Kukkerinmäelle myönnetyn soralupa päätöksen kumoaminen 1.lk pohjavesialueella

Vaadimme Hausjärven kunnan Lavinnon kylään, Kukkerinmäen alueelle myönnetyn maa-aines ja murskaustoiminnalle annetun luvan kumoamista. Hausjärven ympäristölautakunta on myöntänyt 2.10.2017 kyseisen luvan asukkaiden vastustuksesta huolimatta.

Lähin vakituinen asuinrakennus sijaitsee vain 170m etäisyydellä.

Alue sijaitsee 1. luokan pohjavesialueella, mistä osa Riihimäkeä ja Hausjärveä ottaa puhtaan juomavetensä. Suunniteltu toiminta aiheuttaa myös vakavaa haittaa alueen asukkaiden asumisviihtyvyydelle. Toiminta aihettaa melu- ja pölyhaittaa.

Lisääntyvä rekkaliikenne heikentää merkittävästi liikenneturvallisuutta kapealla Hausjärventiellä. ELY-keskus on lausunnossaan huomauttanut, ettei kyseiselle kiinteistölle ole virallista voimassa olevaa tieliittymää, valtiontie nro. 290 Hausjärventiehen.

 

 

Facebook
Pitäisikö raiskauksista olla kovemmat tuomiot?