ASTRID THORSIN IDEOIMA UUSI ULKOMAALAISLAKI HYLÄTTÄVÄ!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista ASTRID THORSIN IDEOIMA UUSI ULKOMAALAISLAKI HYLÄTTÄVÄ!.

Pasi Louhivuori
Helsinki

#126

12.12.2008 11:17

Liika "tiedottaminen" kääntyy pian asiaa itseään vastaan. Monikaan kansalainen ei pidä siitä, että heille tullaan sanomaan, mitä "pitää" tehdä. Moni voi kokea sen painostavaksi ja myös jopa ärsyttäväksi.
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#127 Tehkää tästä lyhyt ja ytimekäs tiedote

12.12.2008 11:17

Tehkää porukalla tästä Juha P:n ehdottama tiedote. Poimikaa mielestänne mielenkiintoiset kohdat, stilisoikaa ja lähettäkää ehdotuksenne mulle osoitteeseen: jmakiketela@gmail.com

Yhdistelen niitä sitten yms. ja laitan tänne sopivan version.

Kiitos aktiivisuudesta, Juha


***************************JO 15000 SUOMALAISTA ALLEKIRJOITTANUT ADRESSIN: UUSI ULKOMAALAISLAKI HYLÄTTÄVÄ!

Maahanmuuttoministeri Astrid Thors (RKP) esittää Eduskunnalle hyväksyttäväksi uutta, koko EU:n alueella ennennäkemättömän vapaata ulkomaalaislakia. Ministeri Thors perustelee lain tarpeellisuutta tulevalla työvoimapulalla. Se ei kuitenkaan tarjoa yhtään ratkaisua työperäiseen maahanmuuttoon vaan keskittyy täysin humanitääriseen maahanmuuttoon. Siksi laki on perusteiltaan valheellinen.

Toteutuessaan lain keskeisiä vaikutuksia olisivat:
1. Koska laki on niin vapaa, Suomesta tulisi ovi, jonka kautta hallitsematon joukko maahanmuuttajia pyrkii EU:iin. Suomi toimii näin epälojaalisti unioni- ja Schengen-liittolaisiaan kohtaan tilanteessa, jossa nämä jäsenvaltiot kiristävät ulkomaalaispolitiikkaansa. Liittolaisemme tuskin pitävät tästä, mikä saattaa heikentää luotettavuuttamme ja painoarvoamme Euroopan Unionissa.
2. Monikaan maahamme pyrkivistä henkilöistä ei olisi pakolainen tai vainottu. He hakeutuisivat Suomeen, koska he eivät saisi turvapaikkaa muista EU-maista. Suurin osa heistä on elintasoturisteja, jotka haaveilevat taloudellisesti paremmista olosuhteista ja tulevaisuudesta. Siihen heillä toki on oikeus, mutta meillä suomalaisilla ei ole velvollisuutta heille sitä tarjota.
3. Mikäli he eivät pääse Suomesta muihin EU-maihin, jäävät he suomalaisten elätettäviksi. Tämä vaihtoehto on hyvin todennäköinen, sillä muu EU-maat toimivat maahanmuuttopolitiikassaan täysin päinvastaisesti ja kiristävät käytäntöjään.
4. Laki mahdollistaa turvapaikan myöntämisen myös sellaiselle turvapaikanhakijalle, jonka hakemuksen toisen EU-maan maahanmuuttoviranomaiset ovat jo tutkineet ja hylänneet. Tämä kuormittaa tarpeettomasti ao. viranomaisia, lisää byrokratiaa ja kasvattaa turvapaikkaturistien määrää maassamme.
5. Thorsin kaavailema laki esittää, että vaikka turvapaikanhakija olisi jo päätetty karkottaa Suomesta, on hänellä oikeus ns. perheen yhdistämiseen. Käytännössä tämä oikeus johtanee siihen, että karkotusta odottavan perhe lennätetään maahamme, jonka ketään ei enää humanitaarisista tms. syistä johtuen karkoteta.
6. Rikoksen tehnyt maailmanmatkaaja voi saada oleskeluluvan, jos niin sanottu tekninen este estää hänen poistamisensa maasta. Tällaisia teknisiä esteitä voivat olla esimerkiksi liikenneyhteyksien puuttuminen, matkustusasiakirjojen puuttuminen tai se, että vastaanottajavaltion viranomaiset suhtautuvat kielteisesti hänen tuloonsa. Jo nykyinen käytäntö on osoittanut, että palautusta harkittaessa kohdemaan liikenneyhteydet katkeavat mystisesti, passit putoavat mereen ja vastaanottajavaltiossa on tosi ilkeitä viranomaisia. Lomailu näissä maissa kuitenkin merkillisesti onnistuu myös sieltä aikanaan pakolaisina tulleilta.
7. Epämääräisillä papereilla maahan tulevien ns. ankkurilapsien maahan tulo ja siihen liittyvä merkittävä järjestäytynyt rikollisuus lisääntyisivät huomattavasti. Ankkurilapsi on usein 16–17 –vuotias ”lapsi”, joka lähetään vastaanottavaiseen maahan. Tämän jälkeen muu perhe ja suku seuraavat perässä. Näiden ”perheenjäsenten” ja ”sukulaisten” sukulaissuhteita ei säännönmukaisesti tarkisteta esimerkiksi DNA-testeillä, vaan kuka tahansa voi väittää olevansa kenen tahansa sukulainen.

