Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | Tämä vuosi (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2016 Koko ajalta Adressin nimiLuotu
295 4 700 Tampereen Eteläpuisto on säilytettävä!
  Me allekirjoittajat vaadimme, että Tampereen Eteläpuisto on säilytettävä kaupunkipuistona, ja sitä on uudistettava tamperelaisille avoimena virkistysalueena.   Eteläpuisto on yksi Tampereen vanhimmista puistoista. Se on Hämeenpuiston pääte Pyhäjärven rannassa, ja se yhdistää Tammerkosken ja Nalkalanrannan kävelyreitit sekä Pyynikin harjun.   Mahdollisuudet kehittää Eteläpuistosta laadukas kaup...
08.12.2014
293 293 Aulangon puiston puolesta
Me allekirjoittaneet vaadimme, että Hämeenlinnan kaupungin päätöksentekijät ja valtion vastuuviranomaiset ottavat Aulangon kehittämisessä ja kaikessa maankäytön suunnittelussa nykyistä paremmin huomioon valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellun kansallismaiseman ja erityisesti siihen kuuluvat puistometsät.  Parhaillaan meneillään olevat  laajamittaiset seikkailupuiston rakennustoimet ovat osin pe...
27.04.2016
291 293 Maanviljelijät vapautettava yleisradioverosta
Emme halua osallistua sellaisen median rahoittamiseen, joka jatkuvasti osoittaa vainoa laillista maatalouselinkeinoa vastaan. Emme myöskään halua rahoittaa sellaisten toimittajien työskentelyä, jotka selvästi eivät ota selvää eläinten hyvinvointiin liittyvistä seikoista vaan muodostavat mielikuvan nykyisesta suomalaisesta tuotannosta ulkomaisten ääriliikkeiden materiaalin perusteella. Emme halua o...
17.03.2016
291 294 HY:n varhaiskasvatuksen maisteriohjelma sisäänotto 2017
  Tässä adressissa vastustamme Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan aikeita lakkauttaa varhaiskasvatuksen maisteriohjelman (VAKAMO) sisäänotto vuodeksi 2017. Tämä tarkoittaa sitä, että 20 varhaiskasvatuksen maisteria jää kouluttamatta.   Ebe ry on sitä mieltä, että varhaiskasvatuksen kentällä ei ole varaa menettää näitä 20 alan asiantuntijaa. Lastentarhanopettajan pätevyyden a...
09.05.2016
288 288 Tiirismaan lukion ruokailuolosuhteet kuntoon (Suljettu)
Tämä on Tiirismaan koulun vanhempainyhdistyksen nettiadressi Tiirismaan lukiolaisten ruokailuolosuhteiden parantamiseksi. Kysymys on 400 nuoren hyvinvoinnista, mikä pitää olla kaikkien toimijoiden tärkein asia. 1) Toinen ruoan tarjoilulinjasto lukiolaisten käyttöön kahvilan puolelle, jotta ruokatunti ei kulu jonottamiseen eikä ruokailu sen vuoksi jää päivittäin väliin. Lahden Ateria suunnittelee...
11.04.2016
288 292 SRVA LAKKOON SUSILUPIEN SAAMISEKSI
Lähetämme adressin kaikille maamme SRVA vapaaehtoistyöntekijöille (sähköpostiin) adressin kommenttiosioineen syyskuun viimeinen päivä saatekirjelmän kanssa. Lisäksi laitamme tiedon myös riistanhoitoyhdistyksiin.     SRVA toiminta lakkoon kunnes saamme reilusti lisää sudenpyyntilupia: (ylisuuri susi/koirasusikanta suurin uhka metsästyskoiraharrastukselle) - Arvoisat SRVA:n toimihenkilöt - koska s...
31.08.2016
287 292 Hallituksen on nautittava kansalaisten luottamusta (Suljettu)
Hallitusvastuussa olevat puolueet ovat yksi toisensa jälkeen nakertaneet koko eduskunnan luottamusta valehtelulla, harhaanjohtavien tietojen antamisella ja vaalilupausten pettämisellä. Perustuslaki määrää, että ministerin on oltava rehelliseksi tunnettu kansalainen, mutta väärinkäytöksiin on suhtauduttu hallituksessa kevytmielisesti vähätellen ja anteeksipyyntöä väistellen. Väärinkäytökset vaarant...
