Adressi Centria ammattikorkeakoulu OY:n hallitukselle


Vieras

#1

15.01.2016 19:21

Sijainti oli tärkein syy rauskille hakemisessani

Vieras

#2

15.01.2016 19:54

Suomessa on harjoitettu jo liikaa keskittämispolitiikkaa monissa eri asioissa. Yksi on muunmuassa koulutusten siirtäminen isompiin "metropoleihin". Sellainen toiminta heikentää pienempien paikkakuntien taloudellista selviytymistä joka näkyy sitten epätasapainona varmasti jo valtion tasolla, kun edes hiukan syrjemmissä paikanosissa ei ole mitään tarjottavaa. Vaarana on "kuivettuminen/aavikoituminen". Opiskelumahdollisuudet ovat niitä yksiä tärkeitä avaintekijöitä joilla ylläpidetään sitä tasapainoa ja tässä tapauksessa opiskelulaatu näkyy selvästi, kun Raudaskylän opisto voi tarjota tämän kaiken.

Olisi muutakin sanottavaa mutta jätän tämän nyt tähän.

PS: Eikä edes ole remontin tarpeessakaan!

Vieras

#3

15.01.2016 21:24

Raudaskylän Opistolla pitkä perinne ja erittäin ammattitaitoinen henkilökunta. Opisto luo laajan yhteistyö organisaation kävelymatkan sisällä.
Janne Saarinen
Vieras

#4

15.01.2016 22:51

Opiskelen itse Centria-ammattikorkeakoulussa kyseisellä alalla. Hakiessani koulutukseen suurimmat valintaani vaikuttavat tekijät olivat juuri yhteisöllisyys, jonka pieni kampus mahdollistaa, sekä opetussuunnitelma, joka yhteisöpedagogikoulutuksessa tukee mielestäni nuorisotyössä vaadittavaa osaamista huomattavasti sosionomikoulutusta käytännönläheisemmin.

Raudaskylän kampus mahdollistaa myös ammatillisen identiteetin kasvamisen ympäristössä, jossa saa vapaasti olla oma itsensä ilman muiden luomia suorituspaineita. Osansa tähän tuo myös ammattitaitoinen henkilökunta.


Vieras

#5

15.01.2016 22:51

Raudaskylän kristillinen opisto on paras paikka yhteisöpedagogikoulutukselle: sopiva ympäristö, pitkä perinne ja kokemus.


Vieras

#6

15.01.2016 23:13

Centria-ammattikorkeakoulu on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joten viivan alla voi olla vaikka nollalukema, kunhan tappiota ei tuoteta.
Yhteisöpedagogikoulutus on myös halpa järjestää verrattuna esimerkiksi moniin tekniikan alan koulutuksiin, joissa erilaiset koneet ja laitteet maksavat.

Raudaskylän kristillisen opiston perimä vuokrakaan ei ole päätä huimaava verrattuna niihin kuluihin, mitä Kokkolaan tarvittaviin uusiin tiloihin uppoaisi.


Vieras

#7

15.01.2016 23:24

Monesti puhutaan " aaa sä opiskelet siellä rauskilla". Sana on kiirinyt jo ympäri Suomea, positiivisuus rauskin ja sen opiskelijoita kohtaan. Raudaskylän kristillisenopiston tilojen mahdollisuudet palvella opiskelijoita on todella hyvät. Löytyy mahdolliset projektien yhteistyökumppanit melkeinpä täysin samasta pihapiiristä. Tilat ovat hyvät: löytyy mm. Kirkkosali jossa harjoitella opittuja oppeja. Kokkolallakin voi mahdollisesti ehkä tulevaisuudessa olla mahdollisuus palvella opiskelijoita samalla tavalla, mutta siihen voisi kestää myös kauan. Opisto ja sen ympäristö ovat erityiset. Se ruokkii opiskelijoita olemaan omia itsejään, mikä myös edesauttaa varmasti myös työelämässä. "Pieni kampus, iso sielu". 