Thorsin ideoimaan ulkomaalaislakia vastustavan adressin allekirjoitti 36 ensimmäisen tunnin aikana noin 3000 suomalaista. Tällä hetkellä allekirjoituksia on 4037 kappaletta. Allekirjoituksia tulee adressiin lisää tasaisena virtana, noin viisi (5) kappaletta minuutissa.

Äänestäjiänne kiinnostaa varmasti juuri Teidän, arvoisa kansanedustaja, näkemyksenne tästä asiasta ja erityisesti se, miten aiotte tulevassa äänestyksessä äänestää.

Niinpä kysynkin hyvin yksinkertaisia kysymyksiä, joihin odotan saavani yksinkertaisia ja vain yhdellä tapaa tulkittavia vastauksia:

1. Kun Thorsin valmistelema lakimuutosesitys tulee eduskunnan käsittelyyn, niin äänestättekö sen puolesta vai sitä vastaan? Vastatkaa yksinkertaisesti joko ”äänestän puolesta” tai ”äänestän vastaan”.
2. Jos äänestätte sen puolesta, miten perustelette kantanne?
3. Koetteko olevanne henkilökohtaisesti vastuussa em. ongelmien kasvamisesta, jos äänestätte uuden ulkomaalaislain puolesta? Miten tämän vastuun kantaminen ilmenee?
4. Jos ette koe olevanne vastuussa em. ongelmien kasvusta, miten perustelette tämän?
5. Mitä ylipäätään olette mieltä lakimuutosesityksestä ja sen sisällöstä? Onko tämä lakimuutos mielestänne tarpeellinen ja perusteltu? Perustelkaa vastauksenne, kiitos.

Kaikkien kansanedustajien vastaukset ja niiden perustelut, tai tieto vastaamatta jättämisestä, julkaistaan suojatulla ja valvotulla internet-sivustolla, joka mahdollistaa myös äänestäjien kannanotot aiheeseen. Sivusto avataan vain tätä keskustelua varten, eikä se pyri taloudelliseen voittoon.

Sivuston ylläpitäjä kunnioittaa annettuja mielipiteitä ja perusteluja samanarvoisina niin, että esitetyt kannat voivat puhua puolestaan. Sivuston tarkoitus on aktivoida keskustelua aiheesta, koska se koetaan kansallisen tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeäksi.

Uusi ulkomaalaislaki on jo herättänyt voimakasta kansalaiskeskustelua, ja on perusteltua olettaa, että sivustosta tulee paljon seurattu ja äänestäjien äänestyskäyttäytymistä merkittävästi ohjaileva foorumi.Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#128 Totta tämäkin, Pasi

12.12.2008 11:19

Kirjoitit: "Liika "tiedottaminen" kääntyy pian asiaa itseään vastaan. Monikaan kansalainen ei pidä siitä, että heille tullaan sanomaan, mitä "pitää" tehdä. Moni voi kokea sen painostavaksi ja myös jopa ärsyttäväksi."


Näinhän se on, siksi kehotinkin olemaan tyrkyttämättä. Älkää siis paasatko, tuputtako tms. Käyttäkää omaa järkeänne ja harkintaa.

J
Mika Sevón
Lohja

#129 Ei toki

12.12.2008 11:21

Tämä peli on vasta alussa, ja hyvässä sellaisessa, pessimismiin ei ole syytä vajota. Kyllä tämä alkaa ravisuttaa rakenteita, sen huomaa jo Juhalle tulleista yhteydenotoista.
Mika Sevón
Lohja

#130 Lievensivät vähän.....