03.05.2016
287 292 Regeringen åtnjuter inte medborgarnas förtroende (Suljettu)
Regeringspartierna har naggat förtroendet för hela riksdagen i kanterna genom att ljuga, ge vilseledande information och genom att svika sina vallöften. Även om grundlagen anger att en minister ska vara en medborgare som handlar ”som rätt och sanning bjuder” har man i regeringen förhållit sig till maktmissbruk och felsteg på ett lättsinnigt och förminskande sätt; man har undvikit att be om ursäkt....
03.05.2016
287 288 Uusi ja terve peruskoulu ja päiväkoti Pyhätunturille!
Me tarvitsemme uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen kuntamme tulevaisuudelle! Meidän kuntamme kehityksen kannalta on tärkeää puntaroida tarkkaan minne mahdollinen uusi koulurakennus sijoitetaan. Sijoituskohdetta miettiessä täytyy laskea missä on mahdollista saada tuottavuutta uudella rakennuksella. Pyhätunturille on muutamien vuosien aikana muuttanut nuoria ja nuoria perheitä, jotka ovat kasvattan...
09.05.2016
284 284 Karstulan lapsille terveet väliaikaiset oppimistilat (Suljettu)
Karstulan Tolppila sekä Laaksolan koulu ovat huonossa kunnossa(sisäilmaongelmat) ja monet lapset ja henkilökunta oireilevat jatkuvasti. Me allekirjoittaneet vaadimme lapsille ja henkilökunnalle terveet opiskelu/työskentelytilat siihen asti, kunnes uusi koulu joskus valmistuu. Yksikin sairastunut lapsi on liikaa!...
17.11.2016
280 3 669 Älä ota mikrosirua. VeriChip ei ole ihmiselle tarkoitettu
Älä ota mikrosirua !!!...
22.02.2015
280 3 669 Me vastustamme ihmiseen asetettavaa VeriChip ym valvonta ja maksujärjestelmää
Me vetoamme Suomen lakiin tässä asiassa , mm.  Koskemattomuusuojaan 7 § Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rang...
22.02.2015
280 280 Säkra svenskans ställning i småbarnsfostran i Vichtis (Suljettu)
Säkra svenskans ställning i småbarnsfostran i Vichtis - behåll Daghemmet Aleksandra nära Nummela skola Turvataan ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen asema ja toimintaedellytykset Nummelassa Kort sammandrag på svenska: Daghemmet Aleksandra har varit en stark svenskspråkig befästning i centrala finskspråkiga Nummela som samlat svenskspråkiga barn runtom kommunen. Läget är centralt och nära Nummela s...
01.10.2016
277 278 Tillinmäentie 33
Me allekirjoittaneet vaadimme Tillinmäentie 33:a koskevan Suomen Osatontti II Ky:n (YIT) hakeman poikkeuslupahakemuksen kumoamista. Haettu muutos poikkeaa huomattavasti voimassa olevien kaavojen mukaisesta alueelle osoitetusta pientalojen asuinympäristöluonteesta samoin kuin viereisille tonteille jo rakennetuista kiinteistöistä, loukaten siten eri tontinomistajien tasavertaista ja taloudellista ko...
08.03.2016
276 276 Kevyenliikenteenväylä Savilahdentielle
Savilahdentielle on aneltu kevyenliikenteenväylää vuositolkulla. Siihen ei ole koskaan löytynyt kunnalta rahaa. Nyt on suunnitteilla 0,45-1,4 miljoonan euron oikopolku Pappilanniemeen, alueelle jonne kulkee hyvin valaistu kevyenliikenteenväylä. Mieluummin kevyenliikenteenväylä Savilahdentielle kuin turha oikopolku Pappilanniemeen!...
20.10.2016
275 275 Roukonpurosta ei luovuta!
