Adressi kristillisten arvojen ja uskonnonopetuksen puolesta

Kaija Olkkonen
Ryttylä

#101 Re: Raamatun tuntemus on hyvinvoinnin perusta

15.07.2010 13:03

Kaija Olkkonen kyllä

#102

15.07.2010 13:03

 

abcdef
eero toikonniemi
Vieras

#103 suomi on kristillinen maa

15.07.2010 21:44

meidän pitää kiin Jumalan sanasta.  ( Matt. 22:29 )

" Te eksytte , koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. "

 

Katriina Jäntti
Vieras

#104 Sallikaa lasten tulla Jeesuksen tykö!

17.07.2010 16:55

Tässä on ilmeisesti se viimeinen mahdollisuus pelastaa kansakuntamme tulvista koetuksista. Nyt jo lapsiamme ja nuoriamme vedetään kaikenlaiseen ahdistavaan, kuten esim. huumeisiin. Yksinäisyys lasten, nuorten ja aikuisten kohdalla vetää monet masennukseen. Nämä kaikki ovat seurausta siitä, että on unohdettu Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus! Kuitenkin totuus on se, että ne lapset ja nuoret sekä aikuiset, jotka ovat oppineet rukoilemaan, ovat onnellisimpia. Heillä, siis meillä, on turva elävässä Jeesuksessa! Kun kuolemme, pääsemme taivaaseen. Samaa turvaa ei ole heille, jotka eivät tästä asiasta tiedä. Maailmalla tapahtuu ihmeellisiä asioita, kuten mm. muslimien keskuudessa, jotka ovat kohdanneet esim. unessa Jeesuksen Pelastajanaan. Maatamme Jumala armahtakoon, sillä olemme menossa päinvastaiseen suuntaan: eroon turvallisesta luottamuksesta Jumalaan. Tosin on myös omassa maassamme suuren Jumalan siunauksia!

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

19.07.2010 08:56


Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

19.07.2010 08:56


oleellista
Vieras

#107 uskonnonopetus

19.07.2010 10:53

Uskonopetus kuuluu mielestäni ehdottomasti kouluopetukseen.


Vieras

#108

19.07.2010 13:33

Uskonnon opetuksen puolesta

Tasa-arvon puolesta
Vieras

#109 Uskontotieteellinen opetus kuuluu

19.07.2010 18:04

#107: oleellista - uskonnonopetus

mutta tunnustuksellinen ei, koska verorahoilla ei voi opettaa kouluissa yhtä uskontoa totuuna.

 

Tasa-arvon puolesta
Vieras

#110 Uskontotieteellinen opetus kuuluu

19.07.2010 18:05

#107: oleellista - uskonnonopetus

mutta tunnustuksellinen ei, koska kouluissa ei voi julkisillaverovaroilla opettaa vain yhtä uskontoa totuutena.

 

Ahti Räsänen
Vieras

#111 Kristilliset arvot

20.07.2010 10:27

Kristinuskon opetus on suomalaisissa kouluissa jatkuttava. Me emme saa alistua pakanauskontojen vaatimuksiin. Ilman vahvaa kristillistä uskoa ei itsenäi-syyttä olisi saavutettu. Puolustakaamme sitä, mikä on historiamme saatossa todettu hyväksi ja toimivaksi.

 

Pirkko Sormunen de Bertrán
Vieras

#112 Kristilliset arvot

20.07.2010 10:58

Meillä Espanjassa, jossa olen asunut yli neljäkymmentä vuotta on nyt viime vuosien ( sosialistisen hallituksen aikana) menty kovaa vauhtia tilanteeseen, ettei arvosteta kristillisiä arvoja ja uskonnon opetusta on poistettu ja kristillisyydestä kertovia tunnuksia ristejä ym. on poistettu kouluista ja muista valtiollisista julkisista tiloista.  Ihmiset ja varsinkin nuoret ovat muuttuneet tavoiltaan ja tottumuksiltaan "rienaaviksi" mitään parempaa kuitenkaan näille lapsille ja nuorille ei ole tarjolla. Sekasortoinen elämä tuo kun ei löydy siitä mitä hallituksen toimesta tarjotaan / annetaan mihin turvautua on johtanut valtaviin vaikeuksiin ja hoitoa ei  ole saatavissa ja näin huumeita käyttäviin vuosittain siirtyy tuhansia ja tuhansia lapsia, nuoria ja jopa aikuisia.  Kristilliset arvot olisi pikaisesti saatettava jälleen tämän sukupolven tietoisuuteen ! 