12.12.2008 13:29

....eli työtä on hulkäämiseksi vielä tehtävä, joten sanaa vaan kiertämään Juhan teesien mukaan, ei tuputeta, ollaan korrekteja ja ystävällisiä, ihmisiä ihmisille.
Ja hyvää viikonloppua kaikille. Astridillekin.
Pekka Huttunen
Tampere

#131 Todellinen pakolaisapu

12.12.2008 13:58

Miettikääpä jokainen tahollanne; kenen etu on, että tänne tulee alhaisesti koulutettuja ihmisiä massoittain. Kuinka se vaikuttaa tulotasoon, tuloeroihin, työllisyyteen? Jos oikeasti halutaan auttaa näitä ihmisiä, olisiko parasta apua auttaa heitä omassa maassaan. Auttaa auttamaan itse itseään parantamalla olosuhteita heidän kotimaassaan; tukea demokratiakehitystä jne. Kenelle tahansa on suuri järkytys lähteä aivan toisenlaisesta kulttuurista tänne pimeään Pohjolaan. On vaikeaa jopa meille syntysuomalaisille täällä kotimaassamme muuttaa työn perässä toiselle puolelle maata ja jättää kotiseutu, omaiset ja ystävät. Meillä on aivan riittävästi myös omia sisäisiä ongelmia hoidettavanamme; esim. työttömyys (joka taas on kasvussa), palkkausasiat (uuden "halpatyövoiman" tuominen ei paranna tilannetta), tasa-arvo työelämässä, mielenterveysongelmat, listaa riittää; tässä nyt näin aluksi...
Voimme lähettää enemmän eri alojen asiantuntijoita maihin, joissa on painetta lähtöön pakolaisiksi. Reaaliteetit pitää myös muistaa; kuitenkin olemme maailman kansoista vähälukuisimmasta päästä; resurssit ovat rajalliset. Pohjoismaiden yhteistyötä kehitysavussa voisi kenties lisätä. Kaikkeen emme kuitenkaan voi osallistua, vaikka olemmekin tottuneet olemaan "maailman parhaita lähes joka alalla" ;-) . Huippuosaamistahan täältä toki löytyy: esim. juuri Nobelin työstään tällä saralla saavuttanut Martti Ahtisaari.
Jarkko Pesonen
Joensuu

#132 Korjausta

12.12.2008 14:32

"Thorsin ideoimaan ulkomaalaislakia vastustavan adressin allekirjoitti 36 ensimmäisen tunnin aikana noin 3000 suomalaista. Tällä hetkellä allekirjoituksia on 4037 kappaletta. Allekirjoituksia tulee adressiin lisää tasaisena virtana, noin viisi (5) kappaletta minuutissa."

Tämän voisi muuttaa ajankohtaisempaan ja vähemmän yhteen hetkeen sidottuun muotoon. Esimerkiksi näin:

"Thorsin ideoimaan ulkomaalaislakia vastustavan adressin allekirjoitti 36 ensimmäisen tunnin aikana noin 3000 suomalaista. Kolmannen päivän aikana allekirjoituksia on jo yli 15 000 ja allekirjoituksia tulee adressiin lisää tasaisena virtana, noin viisi kappaletta minuutissa."

Otsikkoon sellainen huomio, että joka kolmannen luvun jälkeen tulee väli, esimerkiksi 15 000.

Muutoin hyvältä näyttää ja homma on kovassa nousussa.
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#133 Tämä ei riitä!

12.12.2008 14:48

Juha Päivärinta
Elimäki

#134 Rupesin tässä miettimään

12.12.2008 14:48

Ilkka Kanerva "erotettiin", kun oli lähettänyt teksiviestejä naiselle ja valehteli asiasta. Astrid Thors valehtelee suorassa televisiolähetyksessä ulkomaalaislaista/politiikasta. Eli naiselle lähetetystä tekstarista rangaistaan potkuilla, mutta valehtelusta ulkomaalaispolitiikasta ei? Onko meidän yhteiskunnassa jotakin mätää?
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#135 Muutama näkemys / kommentti

12.12.2008 15:11

1. Mätää on ja paljon, heti kun tämä ulkomaalaislaki lepää haudassaan, keskitytään seuraavaan ongelmakohtaan....


2. Jussi Halla-ahoon kohdistuneen ajojahdin kiihtyminen ja tämä adressi ovat selvästi yhteydessä toisiinsa. Sillä on varmasti seurauksensa, eivätkä nuo seuraukset välttämättä enteile ajojahdista vastuussa oleville kovin ruusuisia aikoja.

http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1625298


3. Teen viikonloppuna kirjeen kansanedustajille valmiiksi, kiitos ideoinnista. Laitan sen jokaiselle heistä henkilökohtaisesti meilillä. Ennen varsinaista postausta laitan ennakkoilmoituksen lehtimarkkinoinnin tyyliin ”sinulle on lähiaikoina tulossa minulta tärkeää postia”. Tämä on sinänsä turhaa, sillä olen tänään puhunut kahden kansanedustajan kanssa, ja eduskuntatalossa ollaan hyvin tietoisia tästä adressista ja tulevasta postauksesta. Jotkut kuulemma ”kiemurtelevat” jo nyt. Mitä tuo nyt sitten tarkoittaakaan.


