ISRAEL ELÄKÖÖN - ISRAEL MUST LIVE!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista ISRAEL ELÄKÖÖN - ISRAEL MUST LIVE!.


Vieras

#101

03.08.2011 11:01

Tahdon siunata Israelia ja rukoilla sen puolesta.

Vieras

#102

03.08.2011 13:25

Herra siunatkoon sinua Israel ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

Israelia ei saa jakaa. Raamattu varoittaa vakavasti niitä, jotka kääntyvät Israelia vastaan.

Vieras

#103 Re: Re: Kenelläkään tietoa?

03.08.2011 20:58

#98: Shalom Yisrael - Re: Kenelläkään tietoa?

 

Kun siis tiedät asiasta enemmän, voisitko ystävällisesti kertoa, miksi ihmisten tarvitsisi erityisesti auttaa israelilaisia?

Eikö kuitenkin jumalallinen apu jo itsessään ole riittävää?


Vieras

#104

03.08.2011 21:28

Olemme, joka ainoa syntinen, tomua ja tuhkaa Pyhän elävän Jumalan ja Luojamme edessä. Hänen tahtonsa tapahtuu, kuinka mahtavat vastustajat Hänellä sitten onkaan tässä maailmassa. Onneksi olemme saaneet oppia tuntemaan myös hänen rakastavan Isän sydämensä ja tietämään, että Hänen tahtonsa on hyvä niitä kohtaan, jotka hänen tahtoaan kunnioittavat.

Vieras

#105

03.08.2011 21:30

Tämä asia on Suomelle ELINTÄRKEÄ.

Vieras

#106 Ei mitään siunauksia...

03.08.2011 22:06

...Niin kauan kun se sallii murhanhimoisen mossadin toimimisen maassaan. Sillä ei niinkään väliä, jos se olisi maansa sisäinen gestapo, mutta kansainväliset oikeusrikkomukset ovat tuomittava.

Se mm. kidnappaa ihmisiä ja lähettää kirjepommeja. Tyypillinen vastaanottaja on satavuotias dementioitunut natsikersantti, joka ei voi olla varma, onko vihlasu päässä pudonnut pulun pask*, vai katkennut verisuoni.

Kerran minulta varastettiin kirjekuoresta mummolta saatu lahjaraha valmistumisesta. Jos mossadin kirjekuoren olisi avannut jokun rahavaras, olisi räjähtänyt itsekseen, tai vastaanottaja olisi palkannut henkilökohtaisen sihteerin, olisi mossad ollut valmis maksamaan rintojen korjausleikkauksen ja mahdollisesti kivusta pidennys leikkauksen?

Veikkaisinpa, että olisi vaiennut ja jatkanut juonittelua uusista terroriiskuista.
Israelia:

#107 Täälläkin tuetaan

03.08.2011 23:26

Israelin todelliset rajat:

#108 Kerro Pirkko pääsihteerille totuus

03.08.2011 23:34

ISRAELIN RAJAT

1. Israelin hallitukset ovat jokainen vuorollaan pyrkineet luovuttamaan sitä maa-aluetta, jonka sen joukot vapauttivat 1967 puolustussodassa, Gazan Egyptiltä, Juudean ja Samarian Jordanialta, jotka ne olivat miehittäneet Israelin itsenäisyyssodassa 1948. Israelin puolella on keskusteltu vain prosenttimääristä, annetaanko täydet 100 % vai vähemmän. Vuoden 1973 sotaan saakka Israel ei halunnut asuttaa vapauttamiaan alueita, mutta siitä sodasta lähtien vapautettujen alueitten asuttaminen katsottiin välttämättömäksi maan turvallisuuden vuoksi. Nämä laskelmat maan luovuttamisesta perustuivat kuitenkin puhtaasti maallisen hallituksen puhtaasti käytännön vaatimiksi, koska pelättiin "jättiläisiä", suuria arabikansoja, joitten hyvää tahtoa etsittiin. Siksi pyrittiin tekemään "tuskallisia päätöksiä", kuten johtajat uskottelevat.
Koska Israelin valtion perustajat olivat vasemmisto-siionisteja, joiden ratkaisut eivät perustuneet Pyhän Kirjan lupauksiin ja velvoitteisiin, ratkaisuissa ei ollut mitään sijaa sille, mitä Israelin Jumala oli Mooseksesta lähtien luvannut.
TÄMÄN TUTKIMUKSEN tarkoituksena on kuitenkin tarkastella sitä, mitä Israelin Pyhä asiasta on ilmoittanut.
"Mihin paikkaan te jalkanne astutte, se on oleva teidän. Erämaasta ja Libanonista, virrasta, Eufratvirrasta aina Länsimereen saakka on alueenne ulottuva. Ei kukaan kestä teidän edessänne. Kauhuun ja pelästykseen teidän edessänne on Herra saattava koko sen maan, johon te astutte, niin kuin Hän on teille puhunut." (5.Ms.11:24-25, Joos.1:2-6. vrt. 2.Ms.15:18-19)
Myös Hesekiel kertoo kirjassaan Israelin valtion rajat, jotka karkeasti noudattavat sitä, mitä Moosekselle kerrottiin. Suomalainen käännös kertoo asian vähän epätarkasti. Pohjoinen raja kulkee Byblosin (Gebel) korkeudelta Damaskoksen ja Hamatin väliltä, mutta ei tämän määrittelyn mukaan Eufratvirtaan saakka. Itäpuolella raja kulkee Jordanian aluetta pitkin Suolamereen ja Punaisen meren pohjukkaan ja sieltä Meriban veden seuduilta Egyptin puroa seuraillen Välimereen. (Hes.47:14-23)
Tämä maa oli jaettava perintöosaksi israelilaisille, ei tarvita arpomista, koska Herra ilmoitti sukukuntien järjestyksen. Mutta myös kansan parissa asuville muukalaisille oli annettava perintöosa; he ovat samanarvoisia kuin israelilaiset.
Dakesin Raamatunkommentaari toteaa Mooseksen 5. kirjan rajanmäärittelystä: "Se antaa yleiskäsityksen Luvatunmaan rajoista. Siihen kuuluu Siinain niemimaa etelässä, jatkuu Libanoniin pohjoisessa, ja Eufratvirtaan idässä ja Välimereen lännessä".
Nämä ovat rajanmäärityksiä, joita Herran profeetat ovat Israelille välittäneet.
On kerran toisensa jälkeen todettava, että palestiinalaiset ovat parempia sionisteja kuin juutalaiset, sillä he ovat alusta lähtien kieltäytyneet Pyhän Maan jakamisesta, joskaan ei ehkä samoin perustein kuin Jumala tarkoittaa.

Shalom Yisrael

#109 Re: Re: Re: Kenelläkään tietoa?

03.08.2011 23:38

#103: - Re: Re: Kenelläkään tietoa?

Me Jeesukseen uskovat haluamme aina tehdä Taivaallisen Isämme tahdon, kuten Vapahtajamme Jeesuskin (Yeshua) teki.

Ei kuitenkaan pakon edessä, vaan Jumala on vuodattanut meihin uskoon tultuamme suuren rakkauden juutalaisia ja Israelia ja samalla myöskin koko maailman ihmisiä kohtaan, mutta erityisesti hän antoi meille rakkauden Israelia kohtaan.

 

 

 

 

Öljypuun oksa

#110 Nouse meille avuksi Herra!

03.08.2011 23:38

Sinä olet pyhä,joka asut Israelin kiitosvirsien keskellä.
Ylistäkää Herraa te, jotka häntä pelkäätte! Koko Jaakobin siemen kunnioittakoon häntä,
ja peljätköön häntä kaikki Israelin siemen! Ps:22
Ja höpön löpö

#111 Re: Ei mitään siunauksia...

03.08.2011 23:40

#106: - Ei mitään siunauksia...

Oletpa aikamoinen höpöttäjä ja tuulihattu... :D

Ja minulle tuli tämä Herran sana:

#112 HESEKIEL 28

03.08.2011 23:41

24. Sitten ei Israelin heimolle enää ole pistävänä orjantappurana eikä vaivaavana ohdakkeena yksikään sen naapureista, jotka ovat heitä halveksineet. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, Herra.
25. Näin sanoo Herra, Herra: Kun minä kokoan Israelin heimon kansoista, joitten sekaan he ovat hajotetut, silloin minä näytän pyhyyteni heissä pakanakansain silmien edessä, ja he saavat asua maassansa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille.
26. He asuvat siinä turvallisesti ja rakentavat taloja ja istuttavat viinitarhoja. Turvallisesti he asuvat, kun minä panen toimeen tuomiot kaikille heidän naapureillensa, jotka ovat heitä halveksineet. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, heidän Jumalansa."
http://ftp.funet.fi/index/bible/fi/1933,38/Hes.28.html
Ja minulle tuli tämä Herran sana:

#113 Re: HESEKIEL 28

03.08.2011 23:44

#112: Ja minulle tuli tämä Herran sana: - HESEKIEL 28 

 Olisi todella reilua kaikkia ohtaan kertoa, mistä on kysymys!
Miksi näin ei tapahdu?