Metsähallitus lopettamassa Roukonpuron ylläpidon, nyt keräämään nimiä tätä vastaan! Roukonpuro on ollut Kuhmon ja kuhmolaisten yhteinen kesämökki, uimaranta, virkistyspaikka ja kesämuistojen kutomo! Nyt kaikki keräämään nimiä "Roukon" säilyttämiseksi. Allekrijoittakaa ja jakakaa! ...
28.06.2016
275 312 Adressi lasipajan rakentamiseksi Otaniemeen
Adressi lasipajan rakentamiseksi Aalto-yliopiston Otaniemen kampukselle (in english below) Tällä hetkellä Aalto Artsin lasipajan tulevaisuus on uhattuna. Opiskelijoilta, alan tekijöiltä ja tukijoilta toivotaan kannanottoa lasipajan tarpeellisuudesta Otaniemen kampusalueella. Mikäli lasipaja kampuksella todetaan tarpeettomaksi, lasisuunnittelun ja -taiteen käytännön opetus lakkautetaan, ja todennäk...
11.12.2016
270 271 Ilkka takaisin riparille!
NettiAdressi  & oikaisupyyntö : Ilkka takaisin ripari-leireille! Lopen Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 13.9.2016 "vapauttaa" Lopen seurakunnan kappalainen Ilkka Juotteen rippikoulutyöstä v.2017 vastoin kappalaisen ja etenkin nuorten seurakuntalaisten toiveita, sekä valtuuttanut kirkkoherran etsimään sopivan henkilön hoitamaan rippikouluryhmää kesällä 2017. Toimi aiheuttaa lisäkustann...
26.09.2016
269 271 Muotialan koulutalon puolesta (Suljettu)
Me allekirjoittaneet vastustamme Tampereen kaupungin suunnitelmaa, jonka mukaan lukuvuoden 2017 alusta Muotialan koulutalon oppilaat siirtyisivät Tampereen yliopiston normaalikouluun Nekalan koulutaloon ja Muotialan koulun tilat siirtyisivät päiväkodin käyttöön. Vastustamme myös aikomusta siirtää esiopetus Muotialasta Mustametsän yksikköön. Muotialan koulu on nykyisellään erittäin toimiva yksikkö....
13.08.2016
267 267 EI KANERVALAN KAAVAMUUTOKSELLE!
Kanervalanpuisto ja sen lähiympäristö on yhtenäisenä säilynyt, 1950-luvun puutarhakaupunki-ihanteiden mukaisesti rakennettu alue. Kaupunginosan asemakaava perustuu Otto Iivari Meurmanin luonnoksiin, ja tämän metsälähiöaatteen mukaan kaupunginosa nimettiin Kanervalaksi ja kadut saivat kukkien nimiä. Lähimetsä toimii monimuotoisena virkistysalueena (hiihto-ja kävelyreitit, marjastus) kanervalaisille...
18.03.2016
267 267 Kannuksen ent. yhteiskoulun/ Monarin hyväksi (Suljettu)
Haluamme tällä adressilla kerätä nimiä monitoimitalo "Monarin", Kannuksen ent. yhteiskoulun säilyttämiseksi ja sen ja kannuslaisen kulttuuritoiminnan kehittämiseksi osana Kannuksen kaupungin sivistys-, kulttuuri- ja nuorisotoimea. Toiveena on, että kaupunki jatkossakin omalta osaltaan vastaa Monarin toimintaedellytyksien turvaamisesta ja yhdessä eri toimijoiden kanssa osallistuu kulttuuritoiminnan...
19.05.2016
265 4 940 Vetoomus Meri-Rastilan, Kivinokan ja Vartiosaaren puolesta
  VETOOMUS MERI-RASTILAN METSÄN KIVINOKAN JA VARTIOSAAREN PUOLESTA Kaavoittaja on osayleiskaavahankkeillaan hävittämässä merkittävän osan Itä-Helsingin luonnosta. MRL:n 39 §:n mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset kuitenkin edellyttävät, että asukkaille turvataan riittävät virkistykseen soveltuvat alueet sekä mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapaino...