4. Mikäli Halla-aholle mätkäistään sakkoja, olen valmis osaltani tulemaan kolehtiin mukaan. Pidän kyllä hyvin merkillisenä, jos länsimaiseksi oikeusvaltioksi itseään tituleeraavassa maassa ensin keksitään syyte, ja sitten vasta myöhemmin kohde eli tuo kansanryhmä. Jotenkin tulee mieleen erään itäisen naapurimme näytösoikeudenkäynnit.
Veli Karimies
Hämeenlinna

#136

12.12.2008 15:26

Mielenkiintoista on se kuinka nopeasti Halla-ahon rikostutkinnasta kirjoitettiin mediassa ja kuinka kauan kesti koko Suomea koskevasta asiasta uutisointi.
Kimmo Kiiski
Vantaa

#137 Kolehti

12.12.2008 15:47

Mukana kolehdissa Jussille sakkojen rapsahtaessa.
Mikko Komulainen
Kajaani

#138 Suomen puolesta

12.12.2008 16:05

Mätää on enemmän kuin kukaan uskookaan ja se pahin mätä on eduskunnassa.
Halla-ahon rikostutkintakin on jo naurettavaa ja se, miten paljon se on ollut esillä, yhtä miestä syytetään kansankiihottamisesta vaikkakin asia on niin että ihmiset alkavat tajuta sen mitä tämä kaikki saa aikaan, mutta missäs on tämä naurettava lakiehdotus ollut esillä?
Kaikkea muuta skeidaa tulee tuutin täydeltä tv:stä mutta ei siellä sellaista näe mikä vaikuttaa koko suomeen ja pysyvästi lyhyemmälläkin ajalla.

Totta kai ne siellä eduskunnassa "kiemurtelevat" tämän asian tiimoilta koska eivät tiedä mitä tehdä tai mitä sanoa.
Lasse Kallo
Kallon kylä (Kittilä)

#139

12.12.2008 16:10

Muumilaaksossa ei lukita ovia yöksi. Valitettavasti reaalimaailmassa tämä ei toimi. Kannatan Astrid Thorsin erottamista.
Joonas Lahti
Uusimaa

#140 Siis

12.12.2008 16:10

Mielestäni tällaiset kyseenalaiset lakiehdotukset kiihottavat kansaa enemmän kuin jotkin Halla-Ahon blogitekstit. Voin vain kuvitella kuinka paljon tämäkin lakiehdotus lisää pakolaisiin kohdistuvaa vihaa aivan syyttä. Ja kukas onkaan lakiehdotuksen takana? No ei ainakaan Halla-Aho. Että kuka sitä kansaa kiihottaa ja kuka ei, ja ketä siitä rankaistaan ja jätetään rankaisematta.
Jarno Ahokas
HELSINKI

#141

12.12.2008 16:11

Mukana myös Halla-Ahon sakkojen maksuun jos sellaisia tulee.
Kalevi Honka
Helsinki

#142 Lyhyt tiedote

12.12.2008 16:23

Tein Adressista lyhyen tiedotteen, joka löytyy osoitteesta http://koti.mbnet.fi/kalevo/tiedote
Sitä saa vapaasti muokata (paitsi sitaatteja tietysti). Tässä tiedotteen sisältö (ilman muotoiluja):


Suomeen EU:n väljin ulkomaalaislaki

Aamulehti Astrid Thorsin lakiesityksestä 5.12:

” Rikoksen tehnyt voisi saada oleskeluluvan, jos niin sanottu tekninen este estää poistamisen maasta. Hän voisi uuden lain mukaan tuoda myös perheensä Suomeen, kunnes hänet karkotetaan.
Lakiesityksen perusteluissa tekninen este voisi olla esimerkiksi liikenneyhteyksien puuttuminen, matkustusasiakirjojen puuttuminen tai se, että vastaanottajavaltion viranomaiset suhtautuvat kielteisesti hänen tuloonsa. ”
(http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/118570.shtml)

