Äitiä ja kolmevuotiasta Sämää ei saa käännyttää Suomesta.

Paljon nähnyt ihminen

#1951 Empatiaa ja ymmärrystä kiitos!

07.06.2016 16:59

Ihminen se on julma olento. Suomessa maristaan kaikesta, siitäkin kun pussilakana on rytyssä vuoteessa tai hammastahnatuubi puristettu väärin. Täällä täytyy harrastaa extreme-lajeja kun oma elämä on liian turvallista ja tylsää. Toista se on näillä sotaa paenneilla, kidutuksia ja tappamisia todistaneilla ihmisillä. Heidän oma elämä on vaakalaudalla ja sen sijaan että kristinuskon mukaisesti auttaisimme vähäisimpiä veljiämme, me olemmekin valmiita repimään perheitä hajalle ja pilaamaan lasten elämän, sulkemaan silmämme oikealta hädältä ja vainolta. Onneksi tässä maassa on kuitenkin enemmistö suvaitsevaisia ja hyviä ihmisiä. Tällaiseen epäinhimillisen menoon on välittömästi reagoitava. Suomi  tarvitsee jokaisen tulokkaan ja kotouttaminen on elintärkeää. Lisää veronmaksajia ja ahkeria, motivoituneia työntekijöitä muuttotappiokuntiin.Siirtolaiset tuovat paljon hyvää tullessaan. Siitä on lukusia esimerkkejä. Erityiskiitos suomen ev.lut. kirkolle oikeamielisyydestä ja kristillisyydestä. Kirkko on osoittanut hyvää esimerkkiä ja on valmis suojelemaan ihmisiä, se on palannut juurilleen ns. asian ytimeen. Arvostan suuresti!


Vieras

#1952

07.06.2016 17:14

Perheen pienet tulot eivät saa yksin olla syynä tällaiseen päätökseen. Lakia on muutettava. Ei saa olla sellaista syrjivää lainsäädäntöä, että pienituloisen perheen saa toimeentulosyin hajottaa, mutta suurituloinen perhe saa pysyä yhdessä.

Vieras

#1953

07.06.2016 17:16

On äärimmäisen tärkeä reagoida kun on kyse lasten edun ja ihmisoikeuksien vaarantumisesta viranomaisten ja jopa oikeuslaitoksen toiminnassa.
Imigranttinen

#1954 Se toinen puoli asiasta ....

07.06.2016 17:23

 

Lehdistötiedotteet

6.6.2016

Irakilaisperheen tapauksesta esitettiin julkisuudessa vain yksi näkökulma

Julkisuudessa esillä olleessa irakilaisperheen tapauksessa ei ole esitetty kaikkia asiaan vaikuttaneita faktoja. Media on siteerannut päätöstekstiä valikoiden, minkä vuoksi tapauksesta on muodostunut yksipuolinen kuva.

Siksi Maahanmuuttovirasto haluaa oikaista julkisuudessa syntyneitä väärinkäsityksiä siltä osin, kuin sen voi tehdä ottamatta kantaa salassa pidettäviin yksityiskohtiin. Tämäntyyppiset tapaukset eivät ole ainutkertaisia.

Perhesidehakemukset: Uusilla perheillä on ollut toimeentuloedellytys vuodesta 2010

Maahanmuuttovirasto tekee päätöksensä voimassaolevan lain mukaan.

Jos perhe on ollut olemassa jo silloin, kun yksi perheenjäsenistä tulee Suomeen, on kyseessä ulkomaalaislain tarkoittama vanha perhe. Tällaisia perheitä ei toistaiseksi kosketoimeentuloedellytys. Nyt eduskunnan käsittelyssä olevan lakiesityksen mukaan pakolaisaseman saaneella vanhalla perheellä olisi kolme kuukautta aikaa hakea perheenyhdistämistä ilman toimeentuloedellytystä.

Jos turvapaikan Suomesta saanut henkilö on matkustanut kotimaahansa, avioitunut ja perustanut perheen siellä, on kyseessä ulkomaalaislain tarkoittama uusi perhe. Uusia perheitä on vuodesta 2010 lähtien koskenut toimeentuloedellytys oleskelulupaa haettaessa. Esimerkiksi kahden aikuisen ja kahden lapsen perheessä perheen tulojen on oltava yhteensä 2 600 euroa kuukaudessa. Tavallisesti toimeentulo tulee ansiotuloista, yritystoiminnasta tai muusta varallisuudesta, ja osa sosiaalietuuksista lasketaan tuloiksi. Toimeentuloedellytys ei täyty, jos henkilöiden voidaan saadun selvityksen perusteella olettaa joutuvan toimeentulotuen tai vastaavan muun etuuden varaan Suomessa.

