Suosituimmat adressit vuonna 2013 - Suomi

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | Tämä vuosi (2020) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Ei saa vähentää koulutuspaikkoja Ylä-Savossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti esityksensä koulutuspaikkojen vähentämiseksi 180 paikalla vuoteen 2016 mennessä. Aloituspaikkojen leikkaukset kohdistuisivat voimakkaasti Ylä-Savon seutualueen nuoriin ja se aiheuttaisi voimakkaita haittavaikutuksia alueen elinkeinoelämälle osaavan työvoiman puutteella. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) julkisti esityksen ammattiopistojen järjestäjäkohtaisista aloituspaikoista vuosille 2014-2016. Järjestäjäkohtaisesti esitys kohtelee Pohjois-Savossa kou

Luotu: 2013-04-11

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 741 739
2013 741 739

Toisenlaisten frendien Mikko presidentin itsenäisyyspäiväjuhliin!

Mikko on suuri Sauli Niinistö -fani ja hänen harras toiveensa on päästä linnanjuhliin, toivottavasti Tasavallan Presidentti huomioisi tämän tänä vuonna 2013!

Luotu: 2013-02-18

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 729 728
2013 729 728

Jokisaunan puolesta

Euran kunta on ostanut palveluina Jokisaunalta kolmen kehitysvammaisen työpanoksen. Yksi työpäivä jokisaunalla maksaa noin 70 €, kun taas työpajalla noin 50 €. 1.3.2013 alkaen kunta on perusturvajohtajan päätöksellä päättänyt siirtää työntekijät kunnan työpajalle. Työntekijöitä tai heidän perheitään ei ole kuultu päätöstä tehdessä.Kunnan säästö on tässä tapauksessa vuodessa 8800 €. Perusteluna rahan lisäksi kuulemma "ei kolmella voi olla asiat paremmin kuin muilla". Kahdella Jokisaunalla työtä

Luotu: 2013-02-28

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 749 726
2013 718 695

Mehiläisten ja pölyttäjien hyvinvoinnista Suomessa

Arvoisa ministeri, Ohessa lausunto koskien EU:n komission esitystä asettaa neonikotonoideja sisältävät torjunta-aineet täyskieltoon. Me allekirjoittaneet pyydämme, että Suomi äänestää täyskiellon puolesta. Neonikotonoidien vaikutuksia mehiläisiin ja pölyttäjiin on tutkittu maailmalla runsaasti viimeisen vuosikymmenen aikana, ja suurin osa tutkimuksista osoittaa selkeän yhteyden joukkokuolemien ja neonikotonoidien käytön välillä. Mikäli näiden torjunta-aineiden käyttö sallitaan, asettaa se  mehil

Luotu: 2013-04-18

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 769 754
2013 709 697

Teurashevoskuljetukset EU-alueella saatava kuriin

PLEASE SCROLL DOWN TO SEE THIS PETITION IN OTHER LANGUAGES Me allekirjoittaneet olemme järkyttyneitä nähtyämme uutta dokumenttia EU:n tämän hetken teurashevoskuljetuksista. Tiedämme, että on olemassa direktiivi ja asetus, jonka mukaan "eläimiä ei saa kuljettaa tai kuljetuttaa siten, että niille voi aiheutua vammoja tai turhaa kärsimystä", "eläimiä käsittelevillä henkilöillä on tarvittava koulutus tai pätevyys ja he hoitavat tehtävänsä ilman väkivaltaa tai muita sellaisia menetelmiä, jotka voiv

Luotu: 2007-12-22

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 53407 53316
2013 706 682

Uusikylän koulun säilyttämisen puolesta

Keskustelu Uusikylän koulun tulevaisuudesta 2.10.2013 Hyväksytäänkö koulun sulkeminen vai halutaanko koulu säilyttää ja mitä silloin on tehtävissä? Tilannearvio Alajärven kaupungin johto esittää, että Uusikylän koulu suljetaan syksyllä 2014. Perusteluina esitetään kaupungin talouden säästötarpeita. Lokakuussa 2013 Uusikylän koulussa on 33 oppilasta. Määrä on suurempi, kuin raja, jonka edellinen kaupunginvaltuusto asetti koulujen sulkemiselle. Oma lukunsa on, kuinka perusteltu tuo aiemmin asetett

