saada selville

16.09.2013 20:20

#67: matkailu avartaa - Kannatan. Haluaisin saada selville

Olet varteenotettava ehdokas parapsykologian professuurin haltijaksi. (Oikea asenne ja kokemusta alalta)


Vieras

#69

16.09.2013 20:28

Onko kenelläkään esittää uskottavaa näyttöä, että alan tutkimuksia tarvitaan. Se ettei joku tunnista esimerkiksi ohi ajavaa linja-autoa linja-autoksi, ei tee siitä vielä UFOa muiden kuin hänen mielestään. Elikkäs antakaapas oikeasti uskottavia todisteita.

Vieras

#70 Kaikki todisteet ovat uskottavia

16.09.2013 21:23

jos vain uskoo. (Faktoista ei nyt siis puhuta.)

Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

20.09.2013 05:24Vieras

#72

20.09.2013 15:29

Miksi tutkia, jos ei ole tavoitteena saada faktoja ?

Vieras

#73 Re:

21.09.2013 06:00

#72: -

Eiköhän tavoitteena nimenomaan ole saada faktoja

P

#74 Re: Re: Re: Re: Re: Tämä adressi on hölynpölyä

25.09.2013 07:22

#64: - Re: Re: Re: Re: Tämä adressi on hölynpölyä

Naulab kantaan. Alleviivaa sitä, kuinha heikosti väestö kykenee harjoittamaan kriittistä ajattelau jo tällekin adressille on löytynyt yli 1200 allekirjoittajaa.


Vieras

#75 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tämä adressi on hölynpölyä

25.09.2013 12:24

#74: P - Re: Re: Re: Re: Re: Tämä adressi on hölynpölyä

 

Sinä et ainakaan selvästikään kykene tätä kriittistä ajattelua harjoittamaan, ellet tiedä sitäkään että parapsykologiaa voi tutkia kriittisesti siinä missä mitä tahansa muutakin aihetta.