Keskuspuistoa ei saa supistaa

Ota yhteyttä adressin tekijään

"Ei saa leikata Stadin keuhkoja!" - ihmisketju Keskuspuiston puolesta keräsi toista tuhatta osanottajaa

2016-08-27 13:25:35

Suomen luonnon päivänä 27.8. hyväntuulinen mielenosoitus Keskuspuiston puolesta keräsi yli tuhat helsinkiläistä ihmisketjuun Keskuspuistoon. Ketju alkoi Pirkkolasta Maunulan majan kautta Kivihakaan ja lisäksi Laakson alueella oli oma ihmisketjunsa.

Järjestäjien laskujen mukaan eri kokoontumispisteissä kokoontui yhteensä yli tuhat ihmistä. Lopussa ketjut yhdistyivät Maunulan Majalle, jossa oli esillä monimetrinen karttakuva yleiskaavasta Keskuspuiston osalta.

Keskuspuistoryhmä jatkaa kamppailua Keskuspuiston puolesta. Yleiskaavaehdotus, johon sisältyy rakentamista Keskuspuistoon 50 hehtaarin alueelle, tule lähiviikkoina kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.


Maija Hakanen

Ihmisketju Keskuspuiston puolesta Suomen luonnon päivänä 27.8. klo 11

2016-08-24 17:21:53

Suomen luonnon päivänä 27.8.2016 klo 11 Keskuspuistoon muodostetaan ihmisketjuja rakentamisen uhkaamille alueille Laaksosta Pirkkolaan. Viestinä on että helsinkiläiset eivät halua uhrata Keskuspuistoa kaupunkibulevardisuunnitelmien pilottikohteeksi.

Kokoontumispaikkoja ovat Laaksossa Urheilukadun ja Lääkärinkadun kulma, Haagassa Kivihaan viljelypalstat, Maunulan Maja sekä Pirkkolantien ylikulkusilta. Lisätietoa Facebookista www.facebook.com/events/562202543962242/.

Liity osaksi ihmisketjua ja osoita tukesi Keskuspuistolle! Ihmisketju sopii erinomaisesti aamupäiväkävelyn tai -lenkin lomaan. Ennusteiden mukaan sääkin näyttää suosiva. Ihmisketjun osallistujille jaetaan uunituore lehtinen ”Rakkaudesta Keskuspuistoon”.

Helsingin uudessa yleiskaavassa on Keskuspuistoon Hämeenlinnan väylän kaupunkibulevardin varrelle suunniteltu asunto- ja toimitilarakentamista. Yli 15 000 ihmistä on jo allekirjoittanut adressin Keskuspuiston säästämiseksi rakentamiselta, mutta valtuustokäsittelyyn on tästä huolimatta etenemässä ehdotus, jonka mukaan 50 ha Keskuspuistosta otetaan rakentamisen käyttöön.

Yleiskaavaehdotus tulee kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn syys-lokakuussa. Juuri nyt on vaikuttamisen aika.

 


Maija Hakanen

Mainos Ihmisketjusta Keskuspuiston puolesta

2016-08-14 08:24:15

Hei,
Keskuspuistoryhmän nettisivulta https://sites.google.com/site/keskuspuistonpuolesta/karnevaalimateriaali löytyy nyt kaksi versiota mainoksesta Ihmisketjusta Keskuspuiston puolesta 27.8.2016 klo 11.
Ladattavat tiedostot IHMISKETJU-mv tolppamainos pysty.pdf ja IHMISKETJU-värillinen mainos vaaka.pdf löytyvät sivun alalaidasta. Tule mukaan levittämään tietoa Ihmisketjusta tulostamalla mainos ja levittämällä niitä ilmoitustauluille, kirjastoon, tolppiin jne.


Halutessasi voit myös ilmoittautua ennalta, mille alueelle todennäköisesti olet itse tulossa:
www.facebook.com/events/562202543962242/permalink/593024644213365/


Maija Hakanen

Ihmisketju Keskuspuiston puolesta Suomen luonnon päivänä 27.8.

2016-08-12 09:03:40

Ihmisketju Keskuspuiston puolesta Suomen luonnon päivänä
Lauantaina 27.8. klo 11 - tervetuloa!

