Porvoo-Myrskylä-Artjärvi -linjaa ei saa lakkauttaa

ADRESSI  LINJA-AUTOLIIKENTEEN  JATKAMISEKSI

Vastaanottajat Uudenmaan ELY-keskus, Koiviston auto, Porvoon liikenne; Askolan, Myrskylän ja Pukkilan kunnat, sekä Porvoon ja Orimattilan kaupungit

On käynyt ilmi, että Porvoo-Artjärvi-linja aiotaan lakkauttaa 3.6.2019 alkaen.


Me allekirjoittaneet vaadimme, ettei Porvoo-Myrskylä-Artjärvi -linjaa saa lakkauttaa.


Perustelut: Jo vuosikymmenet kyseinen linja on palvellut työläisiä, opiskelijoita/koululaisia, eläkeläisiä; vakiasukkaita, kesäasukkaita ja muita matkalaisia. Matkahuollon pakettiliikennettä unohtamatta.
Linjaa on käytetty matkan varrella osana koulukuljetuksia, autottomille se on elinehto. Maaseudun kehittämisen ja asuttavuuden kannalta toimiva julkinen liikenne on välttämättömyys.
Linjojen vähentäminen on osaltaan vaikuttanut palvelun käyttöön heikentävästi; kun jäljellä on enää yksi linja, ei määränpäästä pääse takaisin kuin vasta seuraavana päivänä.

Jo parin vuoden ajan liikennöitsijöille on esitetty toimivan verkoston luomista yhteistyönä. Karttaa katsoessa huomaa, että Artjärvi on seudun keskiössä; Artjärvelle saisi luotua toimivan vaihtopaikan, jossa voisi vaihtaa autosta toiseen. Kun aikataulut yhtenäistetään, odotusajan ei tarvitse olla pitkä.
Paikalliset palvelulinjat eivät korvaa risteävien reittien ja pitkien linjojen suomaa kattavaa kokonaisuutta.
Yksin markkinavetoinen liikennöinti ei toimi; on selvää, ettei pelkillä matkalipputuloilla kateta kustannuksia.
Liikennöitsijöiden ja kuntien on yhteistyössä järjestettävä toimiva julkinen liikenne.

Suomen perustuslain
-2 §:n mukaan kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen;
-9 §:n mukaan Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa;
-14 §:n mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon;
-18 §:n mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla, ja julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön;
-19 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, ja edistää jokaisen oikeutta asuntoon sekä tukea asumisen omatoimista järjestämistä;
-20 §:n mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon; -22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava näiden e.m. perusoikeuksien toteutuminen.
Linja-autoliikenteen vähentäminen ja lakkauttaminen on siis myös perustuslain vastaista: palvelut on keskitetty asutuskeskuksiin, sinne pitää päästä matkojenkin takaa. 

Adressi toimitetaan vastaanottajille 10.5.2019


Johanna Törmänen    Ota yhteyttä adressin tekijään
Facebook
Pitäisikö kansanedustajien palkkaa nostaa?