Ei Pyhäjoen Hanhikiven alueelle sijoitettavalle ydinvoimalalle

Ville Muikkula
Pyhäjoki

#1 sähköntuotanto

02.09.2007 17:31

Jokaisella energiantuotantomuodolla on hyvät ja huonot puolensa. Mielipiteeni on, että ydinvoima on muihin laajan mittakaavan vaihtoehtoihin nähden järkevä ratkaisu niin ympäristönsuojelun, luotettavuuden/turvallisuuden kuin kilpailukyvyn kannalta. Mieluummin ydinvoimalan naapurissa asuu kuin suuren fossiilisia polttoaineita käyttävän laitoksen lähellä...
Ville Muikkula
Pyhäjoki

#2 joitain huomioita

03.09.2007 10:39

Adressissa viitataan turvallisuuteen ja tuleviin sukupolviin. Kehotan ydinvoimaan kriittisesti suhtautuvia huomioimaan seuraavat seikat. Sähköntuotantokapasiteettiahan on joka tapauksessa lisättävä kulutuksen kasvaessa. Kivihiili- tai turvevoimaloitako sitä pitäisi rakentaa? Niiden päästöt aiheuttavat ympäristö- ja terveysongelmia tasaisen varmasti. Pelkästään Euroopassa kuolee vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä ennenaikaisesti fossiilisten polttoaineiden voimalaitoskäytön päästöjen seurauksena.

1) Ydinsähkö on ympäristöystävällistä. Varsinaista korkea-aktiivista ydinjätettä syntyy tuotettuun energiamäärään verrattuna vähän ja se on mahdollista eristää elollisesta luonnosta. Kasvihuoneilmiön, happosateiden ja muiden ilmansaasteiden torjumisessa ydinenergia on ratkaiseva tekijä. Sähköntuotannon aiheuttamia kasvihuonekaasujen päästöjä koko tuotantoketju huomioiden on vertailtu IAEA Bulletin -lehden artikkelissa “Greenhouse Gas Emissions of Electricity Generating Chains”.

2) Laitosten toiminta on mahdollista saada luotettavaksi: suomalaisten ydinvoimaloiden yhteinen käyttöaste on viime vuosikymmenellä ollut maailman paras, mikä ilmenee esimerkiksi professori Risto Tarjanteen esityksestä “Nuclear Power: Least-Cost Option for Baseload Electricity in Finland”. Länsimaisissa ydinvoimaloissa on tapahtunut vain yksi ympäristölle vaaraa aiheuttanut onnettomuus (Harrisburg, INES-luokka 5), eikä silläkään ollut merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Ville Muikkula
Pyhäjoki

#3

03.09.2007 21:09

Tässä adressissa on jo toistatuhatta nimeä, mutta keskustelua ei ole tällä palstalla syntynyt. Lukisin mielelläni niin adressin allekirjoittaneiden kuin tätä mahdollista hanketta kannattavien perusteluja mielipiteilleen. Tällainen verkkokeskustelu on joustava järjestely, joka ei ole sidoksissa aikaan, paikkaan tai osallistujien puhetaitoihin.
Helena Maijala
Pyhäjoki

#4 Kristiinankaupugissa väitellään

30.01.2008 18:55

Mielenkiintoinen keskustelu, joka voisi olla myös täällä. Samat luontoarvot (ja arvot) pätevät Parhalahdella. kts. http://www.adressit.com/keskustelu/4839
Tuula Sykkö
KEMI

#5 Kestävän kehityksen puolesta

03.02.2008 19:21

Onko jatkuva energian kasvu mahdollista.
Olen samaa mieltä, että kAikilla energiamuodoilla on vahvuuksia ja heikkouksia.
Mielestäni ydinvoima ei ole hyvä vaihtoehto, sillä siihen sisältyy vielä ratkaisemattomia riskitekijöitä.
Ehkä lastenlapsemme kykenevät ratkaisemaan ne.
- On koetettava elää siten, että maailma jää elinkelpoisena heille.
Anna-Maija Ojala
Pyhäjärvi

#6 Emme tarvitse lisää ydinvoimaa

20.02.2008 13:03

Kun teollisuus lopettaa muutenkin suuria tehtaitaan ja vie työpaikkoja halvempiin maihin, miten sähköntarve voi lisiä? Uusien työpaikkojen saamiseen emme kuitenkaan voi vedota enää, koska meillä on jo työvoimapula mm. metalli- siivous- ja rakennusalalla.

