Uusimmat adressit

Ei tuulivoimaloita Ruoveden Ruhalaan!

Kuvituskuva Ruhalasta. Kuva: Petri KangasniemiSaksalaisomisteinen ABO Wind Oy on suunnittelemassa viiden, kokonaiskorkeudeltaan 300 metrisen tuulivoimalan tuulipuistoaluetta Ruoveden Ruhalaan. Niin kutsuttu Murskemäen tuulivoimahanke on tuotu julkisuuteen tammikuussa 2022, ja hankkeen ja siihen vaadittavien kaavoitusmuutosten on suunniteltu etenevän jo kevään aikana. Haluamme tällä adressilla ilmaista huolemme ja vastustuksemme kyseistä hanketta vastaan. Adressin tarkoitus ei ole vastustaa yleis

552 Luotu: 2022-03-11 Tilastot

Allekirjoitukset valitukseen ympäristö- ja vesitalouslupaan Nro 40/08/1, Dnro ISY-2007-Y-75

Täällä voit allekirjoittaa valituskirjelmän Sandvikin Lohi Oy:n (toimipaikka Pyhtää) Sandvikin kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta (PÄÄTÖS Nro 40/08/1, Dnro ISY-2007-Y-75). Sandvikin Lohi Oy:n toiminta on lakannut konkurssin myötä ja toimintaa jatketaan mahdollisesti uuden yrittäjän toimesta. Tämä valituskirjelmä koskee toistaiseksi voimassa olevaa päätöstä Nro 40/08/1, Dnro ISY-2007-Y-75 ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta.  Valituskirjelmä on luettavissa tästä

17 Luotu: 2022-03-09 Tilastot

Pelastakaa Pyynikin Aikamatkat ja Koko kylän piha

Tampereen vanhan kulkutautisairaalan tontilla on pilotoitu onnistuneesti vuodesta 2009 avointa kulttuuripihaa kaikkien kaupunkilaisten käyttöön kansalaisaloitteellisella toiminnalla. Toivon että toimintaa jatketaan tässä kohteessa kaupungin tukemana kunnes uudisrakentaminen alkaa. Tontille on luotu Pyynikin Aikamatkojen toimesta yhteisöllinen kaupunkitila "Koko kylän piha - Our Garden", joka yhdistää kotipihan ja kaupunkipuiston. Koko Kylän piha on kansainvälisesti erittäin onnistunut yhteisötai

1329 Luotu: 2022-03-09 Tilastot

Vetoomus Kerkonkosken koulun säilyttämisen puolesta

Me allekirjoittaneet olemme sitä mieltä, ettei Kerkonkosken koulua tule lakkauttaa. Osa lapsen opintietä on turvallinen ja terve oppimisympäristö, jossa siihen on soveltuva tarkoituksenmukainen toimintaympäristö.Kerkonkoskella samassa pihapiirissä on päiväkoti, josta lapsilla on ollut matala kynnys siirtyä kouluun. Koulun läheisyydessä olevissa lähimetsissä on vaivatonta retkeillä. Lisäksi nämä alueet soveltuvat osiltaan tukemaan myös muiden aineiden opettamista. Kerkonkosken koulussa lapset saa

353 Luotu: 2022-03-09 Tilastot

Kaikki mamut pois Suomesta, tilalle todellisia avun tarpeessa olevia!

Vaadin, että mamut palautetaan kotimaihinsa. Ne saavat täällä Suomessa vain pelkoa ja sekasortoa aikaiseksi. Emme tarvitse näitä mamuja meidän kaduille notkumaan ja aiheuttamaan ihmisissä turvattomuutta. Tilalle niitä, joilla on todellinen hätä, esimerkiksi Ukrainassa varmasti olisi varsinkin tällä hetkellä avun tarvitsijoita ja tarve päästä pois sodan jaloista turvalliseen paikkaan.

17 Luotu: 2022-03-04 Tilastot

EI KAIVOKSIA PURUVEDEN RANTAMILLE

Saimaaseen kuuluva Puruvesi on Suomen yhdenneksitoista suurin ja monin tavoin yksi arvokkaimmista järvistä. Selkävesien kirkkaus ja puhtaus hakee edelleen vertaistaan suurten järvien joukossa. Näkösyvyys on parhaimmillaan yli 10 metriä. EU:n SMM-statuksella (suojattu maantieteellinen merkintä) nimisuojattujen Puruveden muikkujen ja muidenkin kalojen poikkeuksellinen herkullisuus ja terveellisyys juontuu veden laadusta. Erityisominaisuuksiensa perusteella noin 2/3 Puruvedestä kuuluu Natura 2000-a

3789 Luotu: 2022-03-01 Tilastot

Lahden Ilmarisentien turvallisuutta parannettava

Tämä adressi on osoitettu Lahden kaupunkiympäristölautakunnalle.   Lahden Metsäpellon kaupunginosassa, Saunatien ja Ilmarisentien risteyksessä on useampi perhe huomannut vaarallisia kiihdytyksiä Heinlammintieltä Ilmarisentielle kääntyvien autojen toimesta. Tavallisesti tämä ongelma kestää keväästä syksyyn, mutta tänä vuonna kiihdyttelijöitä on ollut talvellakin. Poliisia on informoitu useita kertoja viimeisen kahden vuoden aikana mm. seuraavina aikoina.   28.6.2020 klo 14.57 9.8.2020 klo 11.38 3

21 Luotu: 2022-02-28 Tilastot

Ahvenanmaan demilitarisointi on purettava

Suomen turvallisuuden takaavat suomalaiset ja Suomen puolustusvoimat. Venäjällä on valtiollinen toimipiste ( konsulaatti ) Maariahaminassa, josta käsin se valvoo Itämeren pohjoispäätä , niin meri- kuin ilmaliikennettäkin. Tämä Venäjän läsnäolo demilitarisoinnin (= sotilaalisen puoluettomuuden )  "valvojana" on pahempi asia kuin jonkun suomalaisen valvonta- ja rannikkojääkärikomppanian olemassaolo, vaikka toisin on väitetty. Tällä hetkellä  ollaan ratkaisemassa Suomen liittyminen Natoon ja se on

30 Luotu: 2022-02-26 Tilastot

Suomen on haettava puolustusliitto NATO:n jäsenyyttä

HOX! Matti Muukkonen on tehnyt saman sisältöisen adressin. Pyydän allekirjoittamaan sen. Tämä addressi, sen perustelut ja allekirjoitukset jäävät silti näkyviin. Jussi Tuusa   *** Suomen on haettava viivytyksettä puolustusliitto NATO:n jäsenyyttä. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan valmistelun ja tasavallan presidentin päätöksen jälkeen hallituksen tulee antaa asiasta selonteko eduskunnalle ja hakemus tulee jättää ilman informaatiovaikuttamiselle altista ja aikaa vievää kansanäänestyst

42 Luotu: 2022-02-23 Tilastot

Suomen haettava NATOn jäsenyyttä

Venäjän yksipuolisten, erityisesti Ukrainaan kohdistuneiden aggressioiden ja käynnistämän sodan vuoksi, myös Suomen turvallisuusympäristö on muuttumassa/muuttunut. Venäjän europppalaiaista, Pohjois-Atlantin puolustusliittoon (NATO) kuulumattomista rajanaapureista Venäjän joukkoja on jo kaikissa muissa maissa kuin Suomessa. Me allekirjoittaneet emme halua Venäjän joukkojen enää koskaan tulevan Suomeen. Suomen perustuslain 1 §:n 3 momentin mukaisesti "Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön

1099 Luotu: 2022-02-23 Tilastot