Suosituimmat adressit vuonna 2014 - Suomi

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | 12 kuukautta | Tämä vuosi (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Koululaisten vuorohoidon jatkuminen Raumalla

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 17.12. 2013 päättänyt lakkauttaa koululaisten vuorohoidon 1.8.2014 alkaen. Ensimmäiselle luokalle menevä koululainen ei millään tavalla ole tarpeeksi iso selvitäkseen yksin kun vanhempi/vanhemmat ovat ilta-yö tai viikonloppuvuorossa töissä.  Monelta puuttuu se tukiverkosto jotka lapsen hoidossa voisivat auttaa. Kerätään nimiä sen puolesta, että pienillä koululaisilla olisi edelleenkin oikeus hoitopaikkaan!!   Adressi luovutetaan 3.3.2014.    

Luotu: 10.01.2014 Tilastot

Jyväskylän Keskustan terveysaseman lakkauttamista vastaan!

  Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson esitteli 26.10.2014 talousarvioesityksensä, jonka yhtenä säästötoimenpiteenä Keskustan terveysasemasta aiotaan luopua 1.7.2015. Lisäksi avoterveydenhuolto koko Jyväskylässä on tarkoitus keskittää nopealla aikataululla 3-5 terveysasemalle. Tämä heikentäisi palveluita entisestään sekä vaikeuttaisi hoitoon pääsyä, sekä lisäisi terveysasemiin kohdistuvaa painetta.  ”Terveyspalvelujen supistus vaarantaa hoitoonpääsyn erityisesti kiireettömässä hoidossa”

Luotu: 05.11.2014 Tilastot

Vetoomus vankilapastoreiden virkojen säilyttämisen puolesta

Me allekirjoittaneet hengellisen vankilatyön vapaaehtoiset ja vankilatyön esirukoilijat pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että yhteistyö vakinaisten vankilapastoreiden kanssa saisi jatkua edelleen samantasoisena kuin nykyään. Vakinaisessa virassa olevat pastorit tuntevat vankilan toimintatavat, henkilökunnan ja vangit; toisaalta pastorit tuntevat ulkopuolelta tulevat hengellisen työn vapaaehtoiset. Vakinaisessa virassa oleva vankilapastori on teologina ainoa taho, joka voi johtaa hengellistä työtä

Luotu: 15.10.2014 Tilastot

Nuuskan myynti lailliseksi Suomessa!

Meidän (nuuska.org) mielestämme nuuskankäyttäjiä on kohdeltu väärin eu:n kieltäessä nuuskanmyynnin. Tupakka ja alkoholi ovat pysyneet kauppojen hyllyillä, mutta nuuska katosi sieltä, vaikka nuuskasta ei ole haittaa ympäristölle ja suhteellisen pientä haittaa käyttäjälle. Tupakasta ja alkoholista on puolestaan suurta haittaa sekä käyttäjälle että ympäristölle. Jos sinä olet meidän kanssamme samaa mieltä siitä, että tässä kohtaa on tehty virhe säädettäessä yhteisiä lakeja, niin kirjoita nimesi vet

Luotu: 02.02.2006 Tilastot

Säästetään Kangasalan kyläkoulut 2014

  Kangasalan kunnanvaltuusto on päättämässä kyläkoulujen kohtalosta. Lahdenkulman koulu lakkautettaisiin vuonna 2015 sekä Kautiala ja Raikku mahdollisesti 2016. Samalla myös vireät kylät yhteisöineen ja aktiivisine yhdistyksineen kuihtuisivat kasaan, kun kokoontumis- ja harrastuspaikkaa ei enää olisi. Tällöin kylälle ei myöskään muuttaisi enää uusia asukkaita. Kangasalan haja-asutusalueet ovat kaupunkien läheistä maaseutua, juuri sellaista aluetta missä suomalaiset mielellään asuisivat ja jonne

Luotu: 03.11.2014 Tilastot

Arvokas elämä laitospalveluja tarvitsevalle vanhukselle

Tällä hetkellä voimassa oleva Vanhuspalvelulain 14§:n laitoshoidon perusteita koskeva kohta kuuluu: Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Eduskunnassa on käsittelyssä vanhuspalvelulain muutos jossa laitoshoidon kriteerit aiotaan säätää kuuluvaksi seuraavasti: ”Kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaik

Luotu: 28.11.2014 Tilastot

Kiteen uuden terveyskeskuksen vastaanotto ajat!

Kiteen terveyskeskuksessa on pidettävä iltaisin ja lauantaisin lääkärien päivystystä tai vastaanottoa!   Kiteen kaupunginvaltuusto on päättänyt äänestyspäätöksellään 20/15 lopettaa vuoden 2015 alusta lääkäreiden vastaanoton Kiteen terveyskeskuksessa muulloin kuin virka-aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että koko Keski-Karjalan lähes 20 000 asukkaan on käytävä Joensuussa asti saamassa apua äkillisiin lääkärin tarpeisiinsa arkisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin. Pisimmillään matkaa kertyy Kesälahde

Luotu: 04.07.2014 Tilastot

Ei! Kallion terveysaseman sulkemiselle!