26.11.2013
262 262 Poukkusalmen silta
  Savonlinnan kaupunki aikoo peruskorjata Poukkusalmen sillan kantta korvaamalla asfaltin alla olevan lankkukannen mahdollisesti teräksellä, jonka päälle tulisi asfaltointi. Poukkusalmen sillan liimapuurunko jäisi paikoilleen, joten varsinaista runkorakennetta ei ole aikomus uusia. Huolenaiheenamme on sillan leveys autoliikennettä ajatellen, sillan alituskorko veneilyä ajatellen sekä sillan esteet...
12.04.2016
261 266 Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaava turvallisemmaksi
Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaavaa ja Laajasalontien ”bulevardi”-suunnitelmaa on muutettava siten, ettei alueen kevyenliikenteen turvallisuus heikkene ja että väylän ajoneuvojen välityskyky ei ainakaan huonone asukasmäärien kasvaessa alueella.   Tällä hetkellä Laajasalon ytimessä ostoskeskuksen ympäristössä on täysin poikkeuksellinen ja upea tilanne kevyenliikenteen turvallisuuden kanna...
26.03.2016
261 265 Sipoonlahden koulun Opintien yksikkö siirrettävä väistötiloihin
Oppilaiden, opettajien ja muun henkilöstön oikeus turvalliseen ympäristöön ei toteudu Sipoonlahden koulun Opintien toimipisteessä. Rakennuksessa todettuihin sisäilmaongelmiin haettiin väliaikaista ratkaisua korjauksella, jonka oli tarkoitus pitkittää purettavaksi tarkoitetun koulun käyttöä uuden koulukeskuksen valmistumiseen asti. Rakennuksessa todettujen sisäilmaongelmien tähänastiset korjaustoim...
10.11.2016
259 23 392 Rikollisten ulkomaalaisten karkoittaminen
Viime aikoina olemme saaneet lukea huolestuttavia uutisia Euroopan etnisestä väkivallasta. Edes monikulttuurisen ideologian nimissä silmiä ei voida enää sulkea tosiasioilta. Alla muutamia faktoja poimittuna ympäri Eurooppaa (alla numeroituna lähteet): Tanskan poliisin mukaan Kööpenhaminan vuoden 2003 ryöstöistä on ollut 80 % ja väkivaltarikoksista 64 % maahanmuuttajien tekemiä (1). Saksan lii...
25.07.2006
258 258 Uudenkaupungin Urheilukeskus
Uudenkaupungin kaupunki on ilmoitanut lopettavansa palveluiden oston ulkopuolisilta tahoilta salibandyn osalta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Urheiluksekuksen palloiluhallin salibandykenttä jäisi vaille käyttöä, jolloin suuren hallin lämmittämiskustannukset muodostuvat niin suureksi menoeräksi, että hallin ylläpito ei kannata. Tämä taas johtaisi siihen, että sulkapallon harrastaminen vaik...
10.01.2016
254 254 Evijärven Lahdenkylässä säilyttävä alakouluopetus 0-6 luokilla
Lähipäivät ovat ratkaisevia evijärveläisten lasten kannalta. Kunnanhallitus ajaa jo nyt yhden koulun mallia. Tällainen malli Evijärven olosuhteissa ei ole toimiva ratkaisu. Johtavat suomalaiset kouluasiantuntijat ovat yksiselitteisesti kyläkoulujen säilyttämisen kannalla Evijärven tapaisissa kunnissa. Kyläkoulut ovat heidän mielestään psyykkisesti, sosiaalisesti, pedagogisesti ja taloudellisesti p...
02.03.2016
253 253 Kuntalisä takaisin Mäntsälän lapsiperheille! (Suljettu)
Me allekirjoittaneet vaadimme, että kuntalisän myöntämiskriteerejä päivitetään kuten “Aloite kotihoidon tuen kuntalisän myöntämisperusteiden tarkistamisesta” -kuntalaisaloitteessa esitetään ja, että päivitetty Mäntsälä-lisä sisällytetään vuoden 2017 talousarvioon. ¹ Hyvin toteutettuna kuntalisällä voi olla positiivisia vaikutuksia kunnan talouteen. ² Jotta säästövaikutukset konkretisoivat mahdoll...
