Suosituimmat adressit vuonna 2016 - Suomi

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | 12 kuukautta | Tämä vuosi (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Eläkeläisten verotus muutettava

Eläkeläisten verotus muutettava tasa-arvoiseksi muiden tulonsaajaryhmien kanssa. Vaadimme Suomen tasa-arvoon ja perustuslakiin vedoten että kaikkia tulonsaajaryhmiä kohdellaan verotuksessa oikeudenmukaisesti ja tasa- arvoisesti. Eläkkeiden verotus ei saa olla millään tulotasolla korkeampi kuin vastaavien palkkatulojen verotus. Perustelut Eläkeläispolitiikka ja siitä päättäminen on osa sosiaalipolitiikkaa. Sen takia eläkkeiden kehityksen seuraamisen ja päätösten valmistelun tulisi olla poliit

Luotu: 2015-04-27

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 698 695
2016 588 585

Itsensä työllistävien työttömyysturvaa ei saa heikentää!

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hyväksyttiin tänään hallituksen esitys (HE94/2015), joka heikentää huomattavasti itsensä työllistäjien toimeentulon edellytyksiä ja uhkaa jättää freelancereina toimivat työttömyysturvan ulkopuolelle. Lakiesityksen valmistelussa ei ole kuultu lainkaan kulttuurialojen työntekijöitä ja silpputyöntekijöitä edustavia järjestöjä, vaikka esitys koskee juuri heitä. Sosiaaliturvan tulee kohdella työtä tekeviä yhdenvertaisesti riippumatta työn tekemisen ja teettämisen tav

Luotu: 2015-12-08

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 23662 23264
2016 565 562

Kuvataideopetuksen säilymisen puolesta Kaapelitehtaalla

Kaapelitehdas Oy:lle ja Helsingin Suomenkieliselle työväenopistolle. Vetoomus Helsingin Suomenkielisen Työväenopiston kuvataiteen opetuksen säilymisen puolesta Kaapelitehtaalla Saimme tietää, että Kaapelitehdas suunnittelee työväenopiston vuokrasopimuksen irtisanomista. Helsingin työväenopisto on iso kulttuurilaitos, joka vastaa Suomessa suurelta osin taideyleisön kasvattamisesta. Opisto on toiminut Kaapelitehtaan tiloissa vuodesta 1994. Kaapelitehtaan toimipisteen opetuksessa varsinkin kuvatait

Luotu: 2016-11-02

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 575 565
2016 560 550

Laillinen lääkekannabis yleisemmäksi!

ADRESSI LÄÄKEKANNABIKSEN KÄYTÖN YLEISTÄMISEKSI SUOMESSA Adressin vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö LÄÄKEKANNABIS YLEISEMMÄKSI Tämän adressin allekirjoittaneet haluavat, että sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa Suomen lääkäreitä sekä tarvittavassa määrin Fimeaa ja Valviraa uudelleen niin, että potilaan on huomattavasti nykytilannetta helpompi saada lääkekannabista sairauden hoitoon. Haluamme, että lääkekannabiksesta tulee voida puhua avoimesti lääkärin sekä hoitohenkilökunnan kan

Luotu: 2016-07-01

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 600 595
2016 555 550

Eläin EI ole tavara -STOP pentutehtailulle myyntisivustoilla!

Me allekirjoittaneet vaadimme internetissä toimivien myyntisivustojen (tori.fi, findit.fi, keltainenporssi.fi) tehostavan valvontaa ja kiristävän sääntöjään, jotta sivustoilla tapahtuvalle pentutehtailulle saadaan loppu. "Pentutehtailu on säännöllistä kissojen tai koirien myytäväksi kasvattamista, jossa eläinten tarpeita laiminlyödään rahallisen voiton maksimoimiseksi."(Wikipedia.) Netissä toimivilla myyntisivustoilla yksityiset myyjät voivat helposti kääriä isot voitot myydessään erikoisen näkö

