Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | Tämä vuosi (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2014 Koko ajalta Adressin nimiLuotu
751 751 Jyväskylän Keskustan terveysaseman lakkauttamista vastaan! (Suljettu)
  Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson esitteli 26.10.2014 talousarvioesityksensä, jonka yhtenä säästötoimenpiteenä Keskustan terveysasemasta aiotaan luopua 1.7.2015. Lisäksi avoterveydenhuolto koko Jyväskylässä on tarkoitus keskittää nopealla aikataululla 3-5 terveysasemalle. Tämä heikentäisi palveluita entisestään sekä vaikeuttaisi hoitoon pääsyä, sekä lisäisi terveysasemiin kohdistuvaa...
05.11.2014
751 1 167 Vetoomus vankilapastoreiden virkojen säilyttämisen puolesta
Me allekirjoittaneet hengellisen vankilatyön vapaaehtoiset ja vankilatyön esirukoilijat pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että yhteistyö vakinaisten vankilapastoreiden kanssa saisi jatkua edelleen samantasoisena kuin nykyään. Vakinaisessa virassa olevat pastorit tuntevat vankilan toimintatavat, henkilökunnan ja vangit; toisaalta pastorit tuntevat ulkopuolelta tulevat hengellisen työn vapaaehtoiset....
15.10.2014
748 28 199 Nuuskan myynti lailliseksi Suomessa!
Meidän (nuuska.org) mielestämme nuuskankäyttäjiä on kohdeltu väärin eu:n kieltäessä nuuskanmyynnin. Tupakka ja alkoholi ovat pysyneet kauppojen hyllyillä, mutta nuuska katosi sieltä, vaikka nuuskasta ei ole haittaa ympäristölle ja suhteellisen pientä haittaa käyttäjälle. Tupakasta ja alkoholista on puolestaan suurta haittaa sekä käyttäjälle että ympäristölle. Jos sinä olet meidän kanssamme samaa m...
02.02.2006
746 781 Arvokas elämä laitospalveluja tarvitsevalle vanhukselle
Tällä hetkellä voimassa oleva Vanhuspalvelulain 14§:n laitoshoidon perusteita koskeva kohta kuuluu: Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Eduskunnassa on käsittelyssä vanhuspalvelulain muutos jossa laitoshoidon kriteerit ai...
28.11.2014
746 746 Säästetään Kangasalan kyläkoulut 2014
  Kangasalan kunnanvaltuusto on päättämässä kyläkoulujen kohtalosta. Lahdenkulman koulu lakkautettaisiin vuonna 2015 sekä Kautiala ja Raikku mahdollisesti 2016. Samalla myös vireät kylät yhteisöineen ja aktiivisine yhdistyksineen kuihtuisivat kasaan, kun kokoontumis- ja harrastuspaikkaa ei enää olisi. Tällöin kylälle ei myöskään muuttaisi enää uusia asukkaita. Kangasalan haja-asutusalueet ovat kau...
03.11.2014
742 746 Kiteen uuden terveyskeskuksen vastaanotto ajat!
Kiteen terveyskeskuksessa on pidettävä iltaisin ja lauantaisin lääkärien päivystystä tai vastaanottoa!   Kiteen kaupunginvaltuusto on päättänyt äänestyspäätöksellään 20/15 lopettaa vuoden 2015 alusta lääkäreiden vastaanoton Kiteen terveyskeskuksessa muulloin kuin virka-aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että koko Keski-Karjalan lähes 20 000 asukkaan on käytävä Joensuussa asti saamassa apua äkillisiin l...
04.07.2014
734 737 Ei! Kallion terveysaseman sulkemiselle!
Kallion terveysasemaa on ehdotettu perhekeskusken vuoksi suljettavaksi. Tämähän on täysin absudia että kaupungin vilkkaimman terveys aseman kävijät joutuisivat siirtymään muille terveysasemille. Sairaiden ihmisten pitäisi hakeutua kauemmas hoitoon! Kallion terveysasemalla asioi paljon iäkkäitä ihmisiä, on kohtuutonta että he joutuisivat asioimaan pidemmän matkan päässä. Perhekeskuksen voi hyvin si...