 

 

 

Eero Pulkkinen
Vieras

#113 Ehdottomasti kouluissa uskonnonopetusta

21.07.2010 18:51

Uskonnonopetus kouluun!!!

Ollitapio Pursiainen
Lappeenranta

#114

21.07.2010 18:55

Uskonnonopetus on säilytettävä tunnustuksellisena. Kristinusko on kansallisen kulttuuriperintömme peruskallio,jota on kunnioitettava. Kirkon asemaa kulttuurimme keskuksessa on vahvistettava. Kansankirkon merkitys kansakunnan kulttuurin säilyttäjänä on ollut erittäin merkittävä.

Ollitapio Pursiainen
Lappeenranta

#115 Re: Re: Raamatun tuntemus on hyvinvoinnin perusta

21.07.2010 19:00

#101: Kaija Olkkonen - Re: Raamatun tuntemus on hyvinvoinnin perusta

Koulussa on lisättävä Raamatun opetusta. Siten kitketään Vanhaan Testamenttiin liittyviä ennakkoluuloja sen sotaisuudesta. Myös kirkon opetusta Raamatun tulkinnasta tulisi kouluissa lisätä.

Ollitapio Pursiainen
Lappeenranta

#116 Re: Uskontotieteellinen opetus kuuluu

21.07.2010 19:05

#110: Tasa-arvon puolesta - Uskontotieteellinen opetus kuuluu

Luterilainen kirkko kuten myös ortodoksinen ovat kansankirkkoja. Minusta kirkkoon kuuluvien lasten opetuksen on oltava tunnustuksellista. Se ei merkitse kielteistä suhtautumista uskontotieteeseen tai raamatuntutkimukseen. Tieteen ja uskonnon vastakkainasettelusta on päästävä eroon.

Myyryläinen
Vieras

#117 Ei enää uskonnonpakkovaltaa!

22.07.2010 16:10

Jäntti kirjoittaa tuolla ylempänä (104.) tunnustuksellisesta kristinuskonopettamisesta kuin se olisi viimeinen mahdollisuus pelastaa kansakuntamme.  Tosiasiassa hyvinvointimme, niin materiaalinen kuin henkinenkin, on lisääntynyt sitä mukaa kun kristinuskon kuristusote yhteiskunnastamme on löystynyt.  Aikanaan meillä oli yhden kristityn lahkon monopoli ja nyt on jo päästy joltiseenkin vapauteen; tekemistä toki vielä riittää mutta jo pitkällä ollaan. Älkäämme turmelko tätä kehitystä vaan jatketaan irroittamalla yhteiskunta kaikista uskonnoista neutraaliksi ja sekulaariksi.  Osana sitä meidän tulee kiireesti lopettaa kaikkinainen tunnustuksellinen opetus ja kertoa koulukkaille kristin- ja muiden uskontojen aiheuttamista kauheuksista historiantunneilla ja ahdistavan kristinuskon filosofisista ongelmista filosofiantunneilla.

 

Pursiaiselle (116.) lisäksi tiedoksi, että tiede ja uskonnot ovat ristiriidassa keskenään koska tiede perustuu vastaanväittämiseen, väitteiden perusteluun ja niiden oikeaksi todentamiseen.  Uskonto taas perustuu uskomuksille joita ei saa kyseenalaistaa eikä muuttaa.  (jos saisi, niin luonnontieteen havainnot olisi jo aikaa sitten päivitetty Raamattuun siellä nyt olevien virheiden korjaamiseksi).

nimetomana
Vieras

#118 uskonto.

23.07.2010 12:41

Uskonnonopetuksen on tärkeä varsinkin nuorille ihmisille , muuten ollaan tosi hukassa.Jos olisi hyviä opettajia suost .vaikka päiväkodista.

Reijo Hieta-Koivisto
Vieras

#119 Uskonnonopetuksen puolesta ehdottomasti!