Ydinpolttoaineen louhiminen ei ole riskitöntä kaivosmiehille eikä lähialueen asukkaille. Myös Suomeen on suunniteltu uraanikaivoksia.Jopa ympäristöministeriön sivuilla mainitaan (http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=173439&lan=fi), ettei ympäristövaikutuksia tunneta! Ydinjätteen loppusijoitus on vaikeasti ratkaistava ongelma.Vaikka Suomen ydinvoimaloita pidetään suhteellisen turvallisina, riskit ovat aina olemassa. Yleinen työmoraali on jo löystynyt. Tästä on ikävä esimerkki Ruotsin ydinvoimaloiden työntekijöiden repsahtaminen. Mikä riski tällainen onkaan kaikille muille työntekijöille ja lähialueen ihmisille!Pienikin virhe voi aiheuttaa laaja-alaisen saastumisen ja vakavan tuhon kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.

Voisimme lisätä, ja EU:kin velvoittaa lisäämään uusiutuvia energiamuotoja, kuten vesi-, tuuli-, bio- ja aurinkoenergian käyttöä. Nämä ovat myös runsaasti työllisyyttä lisääviä aloja. Puutavaran ja hakkeen käyttö toisi lisää työpaikkoja, koska materiaaliahan meillä riittää. Asuinrakennusten lämmitykseen ei tulisi käyttää enää sähköä lainkaan, ei ainakaan ainoana sähkönlähteenä tai sähkö tulisi tuottaa aurinkopaneelien, tuulivoiman tai vastaavien uusiutuvien energioiden avulla.
Helena Maijala
Pyhäjoki

#7 Vilkasta keskustelua tästä aiheesta käydään

20.02.2008 23:07

osoitteessa: http://p3.foorumi.info/hanhikivi/

Tarkistettua faktaa Hanhikiven hankkeesta os.: www.hanhikivi.net
Ja Hanhikiven puolesta -yhdistys tiedottaa os.: www.prohanhikivi.net
Päivi Pajala
Adressin tekijä

#8

28.03.2009 13:01

Vien tämän hetkisen listan Pyhäjoen Puhasaliin keskustelu/tiedoitustilaisuuteen hankkeesta 4.4.2009 klo 14.30.
T. Päivi Pajala
Reino Temmes
Raahe

#9 Mautonta ja hajutonta, mutta ei vaaratonta sähköntuotantoa

08.04.2009 14:39

Aloittaja ei selvästikään ole perehtynyt uraanivoimalan toimintaperiaatteeseen, vaan on todennäköisesti, kuten kunnan päättäjätkin, pelkästään Fennovoiman ja Teollisuuden Voiman mainosmiesten liturgioiden varassa. Reaktoritekniikkaan perustuvaa sähköenergian tuottamista ei voi verrata mihinkään muuhun teknologiaan juuri ketjureaktioon perustuvan lämmönkehittämisen takia. Ikäväksi tämän tekee se,että tämä tapa kehittää lämpöä ei jää ilman seurauksia, eli kaiken läpitunkevaa radioaktiivista säteilyä, jonka olemassa oloa ihmisen aistit eivät pysty havaitsemaan. Liioittelematta voi sanoa, että radioaktiivista säteilyä hyväksi käyttävä sähköenergian tuottotekniikka olisi saanut jäädä keksimättä.
Päivi Pajala
Adressin tekijä

#10 Muistin virkistystä

13.04.2009 13:52

Tsernobyl päiväkirja.
2006 on Tsernobylin onnettomuuden 20. vuosipäivä. Vahvat ydinvoiman puolustajat ovat keskittyneet antamaan positiivisia "uutisjulkaisuja" ja "raportteja" ...
www.angelfire.com/extreme4/kiddofspeed/journal/articles_fi.html - 15k -
Päivi Pajala
Adressin tekijä

#11

13.04.2009 13:54

Jos et pääse edellä mainitulla osoitteella, niin tarkoitus oli selailla Tsernobyl 1 ja 2 päiväkirjaa. Niin karua ja niin totta.
Päivi Pajala
Adressin tekijä

#12

18.04.2009 09:55

Mielenkiintoiset sivut:

VihreaSahko.fi
Michail Jaction
Jurmaa

#13

18.04.2009 10:34

Alun perin ydinenergia keksittiin pommia varten. Sitten havaittiin että sitä voidaan käyttää myös energian tuotantoon. Ja tiedoksi vain että se säteily on sivutuote joka syntyy esim. uraaniytimen hajotessa pienemmiksi ytimiksi, tytärytimiksi. Reaktorit hyödyntävät tytärytimien liike-energiaa(eli syntynyttä lämpöä), eivät säteilyä.

