Olari ei saa muuttua nukkumalähiöksi ja Papinniityn paikoituksen talo tulee kunnostaa ja säilyttää ja samalla sen palveluiden monimuotoisuus!

Uutta saa rakentaa ja vanhaa parantaa, mutta emme halua, että että elinympäristömme laatu heikkenee merkityksellisesti!

Kiinteistö Oy Papinniityn paikoitus sijaitsee Espoossa Olarinkadun ja Komeetankadun kulmassa ja nyt Espoon kaupunki suunnittelee asemakaavan muutosta ja rakennuksen purkamista ja korvaamista paljon suuremmalla ja massiivisemmalla uudisrakennuksella. Hankkeen nimi on Komeetanristi. Mikäli hanke toteutuisi, tulisi nelikerroksisen nykyisen talon paikalle neljä 9 kerroksista tornia ja tulisi se muuttamaan koko Olaria pysyvästi huonompaan suuntaan. Suunniteltu hanke pimentäisi ja varjostaisi ympäristöään merkittävästi. Tämä kohtuuton varjostus kohdistuisi erityisesti kohteen itä- pohjois- ja länsisuuntaan. Lisäksi uudiskohteeseen suunniteltu noin 200 uutta asuntoa toisi paljon lisää liikennettä jo valmiiksi ruuhkautuvalle Olarinkadulle.  

Nykyisellään Komeetanristin tontilla oleva rakennus on pientaloalueen välittömässä läheisyydessä Olarinkadun toisella puolella ja kauempana kalliolla olevien kerrostalojen välissä. Rakennuksen korkeus ja sijainti on rakennusaikanaan mitoitettu kohtuulliseksi niin, että se ei haittaa ympäristöään, eikä kerrostalojen asukkaiden näkyvyyttä. Nykyinen rakennus on toiminnallisuudeltaan hyvin monipuolinen ja palvelee kauempaakin tulevia espoolaisia. Rakennuksessa sijaitsee mm. huoltoasema, autokorjaamo ja monen urheiluseuran käyttämä liikuntasali. Kaikki nämä palvelut poistuvat jos suunniteltu rakennus toteutuu.

Lisäksi uusi rakennus ollaan rakentamassa tiehen kiinni, jolla poistetaan jalkakäytävän viereinen kasvillisuus, ja muutetaan Olarinkadun luonnetta tämän yhden ainoan korttelin osalta puistokadusta kolhoksi tieksi.

Kiinteistö Oy Papinniityn paikoituksen kiinteistön purkaminen vaikuttaisi heikentävästi koko Olarin eheään kaupunkikuvaan ja yleisilmeeseen. Tultaessa Olariin etelästä tai länsiväylän suunnasta alkaa Olari juuri Olarinkadun ja Komeetankadun risteyksestä. Juuri samasta paikasta saa hyvän yleissilmäyksen koko alueen suuntaan. Suunniteltu hanke massiivisuudessaan sulkee tämän näkymän pois ja lisäksi sulkee taakseen kaikki ne Olarin rakennuskannan ominaispiirteet jotka ovat heti havaittavissa nyt Komeetankuja taloissa. Mahdollisesti paikalle tulevan uudisrakennuksen tulisi ulkonäöllisesti muistuttaa nykyistä rakennusta ja olla vastaavan kokoinen, jotta kaupunginosan vakiintunut yleisilme ei muuttuisi ja kaupunginosaan saapuminen tapahtuisi ahtaan aukon kautta. Nykyisen rakennuksen korkeus ja sijainti on rakennusaikanaan mitoitettu kohtuulliseksi niin, että se ei haittaa ympäristöään, eikä kerrostalojen asukkaiden näkyvyyttä.  

Olisi kohtuutonta, että yhteiskunta kaavoitusmonopolin myötävaikutukselle tukisi muutaman yksittäisen tahon liiketoimintaa naapureiden viihtyvyyden kustannuksella. Tässä tuettava taho on aikanaan hankkinut omistukseensa pysäköintitalon, joka mahdollisti tehokkaan rakentamisen viereisille tonteille. Nyt vanhasta kaavan mukaisesta rakennuksesta pyritään tekemään uusi tili ympäristön oikeuksia ja olosuhteita vahingoittamalla. Vaadimme uuteen kaavaan säädöksen, että suunnitellun uuden rakennuksen korkeus ei saa ylittää nykyisen rakennuksen korkeutta.

Hanke ei ole mitenkään varma ja sen etenemiseen voimme yhdessä vielä vaikuttaa.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Sampo Isotalo voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Pitääkö valtion tukea huippu-urheilua?