23.07.2010 18:29

Ei uskonnonopetusta voi, eikä pidäkään korvata, eikä syrjäyttää tuomalla tilalle jotain muuta "melkein yhtä hyvää". Kristityssä maassa kuuluu ehdottomasti opettaa sen valtauskonnon mukaisesti, tätä uskontoa kouluissa. Muut uskontojen harjoittajat huolehtikoon omien uskontojensa opetuksista niissä maissa, mistä ovat tulleetkin tai muuten järjestäkööt ne omissa piireissään, kuitenkin niin etteivät häiritse maan omia perinteitä. Jos joillekin ei kelpaa tämän kristityn maan uskonnonopetus, vaikka kristinuskon ja sen arvojen mukaan toimimalla saavutetun hyvinvoinnin hyödyntäminen, mm. tulemalla tänne maahanmuuttajina, täällä eläminen ja asuminen muuten kyllä kelpaa, niin emme kai halua estää heitä palaamasta sinne mistä ovat tulleetkin! Ne joita tämän maan kristillisyys alkaa ahdistamaan, niin tervemenoa vain takaisin tai muualle!

Sama pätee muihinkin ryhmiin, vapaa-ajattelijat yms., jotka ovat perinteistä uskonnonopetusta haluamassa pois; heillekin kyllä muuten kelpaa kaikki hyvä ja siunaus, se mitä maallemme on koitunut siitä, että täällä on eletty ja eletään paljolti vieläkin, juuri kristillisten arvojen mukaan. Nyt he vain ovat alkaneet väittämään, ettei kristillisyydellä muka ole mitään merkitystä maan asioiden ja elämisen kannalta. Tuota väittämää he yrittävät perustella ihan vakuuttavasti mutu-tuntumalla, koska osaavat vielä sentään itsekin elää, ainakin pääpiirteittäin, täällä ikään kuin itsestäänselvyytenä opittujen arvojen mukaan. Mutta mutta, eivät ne kuitenkaan ole niin vain itsestäänselvyyksiä. Vaikutukset näissä asioissa, niin hyvät kuin huonotkin, tulevat vain niin pitkällä viiveellä ja ovat usein myös niin syvävaikutteisesti, että -varsinkaan muutosten vaatijat eivät tahdo niitä ymmärtää, eivätkä osaa ennakoida mitä vaaditut muutokset tulisivat aiheuttamaan.

Täällä ei tiedetä esim. sitä kaikkea kamaluutta, mitä oli ja tapahtui entisessä Neuvostoliitossa, silloin kun siellä elettiin totaalisessa ateismissa, jossa esim. raamattu oli kiellettyä kirjallisuutta. Niistä kamaluuksista, mm. kannibalismia harjoittaneista sarajamurhaajista, ei täällä lännessä tiedetä, koska silloin siellä oli ihan tunnetusti tapana sellainen "uutisointi", että ikävistä asioista ei pääsääntöisesti uutisoitu ollenkaan. Ja yhä vieläkin siellä kannetaan ateismin ajan hedelmää, josta yhtenä esimerkkinä on mm. järkyttävän suuret aborttimäärät, ym. ym. Monista muistakin hirvittävyyksistä, muuallakin maailmassa, saisi tietoa, jos täällä lintukodossa vain haluttasiin tietää asioista. Mutta kukapa haluaisikaan tietää mitä kamaluuksia tapahtuu vieläkin ei-kristityissä osissa Afrikkaa, mm. niiden ihmisten keskuudessa, jotka siellä turvautuvat perinteisesti noitatohtoreihin. Ja mitä ovat heidän hirvittävät metodinsa asioiden- ja sairauksien, mm. AIDS:in "hoitamisessa". Mutta tietysti tieto usein lisää tuskaa, varsinkin totuudellinen tieto.

Maassammekin on jo nähtävissä pahoja oireita, mm. lasten ja vanhusten heitteillejättö yms., mitä on seurauksena siitä, kun ihmiset alkavat elää yhä enenevässä määrin unohtaen vallan kokonaan kristilliset arvot. Juuri niihin arvoihin pohjautuvat parhaalla tavalla myös terveet perhearvot, jotka taas ovat se kaikista parhain perusta terveelle yhteiskunnalle, jossa on turvattu ihmisten eläminen rauhassa ja turvallisesti, -vauvasta aina vanhuuden loppuun saakka. Voidaan tietysti yrittää tuoda uskonnonopetuksen tilalle kristinuskon oppia jäjitteleviä, tai muuten mitä erilaisimpia oppeja. Myös niissä -jäljitelmissäkin voi kyllä olla mukana se kaikkein tärkein ja paras ihmisarvon perusta; nimittäin oppi siitä että jokainen ihminen on omana itsenään tärkeä ja rakastettava. MUTTA, niistä puuttuu kuitenkin se ydinasia, nimittäin että ihminen, kristillisessä ajattelussa, on iankaikkisuusolento, eikä siis mikään "kertakäyttöhyödyke". Se merkitsee sitä, että ihmisellä itsellään, vielä hänen ajallisen elämänsä jälkeenkin, on myös VASTUU omasta itsestään ja kaikesta mitä hän tekee elämänsä aikana. Ja ihminen todellakin joutuu, vielä tämän elämän jälkeen, niistä vastaamaan, kerran viimeisellä tuomiolla -Jumalan edessä... Vain tämän vastuun ymmärtäminen, joka perustuu kristinuskon opetukseen, voi tulevaisuudessa estää enemmät kouluampumiset ym. niiden kaltaiset tragediat maassamme, tai ainakin olla oleellisesti ennaltaehkäisemässä niitä.

