Länsimetron jatkohanke - Sammalvuoren tuhoaminen estettävä

Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

22.10.2014 08:03


Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

22.10.2014 20:05


Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

22.10.2014 20:11


Pekka

#4 Re: Asiaton kommentin poisto

22.10.2014 20:12

#2: asiantuntija - Asiaton kommentin poisto 

 Mitä siinä kommentissa sitten oli? Olisi mukava tietää.

Katja H.

#5 Pimittelyäkö?

23.10.2014 05:39

Mitä varten ihmisten mielipiteitä tästä Sammalvuoren tuhoamisesta ei näytetä? Meillä on oikeus saada tietää kaikki asiasta. Onkohan tämä taas jotain espoon herrojen pimittelyä ja manipulointia kun kaikkea ei tuoda esille ja anneta lukea. Vaikka on se tietysti eri asia jos siellä mielipiteissä vaan haistatellaan eikä se ole oikeaa keskustelua. Mutta kaikkien halukkaiden mielipiteet pitää näyttää se on selvä.

Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

23.10.2014 06:14


asukas Espoonlahdesta

#7 KIITOS adressin perustajalle !

23.10.2014 08:03

Lämmin kiitos tästä mahdollisuudesta allekirjoittaa  adressi Sammalvuoren virkistys- ja luontoalueen säilyttämisen puolesta !

asiantuntija

#8 Re: Asiaton kommentin poisto

23.10.2014 11:11

#2: asiantuntija - Asiaton kommentin poisto 

 

Koska adressin ”Sammalvuoren tuhoaminen estettävä” -taustahenkilö on poistanut kommenttini ”asiattomana ja paikkansa pitämättömänä” vain siksi, että se ei tukenut hänen mielipiteitään ja koska se asetti adressin tekstin esittämät mielipiteet tosiasioiden perusteella kyseenalaisiksi, niin asetan tässä mielipiteeni uudelleen esille. Kaikilla on oikeus tasapuolisesti oikeisiin ja paikkansa pitäviin tietoihin.

 

1. Sammalvuoren aluetta ei olla tuhoamassa millään mittapuulla mitattuna. Länsimetron jatkeen tarvitsema varikkotunnelialue tulee sijaitsemaan 40-50 metriä maan pinnan alapuolella tukevasti peruskalliossa eikä sitä näy eikä kuulu sieltä maan pinnalle. Sen vaatima ajoyhteys sekä vähäiset maanpäälliset rakennelmat ilmastoinnin, savunpoiston ja henkilökunnan palvelua varten eivät millään lailla estä tai haittaa alueen nykyistä käyttöä vastaisuudessakaan. Käytön aikainen huoltoliikenne on lähinnä satunnaista eikä suinkaan vilkasta kuten adressin tekstissä yritetään väittää.

 

2. Rakentaminen ei aiheuta adressin tekstissä mainittua sietämätöntä haittaa kenellekään. Tilanne tulee olemaan aivan sama kuin nykyistä Länsimetroa rakennettaessa kun louheen kuljetuksia ei edes kyetty erottamaan muusta ajoneuvoliikenteestä alueen liikenneväylillä. ”Kymmenien tuhansien kuormien kuorma-autoralli” on vain adressin laatijan keksimä kauhukuva.

 

3. Hankkeelle on haettu ja saatu ELY-keskuksen melupäätökset ja työt luonnollisesti suoritetaan näitä viranomaispäätöksiä noudattaen. Sammalvuoren päätös on päivätty 14.8.2014 ja sen valitusaika on mennyt umpeen 15.9.2014 eli se on lainvoimainen. Päätöksissä otetaan huomioon alueen olosuhteet ja määräykset haittarajoituksista mitoitetaan nimenomaan asumisolosuhteiden mukaisesti. Tällä alueella eikä sen välittömässä läheisyydessäkään ei ole asumiseen tarkoitettuja alueita.

 

4. Hanke ja siten myös tämä Sammalvuoren tunneliosuus toteutetaan voimassa olevan ja lain voiman saaneen asemakaavan mukaisesti. Kansalaisadressi on tässä mielessä tarpeeton ja turha koska asiaan vaikuttamisen aika on mennyt kaavoitusprosessin myötä. Alue ei edes ole yleistä puistoa vaan sen omistaa Asuntosäätiö, joka on jo antanut suostumuksensa asemakaavan mukaiselle toteutukselle.

 

5. On täysin epäselvää, mitä adressin vaatimalla selvityksellä Länsimetron jatkeen kannattavuudesta on tekemistä adressin mukaisen tarkoitusperän kanssa.

