Lääkäritilanne Varpaisjärven terveyskeskuksessa

Me tämän adressin allekirjoittaneet vaadimme alla mainittuja asioita. Toisaalta emme voi hyväksyä alla lueteltuja, tietääksemme päätöksen alla olevia asioita.

 

Vaadimme 

Varpaisjärven terveyskeskuksessa on tällä hetkellä lääkärin vastaanotto  2-3 päivänä viikossa. Lääkärinä työskentelee pääsääntöisesti yksi ja sama henkilö  Jouni Hartikainen. Kuten kaikki tietävät, kun lääkäri tuntee asiakkaansa ja hänen taustansa, tämä tuo asiakassuhteeseen jatkuvuuden ja paremman hoitovasteen kuin että asiakasta hoitaisi jatkuvasti vaihtuva lääkäri. 

Vaadimmekin, että Varpaisjärven terveyskeskuksen tilanne jatkuu vähintään entisellään ja Jouni Hartikainen jatkaa Varpaisjärven omalääkärinä.

Myös kesän pitkää kiinnioloaikaa on syytä tarkastella vähintään kriittisesti ja lyhentää sitä mahdollisimman paljon. Kansantaloudellisesti ei ole järkevää ajattaa kaikkia asiakkaita Lapinlahdelle, kun kiinteistökuluja ei joka tapauksessa tule lisää. Sama koskee laboratoriota.

 

Vastustamme

Emme hyväksy keikkalääkäreiden käyttöä. Potilasturva ja asiakkaan terveydentilan tunnistaminen huononee oleellisesti, kun hoitava lääkäri jopa jokaisella käynnillä vaihtuu. Ns omalääkäri-malli on yleisesti tunnustettu parhaaksi, eikä sitä millään syyllä ole muutettava niin kauan kun yksi ja sama lääkäri on käytettävissä.

Taloudellisessa mielessä keikkalääkärien käytöstä voidaan ottaa esimerkiksi vaikkapa Pori. Keikkalääkärien käytöllä laskettiin säästettävän noin 300 000 euroa. Sen sijaan kustannuksia tulikin sijaisläärien käytöstä noin 2 miljoonaa euroa. Tämä kaikki puolen vuoden aikana. Asiasta kertova artikkeli on luettavissa Satakunnan Kansassa.

Tämä sähköinen adressi luovutetaan yhdessä paikanpäällä kerättyjen adressien kanssa kuntapäättäjille ja johtavalle viranhaltijalle.

 Adressi on allekirjoitettava perjantaihin 25.1.2019 mennessä.

 


Raija Partanen, puhelin 0440190900    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Pitäisikö kesäajasta luopua?