Päivi Haapala
Vihti

#120 kristillset arvot

24.07.2010 08:36

Tärkeä asia pitää mukana koulun opetuksessa.

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

24.07.2010 08:37


Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

24.07.2010 08:37


Myyryläinen
Vieras

#123

24.07.2010 16:25

Hieta-Koivisto kirjoitti (119.): "Täällä ei tiedetä esim. sitä kaikkea kamaluutta, mitä oli ja tapahtui entisessä Neuvostoliitossa, silloin kun siellä elettiin totaalisessa ateismissa, jossa esim. raamattu oli kiellettyä kirjallisuutta."

Höpöhöpö.  NL ei ollut totaalisen ateistinen.  Valtio oli sekulaari ja ateistinen mutta kansalaisilla oli uskonnonvapaus kunhan uskonto pidettiin yksityuisasiana.  Raamattu ei ollut kielletty kirja vaan sitä painettiin siellä ja sitä vietiin laillisesti m.m. Suomesta.  Tosi sen lisäksi oli kaikenmaailman hämäräväkeä jotka salakuljettivat milloin mitäkin mutta he olivat rikollisia.

Hieta-Koivisto kirjoitti (119.): "Niistä kamaluuksista, mm. kannibalismia harjoittaneista sarajamurhaajista, ei täällä lännessä tiedetä,"

Jälleen höpöhöpö tai sitten Hieta-Koivistolla lienee jotakin todisteita, että sekulaarissa yhteiskunnassa on enemmän kannibaaleja sarjamurhaajia kuin kristityjen vallassaan pitämissä yhteiskunnissa.

Hieta-Koivisto kirjoitti (119.): "Maassammekin on jo nähtävissä pahoja oireita, mm. lasten ja vanhusten heitteillejättö yms., mitä on seurauksena siitä, kun ihmiset alkavat elää yhä enenevässä määrin unohtaen vallan kokonaan kristilliset arvot. "

Hieta-Koivistokin lienee selvillä, että tuollainen käytös on selkeästi vähentynyt sen jälkeen kun täkäläiseltä kristityltä lahkolta vietiin uskontomonopoli 1900-luvun alkupuolella.

Olisi toivottavaa, että erilaiset kristityt, kuten Hieta-Koivistokin, pysyttelisivät edes auttavasti faktoissa kirjoittaessaan julkisille palstoille.  Se voisi, ehkä mahdollisesti lisätä uskottavuutta.

Jarko Häkkinen
Anttola

#124 Faktat kunniaan!

25.07.2010 19:42

Neuvostoliitossa ei ollut uskonnonvapautta. Kysykää keneltä tahansa venäläiselta. Se oli tunnustuksellisesti ateistinen hirmuvalta. Kansainvälisten lakien, ja monien Neuvostoliiton omienkin lakien mukaan bolshevikit olivat rikollisia.

Kristityissä yhteiskunnissa on vähemmän ihmisoikeuksiin kohdistuvia rikoksia jo siitäkin syystä, että ihmisoikeudet ovat kristillistä keksintöä ja perustuvat kristilliseen ihmiskuvaan ja etiikkaan. Viimeisen sada vuoden aikana pahimmat hirmuvaltiaat (Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot) ovat olleet kristinuskon vastustajia.

Lasten ja vanhusten heitteillejättö oli ennen harvinaista ja sitä paheksuttiin. Nyt se on käynyt yleisemmäksi, vaikka vaurastuneessa Suomessa entistä harvemmat suoranaisesti näkevät nälkää. Olen itsekin opettajana nähnyt, kuinka lasten heitteillejättö on rajussa kasvussa.

Olisi toivottavaa, että kaikki keskustelijat pysyttelisivät totuudessa.

 

Veli-Matti Rossi
Vieras

#125

25.07.2010 20:28

Käytän koko nimeä