Kallion terveysasemaa on ehdotettu perhekeskusken vuoksi suljettavaksi. Tämähän on täysin absudia että kaupungin vilkkaimman terveys aseman kävijät joutuisivat siirtymään muille terveysasemille. Sairaiden ihmisten pitäisi hakeutua kauemmas hoitoon! Kallion terveysasemalla asioi paljon iäkkäitä ihmisiä, on kohtuutonta että he joutuisivat asioimaan pidemmän matkan päässä. Perhekeskuksen voi hyvin sijoittaa muualle aiheuttamatta haittaa Kallion asukkaille.

Luotu: 29.04.2014 Tilastot

Pirkanmaan kirjoituskilpailua ei saa lopettaa!

Ainakin yksi asia yhdistää seuraavia suomalaiskirjailijoita: Jaakko Syrjä, Mirkka Rekola, Eero Silvasti, Martti Joenpolvi, Matti Paloheimo, Kari Aronpuro, Jussi Kylätasku, Kullervo Järvinen, Tauno Kaukonen, Eevamaija Poijärvi, Seppo Järvinen, Anneli Toijala, Markku Turunen, Kari Levola, Olli Jalonen, Seppo Jokinen, Jussi Rusko, Markku Toivonen, Päivi Alasalmi, M:G: Soikkeli, Juhani Ahvenjärvi, Timo Malmi, Petri Tamminen, Jyrki Vainonen, Saila Susiluoto, Panu Tuomi, Ulla Vaarnamo, Harri Istvan Mä

Luotu: 09.12.2014 Tilastot

Irja Askolan erottaminen kirkon virasta

  Vaadimme Irja Askolaan eroamaan välittömästi piispan virastaan. Askola on osoittanut kaikissa toimissaan toimivansa täysin raamatun vastaisesta ja pyrkivänsä hajottamaan Luterilaisen uskon ja raamatun puhtaan opin Suomesta hyväksymällä moraalittoman homojen ja lesbojen elämän, siunaamalla heitä täysin raamatunvastaisesti opetuksen mukaan ja edistämällä epäeettisiä arvoja maassamme. Irja Askola sanoo tai hänestä sanotaan mm. seuraavissa artikkeleissa asiasta näin:     -"Askola on kertonut kanna

Luotu: 29.06.2014 Tilastot

Suvivirsi-päätös peruttava

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on kehottanut opetushallitusta määräämään, että koulujen perinteisissä kevätjuhlissa laulettu Suvirsi on poistettava juhllien ohjelmasta. Tämä päätös loukkaa syvästi maan väestön suurta enemmistöä ja perinteitä. Päätös kaikkine oheismääräyksineen on pienen Vapaa-ajattelijoiden joukon vaatimusten suosimista ja nurinkurinen, koska juuri vapaa-ajattelijoiden pitäisi vakaumuksensa mukaisesti puolustaa kaikkia toisin ajattelijoita ja heidän vapauttaan harjoitta

Luotu: 26.03.2014 Tilastot

Saimaan järvilohireitti vapaaksi

Saimaan järvilohella ei ole yhtään alkuperäistä kutujokea enää käytössä. Nyt, kun Suomeen saadaan 2 uutta ydinvoimalaa on aika purkaa mitättömät vesivoimalat saimaanlohen tieltä ja elvytää luonnonkanta elinvoimaiseksi. Vaadin Palokin voimalan purkamista Kermajärven ja Juojärven väliseltä reitiltä sekä valtion korvaamaan toimenpiteestä aiheutuva kulut. Palokin voimalan keskiteho on vain 3,7 Mw ! Purkamisen jälkeen lohille ja taimenille avautuisi n. 20 hehtaaria laadukasta kutu-aluetta. Voimalan n

Luotu: 29.04.2010 Tilastot

Pelastakaa Puistolanraitin ala-asteen Nurkkatien toimipiste!

Nurkkatien toimipisteen koulutoimintaa suunnitellaanlopetettavaksi, minne siirtyvät 150 oppilasta? Opetusvirasto suunnittelee koulutoiminnan lakkauttamista tässäPuistolalaisten olohuoneeksi mieltämässä monitoimitalossa jo neljättä kertaa 10vuoden sisällä. Perusteluina käytetään tälläkin kertaa mm. tilakustannustensäästöjä ja alenevia väestöennusteita. Väestöennusteen mukaan yläasteikäisten määrä vähenee, muttasäästöt suunnitellaan kohdistettavaksi ala-asteikäisiin. Ala-asteikäistenlasten lukumää

Luotu: 18.03.2014 Tilastot

Vetoomus Ykspihlajan koulun puolesta

Me allekirjoittaneet vaadimme, että ykspihlajalaisilla lapsilla on mahdollisuus käydä koulua ja esiopetusta turvallisesti omassa lähikoulussa, Ykspihlajassa. Sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloihin muuttavan Ykspihlajan koulun tulevaisuus on vaakalaudalla. Meidän mielestämme koulun ja esiopetuksen on säilyttävä Ykspihlajassa nyt ja tulevaisuudessa.