Oleskelulupaa perhesiteen perusteella tulisi hakea aina ulkomailla ennen Suomeen tuloa. Euroopan ihmisoikeussopimuksen kahdeksas artikla, joka koskee perhe-elämän suojaa, ei suojaa kaikkia ihmisten henkilökohtaisia ratkaisuja kuten asuinpaikan valintaa, jos perhe on perustettu tietäen, että oleskeluluvan saaminen on epävarmaa.

Turvapaikkahakemukset: Irakissa on hyvin erilaisia turvallisuustilanteita

Turvapaikan tai muuta kansainvälistä suojelua voi saada vain yksilöllisin perustein. Kansainvälistä suojelua ei voi saada vain siksi, että tulee tietystä maasta tai tietyltä alueelta. Turvallisuustilanne vaihtelee hyvin paljon Irakin sisällä. Esimerkiksi Irakin pohjoisosissa autonomisella kurdialueella ei ole yleisiä turvallisuusuhkia vaan tilanne on vakaa. Myöskään taloudelliset syyt eivät ole peruste kansainvälisen suojelun saamiseksi.

Turvapaikkaa saa aina hakea. Tällöin Maahanmuuttovirasto tutkii hakijan henkilökohtaiset perusteet kansainväliselle suojelulle.

Jos kansainvälisen suojelun edellytykset eivät täyty, voidaan harkita oleskelulupaa yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella (ulkomaalaislain 52 §). Kun tapauksia katsoo yksilön inhimillisestä näkökulmasta, varmasti monet turvapaikanhakijat kokevat, että heidän pitäisi saada jäädä Suomeen. Ulkomaalaislain tarkoittama yksilöllinen inhimillinen syy on kuitenkin eri asia kuin arkikielessä. Sen myöntämisen kynnys on erittäin korkealla. Esimerkiksi taloudelliset tai terveyden- tai sairaanhoitoon liittyvät syyt tai pelkkä halu jäädä tänne eivät yksin riitä.

Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut vastaavia tapauksia ja todennut, että jos hakijalle on tehty kielteinen perheenyhdistämispäätös, ei turvapaikkahakemuksella voi ohittaa kielteistä perheenyhdistämispäätöstä.

Pakolaisaseman saamisen jälkeen kotimaahan matkustaminen ja siellä oleskelu on peruste tarkastella pakolaisaseman lakkauttamista, koska tällöin voi olla kyse siitä, ettei henkilöllä enää ole perusteltua pelkoa vainosta.

Lapsen etu: Pienen lapsen paras olla vanhempiensa kanssa

Lapsen etu huomioidaan aina päätöksenteossa. Lapsen etu voi olla jäädä Suomeen, jos hän on luonut jo vahvat siteet suomalaiseen yhteiskuntaan esimerkiksi käymällä koulua täällä. Jos lapsi on hyvin pieni, hänen etunsa on yleensä olla yhdessä vanhempiensa kanssa. Jos äidin osalta on arvioitu, että kansainväliselle suojelulle ei ole perusteita ja hänet voidaan palauttaa turvallisesti kotimaahansa, on lapsen etu mennä äitinsä mukana.

Silloin kun vauva on syntynyt äidille annetun turvapaikkapäätöksen jälkeen, linjana on, että hänet voidaan käännyttää äitinsä mukana. Korkein hallinto-oikeus on vahvistanut Maahanmuuttoviraston päätökset useissa tapauksissa.

Selvitys ministerille annetaan tänään

Maahanmuuttovirasto tekee maanantain aikana selvityksen sisäministerille julkisuudessa esiintyneen irakilaisperheen tapauksesta.

Selvityksen tarkoituksena on kuvata tapausten taustat ja käsittely, jotta ministeri voi arvioida, onko Maahanmuuttovirasto toiminut lainmukaisesti. Maahanmuuttoviraston päätöskäytäntöjen oikeellisuutta ohjaavat ensi sijassa oikeusistuimet. Julkisuudessa ollutta tapausta on käsitelty hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja oikeusistuimet ovat vahvistaneet Maahanmuuttoviraston päätökset niiltä osin kuin asiassa on saatu ratkaisu.