29.04.2014
726 1 493 Irja Askolan erottaminen kirkon virasta
  Vaadimme Irja Askolaan eroamaan välittömästi piispan virastaan. Askola on osoittanut kaikissa toimissaan toimivansa täysin raamatun vastaisesta ja pyrkivänsä hajottamaan Luterilaisen uskon ja raamatun puhtaan opin Suomesta hyväksymällä moraalittoman homojen ja lesbojen elämän, siunaamalla heitä täysin raamatunvastaisesti opetuksen mukaan ja edistämällä epäeettisiä arvoja maassamme. Irja Askola s...
29.06.2014
725 864 Pirkanmaan kirjoituskilpailua ei saa lopettaa! (Suljettu)
Ainakin yksi asia yhdistää seuraavia suomalaiskirjailijoita: Jaakko Syrjä, Mirkka Rekola, Eero Silvasti, Martti Joenpolvi, Matti Paloheimo, Kari Aronpuro, Jussi Kylätasku, Kullervo Järvinen, Tauno Kaukonen, Eevamaija Poijärvi, Seppo Järvinen, Anneli Toijala, Markku Turunen, Kari Levola, Olli Jalonen, Seppo Jokinen, Jussi Rusko, Markku Toivonen, Päivi Alasalmi, M:G: Soikkeli, Juhani Ahvenjärvi, Tim...
09.12.2014
724 726 Suvivirsi-päätös peruttava
Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on kehottanut opetushallitusta määräämään, että koulujen perinteisissä kevätjuhlissa laulettu Suvirsi on poistettava juhllien ohjelmasta. Tämä päätös loukkaa syvästi maan väestön suurta enemmistöä ja perinteitä. Päätös kaikkine oheismääräyksineen on pienen Vapaa-ajattelijoiden joukon vaatimusten suosimista ja nurinkurinen, koska juuri vapaa-ajattelijoiden pi...
26.03.2014
718 1 459 Saimaan järvilohireitti vapaaksi
Saimaan järvilohella ei ole yhtään alkuperäistä kutujokea enää käytössä. Nyt, kun Suomeen saadaan 2 uutta ydinvoimalaa on aika purkaa mitättömät vesivoimalat saimaanlohen tieltä ja elvytää luonnonkanta elinvoimaiseksi. Vaadin Palokin voimalan purkamista Kermajärven ja Juojärven väliseltä reitiltä sekä valtion korvaamaan toimenpiteestä aiheutuva kulut. Palokin voimalan keskiteho on vain 3,7 Mw ! Pu...
29.04.2010
713 713 Pelastakaa Puistolanraitin ala-asteen Nurkkatien toimipiste! (Suljettu)
Nurkkatien toimipisteen koulutoimintaa suunnitellaan lopetettavaksi, minne siirtyvät 150 oppilasta? Opetusvirasto suunnittelee koulutoiminnan lakkauttamista tässä Puistolalaisten olohuoneeksi mieltämässä monitoimitalossa jo neljättä kertaa 10 vuoden sisällä. Perusteluina käytetään tälläkin kertaa mm. tilakustannusten säästöjä ja alenevia väestöennusteita. Väestöennusteen mukaan yläasteikäisten mää...
18.03.2014
702 704 Vetoomus Ykspihlajan koulun puolesta
Me allekirjoittaneet vaadimme, että ykspihlajalaisilla lapsilla on mahdollisuus käydä koulua ja esiopetusta turvallisesti omassa lähikoulussa, Ykspihlajassa. Sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloihin muuttavan Ykspihlajan koulun tulevaisuus on vaakalaudalla. Meidän mielestämme koulun ja esiopetuksen on säilyttävä Ykspihlajassa nyt ja tulevaisuudessa....
18.03.2014
701 702 Säästöt otettava ministereiltä ja kansanedustajilta
Säästöt otettava ministereiltä ja kansanedustjilta - ei kansalaisilta 1) Kansanedustajien määrä vähennettävä SATAAN kansanedustajaan. Suomen kokoisessa maassa se on riittävä. 2) Ministereiden ja kansanedustajien palkat puolitettava ja kaikki etuudet pois otettava. Kaikki kulut tulee maksaa omasta pussista. 3) Avustajien määrää vähennettävä huomattavasti. 1 avustaja / 10 edustajaa kohden. Ministere...