 

Toinen Espoonlahtelainen

#9 Re: Re: Asiaton kommentin poisto

23.10.2014 14:31

#8: asiantuntija - Re: Asiaton kommentin poisto 

 Hyvä. Vähän järjen ääntä tähän ihmisten pelotteluun.

Helinä K.

#10 Espoon kaupungin Ympäristökeskuksen valvontapäällikön meluilmoituspäätöksestä

24.10.2014 13:42

abcdef abcdef

Jotta kuntalaiset saavat oikeita, asiantuntijan antamia, tietoja Sammalvuoren metrovarikon rakentamiseen liittyvistä asioista, laitan tähän kommenttiini otteita suoraan Ympäristökeskuksen valvontapäällikön Kari Kavaston antamasta meluilmoituspäätöksestä 14.8.2014 3092/11.01.04/2014.

"Espoon kaupunki/Länsimetro, ympäristönsuojelulain 60§:n mukainen ilmoitus louhinta-, paalutus- ja pontitustyöstä Sammalvuoren metrovarikon työtunnelilla"

-"Maan päällä tehtävää poraus-, räjäytys-, rusnaus- ja kivenrikotustyötä, louheen lastausta sekä näitä töitä valmistelevia ja niiden lopettamiseen liittyviä melua ja tärinää aiheuttavia töitä saa tehdä 1.10.2014-30.11.2015 arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00. Mikäli maan päällä tehtävää poraus-, rusnaus- ja kivenrikotustyötä tai louheen lastausta tehdään arkisin maanantaista perjantaihin myös klo 18.00-22.00 saa töiden aiheuttama melutaso olla ympäristön asuin -, potilas-, ja majoitushuoneissa enintään 40 dB"..."...arkilauantaisin klo9.00-18.00...enintään35dB"

Tunnelilouhinta: "Mikäli poraus-, injektioporaus- tai rusnaustöitä tehdään myös arkisin maanantaista perjantaihin klo 22.00-7.00 tai viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 22.00-9.00, saa töiden aiheuttama melutaso olla ympäristön makuuhuoneina käytettävissä...huoneissa enintään 30dB"..."Räjäytyksiä saa tehdä tunnelissa arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-22.00 ja lauantaisin klo 9.00-18.00"...

"Louhetta saa lastata tunnelissa ja kuljettaa pois 1.10.2014-30.11.2015 arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-22.00, sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9.00-22.00. Louheen kuljetustöitä ja lastausta saa tehdä maanantaista perjantaihin myös yöaikaan klo 22.00-7.00, sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 22.00-9.00, mikäli työstä ei aiheudu kohtuutonta haittaa tai häiriötä naapureille." "Louheenajon aiheuttama ulkoalueiden melun keskiäänitason ja enimmäistason lisäksi melun ja tärinän häiritsevyys on selvitettävä hyvissä ajoin etukäteen melulle eniten häiriintyvissä ympäristön makuuhuoneina käytettävissä asuin-, potilas-, ja majoitushuoneissa koko kuljetusreitin varrella. Melua mallinnettaessa on huomioitava myös kiihdytykset"...."Louheen kuljetusta asuntokaduilla tulee välttää."...

"Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin...selvitettävä melun tai tärinän vaikutuspiirissä olevat herkät kohteet, kuten esimerkiksi...oppilaitokset, kirkot ja päiväkodit."..."Melualue ulottuu noin 250 metrin päähän työtunnelin suuaukosta, sekä noin 150 metrin etäisyydelle maanalaisen tunnelin linjauksesta."...

"Häiritsevää melua aiheuttavien töiden teko, kuten paalutus-, ponttipaalutus, poraus, räjäytys sekä louheen lastaus ja kuljetus on kielletty silloin, kun lähistöllä harjoitetaan erityisen herkästi häiriintyvää toimintaa, kuten ylioppilaskirjoitukset, oppilaitosten pääsykokeet tai lasten päiväuniaika (Määräys 21)"..."...yöaikaista ja viikonloppuisin aikaisin harjoitettavaa louheen kuljetusta rajoitetaan, mikäli se aiheuttaa asukkaille kohtuutonta häiriötä. (Määräykset 3 ja 5).

Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

25.10.2014 12:56


Sauvakävelijä

#12 Kiitos nimien kerääjälle

25.10.2014 14:20

Kiitokset adressiin nimiä kerääville, ja erityisesti hänelle, joka kävi ovellani ! Allekirjoitettu on.

Luonnon ystävä

#13 Lastenvaunuja työntänyt

25.10.2014 14:29

Hyvin voi kulkea lastenvaunujen ja koiran kanssa hiekkatietä läpi Sammalvuoren. Vauvakin nukkuu , kun autoliikenne ei häiritse ja polkupyöräilijät osaavat väistää!

Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

25.10.2014 15:51


Lastenvaunuja työntänyt

#15 Kaksi hiekkatietä

25.10.2014 19:10

Sielläpä kulkeekin 2 hiekkatietä. Olen lykkinyt vaunuja niillä molemmilla. Toinen kulkee Länsiväylän ( moottoritien )rinnalla, yläpuolella. Toinen liki kohtisuorasti moottoritiehen nähden. Espoonlahden puolelta päästään näille hiekkateille Espoonlahdenranta-kadun päästä Taimian ja minigolfradan  ohittaen  kävellen kävelytietä moottoritien alittavasta  tunnelista ja siitä heti toinen hiekkatie alkaa suoraan ylös Sammalvuoren metsään. Suunta siis etelästä pohjoiseen. Toinen hiekkatie kaartuu kyseisen tunnelin alituksen jälkeen loivasti oikealle ABC asemalle päin.

lenkkeilijä

#16 KARTASTA JA LUONNOSTA LÖYTYY

25.10.2014 19:39

Etelä-pohjois suuntainen hiekkatie päättyy pohjoispäässä Kiveliönpiha-kadunpätkään ja Kattilavuorentien mutkaan.  Espoon karttapalvelusta esim netissä tämä hiekkatie on tähtävissä. Se on siis ainoastaan kävelytie.

Asukas

#18 Re: Re: Kaksi hiekkatietä

25.10.2014 19:48

 

 Ei muuta asiaa miksikään. Kumpikin hiekkatie on kutakuinkin yhtä kaukana tulevasta ajotunnelin suuaukosta eli työ ei vaikuta kummallakaan hiekkatiellä kulkemiseen.

automies

#19 Re: Re: Asiaton kommentin poisto

26.10.2014 03:32

#8: asiantuntija - Re: Asiaton kommentin poisto 

 "asiantuntija" ihmettelee kommenttinsa kohdassa 2 "kymmenien tuhansien kuormien kuorma-autorallia".

Espoon kaupungin/ Länsimetron antaman meluilmoituksen ( päätöspöytäkirja Ympäristöasiat 3092/11.01.04/2014 ) mukaan

" Louhetta on tarkoitus ajaa tunnelista noin 100 kuormaa päivisin ja noin 50 kuormaa öisin "

Tästä voi laskea kuormien määrän vuorokaudessa n.150, kymmenessä päivässä n. 1500, 30 päivässä n.4500, 10 kuukaudessa n. 45000 ...

Meluilmoituspäätöksen mukaan arkipyhinäkin saa louhetta kuljettaa.

KYMMENIEN TUHANSIEN KUORMIEN AUTORALLISTA NÄYTTÄÄ OLEVAN KYSE !

 

 

 

 

 

 

Lintubongari

#20 KIITOS adressin tekijälle

26.10.2014 08:59

Meidän perheestä kaksi nimeä adressissa. Kiitos, että oli näin mahdollisuus ilmaista mielipiteensä Sammalvuoren puolesta.

 

 

Empaattinen kuntalainen

#21 MELKOINEN REKKARALLI

26.10.2014 09:08

100 kuormaa päivisin ja 50 kuormaa öisin on melkoista rekkarallia !!! Kestänee vuoden ajan !!!

Nöykkiönkadulle tuleva työmaatien liittymä on n. 40 metrin päässä lähimmistä taloista !!!

kanta-asukas

#22 TÄRKEÄ ADRESSI

26.10.2014 10:39

On tärkeätä, että kunnan asukkaat saavat riittävästi tietoa kuntalaisia koskettavista asioista.

Hyvä, jos tämä adressi innostaa kuntalaisia ottamaan asioista selvää, varsinkin ennenkuin ryhtyvät kirjoittelemaan kommenttejaan.

Kunnan viranhaltijoilta tosin saa joistakin asioista haluamiaan tietoja PYYTÄMÄLLÄ PYYTÄÄ.

Kannattaa kuitenkin yrittää. Sieltä saa faktatietoa, mitä on tehty tai jätetty tekemättä.

Mielipiteitä kunnan asukas  toki saa esittää , tiesi sitten asioista enemmän tai vähemmän tai vaikka ei mitään !

