Sotasyyllisyystuomiot purettava

Viime sotien jälkeen maamme merkittävin poliittinen johto tuomittiin eripituisiin vankeusrangaistuksiin "sotaan syyllisinä."

Myöhemmin on osoitettu, että tuomiot olivat paitsi vääriä, myös perustuslain vastaisia. Näitä tuomioita ei kuitenkaan yhden Oikeudenkäymiskaaren lukuun 31. sisältyvän teknisen seikan vuoksi voida purkaa, vaikka eräät tuomittujen omaiset tätä vaativat.

Nykyinen lainsäädännön tila on täten useiden kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vastainen, ja kyse ei siten ole pelkästään sotasyyllisten tuomioiden purkamisesta, vaan myös laajemmasta juridisesta ongelmasta, joka voi tulla tulevaisuudessa vastaan.

 

Allekirjoittaneet esittävät professori Kauko Sipposen esittämän Oikeudenkäymiskaaren muutosehdotuksen hyväksymistä eduskunnassa, ja vetoavat valtioneuvostoon ja eduskuntaryhmiin, että nämä toimisivat asian puolesta.


Pro Karelia ry:n nuorten sotasyyllisyystyöryhmä    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Pro Karelia ry:n nuorten sotasyyllisyystyöryhmä voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Kannatatko ydinvoiman lisärakentamista?