Vieras

#8

16.01.2016 00:21

Opiskelin Raudaskylän Kristillisellä Opistolla vuosina 1996-2000, ensin kasvatusaineiden linjalla, sitten valmistuin kirkon nuorisotyönohjaajaksi sekä lähetyssihteeriksi. Sisäoppilaitoksena koululla oli merkittävä rooli sopeutumisen ja viihtymisen kannalta (olen virolainen). Opetushenkilökunta on ammattitaitoista ja yhteistyö paikallisseurakuntien kanssa, joita on lähi-alueella kolme tuki loistavasti viikottaista opiskelua ammattiin. Kannatan koulun yhtisöpedagoogin linjan säilyttämistä. Nele Borchardt


Vieras

#9

16.01.2016 07:56

Opiskelen Rauskilla ja kuljen sinne päivittäin Nivalasta, jossa asun lasteni kanssa. Yhteisöpedagogin ammattitutkinto on ollut haaveeni jo pidempään, mutta haastavan elämäntilanteen vuoksi minulle avautui vasta nyt mahdollisuus hakea koulutukseen. Opinnot ovat sujuneet hyvin, olen saanut erinomaisia arvosanoja, uuden suunnan elämääni ja mahdollisuuden kehittää itseäni ammatillisesti. Mikäli koulutusohjelma siirrettäisiin Kokkolaan joutuisin lopettamaan opinnot kesken. Olen kolmen lapsen yksinhuoltaja ja kaksi lapsistani on erityislapsia. Arjen haastavuus ei mahdollista päivittäistä Kokkolassa kulkemista. Tukiverkosto, mikä on äärimmäisen tärkeä oman jaksamiseni kannalta sekä erityislasteni terapiat ja lukuisat muut tukitoimet ovat Nivalassa, joten muutto Kokkolaankin opintojen vuoksi on täysin mahdotonta. Lisäksi se kuormittaisi koko perhettä ja pistäisi koko pakan sekaisin, koska jo pienemmätkin rutiinien muutokset aiheuttavat oireilua erityislapsille. Kysyisinkin hallitukselta, montako opiskelijaa Centrialla on vara menettää muutosten vuoksi ja pyytäisin ajattelemaan asiaa inhimillisten kohtaloiden kautta eikä kustannustehokkuuden näkökulmasta.  

Pyydän Siunausta Centrian hallitukselle, että he osaavat tehdä päätöksiä sydämellään. 


Vieras

#10 #10

16.01.2016 09:08

Moni opiskelijoista on hakenut Rauskille juuri siksi, koska se on AINOA, joka tarjoaa kansalaistoiminta ja kirkonnuorisotyö- koulutuksen, jota muualla Suomessa ei ole. Samalla se on myös pohjoisin paikka, jossa tätä alaa voi opiskella. Monet ovat tulleet paljon kauempaa opiskelemaan varta vasten tätä koulutusohjelmaa ja siten jättäneet taakseen omat kotiseutunsa tullakseen ja kehittyäkseen taitaviksi ammattikasvattajiksi ja nuorisotyöntekijöiksi. 

 

Opiskeluympäristönä Raudaskylän kampus on todella lämminhenkinen ja on ottanut lämpimästi kaikki ulkopaikkakuntalaiset vastaan. Opiskelijoiden on ollut helppo tulla monien satojen kilometrien päästä asumaan ja opiskelemaan sinne. Opettajista hehkuu halu, tieto ja taito olla ohjaamassa meitä oikeille teille ja heidän kanssaan on helppo olla yhteyksissä. 