25.03.2014
701 701 Tampere ei saa luopua Ihalan leirialueesta
Tampereen kaupunki on myymässä/sulkemassa omistuksessaan olevan ja tänä vuonna 50 vuotta täyttävän Ihalan leirialueen Uudestakaupungista. Me allekirjoittaneet emme ymmärrä, emmekä voi hyväksyä tällaista menettelyä, sillä alueelle on investoitu voimakkaasti viimeisten noin kymmenen vuoden aikana. Ko aikana Ihalaan on rakennettu 12 tasokasta hirsimökkiä sekä huoltorakennus, jossa on kaksi WC- ja sui...
10.01.2014
700 700 Houtskarin terveyskeskusta ei pidä sulkea! (Suljettu)
Paraisten kaupunki haluaa sulkea terveysasemamme Houtskarissa saadakseen säästöjä.   Totuus on kuitenkin, että terveysaseman sulkeminen ei tuota säästöä, päinvastoin. Ehkäisevä terveydenhoito lakkaa olemasta ja Houtskarin lapset ja aikuiset kulkevat vaivojensa kanssa yhä pitempään.   Pitkästä lauttamatkasta johtuen matka-aika lääkäriin ja hammaslääkäriin ja takaisin kotiin tulisi liian pitkäksi va...
13.11.2014
700 700 Stäng inte Hälsogården i Houtskär! (Suljettu)
Pargas stad vill stänga vår Hälsogård i Houtskär, för att göra en inbesparing.   Men sanningen är, att en stängning av vår Hälsogård ger ingen inbesparing, tvärtom. Förebyggande hälsovård slutar existera och Houtskärs barn och vuxna går allt längre med sina åkommor.   Det långa färjpasset mellan Houtskär och Korpo gör, att resetiden till och från läkare och tandläkare blir för lång för åldringar,...
13.11.2014
698 749 VAIKEAVAMMAISTEN IHMISTEN ASEMAN PARANTAMISEKSI (Suljettu)
Lapsi ei voi valita syntyessään vanhempiaan, sukupuoltaan, yhteiskunnallista asemaansa, kulttuuriaan, terveyttään tai ihonsa väriä. Osa meistä ihmisistä syntyy vaikeasti vammaisina. Vaikeavammaisuudella tarkoitetaan sitä, että ihminen tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen arjen toiminnoistaan. Jokaiselle ihmiselle kuuluu oikeus osallistua tasavertaisena jäsenenä...
18.12.2014
691 697 Bevarande av Vittsar skola / Vitsarin koulun säilyttäminen (Suljettu)
Bevarande av Vittsar skola   Vi undertecknade motsätter oss kraftigt att eleverna från Vittsar skola från och med år 2018 överflyttas till  Chydenius skola. Vi undertecknade kräver att Vittsar skolas framtid säkerställs så att elever från närliggande  byar även efter år 2018 kan fortsätta sin skolgång i Vittsar skola på årskurserna 1-6 i den nuvarande  skolbyggnaden. Vi kräver att tekniska verket...
10.11.2014
690 695 Uittamon koulu säilytettävä koulukäytössä
Vähiksen Väki ry. (Vähä-Heikkilän ja Uittamon koulujen vanhempainyhdistys) ja Uittamon alueen asukkaat ovat huolestuneita Turun sivistystoimialan suunnitelmista lakkauttaa Vähä-Heikkilän koulun Uittamon yksikkö ja epäilevät sen tuomia säästöjä. Vähä-Heikkilän koulun Uittamon yksikkö on Turun lakkautettavien koulujen listalla. Vähä-Heikkilän ja Uittamon koulujen vanhempainyhdistys sekä alueen laste...
16.08.2014
669 4 700 Tampereen Eteläpuisto on säilytettävä!
  Me allekirjoittajat vaadimme, että Tampereen Eteläpuisto on säilytettävä kaupunkipuistona, ja sitä on uudistettava tamperelaisille avoimena virkistysalueena.   Eteläpuisto on yksi Tampereen vanhimmista puistoista. Se on Hämeenpuiston pääte Pyhäjärven rannassa, ja se yhdistää Tammerkosken ja Nalkalanrannan kävelyreitit sekä Pyynikin harjun.   Mahdollisuudet kehittää Eteläpuistosta laadukas kaup...