Juudan Leijona

#114 Re:

03.08.2011 23:47

#105: -

Nimenomaan, jos emme tue Jumalan Israelia ja juutalaisia, olemme mennyttä koko kansa.

Kaikki antisemistismi - juutalaisviha saa aikaan suuria kirouksia maassamme. Näin se on aina ollut ja tulee aina olemaan.

Auta Jumala Suomen kansaa näkemään sinun totuutesi - Israelin Jumalan Jeesuksen, joka pelastaa, kun rukoilet Häntä elämääsi kuka oletkin ja Jeesus on AINOA Pelastajasi, ketään muuta ei ole olemassa.

Jeesus, Jeshua - Jumalan Poika vie sinut taivaaseen, jos vain haluat!!!

 

Kadosh Adonai

#115 Re: Re: HESEKIEL 28

03.08.2011 23:53

#113: Ja minulle tuli tämä Herran sana: - Re: HESEKIEL 28

Etkö ymmärtänyt, että tuo Hesekiel 28 oli profetia, joka kuvaa tulevia aikoja.

Se ei siis kuvaa nykyhetkeä, vaan pian tulevia aikoja.

Ja minulle tuli tämä Herran sana:

#116 Re: Re: Re: HESEKIEL 28

04.08.2011 00:07

#115: Kadosh Adonai - Re: Re: HESEKIEL 28 

 Onko tuo kerrottu YK:n pääsihteerille ja eri maiden johtajille?
Luulisi, että joku tajuaisi!
Miksi Pirkko höpöttää jotakin tuollaista, jolla ei ole mitään tekemistä raamatullisuuden kanssa?
Onko Pirkko ja kumppanit samoja vasemmistosiionisteja kuin edellä kerrotaan?

Ihmisviisaudellako?

#117 Ei Sanaakaan Israelin Jumalasta!!! MIksi EI?!

04.08.2011 00:11

ISRAEL ELÄKÖÖN - ISRAEL MUST LIVE!

Syyskuussa 2011 Yhdistyneet Kansakunnat on eräitten tahojen toimesta valittu näyttämöksi kahdelle Israelin olemassaolon vastaiselle tapahtumalle.

Durban III konferenssi, YK:n alainen alunperin rasismin vastaiseksi tarkoitettu tapahtuma on muodostunut huomiotaherättäväksi rasismin ja antisemitismin näyttämöksi. Viime vuoden konferenssi puhujina nähtiin mm. Iranin presidentti Ahmadinejad.

Yhtäaikaisesti palestiinalaiset Mahmoud Abbasin hallinnon johdolla pyrkivät saamaan 21.9.2011 alkavan YK:n 66. yleiskokouksen osanottajamailta yksipuolisen tunnustuksen omalle valtiolleen.

Tällainen yksipuolinen hanke Länsirannan ja Gazan statuksen muuttamiseksi ja ”vuoden 1967 rajojen” saattamiseksi tunnustetuiksi rajoiksi on lähtökohdiltaan kiistattomasti vastoin YK:n päätöslauselmia 242 ja 338 ja rikkoisi myös Israelin ja palestiinalaisten vuonna 1995 solmimaa sopimusta. Näiden mukaisesti osapuolet ovat sitoutuneet neuvottelemaan kyseisistä rajaongelmista ryhtymättä muuttamaan alueiden asemaa pysyvää statusta koskevien neuvotteluiden lopputulosta odotettaessa.

Palestiinalaisten pyrkimys muuttaa kiistanalaisten alueiden kansainvälinen asema yksipuolisella toimenpiteellä YK:n arvovaltaan vedoten ja Israelin kanssa tapahtuvat neuvottelut sivuuttaen ei johda rauhaan, vaan takaa Lähi-idän konfliktin jatkumisen. Tällä tavoin yksipuolisesti synnytetyllä palestiinalaisvaltiolla ei olisi mitään rauhansopimusta eikä sen tuomia velvoitteita Israelia kohtaan. YK:n ei tule, eikä se voi antaa tukeansa tällaiselle hankkeelle.