Ministerille annettava selvitys sisältää hakijoiden henkilökohtaisia tietoja, eikä sitä siksi voida julkaista.

Mediassa esiintyneet tapaukset eivät saa erityiskohtelua vaan käsitellään samoin periaattein kuin kaikki muutkin tapaukset.

 

Ennen kirkosta eronnut, nyt kirkkoon palannut

#1955 Re: Empatiaa ja ymmärrystä kiitos!

07.06.2016 17:26

#1951: Paljon nähnyt ihminen - Empatiaa ja ymmärrystä kiitos! 

 Kiitos kirjoituksestasi: Olen täysin samaa mieltä kanssasi. Erioiskiitos Riihimäen seurakunnalle avun tarjoamisesta


Vieras

#1956

07.06.2016 17:30

Häätöpäätös aivan järjetön.Eihän suomalaisillakaan kaikilla ole riittävää toimeentuloa.Ei perhettä noin voi erottaa.

Vieras

#1957

07.06.2016 18:05

On epäinhimillistä hajottaa pienten lasten perhe.
Tolkkua päätöksiin

#1958 Re: Re: 1947:lle "mihin vedät rajan"

07.06.2016 18:20

#1947: Akk - Re:  

 Minä vetäisin rajan niin, että rikoksiin ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet RIKOLLISET ulos maasta. Psykopaattisiin hirmutekoihin syyllistynyt ei tarvitse "turvapaikkaa" Suomesta. Mitä "suojelua" murhaaja tarvitsee? Eikö sen sijaan ihmisiä tule suojella murhaajilta? No ei Suomen oikeuslaitoksen ja Migrin oikeustajun mukaan, joten Suomen oikeuslaitoksella ja MIGRILLä  ei ole oikeustajua ollenkaan. Sen johtopäätöksen niiden päätöksistä on vedettävä.

Perheitä ei missään nimessä eikä millään verukkeella saa hajottaa ja perheenjäseniä erottaa toisistaan ja karkoittaa ellei sitten karkoiteta koko perhettä yhdessä.  Ennemmin minä karkottaisin Suomesta sotarikoksiin syyllistyneet ja ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneet psykopaatit. Suomesta heitä ei edes lähetetä Haagin kansainväliseen tuomioistuimeen tuomittavaksi, mikä olisi johdonmukaista, niinkuin muita "ihmisyyttä vastaan syyllistyneitä" murhaajia on lähetetty muista Euroopan valtioista. En ymmärrä tällaista suomalaista kaksinaismoraalia, jossa yhtäältä korostetaan kansainvälisten sopimusten pitämistä ja toisaalta tehdään omaan pään mukaan ja viitataan kintaalla kansainvälisiin sopimuksiin. Suomi viestittää tällä kieroutuneella asenteellaan, että: "Justice is whatever is convenient to Finland". 

Suomen oikeuslaitoksen oikeustaju on tällä haavaa niin vääristynyt, että ihmisoikeusrikoksiin syyllistyneet irakilaiset rintamakarkurit, jotka ovat syyllistyneet sotarikoksiin, ja jotka ovat leikanneet päitä irti ja roikottaneet niitä kuin palkintopokaaleja tai kalasaalista, joita he ovat ladanneet fb-sivuilleen yleisön nähtäväksi, tuomittiin Suomessa vaivaiseen 2 kuukauden ehdolliseen ja sekin "hautarauhan rikkomisesta", ei "rikoksesta ihmisyyttä vastaan" (!) EIKÄ heitä karkoiteta, vaan he saivat jäädä maahamme ja jatkaa elämistä meidän, kansan kustantamilla sosiaaliavustuksilla. Veronmaksajana minua suoraan sanottuna etoo se, että verojani käytetään tällaiseen moraalittomuuteen ja täysin väärin. Ei paljon veroja huvita maksella enää!