08.12.2014
668 671 Sukupuolineutraalista avioliitosta
Vastustan sukupuolineutraalia avioliittoa ja avioliitto on Raamatun mukaan miehen ja naisen välinen ainoastaan....
02.12.2014
666 673 Kuivasojan koulun puolesta
Osana Oulun kaupungin uutta palveluverkkosuunnitelmaa kaupungin remonttiryhmä ehdottaa, että 130 oppilaan Kuivasojan sivukoulusta luovutaan 8/2015 lähtien. ”Työryhmän enemmistö kannattaa esitystä, jonka mukaan Kuivasojan sivukoulusta luovutaan 8/2015 lähtien. Kustannusvaikutus: säästö tilakustannuksista 131t €/vuosi ja kouluverkon tehostumisesta 60t €/vuosi. Yhteensä n. 200 000 euroa/vuosi.” ”Mer...
04.10.2014
665 665 Kouvolan kyläkoulujen puolesta! (Suljettu)
  Kouvolan kyläkoulujen puolesta     Kylä + koulu + lapset = elävä kylä! Keräämme nimiä vetoomukseen Tirvan, Selänpään, Ummeljoen ja Ratulan koulujen säilyttämisen puolesta. Kouvolan Kaupunki suunnittelee sulkevansa edellä mainitut koulut säästämisen nimessä. Emme ole vakuuttuneita suunnitelman järkevyydestä, on sitten mittarina raha tai kylien säilyminen elinvoimaisena. Perheiden palveluista sääs...
13.05.2014
663 663 Nekalan kirjasto säilytettävä (Suljettu)
Tampereella Nekalan alueella on viihtyisä lähikirjasto, joka palvelee koko asuinalueen asukkaita, mm. koululaisia. Kirjasto on asuinalueen hermokeskus tai henkireikä, jossa käyvät viikoittain monenlaiset ihmiset. Kirjastolla on myös pienimuotoista näyttelytoimintaa ja siellä järjestetään viikoittain satutunteja lapsille.  Lyhyesti sanottuna me tällä alueella asuvat rakastamme ja tarvitsemme Nekala...
05.09.2014
659 662 Ehdoton EI Uudenkaupungin Hyttyskarin tuulivoimalahankkeelle
Eli Uuteenkaupunkiin, Kemiran penkalle ja Yaran tehdasalueelle ollaan rakentamassa kaksi Näsineulaa korkeampaa (n.180m) tuulivoimalaa. Teollisuusluokan voimaloiden tehot ovat 3MV ja 5MV joka tarkoittaa jatkuvaa meluhaittaa lähialueiden asukkaille ja mökkiläisille sekä osittaista meluhaittaa myös muihin osiin kaupunkia. Matalataujuksinen, jatkuva meluhaitta ja varjovälkehdintä tulevat vaikuttamaa...
07.05.2014
657 673 STOP Ortelan koulun lakkautukselle!
Ortelan koulu on Hämeenlinnassa lakkautus uhan alla, me vaadimme että lapsemme saavat opiskella Ortelan koulussa ja saamme pitää koulun tulevaisuudessakin. Ortelan koulun oppilasmäärä on 135. Koulu ollut tällä paikalla jo reilut 100 vuotta. Ortelan koulu on kiinteä osa alueen toimintaa, yhteistyö on tiivistä Kutalan päiväkodin kanssa sekä myös alueen asukkaiden kanssa. Ortelan koulu tähtää koko t...
09.05.2014
654 690 Maunulan bussilinjaa 62 ei saa lopettaa
  Helsingin seudun bussiliikenteen muutossuunnitelmissa esitetään Maunulan bussilinjan 62 lopettamista ja korvaamista linjalla 51, joka alkaisi kiertää Maunulassa pidempää reittiä. Ehdotettu muutos heikentäisi ns. vanhan Maunulan ja Metsälän suoria bussiyhteyksiä Sörnäisten metroasemalle, Rautatientorille ja Hämeentien suuntaan.  Se heikentäisi muun muassa yhteyksiä Kinaporin palvelukeskukseen, Ke...
09.02.2014
650 665 Eläinsuojelurikoksista kovemmat tuomiot ja tiukempi valvonta!