Suomen luonnon päivänä Keskuspuistoon muodostetaan Laaksosta Pirkkolaan ulottuva ihmisketju, jonka viestinä on että helsinkiläiset eivät halua uhrata Keskuspuistoa kaupunkibulevardisuunnitelmien pilottikohteeksi.

Helsingin uudessa yleiskaavassa on Keskuspuistoon Hämeenlinnan väylän kaupunkibulevardin varrelle suunniteltu yli 50 hehtaaria asunto- ja toimitilarakentamista. Yli 15 000 ihmistä on jo allekirjoittanut adressin Keskuspuiston säästämiseksi rakentamiselta, mutta asia on tästä huolimatta etenemässä valtuustokäsittelyyn.

Liity osaksi ihmisketjua ja tule osoittamaan tukesi ja rakkautesi Keskuspuistoa kohtaan! Ketju järjestetään 27.8. klo 11 alkaen eri kokoontumispaikoissa, joita on tällä hetkellä Laaksossa Urheilukadun ja Lääkärinkadun kulmassa, Haagassa Kivihaan viljelypalstoilla, Maunulan Majalla sekä Pirkkolantien ylikulkusillalla. Lisätietoa Facebookista www.facebook.com/events/562202543962242/.

Voit myös ilmoittautua ennalta, mille alueelle todennäköisesti olet tulossa:
www.facebook.com/events/562202543962242/permalink/593024644213365/

Lisätietoja myös
https://www.facebook.com/keskuspuistonpuolesta/

keskuspuistoryhma@gmail.com

TIETOA SAA ERITTÄIN MIELELLÄÄN LEVITTÄÄ!

 


Maija Hakanen

Keskuspuisto ei vielä pelastunut

2016-06-27 11:35:01

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta teki päätöksen yleiskaavaehdotuksesta 14.6.2016 pidetyssä kokouksessaan. Päätöksessään lautakunta osoittaa edelleen Keskuspuistosta kymmeniä hehtaareja rakentamiseen, vaikka Keskuspuiston puolesta -liikkeen toiminnan ansiosta osavoitto saaavutettiinkin: Pirkkolasta rakentamista poistettiin kahden pikselihehtaarin verran ja Manulanmetsästä kymmenen hehtaaripikseliä. Rakentamista jäi kuitenkin edelleen 40-50 hehtaaripikseliä.

Keskuspuiston puolesta kampanjoinut Keskuspuistoryhmä on äärimmäisen pettynyt kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökseen. Siinä sivuutettiin lautakuntien yksimieliset kannat, kymmenet muistutukset ja noin 15 000 allekirjoittajan adressi, jossa vaadittiin Keskuspuiston säilyttämistä.

Keskuspuistoryhmä tulee jatkamaan toimintaansa, jotta asiaan saataisiin syksyllä muutos kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Suomen luonnon päivänä 27.elokuuta klo 11 järjestetään ihmisketju Keskuspuistoon ehdotettujen rakentamisalueiden rajoilla. Valtuutettujen kannat Keskuspuiston suojelemiseen aiotaan kartoittaa ja julkaista. Myös adressikeräys jatkuu netissä ja paperilla (kohta netissä rikkoutuu 10 000 allekirjoituksen raja).


Maija Hakanen

Mielenosoitus Keskuspuiston puolesta

2016-06-01 05:12:32

Keskuspuistoryhmä järjestää mielenosoituksen Keskuspuiston puolesta tiistaina 7.6. klo 15.30-16.45 kaupunkisuunnitteluviraston edessä, Kansakoulukatu 3. Lautakunta aloittaa yleiskaavan käsittelyn kokouksessaan klo 16.30. Lautakunnan jäseniä kannustetaan pelastamaan Keskuspuisto rakentamiselta ja tutustumaan Keskuspuistoon jakamalla heille Keskuspuiston kiintorastit. Hyde Park. Luetaan otteita julkaisusta Rakkaudesta Keskuspuistoon. Omat kyltit mukaan ja meteliä Keskuspuiston puolesta!