13.06.2016
250 250 Kuutsalon Santaranta säilytettävä nuorisotoimen leirialueena (Suljettu)
Kotkan kaupungin nuorisotoimi suunnittelee luopumista Santarannan leirialueesta. Santaranta on ehdottomasti Kotkan ellei koko Suomen upein leirialue ja sen menetys olisi Kotkan nuorisolle korvaamaton.  Kotkan kaupungin nettisivuilta lainattu esittelyteksti:  "Noin 16 ha:n alue sijaitsee Kuutsalon saaren itärannalla. Santarannan pitkä hiekkaranta ja männikkömetsät antavat upeat puitteet erilaisille...
13.08.2016
249 249 Valkeavuoren pienille oikeus terveelliseen oppimisympäristöön! (Suljettu)
Me allekirjoittaneet vaadimme, että kaikki kaarinalaislapset saavat aloittaa koulutiensä terveessä oppimisympäristössä! Kaarinan kaupunginvaltuusto valtuutti kokouksessaan 7.12.2015 sivistysjohtajan ja teknisen johtajan hankkimaan riittävän määrän väistötiloja koulun alkuun tammikuussa 2016. Tällä valtuutuksella tekninen lautakunta päätti tilata väistötilat 12 opetusryhmän käyttöön sen sijaan, ett...
13.04.2016
247 247 Leppätien kielikylpy säilytettävä
    Me Sipoon Leppätien Koulun oppilaiden - ja tulevien oppilaiden sekä jo valmistuneiden oppilaiden - vanhemmat vaadimme, että Sipoon Leppätien koulua EI liitetä osaksi ns. Nikkilän Sydäntä vaan annetaan jäädä Leppätielle, jossa se on näyttänyt esimerkkiä sekä kotimaassa että ulkomaille, miten kielikylpy toimii ja miten sitä pitää kehittää. Tämä adressi on perustettu sitä varten, että Sipoon päät...
26.09.2016
246 3 019 Joukkovoima hallituspolitiikkaa vastaan!
Uuden hallituksen säästötavoitteet suuntautuvat täysin yhteiskunnan vähäosaisimpia vastaan. Uhataan lapsilisä- ja opintotukileikkauksella, sähköveron korotuksella, asuntovelkaisen korkovähennysoikeuden poistamisella, työttömyysturvan puolittamisella, pitkäaikaistyöttömien siirtämisellä kunnan vastuulle, pyhäkorvauksien poistamisella, jos me tavalliset kansalaiset emme hyväksy hallituksen politiikk...
31.05.2015
245 247 Leikkipuisto Lohikäärmepuistolle uusi rakennus
Me allekirjoittaneet vetoamme leikkipuistotoiminnan johtajaan Hanna Linnaan ja Helsingin kaupungin Varhaiskasvatuslautakuntaan, että leikkipuisto Lohikäärmepuistoon Helsingin Vuosaaressa rakennettaisiin uusi puistorakennus. Nykyinen rakennus on palvellut meitä 1970-luvun alusta, mutta enää se ei vastaa käyttäjien tarpeisiin. Useat kävijät ovat myös saaneet erilaisia oireita vietettyään tiloissa ai...
30.11.2016
242 2 214 Lapsen vieraannuttaminen rangaistavaksi
Toisen vanhemman vieraannuttaminen on lapseen kohdistuvaa pahimman laatuista henkistä väkivaltaa ja siksi erittäin vahingollista lapsen kehitykselle, koska se tapahtuu kaikkein yleensä rakkaimman ihmisen toimesta. Yleensä vieraannuttaja on oma lapsen oma äiti, isä tai isä/äitipuoli. Vieraannuttaja voi olla myös isovanhempi tai joku muu läheinen ihminen, joka on lapsen elämässä laajasti mukana. Lap...
02.03.2012
238 239 EI NATOON
ME Suomen kansalaiset EMME halua liittyä Natoon.Pohjoismaitten pitää tehdä enenmmän yhteistyötä.Venäjä ei ole uhka meille niin kauan kun pysymme erossa natosta. Kansa oli eu:ta vastaan meidät vietiin väkisin. Nyt maksamme siitä virheestä. Ei tehdä uutta virhettä ja liitytytä natoon.VASTUSTAMME NATOON LIITTYMISTÄ....
