Suosituimmat adressit vuonna 2009 - Suomi

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | 12 kuukautta | Tämä vuosi (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rekisteröikää Lapsiin Sekaantuneet ja Siitä Tuomitut Pedofiilit Suomessa

Nyt on aika suomenkin päästä samoille sivuille maailman eri maiden käytäntöjen kanssa. Liian monet viattomat lapset ovat joutuneet kärsimään näiden ihmishirviöiden käsissä ja tämän ryhmän jäsenet haluavat tuoda muutoksen asiaan. Kuvittele jos sinulla olisi valta vaikuttaa päättävien elinten ajatuksiin ja tukemalla samalla asiaa jonka tehtävänä on vähentää viattomien kärsimystä.. Anna sanasi kuulua ja liity sankkaan samoin ajattelevien joukkoomme ja kertokaamme oikeille ihmisille jotka omaavat pä

Luotu: 2009-11-01 Tilastot

Teurashevoskuljetukset EU-alueella saatava kuriin

PLEASE SCROLL DOWN TO SEE THIS PETITION IN OTHER LANGUAGES Me allekirjoittaneet olemme järkyttyneitä nähtyämme uutta dokumenttia EU:n tämän hetken teurashevoskuljetuksista. Tiedämme, että on olemassa direktiivi ja asetus, jonka mukaan "eläimiä ei saa kuljettaa tai kuljetuttaa siten, että niille voi aiheutua vammoja tai turhaa kärsimystä", "eläimiä käsittelevillä henkilöillä on tarvittava koulutus tai pätevyys ja he hoitavat tehtävänsä ilman väkivaltaa tai muita sellaisia menetelmiä, jotka voiv

Luotu: 2007-12-22 Tilastot

Aseiden totaalikiellon vastustaminen

Ampumaurheilun harrastamisen jatkuminen on taattava Suomessa myös tulevaisuudessa. Aseiden omistamista ei saa kriminalisoida eikä tunnollisia harrastajia syyllistää sairaiden ihmisten tekojen takia. Jokaisella terveellä Suomen kansalaisella tulee olla oikeus perustellusta syystä harrastaa ammuntaa. Lupakäytäntö tulee olla järkevä ja käytännön tulee olla sama koko maan alueella. Aselain tiukentaminen ei saa kohtuuttomasti vaikeuttaa syrjäseuduilla tapahtuvaa harrastustoimintaa eikä harrastuksesta

Luotu: 2008-09-30 Tilastot

Saimaannorpan suojelua tehostettava

Tämä adressi on luovutettu Maa-ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle 24.9.2009. Adressissa oli luovutushetkellä 4739 allekirjoitusta. Adressin voi edelleen allekirjoittaa, mutta uusia allekirjoituksia ei toimiteta Maa- ja metsätalousministerille. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- Me allekirjoittaneet olemme huolestuneita saimaannorpan riittämättömistä suojelutoimenpiteistä. Viime kesänä Maa- ja metsätalousministeriö asetti työryhmän pohtimaan, ku

Luotu: 2009-03-13 Tilastot

Susien vierailut asuintaajamissa loputtava

Uusikaupunki 2.2.2009-2.3.2009 Adressi ja mielipideilmaisu turvallisen asuinympäristön puolesta Vastaanottaja: Suomen eduskunta Maa- ja metsätalousministeriö EU-komissio Asiamies: Hannu Tohila Viklakuja 8-12 1J 23500 Uusikaupunki Lähettäjät: Adressien allekirjoittajat Asia: Vakava mielipideilmaisu oikeudesta turvalliseen asuinympäristöön. Susien vierailut pihapiirissä aiheuttavat vakavia pelkotiloja alueemme asukkaissa. On todettava, että nykyinen käytäntö ei anna

Luotu: 2009-02-03 Tilastot

Ammatillisten perustutkintojen arviointiasteikon muutos kumottava!

Valtioneuvoston asetuksella ammatillisten perustutkintojen arviointiasteikko tulee muuttumaan 1.8.2009 kolmiportaiseksi (1 – 3), nykyisen viisiportaisen (1 – 5) sijaan. Tämä muutos on herättänyt suurta kummeksuntaa opiskelijoiden keskuudessa. Kolmiportainen arvostelu koetaan liian suppeaksi; se ei kerro opiskelijan osaamisen tasoa riittävän tarkasti. Opiskelijoille, joille koulu on hankalaa, em. muutos tulee olemaan masentavin. Siinä missä ennen arvosana oli T2, se nyt onkin 1. Vaikka osaamise

Luotu: 2008-11-27 Tilastot

Eroa, maatalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Lisätty 17.12.2009: Eläinsuojeluliitto Animalia jakoi 8. joulukuuta vuoden 2009 Anti Animalia –huomionosoituksena maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Animalian mukaan Anttila on ministerin tehtävässä osoittanut ylenkatsetta eläinsuojelukysymyksiä kohtaan. Joukko aktisteja kävi syys-marraskuun aikana 2009 kuvaamassa eläinten oloja yhteensä 30 suomalaisella sikatilalla. Jokaiselta tilalta saatiin kuvamateriaalia sikatalouden julmasta todellisuudesta. http://www.youtube.com/watch?

Luotu: 2007-12-14 Tilastot

Biologisen isän oikeudet

LAKIALOITE Tähän uuteen lakialoitteeseen tullaan kerämään 20.5.2009 alkaen myös kansanedustajien nimiä. Isyyslain 22 ja 34 §:n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan avioliittoon perustuvan isyysolettaman nykyaikaistamista siten, että kanteen tosiasiallisen biologisen isän isyyden vahvistamiseksi voisi nostaa äidin, aviomiehen ja lapsen lisäksi kunnallinen lastenvalvoja. Tällä hetkellä lapsi voi nostaa kanteen 15 vuotta täytettyään, mutta käytännössä oi

Luotu: 2009-05-19 Tilastot

Vanhusasiavaltuutetun viran ja toimiston perustaminen

Kiitos!Adressi (koko teksti) on nyt suljettu, eikä uusia allekirjoituksia enää oteta vastaan. Peruspalveluministeri Paula Risikko vastaanotti adressin maanantaina 30.11.2009. Suuret kiitokset kaikille osallistujille!Suomen Senioriliike ry »Tack!Appellen (hela texten) är nu stängd och nya underteckningar tas inte längre emot. Omsorgsminister Paula Risikko tog emot appellen på måndagen den 30.11.2009 (på finska). Ett stort tack till alla deltagare!Finlands Seniorrörelse rf »

Luotu: 2009-01-05 Tilastot

Pysäytetään Lex Nokia

11.3. Eduskuntakäsittely oli ja meni, suljen adressin. 24.2.2009 Tilannepäivitys Adressi toimitettu 8 kappaleena (kuva) eduskuntaryhmille jaettavaksi tänään klo 11. Nimiä 4059 kappaletta, järjestöallekirjoittajia lisäksi 17 kpl (julkilausuma järjestöallekirjoituksin). Jätän adressin vielä toistaiseksi tilaan "nimien keräys käynnissä".Adressin teksti Lex Nokiana tunnettu hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta (HE 48/2008 vp) odottaa vain eduskunnan lopullista hyväk

Luotu: 2009-01-24 Tilastot