En näe mitään järkeä oikeuslaitoksemme päätöksessä päästää psykopaattiset Irakin sotarikolliset kuin koirat veräjästä enkä Migrin päätöksessä suojella heitä ja myöntää heille "turvapaikka" Suomessa, MUTTA hajottaa normaali lainkuuliainen ja omillaan toimeentuleva perhe ja erottaa sen jäsenet toisistaan. Sellaiset tulorajat, joihin tässä karkotuspäätöksesä vedotaan, saa tykkänään unohtaa ja ottaa huomioon, että muslimi-perheissä vaimot/äidit EIVÄT KÄY TÖISSÄ, vaan ovat kotiäitejä ja hoitavat lapsia ja kotia. Kovasti Suomessa vouhotetaan "monikulttuurista rikkautta" niin, että kuola valuu suupielistä, mutta miksi EI sitten kunnioiteta esim. muslimien elämäntapaa, sitä, että muslimikulttuurissa perheen äiti Ei tee ansiotyötä, koska hänen työnsä on hänen perheensä. SIKSI mitään tulorajoja ei voida eikä saa asettaa ja tämäkin 2600 euron tuloraja perustuu sille olettamukselle, että *molemmat vanhemmat* käyvät töissä ja se on heidän yhteen laskettu tulo kuukaudessa. Sitäpaitsi Suomessa naisilla on oikeus lakisääteiseen 10 kuukautta kestävään äitiyslomaan, joten miten voidaan vaatia, että 3 kuukauden vanhan vauvan äiti kävisi töissä? Hänelläkö oikeuslaitoksemme ja MIGRI eivät katso olevan oikeutta äitiyslomaan? Luulin, että ihmiset ovat Suomessa tasa-arvoisia ja laki on kaikille sama! Olen siis erehtynyt.

Ihmettelenpä vaan kuinka moni kantasuomalainenkaan aviopari tienaa yhteensä 2600 euroa kuukaudessa, Suomessahan on miljoona köyhää, jotka sinnittelevät alle 1000 euron kuukausituloilla eli hyvä jos saavat yhteensä 1600 euroa kuukaudessa ja vastikään tuli TV-1:n uutisissa viime viikolla, että 900 000 suomalaisella lapsiperheellä ei ole varaa lähteä yhdessä lomalle minnekään, vaan kesäloma vietetään kotona.

Pois pankolta ja töihin siitä

#1959 Joutavaa populismia

07.06.2016 18:57

Säännöt on säännöt. Suomi ensin. Tänne ei tarvi kaikkia raahata loisimaan. Takaisin vaan niin pian kuin mahdollista. Ainahan sitä voi ensin opiskella kielen ja tulla sitten takaisin kun on työpaikka varma. Tämä muiden rahoilla pelaaminen saa luvan loppua. Että kun korpeaa tämä ainainen loisiminen ja tukien kuppaaminen.


Vieras

#1960

07.06.2016 19:16

Päätös erottaa perhettä ja pientä vauvaa äidistään on epäinhimillistä ja julmaa

Vieras

#1961

07.06.2016 19:33

Vastustan epäinhimillisiä päätöksiä "lain" varjolla.

Vieras

#1962

07.06.2016 19:37

On kohtuutonta että pieni lapsi erotetaan äidistä ja toinenkin lapsi isästä. Täällä suojellaan rikollisiakin ja tämä perhe jonka isä käy työssä ja huolehtii perheestään. Lapset tarvivat molemmat vanhemmat ne on syyttömiä kärsimään niilä on oikeus ehjään perheeseen.

Vieras

#1963

07.06.2016 19:44

Miten säälimättömiksi lainsäätäjämme ovatkaan muuttuneet, jos lakiesitys perheiden yhdistämisestä kiristyy? Hyvä, että kirkkoherra Sirpa Viherä osoittaa kansalaisrohkeutta!