Joitain viikkoja sitten yle lähetti dokumentin Tsernobylin vaikutuksista. Siinä tultiin sellaiseen tulokseen, että Tsernobyl tappoi alle 60 ihmistä ja lyhensi noin 10 000 ihmisen elinikää muutamilla vuosilla. Dokumentissa todettiin etteivät erilaiset syövät, epämuodostumat ja kehityshäiriöt ole yleistyneet. Säteilyn haittavaikutuksia on siis selvästi yliarvioitu.
Päivi Pajala
Adressin tekijä

#14

19.04.2009 13:18

Muunkinlaisia tutkimustuloksia on esitetty. Kukin uskoo tavallaan.
Päivi Pajala
Adressin tekijä

#15

19.04.2009 13:21

Tämänvuotiset "ympäristönobelit" myönnetään kuuteen maahan henkilöille, jotka ovat kamppailleet ympäristön puolesta hallitusten ja teollisuuden tekoja vastaan.

Richard ja Rhoda Goldmanin perustama palkinto on myönnetty vuodesta 1990 lähtien. Palkinnoilla muistetaan ruohonjuuritason ympäristötekoja.

Afrikasta palkitaan Marc Ona Essangui, joka vastustaa rautamalmikaivoksen avaamista Gabonin sademetsiin. Kaivosta suunnittelee Kiinan valtion omistama yhtiö, mutta nyt hanke on uudelleen arvioitavana.

Pohjois-Amerikan palkittu on entinen tarjoilija Maria Gunnoe, jonka kampanja liittyy ympäristöä turmelevaan hiilen kaivamiseen Appalakien vuoristosta. Hänen toimintansa on jakanut alueen väestön, sillä osa heistä saa leipänsä hiiliyhtiöstä.

Euroopassa palkinnon saa venäläinen tutkija Olga Speranskaja Moskovassa toimivasta Eco-Accord-ryhmästä. Sen tavoite on puhdistaa entisiä neuvostotasavaltoja kemikaaleista, joita käytettiin aikoinaan maataloudessa ja teollisuudessa.

Aasian-palkinnon saa bangladeshiläinen Rizwana Hasan, joka on ottanut esille laivojen purkamiseen liittyvät vaarat.

Etelä- ja Keski-Amerikasta palkitaan surinamilaiset Hugo Jabini ja Wanze Eduards, jotka ovat organisoineet paikallisen väestön vastustamaan metsänhakkuita.

Kuudes palkittu on indonesialainen Yuyun Ismawati, joka on vaatinut jätteiden parempaa kierrättämistä.

Michail Jaction
Jurmaa

#16

19.04.2009 13:52

Itse voimalan räjähdys tappoi 2 ihmistä, reilut viisikymmentä kuoli sammutustöissä säteilyn yliannostukseen. Ajatus Tsernobylin vaarallisuudesta perustuu ydinpommitutkimuksiin ja siten moninkertaisiin säteilymääriin kuin em. onnettomuudessa, sekä oletukseen että kaikki säteily on haitallista. Dokumentti esittikin todisteita siitä, että pieni määrä säteilyä saattaa jopa vähentää syövän riskiä. En väitä että Tsernobyl oli hyvä juttu tai että kyseinen dokumentti on ainoa totuus. Ongelmana vain on, että jos joku haluaa tutkia esim. ilmaston lämpenemistä, niin siitä löytää helposti todisteita. Samoin myös vastakkaisia todisteita on mahdollista löytää.

www.adressit.com/achtung2
Päivi Pajala
Adressin tekijä

#17

20.04.2009 09:26

Tietosi ovat "hieman poikkeavia", jopa virallisen tietolähteen mukaan. Mutta kädenvääntöä ja väittelyä tästä on turha aloittaa, kukin uskoo tavallaan. Jokainen löytää infoa halutessaan, molemmista mielipiteistä.
Helena Maijala
Pyhäjoki

#18 ÄÄNESTÄ YDINVOIMA HISTORIAAN

01.02.2010 23:33

Valtakunnallinen kampanja on avattu!
Voit tehdä sitoumuksen os: www.ydinvoima.fi

Satu Säynäjäkangas
Kempele

#19 EI LISÄÄ YDINLAITOKSIA, URAANIKAIVOKSIA JA YDINJÄTETTÄ!