 

Minua henkilökohtaisesti pelottaa se, että JOS mahdollinen siirto tehdään Kokkolaan, niin kuinka suuri varmuus on, että me yhteisöpedagogi-kirkon nuorisotyöopiskelijat saamme YHÄ 100% varmuudella kaikki meille kuuluvat opinnot (erityistoteamus kristillisiin oppiaineisiin), onko mahdollista siirtoa mietitty inhimillisellä tasolla (onko tämä tarpeellinen ja sopiva opiskelijoiden näkökulmasta ajatellen esim. elämäntilanteet, ASUNTOTILANNE, matkustaminen, muutot yhä uudelleen, onko tilat riittävät), tullaanko tätä koulutusohjelmaa "risteyttämään" sosionomi-koulutuksen kanssa (toivottavasti ei), onko opettajilla enää yhtä paljon aikaa ja varaa olla hyvissä kommunikaatioyhteyksissä meidän opiskelijoiden kanssa? 

 

Toivon syvästi, ettei siirtoa tultaisi koskaan tekemään. Toivon päättäjille viisautta. Toivon, että tätä harkitaan tarkoin ja erityisesti inhimillisellä tasolla - ei rahan, keskittämisten tai säästämisten takia. Kiitos.

Tiina Väkeväinen, Tornio/Nivala

#11

16.01.2016 09:23

Raudaskylä on Yhteisöpedagogi-koulutuksen kannalta ainutlaatuinen oppimisympäristö, jota ei voida millään digitalisaatiolla tai virtuaaliympäristöillä korvata. Se, että elää "tulevien töidensä" kanssa rinnakkain useamman vuoden, oppii paljon enemmän, mitä pelkkä koulutus oppimissisältöineen voi antaa. Tämä on selkeä vahvuus ja etu. Raudaskylä antaa vahvan ammattiosaamisen ja identiteetin, mitä ei voida mielestäni muualla tavoittaa.

Raudaskylä on siis myös selkeä vetovoimatekijä kyseisen koulutuksen kannalta, ei yksi "palikka" isossa yksikössä muiden koulutusohjelmien seassa. Vahva on työmarkkinoilla myös "rauskilaisten" maine, aikaisemmin opistotasoisena ja vuodesta 2000 AMK-tasoisena toteutettu koulutus on valtakunnallisesti tunnettu ja tunnustettu. Kun saat "rauskilaisen" töihin, saat hyvän työntekijän töihin. Ei valtakunnallisesti puhuta "diakilaisista" tai "pieksämäkiläisistä", mutta "rauskilaisuus" on käsite ja hyvän koulutuksen synonyymi!

Hyvät hallituksen jäsenet. Tekemällä keskittämispäätöksen te luovutte jostain ainutlaatuisesta, sellaisesta, mitä ei voi rahallisesti tai millään hienoilla puheilla korvata.

Kehotankin teitä ajattelemaan luovasti, ja jos on pakko keskittää, niin siirtäkää vaikka se sosionomikoulutus Raudaskylälle!


Vieras

#12

16.01.2016 10:05

Ja mikäli vaikka siirrot Kokkolaan eivät koskisivatkaan vielä heitä jotka tällä hetkellä opiskelevat Raudaskylän tiloissa, on se silti menetys monelle heille, jotka aikovat hakea opiskelemaan. Mikäli he ovat ennen kaikkea kuulleet hyvää Raudaskylästä ja opiskelusta siellä. Mahdollisuudet ovat kyllä kummassakin paikassa, mutta miksi heittää hyvä ja toimiva paikka roskiin. 


Vieras

#13

16.01.2016 11:19

Tyttäreni opiskelee Rauskilla yhteisöpedagogiksi..en vaan voi ymmärtää,mitä hyötyä tällä siirrolla tavoitellaan. Säästötoimenpiteenä tätä ei voi kukaan täysijärkinen pitää, joten perustelut suunnitelman toteuttamiselle tuntuvat köykäisiltä. Toivottavasti tämä katastrofi voidaan jollain keinoin perua ja päättäjät ymmärtäisivät,että tällä päätöksellä olisi todella kauaskantoiset ja laajat seuraukset niin opiskelijoille, opettajille, Raudaskylän kristilliselle opistolle ja koko Ylivieskan kaupungille...ja tietysti myös Kokkolalle.