"Lukuisat eläimet kärsivät Suomessa siitä, ettei eläinsuojelurikosten käsittely etene. Vaikeat jutut voivat pyöriä viranomaisten työpöydillä vuosia. Samaan aikaan eläimet riutuvat oloissa, jotka on tarkastuksissa todettu heikoiksi. Eläintenpitokieltoja kierretään monin tavoin. Asuinpaikkoja vaihdetaan ja eläimiä siirretään sukulaisten nimiin tai toisille tiloille. Jotkut jopa vaihtavat omia nimiää...
28.05.2014
646 646 PRO VANHAN JOULUMYYJÄISET
Vanhan Joulumyyjäiset ovat yli 30 vuoden ajan olleet helsinkiläisille laadukkaan kotimaisen käsityön ostopaikka Helsingin ydinkeskustassa kaiken tuontitavaratulvan keskellä. Ostettuaan Vanhan liiketoiminnot HYY-Yhtymältä vuoden alussa, Royal Kiinteistöt on nyt lopettamassa nämä tuottoisat myyjäiset. Me, kotimaista käsityötä arvostavat asiakkaat, vuosia Vanhalla myyneet käsityöläiset ja muut kannat...
26.01.2014
645 645 Tanssipainotuksen säilyttäminen Kuopiossa
Kuopio tunnetaan vahvana tanssikaupunkina. Täällä on ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella tanssia kouluissa kolmannesta luokasta eteenpäin yhdeksännelle luokalle, tanssilukioon ja ammattiin tanssinopettajaksi. Tämä polku tulisi turvata Kuopion kouluverkostomuutosten yhteydessä. Tanssin painotusopetuksella on pitkät, 25 vuoden perinteet. Tällä hetkellä painotusopetusta annetaan Kalevalan koulussa,...
25.10.2014
631 640 Jobstep.net uusiksi/ Ammattikorkeakoulujen kehitettävä harjoittelupaikkojen hakumenetelmää
Kaikessa yksinkertaisuudessaan koko adressin tarkoituksena on herätellä ymmärtämään miten naurettavaa on, että harjoittelupaikkojen hakuun keskittynyt sivusto Jobstep.net ei palvele tarkoituksenmukaisesti. Sivusto kaatuu välittömästi harjoittelupaikkojen haun alettua. Sivustoa kehitettävä tai koko harjoittelupaikkojen hakumenetelmä uudistettava. Muistattehan jakaa adressin opiskelijatovereillenne,...
27.10.2014
624 624 Kortelan koulun puolesta (Suljettu)
  Kortelan koulu tulee säilyttää           Tämä on vetoomus Kortelan alakoulun säilyttämisen puolesta Rauman kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä muille päättäjille. Vaadimme, että Kortelan ja lähialueiden lapsilla säilyy mahdollisuus käydä tuttua ja turvallista lähikoulua.       Kannatamme Kortelan koulun säilyttämistä koska: Turvallinen koulutie on osa turvallista lapsuutta. Kortelan...
12.11.2014
623 623 Valkealan terveysaseman puolesta (Suljettu)
Valkealan terveysaseman lakkautus jättää Valkealan alueen ilman terveydenhuoltopalveluita Valkeala on alueeltaan laaja ja lähes yhden terveysaseman palveluitten varassa. Niin aikuisten kuin lasten, nuorten ja vanhusten palvelut ovat vaarassa poistua Valkealasta, jos terveysaseman palvelut päättyvät. Terveysasema huolehtii palvelutehtävästään erittäin hyvin ja tunnustusta ansaitsevasti.  Lasten, n...
17.10.2014
623 623 Nojanmaa tarvitsee oman koulun
Lasten terveys ei saa olla säästökohde Nojanmaa tarvitsee oman koulun Nojanmaan koulun sisäilma on terveysriski koulu oppilaille ja henkilökunnalle. Tilapäisratkaisu on järjestetty tekemällä pientä pintaremonttia, hankkimalla luokkiin ilmanpuhdistimia ja siivoamalla koulua tavallista useammin. Koulunkäynti voi näin järjestettynä jatkua vielä lyhyen aikaa, mutta terveysviranomaisten mielestä kyse e...