Vieras

#1964

07.06.2016 19:48

Minusta suomalaisilta viranomaisilta puuttuu inhimillinen ajattelu ja myötäelämisen kyky. He noudattavat sokeasti annettuja ohjeita alemmassa viranomaisessa. Ylemmässä viranomaisessa tuijotetaan lain kirjainta. Viranomaisilla ei ole todellista tietoa turvallisuudesta. Itse eivät menisi edes käymään Irakiin. Nykyajan suomalaiset eivät tiedä, mitä on olla kuolemanvaarassa. He luulevat, että tänne tullaan hakemaan parempaa elintasoa, kun haetaan turvaa. Pienen vauvan erottaminen äidistään tuottaa äidille suurta tuskaa ja lapselle on tärkeä kiinteä suhde äitiin ensimmäisinä elinvuosinaan. Suomalainen rikollinen äiti saa vauvan vankilaan. Ovatko vain suomalaiset ihmisiä? Häpeän olla suomalainen. Miten lapsen hoito aiotaan järjedtää. Kukaan suomalainen ei ole pakotettu viemään 3 kk:n ikäistä vauvaa päiväkotiin. Mikä kiire on karkoittaa pienen vauvan äiti Suomesta. Karkoitus kiireesti tässä elämän vaiheessa osoittaa suomalaisten viranomaisten eettiset arvot. Niitä ei ole. Pelätään, että tulee moitteet ylemmältä viranomaiselta virheellisestä päätöksestä. Allekirjoitin tämän addressin, koska en luota Suomen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sillä on vain lakimiehiä. Heillä ei voi olla tarpeellista asiantuntemusta asiassa. Päätös on heidän inhimillisyytensä varassa. Koko Eurooppa suhtautuu turvapaikanhakijoihin nuivasti. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeltakaan ei siis ole odotettavissa moitteita päätöksestä.

Vieras

#1965

07.06.2016 19:53

On järkyttävää lukea lehdestä että lapset ja vaimo erotetaan isästään. Elämme sivistysvaltiossa!!!!Käsittämätöntä!!!! Kuinka tälläisia päätöksiä voi tehdä? Miten nuori vaimo pärjää kahden pienen lapsen kanssa ilman elättäjää. Kadulleko heitetään? Tulorajat pois perhettä yhdistettäessä. Ja järki käteen!!!!!!

Vieras

#1966

07.06.2016 20:11

Koska perheen pitää pysyä yhdessä ja lapset kuuluu omistaa kummatkin vanhemmat ja pienet lapset tarvii niin isää kun äitiä

Vieras

#1967

07.06.2016 20:24

Koska on ihan älytöntä ettei edes maalaisjärkeä ole olemassa byrokratian maailmassa. Käyttävät maahanmuuttajia kuin olisivat kivilohkareita, " tämä ei sovi tähän, lähetään se takas"

Vieras

#1968

07.06.2016 20:54

Tällaista ei voi sallia edes "pahimmalle" vihamiehelle! Koko perheen yhteiseloa tulee tukea ja suojella!

Vieras

#1969

07.06.2016 21:03


On todella epäinhimillistä erottaa perhe jossa on pieniä lapsia.
Suomi on oikeusvaltio ei niin voi tehdä.

Vieras

#1970

07.06.2016 21:18

Ei mitään inhimillisyyttä tällaisessa päätöksessä.

Vieras

#1971 Re: Re: Re:

08.06.2016 01:36

#13: Donna - Re: Re:  

 Kyllä on mikäli et auta omasta pussistasi. Miten voit olla noin naiivi?


Vieras

#1972 Re:

08.06.2016 01:47

#34: Sir Taluttaja -  

 Ei ketään olla erottamassa. Koko perhe voi aivan vapaasti lähteä yhdessä täältä takaisin kotimaahansa.


Vieras

#1973 Re: Re: Empatiaa ja ymmärrystä kiitos!

08.06.2016 01:54

#1955: Ennen kirkosta eronnut, nyt kirkkoon palannut - Re: Empatiaa ja ymmärrystä kiitos! 

 Menepä kristittynä ihmisenä pyytämään empatiaa ja ymmärrystä muslimimaasta. Ei Suomen tarvitse hyysätä kaikkia tänne tunkeutuvia muka hädänalaisia ihmisiä. Nämä vaan käyttävät hyväksi järjestelmää

Nyt järki käteen myös siellä suvaitsevaisien leirissä. Älkää viitsikö olla tyhmiä.


Vieras

#1974

08.06.2016 03:10

7 vuodessa normaali ihminen olisi voinut opiskella vaikka lääkäriksi, että olisi tilipussi kunnossa, mutta tämä mäntti ei ole oppinut edes suomea auttavasti. 

Koitti huijata suomalaisia ja onnistui heikkolahjaisten kohdalla, jotka tämän adressin allekirjoittivat.


Vieras

#1975

08.06.2016 03:50

Perhe on epätoivoisessa tilanteessa eikä sitä SAA missään tapauksessa hajoittaa!Toivon hartaasti,että Suomesta löytyy vielä sen verran inhimillisyyttä!