Vieras

#14

16.01.2016 11:25

No haloo. Rauski on Rauski. Ja sillä on pitkäaikainen historia kristillisen koulutuksen kanssa.

Vieras

#15

16.01.2016 12:18

Tällä Kokkolaan siirrolla tavoitellaan ilmeisesti lähinnä säästöjä. Ihmettelen vain, mitä tällaisella siirrolla säästettäisiin. Raudaskylällä on jo yhtesöpedagogiopiskelijoille kaikki tarpeellinen: naapurissa alakoulu ja päiväkoti, samalla kampuksella kymppiluokka, lukio, NUTUKKA-ryhmä ja erkkalinja, joiden kaikkien kanssa voidaan tehdä yhteistyötä ja harjoitella tulevia töitä varten. Myös Ylivieskan seurakunnan kanssa ollaan tehty ja saadaan tulevaisuudessakin tehdä yhteistyötä muun muassa tapahtumien järjestelyjen opettelussa. Raudaskylällä on muutenkin sopivat tilat opetukselle. Esimerkiksi kirkkosalista on suuri hyöty teologisia oppiaineita opiskeltaessa. Raudaskylän vuokra Centrialle on myös käsittääkseni melko edulllinen. Kokkolaan muutettaessa tulisi kalliiksi järjestää opiskelijoille sopivat tilat ja olisi hankala järjestää uusi, yhtä hyvä yhteistyöverkosto. Kokkolassa on muutenkin käsittääkseni erittäin huono asuntotilanne, eikä kaikkien nykyisten ja tulevien opiskelijoiden olisi välttämättä mahdollista sinne muuttaa, joten koulumatkat pitenisivät monien kohdalla reilusti.

Centrian uusi rehtori käydessään opiskelijoita tapaamassa kertoi, että on tärkeää turvata opiskelijoille mahdollisimman laadukas opetus. Opetuksesta on hankala saada laadukasta, ellei tilat ja yhteistyöverkosto ole kunnossa. Henkilökohtaisesti voin myös kertoa, että opetus on jo tällä hetkellä ensiluokkaista, mutta jotkut opettajista matkaavat jo nyt kauempaa töihin, eikä heidän välttämättä ole mahdollista jatkaa opetusta, mikäli työmatka pitenee. Etäopetus ei tälle alalle ole mahdollista tai ainakaan kovin suotavaa, koska yhteisöpedagogin on tärkeää saada oppia yhdessä tekemällä.

Antti Meetteri
Vieras

#16

16.01.2016 14:40

Puheet Raudaskylän toiminnan siirtämisestä kuulostaa mielestäni erittäin huolestuttavalta. Saattaa kuulostaa päättäjien mielestä helpolta vain siirtää koulutus eri paikkaan, varsinkin jos tuijotetaan pelkkiä laskukaavioita. Kuitenkin suurin osa oppilaista on rakentanut elämäänsä juurikin tälle suunnalle, joten muutto tulisi mullistamaan ihmisten elämän erittäin suurella tavalla. Allekirjoittaneella erityisen huonolla tavalla. Raudaskylän kampus pienuudestaan huolimatta on erittäin toimiva opiskeluympäristö. Olisi sääli, jos kaikki yhteistyö jonka olemme saaneet ympärillemme kerättyä, jouduttaisiin aloittamaan alusta. Tilat ovat erinomaiset varsinkin meille yhteisöpedagogi-opiskelijoille. Lisäksi Ylivieskan ja Nivalan seutu on opiskelijoille kannattavaa ympäristöä. Täällä on riittävästi opiskelija asuntoja kohtuu hinnalla, sekä muuta toimintaa. Alueen parhaaksi katsottuna opiskelumahdollisuudet ovat varsinkin näin seudulla jo ennestään asuvan näkökulmasta elintärkeä kannattelija. Toimivaa pakettia on aivan turha alkaa korjaamaan ja harvoin sillä mitään inhimillistä hyvää saadaan aikaan, ainakaan tässä tapauksessa.