04.05.2016
238 387 Työeläkkeiden indeksisidonnaisuus korjattava. Lakialoite voimaan
LA 52/2006 vp - Pekka Kuosmanen /kok ym. LAKIALOITE 52/2006 vp Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n muuttamisesta Eduskunnalle Työeläkkeiden tarkistamiseen käytettävää indeksiä huononnettiin vuonna 1996 siirtymällä niin sanottuun taitettuun indeksiin. Alle 65-vuotiailla oli indeksi, jossa palkkakehityksen osuus oli 50 % ja hintakehityksen osuus oli samoin 50 %. 65 vuotta täyttäneiden eläkeläiste...
20.10.2006
237 239 Nokian Kaakkurijärvien metsän tueksi
Haluan tukea Jaakko Hartmanin kuntalaisaloitetta, jonka tavoitteena on yleiskaavan keinoin turvata Nokian Kaakkurijärvien metsäalueen yhtenäisyys kuntalaisten terveyden ylläpitoa tukevana ja luontoelämyksiä tuottavana nykyisenkaltaisena virkistysmetsäalueena....
30.10.2016
236 236 Hallituksen harrastama rasismi, kantaväestöä kohti.
Hallituksen on pudotettva turvapaikan hakijoiden tuet samalle tasolle kuin muissa maissa,, Meillä Eläkeläiset, vanhukset hoitolaitoksissa,, lapsperheet, pieni tuloiset,  opiskelijat ei edes saa tuollaisia tukia mitä turvapaikanhakijat saavat,, miksi näin ?? ruokaan, vuokraan, lääkkeisiin, terveyden hoitoon ei omilla edes riitä rahat,, siis  Hallitus on alkanut harjoittamaan rasismia Kantaväestöä k...
06.05.2016
234 234 Tampereen uuden yliopiston nimeksi Moroversity
Me allekirjoittaneet kansalaiset vetoamme, että niin kutsutusta T3-hankkeesta syntyvä uusi tamperelainen korkeakoulu nimettäisiin Moroversityksi. Jos T3 ei toteudu, nimettäköön Tampereen yliopisto Moroversityksi. Moroversity on paikallinen ja kansanomainen, mutta samalla kansainvälinen. Moroversityssä unohtuisivat nimeämisriidat ja valtataistelut. Tilalle leppoisa tunnelma, jossa perustutkimuksen...
08.10.2016
234 234 Pelastetaan Laitilan perhekahvilat
Laitilan kaupunki suunnittelee pienentävänsä MLL:n saamaa avustusta 12 000 eurosta 5 000 euroon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei MLL voi palkata perhekahvilaan työntekijää. Perhekahvilat tarjoavat tärkeää vertaistukea pienten lasten vanhemmille kolme kertaa viikossa. Kerran viikossa kokoontuvat alle 1,5-vuotiaat lapset vanhempineen ja kaksi kertaa viikossa kahvila on avoin kaikille lapsil...
03.11.2016
231 550 Vetoomus Tuorinniemen sivukoulun säilyttämisen puolesta
Olemme erittäin huolestuneita tiedosta, jonka mukaan Helsingin kaupungin opetusvirasto esittää Tuorinniemen sivukoulun lakkauttamista ja yhdistämistä Herttoniemenrannan ala-asteen pääkoulun tiloihin syksyllä 2016. Koulujen yhdistäminen vaikuttaisi lasten koulutyöhön, turvallisuuteen ja koulussa viihtymiseen. Lakkauttamisesta koituvat säästöt taas olisivat lyhytnäköisiä ja pitkälti vain laskennalli...
08.12.2015
227 227 Pelkosenniemelle uusi koulu ja kirjasto! (Suljettu)
  Pelkosenniemen vuonna 1965 valmistunut koulu- ja kirjastorakennus on pahasti vaurioitunut ja huonon sisäilmansa vuoksi riski rakennuksessa työskenteleville ja asioiville. Sen osoitti syksyllä 2015 tehty kuntotarkastus. Osalle koululaisia ja henkilökuntaa on tästä aiheutunut vakavia oireita.   Me allekirjoittaneet haluamme panostaa 100-vuotisen kunnan tulevaisuuteen ja vetoamme uuden monitoimital...