Jos vastustat uutta ulkomaalaislakia, allekirjoita adressi osoitteessa

www.adressit.com/ulkomaalaislaki

Allekirjoituksia toistaiseksi 15 700
Juha Päivärinta
Elimäki

#143 Kommentti tiedotteeseen

12.12.2008 16:31

Minun mielestä pääpointti olisi, että lakiesityksen mukaan laista tulisi Euroopan väljin JA muu Eurooppa on kiristämässä politiikkaa, mutta Suomi olisi lakiesityksen mukaan väljentämässä ehtoja. Liian pitkät lauseet ovat pahoja tiedotteille.

Muuuta tiedotteeseen allekirjoittaneiden lukumääräksi jotakin 17 000 - 20 000. Huomenna pitää kuitenkin paikkansa ;)
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#144 YLE:n ruotsinkieliset uutiset täällä

12.12.2008 16:46

http://areena.yle.fi/toista?id=1715905

Kohta 6.51 (6 min 51 sek)


Asiallisesti editoitu.
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#145 Ideoita tarvitaan!

12.12.2008 17:09

Taas tarvitaan ideoita kehiin!

Minulle tulee koko ajan soittoja, joissa kysytään tätä:

Miten ne ihmiset voivat allekirjoittaa, joilla ei ole nettiä käytössään, eivätkä välttämättä pääse edes esim. kirjaston koneille?

Perinteiset paperiadressit kehiin?

Kuka kerää?

Mihin laitetaan allekirjoitettavaksi?


*****

P.S. KOhta jytisee taas...
Juha Päivärinta
Elimäki

#146 Olisiko

12.12.2008 17:20

paikalliset yhteyshenkilöt mitään? Yhteyshenkilöt avustaisivat allekirjoittamisessa? En tiedä kuinka suosittua tämän keskustelukanavan lukeminen on, mutta suurimpiin kaupunkeihin/kaupunginosiin saadaan varmasti pari henkilöä hoitamaan asiaa. Jos jaetaan tiedotteita kaupungilla, tiedotteen alaosaan laitetaan yhteystiedot, jos haluaa apua adressin allekirjoittamisessa. Minun mielestä paperiversio näin nykyaikana on hieman noloa ;)
Ville-Veikko Tuominen
Kemi

#147 Veroeurot

12.12.2008 17:26

Kyllähän meikäläisen veroeurot riittäs vielä kustantamaan pari bemaria maahanmuuttajille...tai ainaki uudet vanteet.
Mikko Komulainen
Kajaani

#148 Nimiä Adressiin!

12.12.2008 17:40

Voisihan sen tehdä vaikka niin että vie vaikka huoltoasemille valmiita adressi pohjia allekirjoitettavaksi ja käy hakemassa ne parin päivän päästä. Huoltoaseman pitäjä (jos se hänelle käy) voisi kysäistä aina asiakkaalta haluisiko hän allekirjoittaa adressin ja tietysti kertoa kiteytettynä mihin asiakas olisi nimeään laittamassa. Ja yks vanha kunnon tapa ennen nettiä oli ovelta ovelle, mikä ei kyllä varmaan onnistu nykypäivänä kovinkaan hyvin. Ainakin täällä päin tämä huoltoasema adressi voisi toimia hyvin.
Jarkko Pesonen
Joensuu

#149

12.12.2008 18:08

Juha Mäki-Ketelä "Kosmetiikkaa saa tavaratalosta. Jatkakaa hommaa!"

Huolellinen ja mietitty kieliasu on edellyteksenä sille, että kirjoitus näyttää uskottavalta. Vaikka teksti olisi sisällöltään asiaan, niin vesittyy se monien silmissä, jos se ei noudata oikeakielisyyttä.
Mika Sevón
Lohja

#150 Netittömien

12.12.2008 19:33

osallistuminen on kyllä vaikea pala, meillä (ollaanko me jo "meitä" ?) kun ei ole mitään yhtenäistä verkostoa, minkä kautta saataisiin esim paperiversioita käsiteltyä hallitusti. Niiden esilläpitokin toisi ongelmia, mihin niitä voisi laittaa esille, ilman mitään kielteisiä ilmiöitä. Kaikki ehdotukset ovat hyviä kunnes toisin todistetaan, joten se helmikin sieltä voi löytyä. Punnitaan eri vaihtoehtoja, ja muistetaan etteivät kaikki katso listojamme hyvällä, joten sekin asettaa hieman rajoja keräämiselle.