Roosa Jokela

#17

16.01.2016 15:41

Kun Centria-amk:n hallitus päättää yhteisöpedagogin koulutusohjelman tulevaisuudesta, toivoisin, että he miettisivät erityisesti kolmea seuraavaa asiaa.

 

1. Kuinka monta opiskelijaa ja näin ollen opintopisteiden kerryttäjää Centrialla on varaa menettää? Centria saa valtiolta tukea toimintaansa monesta eri asiasta, mutta lähes suurimmat tuet ammattikorkeakoulu saa niistä opiskelijoista, jotka suorittavat opintoja 55 op/lukuvuosi. Keskittäminen Kokkolaan tietäisi todennäköisesti sitä, että uudet opiskelijat aloittaisivat opintonsa Kokkolan yksikössä ja vanhat opiskeijat kävisivät opintonsa loppuun Raudaskylällä. Tästä johtuen lähiopetus vähenisi nykyisestä huomattavasti, kun opettajat joutuisivat opettamaan kahdella eri kampuksella eri päivinä. Itsenäinen opiskelu lisääntyisi ja vastuu omasta oppimisesta jäisi entistä enemmän opiskelijoille. Ensinnäkin kyseessä ovat humanistisen ja kasvatusalan opinnot, joissa yhdessä tekeminen, kokeminen ja oppiminen on äärimmäisen tärkeää työelämää ajatellen. Näitä opintoja ei voi suorittaa suurimmaksi osaksi etänä. Jos näin käy, pahin pelkoni on, että monen yhteisöpedagogiopiskelijan opiskelumotivaatio hiipuu, kun lähiopetusta on entistä vähemmän. Myöskään opettajat eivät ole kasvokkain tavattavissa yhtä useasti ja näin antamassa tukea ja neuvoja opiskelijoille. Todella moni on näin vaarassa menettää opiskeluintonsa ja opintopistekertymä jää alle 55 opintopisteen, joka on Centrian talouden kannalta erittäin tärkeä lukema.

 

2. Meillä Raudaskylällä on loistavilla tietotaidoilla varustetut opettajat, jotka panostavat opetuksen laatuun ja meidän opiskelijoiden oppimiseen erittäin paljon. Moni opettajistamme tulee erittäin pitkän matkan päästä meitä opiskeijoita varten Rauskille joka arkiaamu opettamaan. Jos opetus keskitettäisiin Kokkolaan, olisi hyvin todennäköistä, että nämä opettajat eivät seuraisi perässä, koska työmatka kasvaisi epäinhimillisen suureksi. Mistä tilalle yhtä pätevät opettajat opiskelun laadun säilyttämiseksi? Humanistisen ja kasvatusalan (unohtamatta kirkollisia opintoja, jotka koulutukseen sisältyvät) opettajalle ei mielestäni riitä, että takana on pitkä koulutus. Opettajilla pitää itsellään mielestäni olla myös omaa kokemusta alalta, jolle he meitä opiskelijoita kouluttavat. Meidän alamme opinnot eivät koostu siitä, että opettajat opettavat, miten asiat ovat ja miten niitä tehdään ja sitten me opiskelijat kuuntelemme ja vastaanotamme kaiken tiedon. Kasvatusalalla nimittäin ei ole yhtä oikeaa ja ainoaa tapaa kasvattaa ja ohjata lapsia ja nuoria. Niimpä meillä Rauskilla opettajat ja opiskelijat ovat samalla viivalla ja miettivät yhdessä, miten asioita olisi hyvä toteuttaa, miten olisi hyvä toimia. Opettajat opettavat, ohjaavat ja neuvovat rikkaalla työelämäkokemuksellaan meitä opiskelijoita, mutta heittävät pallon myös meille, koska kaikkiin kysymyksiin ei ole yhtä ja ainoaa ratkaisua tai toimintamallia. Opettajat ovat aidosti kiinnostuneita meidän mielipiteistämme ja alamme tärkeä käsite "aito kohtaaminen" toteutuu opiskeluaikana opettajien ja opiskelijoiden välillä. Opettajat ovat motivoituneita työhönsä ja auttavat meitä parhaansa mukaan. Pystytäänkö tämä sama opetuksen laatu ja mentoroiva opetusote säilyttämään, jos opiskelu siirtyy Kokkolaan, etenkin, jos nämä ammattitaitoiset ja kokeneet opettajat eivät seuraa perässä?

