Olari ei saa muuttua nukkumalähiöksi ja Papinniityn paikoituksen talo tulee kunnostaa ja säilyttää ja samalla sen palveluiden monimuotoisuus!

Kiinteistö Oy Papinniityn paikoitus sijaitsee Espoossa Olarinkadun ja Komeetankadun kulmassa ja nyt Espoon kaupunki suunnittelee asemakaavan muutosta ja rakennuksen purkamista ja korvaamista paljon suuremmalla ja massiivisemmalla uudisrakennuksella. Hankkeen nimi on Komeetanristi. Mikäli hanke toteutuisi, tulisi nelikerroksisen nykyisen talon paikalle neljä 9 kerroksista tornia ja tulisi se muuttamaan koko Olaria pysyvästi huonompaan suuntaan. Suunniteltu hanke pimentäisi ja varjostaisi ympäristöään merkittävästi. Tämä kohtuuton varjostus kohdistuisi erityisesti kohteen itä- pohjois- ja länsisuuntaan. Useita vuosia kestävä purku- ja rakennustyö ja siihen liittyvä rekkaliikenne toisi suuria melu- ja pölyhaittoja ympäristöön. Lisäksi uudiskohteeseen suunniteltu noin 200 uutta asuntoa toisi paljon lisää liikennettä jo valmiiksi ruuhkautuvalle Olarinkadulle. Valmistuttuaan ja erityisesti projektivaiheessa massiivinen kolossi todennäköisesti vaikeuttaisi lähialueen asuntojenne myyntiä tai vuokrausta ja laskisi niiden hintoja.  

Kiinteistö Oy Papinniityn paikoituksen kiinteistön purkaminen vaikuttaisi heikentävästi koko Olarin eheään kaupunkikuvaan ja yleisilmeeseen. Tultaessa Olariin etelästä tai länsiväylän suunnasta alkaa Olari juuri Olarinkadun ja Komeetankadun risteyksestä. Juuri samasta paikasta saa hyvän yleissilmäyksen koko alueen suuntaan. Suunniteltu hanke massiivisuudessaan sulkee tämän näkymän pois ja lisäksi sulkee taakseen kaikki ne Olarin rakennuskannan ominaispiirteet jotka ovat heti havaittavissa nyt Komeetankuja taloissa. Mahdollisesti paikalle tulevan uudisrakennuksen tulisi ulkonäöllisesti muistuttaa nykyistä rakennusta ja olla vastaavan kokoinen, jotta kaupunginosan vakiintunut yleisilme ei muuttuisi ja kaupunginosaan saapuminen tapahtuisi ahtaan aukon kautta. Nykyisen rakennuksen korkeus ja sijainti on rakennusaikanaan mitoitettu kohtuulliseksi niin, että se ei haittaa ympäristöään, eikä kerrostalojen asukkaiden näkyvyyttä.  

Olisi kohtuutonta, että yhteiskunta kaavoitusmonopolin myötävaikutukselle tukisi muutaman yksittäisen tahon liiketoimintaa naapureiden viihtyvyyden kustannuksella. Tässä tuettava taho on aikanaan hankkinut omistukseensa pysäköintitalon, joka mahdollisti tehokkaan rakentamisen viereisille tonteille. Nyt vanhasta kaavan mukaisesta rakennuksesta pyritään tekemään uusi tili ympäristön oikeuksia ja olosuhteita vahingoittamalla. Vaadimme uuteen kaavaan säädöksen, että suunnitellun uuden rakennuksen korkeus ei saa ylittää nykyisen rakennuksen korkeutta.

Pyydämmekin teitä nyt allekirjoittamaan tämän adressin ja lisäksi ilmaisemaan kaupungille vaatimuksenne hankkeesta ja kaavamuutoksessa huomioitavista seurauksista myös virallista reittiä, mikäli vastustatte hanketta kanssamme. Hanke ei ole mitenkään varma ja nyt sen etenemiseen voi kaavan avulla vielä vaikuttaa. Espoon kaupunki on sivuillaan avannut hanke-ehdotuksesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja sieltä löytyy yhteystieto, jota kautta voi virallisesti esittää ehdotuksesta mielipiteitä. Toiveita ja huomioon otettavia asioita voi kirjallisesti esittää arkkitehti Jussi Partaselle 3.5.2018 asti sähköpostilla: kirjaamo@espoo.fi Ilmoittakaa samalla kaavan nimi ja alue- ja asianumero (Komeetanristi, 322026, 5657/2016) sekä nimenne, osoitteenne ja sähköpostinne. Jokaisen lähiasukkaan ja erityisesti taloyhtiön nimissä tehty viesti ja vaatimus on tärkeä!

Allekirjoita tämä adressi


TAI

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista sivustollamme. Adressin tekijä näkee kaikki antamasi tiedot.

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.
Facebook
Pitäisikö maataloustukea pienentää?