Luotu: 18.03.2014 Tilastot

Säästöt otettava ministereiltä ja kansanedustajilta

Säästöt otettava ministereiltä ja kansanedustjilta - ei kansalaisilta 1) Kansanedustajien määrä vähennettävä SATAAN kansanedustajaan. Suomen kokoisessa maassa se on riittävä. 2) Ministereiden ja kansanedustajien palkat puolitettava ja kaikki etuudet pois otettava. Kaikki kulut tulee maksaa omasta pussista. 3) Avustajien määrää vähennettävä huomattavasti. 1 avustaja / 10 edustajaa kohden. Ministereille ei avustajia.

Luotu: 25.03.2014 Tilastot

Tampere ei saa luopua Ihalan leirialueesta

Tampereen kaupunki on myymässä/sulkemassa omistuksessaan olevan ja tänä vuonna 50 vuotta täyttävän Ihalan leirialueen Uudestakaupungista. Me allekirjoittaneet emme ymmärrä, emmekä voi hyväksyä tällaista menettelyä, sillä alueelle on investoitu voimakkaasti viimeisten noin kymmenen vuoden aikana. Ko aikana Ihalaan on rakennettu 12 tasokasta hirsimökkiä sekä huoltorakennus, jossa on kaksi WC- ja suihkutilaa, sauna, astianpesupaikka. Rantasauna on saanut hiljattain lasitetun terassin ja uudelle sau

Luotu: 10.01.2014 Tilastot

Houtskarin terveyskeskusta ei pidä sulkea!

Paraisten kaupunki haluaa sulkea terveysasemamme Houtskarissa saadakseen säästöjä.   Totuus on kuitenkin, että terveysaseman sulkeminen ei tuota säästöä, päinvastoin. Ehkäisevä terveydenhoito lakkaa olemasta ja Houtskarin lapset ja aikuiset kulkevat vaivojensa kanssa yhä pitempään.   Pitkästä lauttamatkasta johtuen matka-aika lääkäriin ja hammaslääkäriin ja takaisin kotiin tulisi liian pitkäksi vanhuksille, sairaille ja lapsille. Ansiotyössäolevat ja yrittäjät menettäisivät ison osan työajastaan

Luotu: 13.11.2014 Tilastot

VAIKEAVAMMAISTEN IHMISTEN ASEMAN PARANTAMISEKSI

Lapsi ei voi valita syntyessään vanhempiaan, sukupuoltaan, yhteiskunnallista asemaansa, kulttuuriaan, terveyttään tai ihonsa väriä. Osa meistä ihmisistä syntyy vaikeasti vammaisina. Vaikeavammaisuudella tarkoitetaan sitä, että ihminen tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen arjen toiminnoistaan. Jokaiselle ihmiselle kuuluu oikeus osallistua tasavertaisena jäsenenä lähiympäristönsä ja yhteiskunnan toimintaan. Vaikeasti vammaiset ihmiset on otettava mukaan yhteisku

Luotu: 18.12.2014 Tilastot

Bevarande av Vittsar skola / Vitsarin koulun säilyttäminen

Bevarande av Vittsar skola   Vi undertecknade motsätter oss kraftigt att eleverna från Vittsar skola från och med år 2018 överflyttas till  Chydenius skola. Vi undertecknade kräver att Vittsar skolas framtid säkerställs så att elever från närliggande  byar även efter år 2018 kan fortsätta sin skolgång i Vittsar skola på årskurserna 1-6 i den nuvarande  skolbyggnaden. Vi kräver att tekniska verket upphäver sitt beslut att inte satsa på Vittsar skolas skolbyggnad efter början av  året 2018 inklusi

Luotu: 10.11.2014 Tilastot

Uittamon koulu säilytettävä koulukäytössä

Vähiksen Väki ry. (Vähä-Heikkilän ja Uittamon koulujen vanhempainyhdistys) ja Uittamon alueen asukkaat ovat huolestuneita Turun sivistystoimialan suunnitelmista lakkauttaa Vähä-Heikkilän koulun Uittamon yksikkö ja epäilevät sen tuomia säästöjä. Vähä-Heikkilän koulun Uittamon yksikkö on Turun lakkautettavien koulujen listalla. Vähä-Heikkilän ja Uittamon koulujen vanhempainyhdistys sekä alueen lasten vanhemmat haluavat tuoda esiin Uittamon koulun keskeisen aseman opetuksen järjestämisessä Uittamon

Luotu: 16.08.2014 Tilastot