 

3. Viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä on itse opiskeluympäristö, Rauski. Pieni kampus, jolla on iso sielu. Vuosikymmenien aikana muodostuneet yhteistyökuviot kristillisen opiston koulutuslinjojen ja tien toisella puolella sijaitsevan alakoulun ja eskarin kanssa. Yhteistyö Ylivieskan seurakunnan ja kunnan nuorisotoimen kanssa. Nämä hienosti hioutuneet toimintamallit ja yhteistyö eivät ole syntyneet hetkessä. Kokkolaan siirryttäessä kuviot olisi luotava kokonaan tyhjästä. Siinä menisi todennäköisesti vuosia. Miksi heittää hyvät ja toimivat yhteistyömallit roskikseen? Lisäksi Rauskilla on juuri sellaiset tilat, joita tarvitsemme kirkon opintojen toteuttamiseen, näistä erityisesti mainittava kirkkosali, jossa joka vuosi opiskelijat toteuttavat niin rukous/hartaushetkiä kuin jumalanpalveluksiakin. Raudaskylä tunnetaan lisäksi ympäri Suomen ja uusia opiskelijoita on joka vuosia yhä enemmän. Vetääkö koulutus yhtä paljon uusia opiskelijoita puoleensa, jos se siirtyyy Kokkolaan? Olen myös ymmärtänyt, että vuokra, jonka Centria maksaa Raudaskylän kristilliselle opistolle on hyvinkin kohtuullinen, jopa edullinen.

 

Toivon hallitukselle viisautta tämän päätöksen suhteen ja että asiaa käsiteltäisiin harkiten jokaisesta näkökulmasta!


Vieras

#18

16.01.2016 15:49

Rakastan järjen käyttöä kouluasioissakin sekä oppilaan parasta paikkaa koulutuspaikkana....Kiitos ei kouluihin politiikkaa

Vieras

#19

16.01.2016 19:28

Oikean asian puolesta täytyy taistella!

Vieras

#20

17.01.2016 08:15

Raudaskylä antaa tällä hetkellä parhaimman koulutuksen kirkon nuorisotyönohaajille. Itse olen sen käynyt ja olen sen myös parin kymmenen työkokemuksen perusteella todennut. Raudaskylästä tulevat harjoittelijat ja uudet työntekijät ovat sitoutuneempia kirkon työhön kuin muualta tulevat. Lisäksi olen erittäin läheltä seurannut Diakin opiskeluja ja todennut että opiskelu siellä on yhtä kaaosta. Raudaskylässä oli helppo opiskella myös aikuisena. Lukujärjestys oli pitkälle tehty, sovitut aikataulut pitivät, hyväksiluetut opiskelut sovittiin heti alussa ja niitä ei muutettu pitkin opiskeluja, opettajat myös kuuntelivat opiskelijoita ja olivat kaikessa tukena.

Vieras

#21

17.01.2016 10:03

Tyttäreni on opiskellut kyseisessä oppilaitoksessa, ja tämä jatkuva keskittäminen ei palvele opiskelijoita.