15.05.2014
623 2 320 Parapsykologian tutkimusta Suomeen
Suomessa on pitkät perinteet parapsykologian tutkimuksessa, jonka juuret juontavat yli sadan vuoden taakse [1]. Suurin osa tästä tutkimustoiminnasta on kuitenkin ollut harrastajien tekemää. Tutkimusta on ollut vaikea tehdä ennakkoluulojen ja leimautumisen pelon takia [2]. Nyt tilanne vaikuttaisi olevan hiljalleen muuttumassa. Parapsykologiaan liittyvät opinnäytetyöt ja muu tutkimustoiminta ovat li...
10.08.2013
621 678 TAMPEREEN UHANALAISET KULTTUURITILAT SÄILYTETTÄVÄ
Tampereen kaupungin liiketoimintajaosto on syksyllä 2014 esittänyt myytäväksi tarjouskilpailun perusteella kymmeniä kaupungin omistuksessa olevia kiinteistöjä ja muita kohteita. Listalla on kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia ja tiloja, joissa järjestetään monenlaista tamperelaisten henkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävää, usein yhdistysten pyörittämää asukas- ja kulttuurito...
27.11.2014
620 621 Puumalan ambulanssin yöpäivystys takaisin
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on 7.11.2013 kokouksessaan hyväksynyt Ensihoidon palvelutasopäätöksen 1.1.2014 alkaen. Tämä palvelutasopäätös on vaikuttanut Puumalaan siten, että ensihoidon yövarallaolo Puumalassa päättyi päätöksen tullessa voimaan. Tämä päätös on tehty nopealla aikataululla ja ilman Puumalan kunnan edustajia kokouksissa. On myös oletettavaa, ettei kaikkiin asioihin ole te...
29.06.2014
618 824 Adressi Alexander Stubbin erottamiseksi pääministerinvirasta
Arvoisa pääministeri, olette epärehellinen ja epäpätevä pääministeriksi. Perustuslain 60 pykälän mukaan Valtioneuvosto Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia. Ministerit ovat virkatoimistaan vastuunalaisia eduskunnalle. Jokainen asian käsittelyyn valtioneuvostossa osallistunut minis...
10.08.2014
618 618 Adressi Kluuvin gallerian puolesta 2014 (Suljettu)
Tämän adressin tarkoitus on kerätä allekirjoituksia sen puolesta, että Kluuvin galleria saisi jatkaa nykyisissä tiloissaan Helsingin Unioninkadulla. Helsingin taidemuseo on suunnitellut erillisen näyttelytilan perustamista Tennispalatsin tiloihin. Tämä on tervetullutta, mutta se ei poista Kluuvin gallerian tarvetta. Arkkitehti Aarno Ruusuvuoren erityisesti taidegalleriaksi suunnittelema Kluuvin ga...
23.02.2014
616 616 Adressi Hirsilän koulun säilyttämisen puolesta (Suljettu)
Hirsilän koulu on yksi Oriveden kolmesta jäljellä olevasta kyläkoulusta. Se sijaitsee n. 7 km Oriveden keskustasta pohjoiseen. Hirsilän koulun erityispiirteinä voidaan mainita mm. luonnonläheisyys ja maaseutumaisuus, mikä näkyy koulun toiminnassa monilla tavoin esim. ympäristö- ja luonnontiedon, liikunnan ja kuvaamataidon opetuksessa. Hirsilän koulussa on oppilaita (1-6lk.) tällä hetkellä 51 ja...
21.09.2014
616 5 712 Home- ja kosteusvaurioista sairastuneet huomioitava (Suljettu)
Kosteusvaurioiden aiheuttamat sisäilman altisteet sairastuttavat ihmisiä vakavasti ja pysyvästi. Kosteusvaurioisten rakennusten on todettu aiheuttavan mm. muutoksia immuunijärjestelmän toiminnassa, hermostollisia ja kognitiivisia häiriöitä, hengitystie- ja silmätulehduksia, masennusta, sisäelinvaurioita, reumaa, vakavia kehkosairauksia, syöpää sekä herkistymistä mm. kemikaaleille, hajusteille, muo...
21.02.2011
614 614 Adressi Anjalankosken lukion säilyttämiseksi (Suljettu)
  Vanhan Anjalankosken alueelle kuuluu edes yksi lukio - Anjalankosken lukio tulee säilyttää vuoteen 2016 asti.   Anjalankosken lukio on lakkautusuhan alla, ja lakkautus tulee tapahtumaan kaupunginvaltuuston äänestystuloksesta riippuen joko vuonna 2015 tai 2016. Tämä on Anjalankosken lukion oppilaskunnan hallituksen vetoomus Kouvolan päättäjille koko vanhan Anjalankosken alueen ainoan lukion mahdo...