Me allekirjoittaneet suomalaiset vetoamme YK:n pääsihteeri Ban Ki-mooniin, että hän käyttäisi vaikutusvaltaansa suojellakseen YK:ta ja kansainvälistä yhteisöä tältä hyväksikäytöltä ja että hän ryhtyisi toimiin sen puolesta, ettei tätä palestiinalaisten tekemää aloitetta vahvistettaisi eikä tunnustettaisi.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Adressi nimineen toimitetaan YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonille ennen YK:n yleiskokouksen alkua.

Adressi on osa Patmos Lähetyssäätiön TOTUUSAKTIO toimintaa. Aiheesta lisää www.patmos.fi
Kuka vihaa ja ketä?

#119 Re: Kannattaa lukea:

04.08.2011 00:18

#118: Kuka vihaa ja ketä? - Kannattaa lukea: 

 Roomalaiskirje:
1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, >> Jakeen lisätiedot


Vieras

#120 Re: Re: Ei mitään siunauksia...

04.08.2011 00:45

#111: Ja höpön löpö - Re: Ei mitään siunauksia...

"Oletpa aikamoinen höpöttäjä ja tuulihattu... :D"

 

Ja minähän en näitä itse keksi. http://nseuropa.org/Finnish/Alois_Brunner.htm

Teko oli säälittävä mahdollisista taustoista huolimatta. Ja mistäköhän he olisivat selvittäneet, että kirjeen 100% varmuudella avaa vastaanottaja? Puhumattakaan sen pommin luotettavuudesta ettei se olisi tappanut postityöntekijöitä tai tuhonnut elämääkin tärkeämpiä posteja?

 


Vieras

#121

04.08.2011 09:05

On olemassa tärkeitä ja todella tärkeitä asioita. Tämä on todella tärkeä.

Vieras

#123

04.08.2011 11:05

Asiaa!
Totuus esiin!

#124 Re: Lukekaa seuraava teksti:

04.08.2011 11:28

#122: En enää ihmettele - Lukekaa seuraava teksti: 

 Miksi varotaan kertomasta Raamatun totuus Israelista ja sen rajoista?
Pelataan kaksinaamaista peliä, kun "sisäpiirin" tilaisuuksissa kyllä kerrotaan, mitä Raamattu kertoo, mutta ei kerrota suoraan niille, jotka todellisuudessa voivat vaikuttaa asioihin oikealla tavalla.
Mielestäni tämä on dualistista peliä, joka ei myöskään ole Israelille eduksi!
Tärkeintä on, että Israel turvautuu Jumalaansa!

3.Mooseksen kirja:
26:11 Ja minä panen asumukseni teidän keskellenne enkä viero teitä.
26:15 vaan hylkäätte halpana minun ohjeeni ja teidän sielunne vieroo minun säädöksiäni, niin ettette pidä kaikkia minun käskyjäni, vaan rikotte minun liittoni,
26:43 Mutta ensin tulkoon maa tyhjäksi heistä ja saakoon hyvityksen sapateistansa olemalla autiona, niin kauan kuin he ovat poissa; ja he sovittakoot syntivelkansa sentähden, juuri sentähden, että he hylkäsivät minun säädökseni ja että heidän sielunsa vieroi minun käskyjäni.
26:44 Mutta sittenkään, vaikka he ovat vihollistensa maassa, en minä heitä hylkää enkä viero heitä niin, että lopettaisin heidät ja rikkoisin liittoni heidän kanssansa; sillä minä olen Herra, heidän Jumalansa.
26:45 Ja minä muistan heidän hyväksensä liiton heidän isiensä kanssa, jotka minä vein pois Egyptin maasta kansojen silmien edessä, ollakseni heidän Jumalansa. Minä olen Herra."
26:46 Nämä ovat ne käskyt, säädökset ja lait, jotka Herra asetti itsensä ja israelilaisten välille Siinain vuorella, Mooseksen kautta.
http://www.koivuniemi.com/cgi-bin/raamattuhaku/?hakuehto=3mo+26


Vieras

#125

04.08.2011 11:38

toivottavasti suomen valtiovalta tekee oikean ratkaisun.muistakaamme norjan tapahtumia ja heidän ratkaisujaan.Jumala Suomea varjelkoon!rankku.s