Kittilän lapsiperheiden tueksi kuntalisä

Me allekirjoittaneet vetoamme teihin, että Kittilän kunnassa maksettaisiin kuntalisää kaikista kotihoidontuen piirissä olevista lapsista. Kuntalisän suuruudeksi ehdotamme 200 euroa / kk alle 3-vuotias lapsi, 90 e alle kouluikäinen lapsi.

Nykyinen kotihoidontuki ei tarjoa perheille realistista mahdollisuutta jäädä kotiin hoitamaan lapsia. Lapsiperheiden taloudellinen tilanne on usein tiukka, jolloin vanhemmille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin siirtyä työelämään ja laittaa pienet lapset kokopäiväiseen päivähoitoon. Yhteiskunnan tuki lapsiperheille nykyisellään on lähinnä päivähoitojärjestelmän luomista ja ylläpitoa. Siten tuki kohdistuu niihin perheisiin, joissa viedään lapset kokopäivähoitoon, ja erityisesti niihin perheisiin, joissa lapsen hoitoon vieminen tapahtuu heti vanhempainloman päätyttyä.

Ei ole mitään järkeä, että Kittilä tuskailee kasvavien päivähoitojonojen ja -menojen kanssa ja samalla ohjaa lapsiperheitä valitsemaan kotihoitoa huomattavasti kalliimman kodin ulkopuolisen kokopäiväisen hoidon. Kittilän kunnan pitääkin antaa viesti, että myös kotona tehdään tukemisen arvoista ja tärkeää lastenhoitotyötä. Kunta maksaa jo kuntalisää yksityisen hoidon osalta 168,20€/kk. Eikö tukea voisi ohjata suoraan lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisänä?

Kuntatalouden kannalta kotihoidon tukeminen on edullinen keino järjestää lakisääteinen päivähoito – kunnallinen päivähoito maksaa kunnalle laskutavasta riippuen puolitoista–kolme kertaa kotihoidon tukea enemmän. Kotihoito tulee kunnille usein päivähoitoa edullisemmaksi, vaikka kunnat maksaisivat lakisääteisen kotihoidon tuen lisäksi vapaaehtoista kuntalisää.

Pienten lasten sairastavuus on huomattavasti suurempi päivähoidossa kuin kotihoidossa. Päivähoidon kustannukset kunnalle ovat merkittävät, yli 60 e päivässä. Mikäli pienten lasten kotihoito olisi mahdollista kaikille sitä haluaville vanhemmille, kunta säästäisi sekä päivähoito- että terveydenhoitomenoissa.

Monet kasvatusalan ammattilaiset ovat todenneet lapsen kehitykselle olevan parasta, jos lapsi saa viettää ensimmäiset vuotensa rauhallisessa ympäristössä tutun ja turvallisen ihmisen hoidossa. Paras hoitopaikka on tällöin yleensä oma koti ja paras hoitaja oma vanhempi. Tämä malli tukee lapsen itsetunnon kehitystä ja tarjoaa mahdollisuuden eheään perhe-elämään. Kotihoidon tukemisen voi näin ollen katsoa olevan sijoitus tulevan nuorison hyvinvointiin.

Lapsiperheiden määrä on lisääntynyt Kittilässä viime vuosina huimasti ja kehitys jatkunee myös tulevina vuosina. Kuntalisä toimii kunnan markkinointikeinona ja imagon kohottajana. Se mahdollistaa nuoren perheen muuttamisen Kittilään, vaikka vain toinen vanhemmista olisi työllistynyt. Kuntaan saadaan lisää lapsiperheitä ja elinvoimaisuus säilyy. Samalla vahvistetaan tulevaisuuden palvelualojen työvoimavaroja, kun äidit lasten kasvettua siirtyvät työelämään. Ei ole itsestään selvää, että kuntalisään tottuneet kotihoitoperheet jatkavat lastensa hoitamista kotona kunnassa, joka ei siihen kannusta.

Kunnioittavasti pyydämme nyt panostamaan lapsiin ja perheisiin. Tarvitsemme tukea tänään, sillä lapset kasvavat nopeasti! Pyydämme, että mahdollisuudet kuntalisän käyttöönottoon selvitetään. Samoin toivomme, että päivähoidon tilanteeseen mietitään pikaisesti kestäviä ratkaisuja. Toivomme että nämä asiat otetaan pian käsittelyyn kunnan päättävissä elimissä. Uskomme, että Kittilä on lapsimyönteinen kunta ja hoitaa peruspalveluasiat kuntoon.

Soile Liekkinen ja Sini Viinikka    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Tulisiko ruotsin opiskelun olla vapaaehtoista?