11.11.2014
613 660 Sysmään rakennettava hirsinen koulu
Me allekirjoittaneet vaadimme että Sysmään tehdään nykyaikainen ja uusi hirsinen koulu Pudasjärven mallin mukaisesti. Tukemme osoitukseksi haluamme lahjoittaa hirsiä kouluun mikäli hirsinen kouluhanke toteutuu. Haluamme että kunnan päättävät elimet muuttavat aikaisemmat päätöksensä hirsisen kouluhankkeen taakse. Lahjoitettavat hirsimäärät (montako metriä) voi kukin hanketta tukeva kirjoittaa ko...
18.12.2014
609 609 Enäjärven koulu on ja pysyy!! (Suljettu)
Säilytetään Enäjärvellä toimiva, turvallinen lähikoulu!...
25.03.2014
605 23 392 Rikollisten ulkomaalaisten karkoittaminen
Viime aikoina olemme saaneet lukea huolestuttavia uutisia Euroopan etnisestä väkivallasta. Edes monikulttuurisen ideologian nimissä silmiä ei voida enää sulkea tosiasioilta. Alla muutamia faktoja poimittuna ympäri Eurooppaa (alla numeroituna lähteet): Tanskan poliisin mukaan Kööpenhaminan vuoden 2003 ryöstöistä on ollut 80 % ja väkivaltarikoksista 64 % maahanmuuttajien tekemiä (1). Saksan lii...
25.07.2006
596 596 Lahden päätös kiinteistöveron nostaminen 36%:lla on kohtuuton!
Lahden kaupungin hallitus on 2.6.2014 päättänyt korottaa kiinteistöveroa yhteensä 36% vuodelle 2015 budjettivajeen kattamiseksi. Tiedot korotuksen päätöksestä on luettavissa www.lahti.fi nettisivulta alla olevan linkin kautta: http://lahti.fi/www/bulletin.nsf/pfbd/D9F2CE8825EF6FCFC2257CEB005739A6 Korotus on hurja ja kohtuutonta. Näin suuri korotus merkitsee, että esim. nykyisen 800€ kiinteistöv...
02.06.2014
595 595 Koiranäyttelyihin sääntömuutos; Ilmoittautumismaksun palautus
Nykyään Kennelliiton koiranäyttelysäännöissä ei mainita sanallakaan miten ilmoittautumismaksujen käy koiran kuoltua ennen näyttelyä. Ilmoittautumismaksujen palautus kuolemantapauksissa on näyttelynjärjestäjän päätöksen varassa. Näin ollen maksun palautuksesta kieltäytyvä näyttelynjärjestäjä joutuu myös helposti kyseenalaiseen valoon. Kuluttaja-asiamiehen mukaan tässä tilanteessa kuolema rinnasteta...
08.05.2014
593 593 Turun Yli-Maarian koulu rakennettava suunnitellusti (Suljettu)
Yli-Maarian alueella on runsaasti rakentamattomia tontteja, koska Turun kaupunki ei ole pystynyt tuomaan alueelle lupaamiaan palveluja. Yli-Maarian koulun rakentamista on jo lykätty moneen otteeseen. Voimassa olevan päätöksen mukaan koulu perustetaan 2017. Nyt esitetään koulun perustamisen lykkäämistä vuoteen 2020.    Moision päivähoitoyksikkö on ollut jo vuosikaudet täynnä. Lapsia viedään Mois...
23.11.2014
592 592 Harjun Koulu säilytettävä
Vastustamme Lahden keskustassa sijaitsevan Harjun koulun lakkauttamista. Tue meitä allekirjoittamalla alla oleva vetoomus, joka on lähetetty Lahden kaupungin sivistyslautakunnalle. Lahden kaupungin sivustyslautakunnalle osoitettu kannanotto 2.9.2014: HARJUN KOULUN LAKKAUTTAMINEN PERUSTEETONTA Kesäkuussa antamastamme lausunnosta huolimatta, olette 3.9. päättämässä Harjun koulun kiinteistöstä luop...
03.09.2014
Facebook
Tulisiko lääkäreitä kouluttaa enemmän?