Tietoa saa oikein mielellään levittää!

 


Maija Hakanen

Rakkaudesta Keskuspuistoon

2016-05-30 07:00:57

Te Keskuspuistoa ei saa supistaa -adressin allekirjoittajat olette myös kirjoittaneet adressisivulle yli 600 kommenttia! Olemme koonneet kommentit yksiin kansiin julkaisuksi "Rakkaudesta Keskuspuistoon - kommentteja Keskuspuistoa ei saa supistaa -adressiin", ja toimittaneet linkin julkaisuun kaikille Helsingin kaupunginvaltuutetuille ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille.

Julkaisu löytyy linkistä  https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrZXNrdXNwdWlzdG9ucHVvbGVzdGF8Z3g6NDI5ZmY0MWZhOWE3ZGZiZA

t. Maija


Maija Hakanen

Lisänimiä Keskuspuistoadressiin

2016-05-24 07:08:03

Adressin ”Keskuspuistoa ei saa supistaa” on nyt allekirjoittanut 14150 henkilöä. Toimitimme 23.5.2016 kaupunkisuunnitteluvirastoon lisälehdet adressiin, 1032 uutta nimeä.


Vetosimme myös kaupunkisuunnittelulautakuntaan ja valtuutettuihin: "kunnioittakaa Keskuspuiston yleiskaavassa 2002 ja koko Keskuspuiston kattavissa asemakaavoissa piirrettyjä rajoja ja poistakaa yleiskaavaehdotuksesta Keskuspuistoon laitettu rakentaminen.


Pääperustelumme ovat samat kuin aikaisemminkin:
- yleiskaavan ylimitoitettu kaavavaranto mahdollistaa Keskuspuiston suojelun ilman että täytyy tinkiä yleiskaavan rakentamistavoitteista tai esimerkiksi asuntotuotantotavoitteista;
- uuden toimitilarakentamisen kasvu samassa suhteessa kuin asuntotuotanto ei yleiskaavaehdotuksessa ole realistinen, sitä voidaan kohtuullistaa;
- yleiskaavaehdotuksen liikenteelle varatuista alueista osa voidaan osoittaa asunto- ja toimitilarakentamiselle kehittämällä joukkoliikennettä ja älykkäitä liikenneverkkoja.


Tavatessamme valtuustoryhmiä ja kaupunginvaltuutetuille järjestämässämme workshopissa olemme törmänneet muun muassa näkemyksiin, että Keskuspuistoon mentäisiin vain yhdellä melua torjuvalla rakennusrivillä; että rakentamisen sijoittaminen Keskuspuistoon yleiskaavassa ei välttämättä tarkoita että se toteutuu vaan asia ratkaistaan vasta asemakaavoituksessa; sekä että jos Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardi jätetään rakentamatta, koko kaupunkibulevardien idea kaatuu.


Näihin väitteisiin haluamme tuoda esille seuraavaa: Näkemys yhdestä rakennusrivistä Keskuspuistoon ei vastaa yleiskaavaehdotusta ja on täysin epärealistinen. Kaupunkibulevardien taloudellisuuslaskelmat perustuvat huomattavasti syvemmälle Keskuspuistoon menevään rakentamiseen, mikä näkyy myös kaavakartasta ja kaikista havainnekuvista.
Tapaamisessamme 19.5.2016 apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen, yleiskaavapäällikkö Rikhard Mannisen ja yleiskaava-arkkitehti Marja Piimiehen kanssa apulaiskaupunginjohtaja toi erittäin selvästi esille, että kysymys Keskuspuistosta on yleiskaavassa merkittävä, ratkaiseva ja strateginen päätös, jolla on todellista merkitystä. Jos Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardi sisällytetään yleiskaavaan, tarkoittaa tämä että sen suunnittelu käynnistyy.


Yhden kaupunkibulevardin hylkääminen ei tarkoita koko konseptin hylkäämistä. Jäljelle jää vielä seitsemän kaupunkibulevardia. Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardia ei voida toteuttaa Keskuspuistoon kohdistuvien kielteisen vaikutusten vuoksi.