19.02.2016
227 227 Mopo- ja kevariradan rakentaminen Raaseporiin
Kerään nimiä keulintaradan hankkimiseen Raaseporiin. Olen puhunut Raaseporin kaupunginhallituksen jäsenelle ja hän pyysi tekemään kyseisen adressin. Jakakaa kavereille ja pyytäkää tuttavia allekirjoittamaan!...
22.09.2016
225 10 573 Adressi maahanmuuton hillitsemisen puolesta
Tämän adressin tarkoitusena on saada pakolaisperäinen maahanmuutto jäihin, kunnes Suomen taloustilanne paranee huomattavaksi. Ensisijaisesti on saatava inhimmillinen loppuelämä  suomalaisille vanhuksille, heidän tukiaan ei tulisi karsia, samaan aikaan kun lähetämme rahaa Kreikkaan tai otamme uusia pakolaisia vastaan, kun nykyisetkin aiheuttavat melkoisia kustannuksia. Toiseksi myös opiskelijoille,...
20.08.2015
225 641 Ei kerrostaloja Hyvinkään Sveitsiin
Hyvinkään kaupunginvaltuusto on solminut yhteistoimintasopimuksen Finex Capital Oyn kanssa 25.4.2016: http://www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-rakentaminen/kaavoitus1/yleiskaavoitus/sveitsi-harkavehmas/ Osana yhteistoimintasopimusta Sveitsin kaupunginosaan Hyvinkäälle on tarkoitus kaavoittaa vähintään 40 000 kerrosneliötä asuinrakennuksia. Tämä vastaa noin 500 kerrostaloasuntoa. Rakennusalueet sij...
04.07.2016
223 223 Kurun pelastustoimen kesävarallaolo (Suljettu)
Ylöjärven kaupungissa sijatsevan Kurun pelastustoimi (PvPk) on saanut aikaisempina vuosina kesäviikonlopuille varallaolomiehityksen paloasemalle. Tänä vuonna Pirkanmaan pelastuslaitos on suunnitellut eväävänsä tämän palvelun. Pirkanmaan pelastuslaitos on lopettamassa varallaolokäytäntöä 1.6.2016 alkaen Kurun paloasema on Ylöjärveltä päin tultaessa ainoa ennen Virtain paloasemaa. Kantatie 65, joka...
04.05.2016
222 1 995 Luottotiedottomille Oikeuksia!
LUOTTOTIEDOTTOMIEN PUOLESTA! Ajattelin kirjoitella artikkelia kaikkien luottotiedottomien puolesta, jotta asioihin saataisiin järkeä. Miksi luottotiedottomien elämä pitää tehdä täysin mahdottomaksi? Eikö se ole jo riittävän hankalaa ilman yli suuria maksuja. Luottotiedottomilla ei ole mahdollista saada noin 50% asunnoista pelkästään sen takia ettei ole luottotietoja. Ja sitten vielä toiset 20%...
28.12.2015
218 237 Artificial grass pitch for Viikki
In short (more info below or at http://viikintekonurmi.com/): The signatories propose that the city of Helsinki builds within in the next few years an artificial grass pitch in Viikki, preferably on the existing Latokartano cinder pitch. Over 11,000 residents of Viikki, the students of two schools, the residents of nearby areas and several soccer teams would benefit from a new artificial grass pit...
18.06.2016
218 237 Tekonurmikenttä Viikkiin
Tekonurmikenttä Viikkiin [English version here]   Lyhyesti (lisää tietoa alhaalla tai http://viikintekonurmi.com/): Allekirjoittaneet esittävät, että Helsingin kaupunki rakentaa lähivuosina tekonurmikentän Viikkiin, ensisijaisesti nykyisen Latokartanon hiekkakentän päälle. Yli 11 000 viikkiläistä, kahden alueen koulun oppilaat ja lähialueen asukkaat sekä useat jalkapallojoukkueet hyötyisivät uud...
18.06.2016
Facebook
Pitäisikö kesäajasta luopua?