 

Asiantuntija

#23 Re: Re: Re: Asiaton kommentin poisto

27.10.2014 09:23

#19: automies - Re: Re: Asiaton kommentin poisto 

 

”Automies” ei ilmeisesti ole ollut koskaan tekemisissä tunnelilouhintaan liittyvän louheen kuljetusten kanssa. Tämän Sammalvuoren noin 350 m pitkän ajotunnelin louhinta kestää arviolta 3-4 kk sen jälkeen kun tunnelin ajoluiskaosuus on saatu ensin tehtyä, mikä tuottaa jonkin verran maanajoa sekä pintalouhintamateriaali ajoa ensin. Jos tarkastellaan asiaa yksinkertaisuuden vuoksi vain kuutiometreinä niin tunnelia voidaan aikaansaada keskimäärin yhdellä katkolla per päivä ja jos katkon pituudeksi arvioidaan 5-6 m niin se tuottaa suunnitellulla poikkileikkauksella noin 200-250 kuutiota louhetta. Tämä vaatii siis päivän aikaan noin 20-25 autokuormaa poiskuljetettavaksi eikä vielä siis lähellekään meluilmoituspäätöksessä mainittua 100-150 kuormaa per vuorokausi. Toisin sanoen jatkuva keskeytyksetön ajo ei ole mahdollista johtuen katkon poraamisesta, panostuksesta, räjäytyksestä, tuuletuksesta ja rusnauksesta, mikä jättää vain suhteellisen vähän aikaa kuljetuksille jotta seuraava katkon valmistelu pääsee alkamaan. Tosin tahti jonkin verran tiuhenee sitten kun ratatunnelityöt pääsevät liikkeelle erillisissä tunneleissaan pidemmällä aikavälillä ja useammalla kuin vain yhdellä perällä, kuten ajotunnelissa. Meluilmoituksen mukainen arvio on luonnollisesti maksimimäärä mutta se ei sellaisenaan kuvasta todellista keskimääräistä kuljetustarvetta.

 

”Automies” voisi myös huomioida, ettei HUUTAMINEN auta asiassa yhtään sen enempää eikä muuta tilannetta sen kummallisemmaksi. Parempi olisi ensin ottaa asioista selvää tai kysyä tunnelien louhekuljetuksista jotain tietäviltä.

 

”Empaattinen kuntalainen” on oikeassa siinä, että työmaatie liittyy Nöykkiöntielle paikassa, missä kadun toisella puolella on asuinrakennuksia. Näillä rakennuksilla on jo ennestään oma meluaitansa Nöykkiöntien liikennemelua vastaan ja louhekuljetukset eivät käytännössä aiheuta merkittävää eroa tällä kohden muuhun tällä kadulla liikennöivien kuljetuskalustojen aiheuttamaan liikennemeluun. Luulisi, että asukkaat saattaisivat olla enemmän huolissaan suunnitellusta paloasemasta tai huoltoaseman laajennuksesta alueelle.

 

On ihan sama kuinka monta nimeä adressiin tulee sellaisilta henkilöiltä, jotka antavat johtaa itseään harhaan perusteettomilla väitteillä. Koko adressi on tarpeeton, koska asemakaavaan oli mahdollista ottaa kantaa sen ollessa julkisesti esillä mutta nyt kun sillä on kuntalaisten valitseman valtuuston hyväksymisen mukainen lainvoima ja on tarkoitus toteuttaa kaavan mukaista rakentamista sille saadun rakennusluvan mukaisesti, niin mielipiteiden ilmauksilla ei enää asiaan pysty vaikuttamaan. Eikä tietysti ole tarvettakaan koska Sammalvuorta ei tällä hankkeella suinkaan tuhota.

 

Asiaan ei ole tarvetta palata. On riittävästi osoitettu, että adressin takana oleva taho on liikkeellä vain Länsimetron vastustajina ja keksii mitä tahansa puolustaakseen omia näkökantojaan. Näihin on tietysti täysi oikeus mutta perusteltuja se eivät ole.

 

ei-asiantuntija

#24 Asiantuntijan nimi esille !

27.10.2014 18:39

#23: Asiantuntija - Re: Re: Re: Asiaton kommentin poisto 

Jos esiintyy asiantuntijana, olisi kohtuullista esiintyä omalla nimellään!!!

maallikko

#25 Onko asiantuntija Espoon kaupungin vai Länsimetro Oy:n edustaja

27.10.2014 20:11

Jos " asiantuntija " on Espoon kaupungin virkamies tai Länsimetro Oy:n palveluksessa, hänen pitäisi pystyä ilmoittamaan nimensä valistaessaan kunnan asukkaita Sammalvuoren metrovarikon ranentamiseen liittyvistä asioista.

Jos " asiantuntija " ei ole kumpaakaan yllämainituista, hän voisi silti kiireesti ottaa yhteyttä Espoon kaupungin virkamiehiin tai Länsimetron edustajiin, ja valistaa näitä tahoja .