03.04.2010 12:41

Uusi ydinvoimalaitos on juuri tekeillä, se ei ole vielä edes valmis kun jo suunnitellaan tänne pohjoiseen lisää ydinvoimaloita ja päätös tullaan tekemään sopivasti juuri ennen seuraavia vaaleja. Ydinvoiman tuottamisen koko prosessi alkupäästä loppupäähän aiheuttaa suunnattomia haittoja ympäristölle, ympäristöriskit ovat liian suuret, eikä tue kestävää kehitystä. Ydinvoimalaitokset ovat myös turvallisuusriski monin tavoin. Sitäpaitsi, ollaanko nyt rakentamassa energiantuotantoa vientiin? Näin pieni maa, ja viisi ydinlaitosta, ja lisää kaavaillaan?! Suojellun luonnon ja vesistön alueille, siellä missä myös uraani kaivetaan!

infoa:

Ydinvoimaa Suomessa tuottavat neljä toimivaa ydinvoimalaitosyksikköä. Laitosyksiköistä kaksi on Satakunnan Olkiluodossa ja toiset kaksi Itä-Uudellamaalla Loviisassa. Suomen viides laitosyksikkö, Olkiluoto-3, on juuri nyt rakenteilla.

Ydinpolttoainetta voimaloihin tuotiin 64 tonnia uraania arvoltaan 51 miljoonalla euroa vuonna 2008. Ydinvoimaloista kertyy käytettyä ydinpolttoainetta 70 tonnia ja muuta voimalaitosjätettä 250-300 m3 vuodessa. Voimalaitoksen toiminnan loppuessa voimalajätettä syntyy 40 000 m3. Uraanin tuottajamaissa polttoainetonnia kohti syntyy 1000 tonnia louhintajätettä ja 5 tonnia rikastusjätettä.

Vuonna 2010 kolme tahoa on hakemassa lupaa ydinvoimalan rakentamiseen: Fennovoima, sekä nykyisten ydinvoimaloiden omistajat Fortum ja Teollisuuden Voima TVO. Valtioneuvoston on määrä päättää asiasta vuoden 2009 loppuun mennessä, ja eduskunnan vahvistusta odotetaan kevätkaudella 2010.

Heli Anneli Heikkinen
Nastola

#20 Ei mitään raakaa voimaa

04.05.2010 22:22

Ydinvoiman päästöttömyys on mantra, jota teollisuus hokee. Se ei pidä paikkaansa. Uraanin louhinta on äärimmäisen tuhoisaa ympäristölleen (vai mikseivät suomalaiset sitten halua uraanilouhosta kellariinsa?) ja loppusijoitus ns. "korkeemmas käres".

Jos teollisuuden ja energiatuottajien tutkimusvarat todellakin käytettäisiin uusiutuvien energialähteiden tutkimukseen ja hyödyntämiseen, koko tämä pallo voisi jo tänään toimia aurinkovoimalla. Mutta kaiken tästä ihmislajista kertoo se, ettei edes polttomoottoriin perustuvia urheilu- (ja "urheilu"! pikemminkin äijäviihde-) lajeja vieläkään kielletty. Meillä on hätä kädessä, mutta ulostamme siihen edelleenkin.

Heli

(p.s. Jos kyläkouluasia kiinnostaa, allekirjoittakaa adressi "ruuhijarveneskarit". Kyse on tosiasiassa koko koulun kohtalosta, ei vain eskareiden.)
Timo Hiltunen

#21 Re: EI LISÄÄ YDINLAITOKSIA, URAANIKAIVOKSIA JA YDINJÄTETTÄ!

10.06.2010 05:05

#19: Satu Säynäjäkangas - EI LISÄÄ YDINLAITOKSIA, URAANIKAIVOKSIA JA YDINJÄTETTÄ!

 Olen kanssasi Satu samaa mieltä siitä, että ydinvoiman käytössä piilee monia riskejä ja ne riskit eivät todellakaan ole pieniä, ydinjätteen varastointi ym. Pitäisi kuitenkin samaan hengenvetoon meittiä, mitkä ovat todelliset vaihtoehdot ydinvoimalle, kun energiantarve tulevaisuudessa kuitenkin lisääntyy, tahtoimmepa sitä tahi emme. Ensisijaisina vaihtoehtoina ovat tulleet esille mm. tuuli- ja aurinkoenergia sekä puusta tuotettu energia. Onko sitten tämän päivän teknologialla mahdollisuus tuottaa tarvitsemamme energiantarve kyseisillä tavoilla, etenkin, kun huomioon pitää ottaa myös hiilidioksipäästöt ym. ilmastoon vaikuttavat tekijät. Mielestäni ei!