Luotu: 2013-10-02

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 705 700
2013 705 700

Ryhmäkanne saatava ympäristölakiin

  – pohdintaa myös kaivosveron tarpeellisuudesta! Suomesta ollaan tekemässä kaivannaisteollisuuden luvattua maata. Suuret ulkomaalaiset kaivosyhtiöt ovat kiinnostuneet maamme malmiesiitymistä. Luopuuko Suomi uusiintumattomista mineraaleistaan liian halvalla? Varannot luovutetaan kaivoksille ilman kaivosveroa!  Tällä hetkellä Tukesin lupakäsittelyjonossa on yli 550 hakemusta ja uusia hakemuksia tulee lisää tasaiseen tahtiin.Viime vuonna lupapäätöksiä tehtiin noin 130 eli suunnilleen sama mä

Luotu: 2013-03-05

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 830 816
2013 700 687

Emme siirrä kelloja vuodesta 2013 alkaen!

Kansalaisaloite Suomen hallitukselle ja Euroopan unionille! Suomen taruston rakkaimipia satuja ovat Hölmöläiset, jotka kantoivat valoa säkillä sisään. Olemme nyt juuri heidän kaltaisiaan siirrellessämme 5,4 miljoonan ihmisen kelloja tunnilla eteenpäin kesäaikaan siirtyessämme ja tunnilla taaksepäin talviajan koettaessa. Kelloja saattaa olla varmaankin ainakin 250 miljoonaa. Puhumattakaan koko Euroopan yhteisöstä. Voisimme kuitenkin Suomen kansana näyttää esimerkkiä, ettemme enää siirrä kelloja.

Luotu: 2012-03-26

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 1998 1985
2013 699 698

Luoman seisake on säilytettävä

Me allekirjoittaneet Kirkkonummen Luoman kylän asukkaat emme voi hyväksyäsuunnitelmia Luoman seisakkeen henkilöliikenteen lopettamiseksi. Päätöksenmyötä julkinen liikenne Luomasta Kirkkonummelle ja Helsingin suuntaankäytännössä loppuisi. Kirkkonummen kunta on juuri käynnistämässä Masalan jaLuoman kehityskuvan laadintaa osana Luoman osayleiskaavan tekoa. Sen myötätavoitteena on rantaradan vaikutusalueen elinkeinorakenteen kehittäminen jaasutuksen osittainen tiivistäminen. Jos henkilöliikenne Luom

Luotu: 2013-09-15

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 716 710
2013 695 689

Jyväskylän luontokoulu säilytettävä 2013

Luontokoulun lakkautus olisi iso virhe Jälleen Jyväskylän kaupunki on nostanut luontokoulun mahdollisesti karsittavien palveluiden listalle (http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/hankkeet_ja_strategiat/palvelulinjaukset). Viime vuonna oltiin samassa tilanteessa, mutta kuntalaisten esittämän vahvan mielipiteen ja päättäjien tahdonilmaisun myötä luontokoulun lopettamisaikeista luovuttiin. Adressin luontokoulun puolesta kirjoitti tuhatkunta jyväskyläläistä ja useampi sata ulkopaikkakuntalaista. Tiistain

Luotu: 2013-09-05

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 696 695
2013 695 694

Alikulku saatava Haukiputaan Haukiväylälle

Pyydämme allekirjoituksianne Heitonkangas –alueen lasten ja nuorten turvallisemman koulutien puolesta! Heitonkangas- aluetta on alettu rakentamaan vuonna 2007. Oulun tiepiiri oli jo uuden alueen kaavoitusta koskevassa lausunnossa edellyttänyt, että kevyen liikenteen alikulkujärjestelyt tulee toteuttaa ennen, kuin alue otetaan käyttöön. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut ja alueen lapset kärsivät siitä turvallisuudellaan. Alueeltamme kulkee vaarallisen Haukiväylän ylitse 57 alakoulun oppilasta. En

Luotu: 2013-03-13

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 689 683
2013 689 683Facebook
Tulisiko lakko-oikeutta rajoittaa?