Suosituimmat adressit vuonna 2013 - Suomi

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | 12 kuukautta | Tämä vuosi (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Synnytystoiminta pitää säilyttää Vammalan aluesairaalassa

Säästötoimiin vedoten lähiaikoina ollaan esittämässä Vammalan aluesairaalan synnytystoiminnan lopettamista ja synnytysten keskittämistä Tampereen yliopistolliseen sairaalaan vuoden 2013 aikana. Me allekirjoittaneet vaadimme, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto pitäytyy aiemmassa päätöksessään, jonka mukaan matalan riskin synnytykset jatkuvat Vammalan aluesairaalassa. Vammalan aluesairaalan synnytysosasto on WHO:n ja Unisefin laatusertifikaatilla palkittu synnytysyksikkö, jossa toteuteta

Luotu: 2013-05-25 Tilastot

Nuuskan myynti lailliseksi Suomessa!

Meidän (nuuska.org) mielestämme nuuskankäyttäjiä on kohdeltu väärin eu:n kieltäessä nuuskanmyynnin. Tupakka ja alkoholi ovat pysyneet kauppojen hyllyillä, mutta nuuska katosi sieltä, vaikka nuuskasta ei ole haittaa ympäristölle ja suhteellisen pientä haittaa käyttäjälle. Tupakasta ja alkoholista on puolestaan suurta haittaa sekä käyttäjälle että ympäristölle. Jos sinä olet meidän kanssamme samaa mieltä siitä, että tässä kohtaa on tehty virhe säädettäessä yhteisiä lakeja, niin kirjoita nimesi vet

Luotu: 2006-02-02 Tilastot

Adressi Tampereen vanhan tavara-aseman säilyttämisen puolesta

Tampereen yli satavuotias, valtion edelleen omistama vanha tavara-asema aiotaan purkaa. Tammelassa, ratapihan itäpuolella sijaitseva jugend-tyylinen asema on olennainen osa sekä kaupunkikuvaa että Tampereen ja rautateiden historiaa. Yhdyskuntalautakunnassa hyväksytyssä asemakaavaehdotuksessa tavara-asema halutaan purkaa uuden Ratapihankadun autotien takia. Kaavaehdotus merkitsee kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuisen ja persoonallisen rakennuksen hävittämistä kaupunkihistorialliselta kartalta

Luotu: 2013-07-15 Tilastot

Oulun terveyspalvelujen puolesta

Oulun palvelumalli 2020 -asiakirjassa esitetään terveyspalvelujen keskittämistä ja karsimista.Virkamiesten tekemien esitysten tarkoituksena on pahimmillaan lakkauttaa useita hammashoitoloita, neuvoloita ja terveysasemia, mm. Rajakylän, Kaijonharjun, Myllyojan, Keskustan ja Höyhtyän terveysasemat. Ehdotetut uudet "hyvinvointipisteet" ja "hyvinvointikioskit" eivät korvaisi lakkautettuja terveysasemia, koska ne tarjoaisivat lähinnä vain ohjausta ja neuvontaa. Ainoastaan jäljelle jäävillä terveysase

Luotu: 2013-03-18 Tilastot

Savonlinnassa synnytyksien säilyttämisen puolesta

Itä- Savossa tänään 15.10.2013 olleeseen lehtikirjoitukseen liittyen vedotaan nyt Savonlinnan kaupunginhallitukseen, mikä pohtii Sosterin hallitukselle oikaisuvaatimuksen tekoa synnytysten lopettamista vastaan ja kerätään yhteistuumin paljon allekirjoituksia hyvän asian puolesta. Näin tuodaan esiin myös kaupunkilaisten näkemys asiaan tiedoksi päättäjille. Jokaisen Savonlinnalaisen perheen, nykyisen ja tulevan, puolesta kannetaan jokainen ns. kortemmme kekoon ja ollaan aktiivisia. Vielä on mahdol

Luotu: 2013-10-15 Tilastot

Ambulanssit välittömään lähtövalmiuteen myös Varsinais-Suomessa

Ambulanssien välitön lähtövalmius koko Varsinais-Suomenalueelle säästäisi ihmishenkiä! Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston vahvistaman ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaan ensihoitopalvelujärjestetään VSSHP:n alueella monituottajamallilla, eli osin omana toimintana, osin yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen kanssa ja osin ostamalla palvelu muilta, kuten yksityisiltä palveluntuottajilta. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta on päättänyt ensihoidon järjestämistav

Luotu: 2013-09-30 Tilastot

Urheiluravinteet vapaaksi makeisverosta

Vaatimus valmisteveron poistamiseksi urheilu- ja lisäravinteista Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverostaastui voimaan 1. tammikuuta 2011. Sillä verotetaan Suomessa valmistettavia jaSuomeen tuotavia makeisia, virvoitusjuomia sekä jäätelöä. Vuoden 2012 alustamakeisveron määrä on 95 senttiä kilolta ja 11 senttiä litralta. Veroa valvooSuomen tullilaitos. Tämän niin kutsutun makeisveron yksi tarkoitus on edistääkansanterveyttä, mutta siitä huolimatta veron piiriin kuuluvat myös u

Luotu: 2013-06-18 Tilastot

Auttakaa pelastamaan Klemetskogin kyläkoulu!

Tuusulan kunta on lakkauttamassa koko kunnan ainoata ruotsinkielistä koulua joka on toiminut samassa paikassa jo lähes sata vuotta.Kunta on tehnyt suuria investointeja ja Klemetskogin koulurakennukset on täysin peruskorjattu. Korjauksista on aikaa alle vuosi. Lakkautustaperustellaan nyt säästöillä. Opettajien virkoja ei tulla laukkauttamaan vaan heidät on tarkoitus siirtää oppilaineen jonnekin muualle ja kiinteistötjäisi tyhjilleen. Kylän elinvoima heikentyy ja lapset saavat kärsiä ulkopuolisina

Luotu: 2013-10-02 Tilastot

HUS-alueen sairaanhoidon palveluja ei saa pilkkoa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa HUS:n alueenerikoissairaanhoito täytyy säilyttää kokonaisuutena,jolla turvataan yhdenvertaisten hyvien palvelujen saanti koko Uudellamaalla. Suuri väestö ja siihen liittyvä erikoisosaajien palvelu on hoidon laadun ja kustannusten edullisuuden tae. Tätä ei saa pilkkoa.

Luotu: 2013-09-27 Tilastot

Kohtuullinen tekijänoikeus

Vaadimme, että hallitus toteuttaa lupauksensa ja muuttaa tekijänoikeuslakia niin, että se takaa tekijöille ja esittäville taiteilijoille paremman neuvotteluaseman ja kohtuulliset sopimusehdot.   Suuri osa maassamme freelancereina toimivista näyttelijöistä, muusikoista, kirjailijoista, kuvataiteilijoista, toimittajista, valokuvaajista ja muista luovan alan tekijöistä joutuu neuvottelemaan työstään suuryritysten kanssa. Usein tämä johtaa siihen, että tekijä joutuu luovuttamaan kaikki tekijänoikeut

Luotu: 2013-03-14 Tilastot