Jos me haluamme säilyttää teollisuuden ja sitä kautta työpaikat  edelleen Suomessa, on edullinen energia yksi valttikortti tuotteiden valmistuskustannuksissa ja sitä kautta kansainvälisessä kilpailussa. Toinen vaihtoehto on yritysten siirtäminen Kiinaan, mikä ihmisten hyvinvoinnin ja kansantalouden kannalta ei ole se järkevin vaihtoehto, näin sinivalkoisin silmin katsottuna. Joku voi tietysti sanoa, että kun teollisuus on Kiinassa, ei energiakaan tarvita täällä niin paljoa, eikä sitä kautta meitä lähellä olevia ydinvoimaloitakaan. Mutta riski ihmiskunnalle on lopulta yhtä suuri, olipa se voimala Pyhäjoella tai Pekingissä.

Yksi merkittävä keino energian säästämiseen on tietenkin ihmisten opettaminen energiaystävällisempään arkeen, mutta kovin on sekin vaikeaa. Kodit ovat täynnä mitä ihmeellisimpiä laitteita, jotka kaikki tarvitsevat suuret määrät sähköä. Mökilläkään ei enää osata olla, ellei se ole täysin varustettu erilaisilla kodinkoneilla ja poreammeilla. On hyvä, että on energiaystävällisiä lamppuja ja uusia kodinkoneita, mutta nämä keinot eivät yksin riitä. Etenkin, kun ns. energiaystävällistenkin lamppujen todellisesta hyödystä ollaan montaa mieltä. Kun tähän "soppaan" lisätään vielä taloudellista nousua tekevien ns. kolmansien maiden tarve päästä osalliseksi kaikesta hyvinvoinnista, on yhtälö jo todella monimutkainen.

 

 

Tähänkö sitä on tultu?
Vieras

#22

01.07.2010 19:47

Mirva Mehtälä
Vieras

#23 Ei ydinvoimalle

27.07.2010 10:19

Ei ydinvoimalaa Pyhäjoelle, terveisin entinen Kalajokinen.

Pro Hanhikivi ja Parhalahden Jakokunta ei ole sama asia
Vieras

#24 Ydinvoimala Hanhikiveen

14.01.2011 17:35

Pro Hanhikivi yhdistys ja Parhalahden Jakokunta ei ole sama asia ...
Jakokunnan asiat kuuluu VAIN JA AINOASTAAN PARHALAHDELLA MAATAOMISTAVILLE HENKILÖILLE EI ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE...Huomioikaa tää..
Ydinvoimala on tervetullut Parhalahdelle Hannhikiveen saadaan uusia työpaikkoja ja voidaan kehittää tätä aluetta parempaan suuntaan....On Lottovoitto Koko pohjois Suomelle...ja Pohjois-Pohjanmaalle....

YDINVOIMAA PYHÄJOELLE:::
Helena Maijala
Pyhäjoki

#25 Ei sovi Hanhikiveen

16.01.2011 21:26

@ Pro Hanhikivi ja Parhalahden Jakokunta ei ole sama asia

Totta. Onko joku jossain jotain muuta väittänyt?
Myös monet ulkopaikkakuntalaiset omistavat maata Parhalahdella ja ovat jakokunnan jäseniä.

Ydinvoimala EI OLE tervetullut Parhalahdelle, päinvastoin. Jotkut tietysti hanketta kannattavat, kun eivät ole perehtyneet koko hankkeen vaikutuksiin. Jotkut katsovat vain lyhytnäköisesti niitä työpaikkoja ja verotuloja, joiden vaikutus on vain lyhytaikainen, eivätkä mitenkään pysty hahmottamaan miten suuria kielteisiä vaikutuksia koko Fennovoiman hankkeella olisi, rakentaisipa se Pyhäjoelle tai Simoon. Yksi suurimpia ongelmia jo lähitulevaisuudessa on se mihin Euroopan ydinjätteet varastoidaan. E.ON:n mukanaolo hirveän suurella osuudella johtaa ennen pitkää siihen, että sitä kautta maaperäämme säilötään paljon muutakin, kuin nyt Suomessa olevien laitosten tuottamat jätteet. Silloin etistään sopivaa kallioperää pohjoisesta Suomesta, ehkäpä jopa Pyhäjoelta.