Luotu: 2016-01-17

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 576 568
2016 555 547

Jousenkaaren koulu väistötiloihin

Jousekaaren koulussa, Espoon Tapiolassa on todettu sisäilmaongelmia. Oppilaista sisäilmaongelmien takia oireita on saanut ainakin 70. Henkilökunnasta oireita on saanut ainakin 8 henkilöä. "Tarkastuksessa tehtyjen havaintojen ja asiakirjojen perusteella Jousenkaaren koulussa olosuhteet ovat sellaiset,että niistä voi aiheutua terveydensuojelulain 26 ja 27 §:n tarkoittamaa terveyshaittaa". Vaadimme lapsillemme puhtaat tilat jossa he voivat suorittaa oppivelvollisuuttaan!

Luotu: 2016-04-17

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 554 547
2016 554 547

Raiskauksille kovempi tuomio!

Jos mies raiskaa naisen puistonpenkillä, hän saa pahimmillaankin vain noin kolme vuotta vankilaa. Siellä hän elää useimmiten ilmaiseksi mielenterveysosastolla kuin herra ja saa miettiä kenet raiskaa seuraavaksi. Useimmiten raiskarit ja pedofiilit eivät jää edes kiinni - mutta kun jäävät, ei rangaistusta voi pitää edes rangaistuksena ottaen huomioon vankilan mielenterveysosaston palatsimaiset oltavat, joidenkin raiskareista sinne päästessä. Eikä nainen ole ainoa raiskattavissa oleva, myös nainen

Luotu: 2006-05-17

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 58383 58226
2016 549 544

Ulkomaalaislain tulkinta uusiksi ihmiskaupan uhrien kohdalla

Me allekirjoittaneet olemme huolestuneita siitä, millä tavalla Maahanmuuttovirasto, Helsingin ja Korkein hallinto-oikeus Suomessa tulkitsevat ulkomaalaislakia ihmiskaupan uhreista ja siitä, kuka on erityisen haavoittuvassa asemassa. Jos ihmiskaupan uhri on erityisen haavoittuvassa asemassa, oleskelulupa voidaan myöntää jatkuvana ja riippumatta siitä, täyttyvätkö 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset vai ei. (Ulkomaalaislaki 52 a § ) Tällä hetkellä tulkinta tehdään liian harvoin uhrin

Luotu: 2016-08-21

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 933 889
2016 544 518

Metsähallituksen yksityistäminen estettävä

Kansallispuistot ja metsähallituksen aikoinaan yksityisiltä ostetut metsäalueet on säilytettävä koko kansan virkistysalueina. Yksityistäminen johtaa näiden alueiden mineraalivarantojen hyödyntämiseen eli ulkomaisten kaivosteollisuuden yritysten mineraalien varastamiseen suomalaisilta sekä luonnonarvojen tuhoamiseen. Metsähallituksen maiden yksityistäminen ei auta saamelaisia omien kulttuurellisten arvojen säilyttämiseen, ei kotimaisen turismiteollisuuden (pienkullankaivuu/kullanhuuhdonta -matkai

Luotu: 2014-09-06

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 565 561
2016 539 535

Kanavaranta kaikille! Vetoomus Joensuun kaupunginhallitukselle

Kanavaranta kaikille!   Vetoomus Joensuun kaupunginhallitukselle, Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle ja Joensuun Jokiportti Osakeyhtiölle Tämä on vakava vetoomus. Kansallisesti ja paikallisesti arvokasta maisemakokonaisuutta pysyvästi vaurioittavasta massiivisesta lisärakentamisesta Joensuun ydinkeskustan Kanavarannassa on luovuttava. Vetoamme Joensuun kaupunginhallitukseen, että se päättäisi välittömästi velvoittaa kaupunkirakenneyksikön ryhtymään  neuvottelemaan PKO:n ja Joensuun Jokiportti Oy:n k

Luotu: 2016-10-28

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 868 860
2016 536 531Facebook
Tulisiko Jyrki Kataisen erota?