Ainoa kestävä ratkaisu on poistaa yleiskaavasta Keskuspuiston rajojen sisälle esitetyt ns. pikselit. Helsingin asukasmäärän kasvaessa kohdistuu Keskuspuistoon huomattavasti lisää kulutusta, jota sen monimuotoisuus ja metsäluonto eivät kavennettuna enää kestä. Tässä ei ole kyse vain Pirkkolan ja Maunulanpuiston alueista vaan koko Keskuspuiston alue on tärkeä säilyttää."

Toimitimme lautakunnan jäsenille ja valtuutetuille myös tuottamamme kartan ja linkin järjestämämme workshopin esityksiin.


Maija Hakanen

Keskuspuistoryhmän workshop kaupunginvaltuutetuille

2016-05-21 06:01:53

Keskuspuistoryhmä järjesti 19.5. kaupunginvaltuutetuille workshopin, jonka antia kiiteltiin laajasti.
Keskustelua pohjustivat erinomaisesti Matti Pallasvuo, Olavi Syrjänen, Keijo Savola ja Liisa Tyrväinen. Heidän esityksensä löytyvät Keskuspuistoryhmän nettisivulta https://sites.google.com/site/keskuspuistonpuolesta/workshop.

Paikalla luottamushenkilöistä olivat Elina Moisio ja Sanna Vesikansa Vihreistä, Pentti Arajärvi SDP:stä, Dan Koivulaakso Vasemmistoliitosta sekä Yrjö Hakanen ja Olli Salin SKP&Helsinki-listoista. He keskustelivat vilkkaasti Keskuspuiston säilyttämisen tärkeydestä, kaatuuko koko kaupunkibulevardien idea jos Hämeenlinnan väylä jätetään rakentamatta, voidaanko Keskuspuisto suojella myöhemmin, jos sen rajojen sisään nyt mennään rakentamisella yleiskaavassa, ja monesta muusta asiasta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta aloittaa yleiskaavaehdotuksen kokouksessa 24.5. infolla, päätöskäsittely alkaa 31.5. ja asia jäänee pöydälle vähintään kerran. Kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelevät asiaa syksyllä. Nyt on vielä aikaa vaikuttaa kaupunginvaltuutettuihin ja lautakunnan jäseniin. Ja esimerkiksi kirjoittaa mielipidekirjoitus johonkin lehteen.


Maija Hakanen

Miten voimme juuri nyt edistää Keskuspuiston säästämistä rakentamiselta

2016-05-12 14:37:18

Keskuspuistoa ei saa supistaa -adressi luovutettiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 3.5.2016. Silloin adressissa oli noin 13000 allekirjoitusta, nyt nimiä on jo lähes 14000. Uudet nimet luovutetaan lautakunnalle vielä ennen kuin se aloittaa yleiskaavaehdotuksen käsittelyn 24.5. Adressia ei suljeta ennen kuin yleiskaavan käsittely kaupungin hallinnossa on saatu valmiiksi.

Mitä nyt voi tehdä, jotta luottamushenkilöt osaisivat tehdä hyvän ratkaisun ja suojella Keskuspuiston?

Seuraavan parin viikon aikana voit ottaa yhteyttä kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseniin ja omaan kaupunginvaltuutettuusi, ja miksei muihinkin valtuutettuihin, ja kertoa heillle näkemyksesi Keskuspuistosta ja kaavailuista sen supistamiseksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenten yhteystiedot löytyvät kaupungin nettisivuilta     http://www.hel.fi/www/ksv/fi/paatoksenteko/jasenet/. Kaupunginvaltuutettujen nimet ja joidenkin yhteystiedot löytyvät kaupungin sivulta   http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/jasenet/jasenet. Jos oma valtuutettusi ei ole laittanut yhteystietojaan tälle sivulle, löytyvät ne yleensä puolueiden piirijärjestöjen sivuilta.

Valkovuokot kukkivat juuri Keskuspuistossa, meidän kaikkien ilona. Huolehtikaamme että näin on myös tulevaisuudessa.

 


Maija HakanenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.
Facebook
Tulisiko poikalapsille ei-lääkieteellisestä syystä tehtävät ympärileikkaukset sallia?