Pelastushelikopteri ASLAKin toiminnan jatkuminen keskeltä Lappia

Tuomo
Vieras

#1 Pelastuskopterin paikka on Sodankylässä

14.12.2010 21:58

Ei vaikuta ollenkaan järkevältä mikäli pelastushelikopterin paikka siirretään Sodankylästä, keskeiseltä paikaltta pois
Vieras
Vieras

#2 Re: Pelastuskopterin paikka on Sodankylässä

14.12.2010 22:51

#1: Tuomo - Pelastuskopterin paikka on Sodankylässä 

Sieltä käsin se pystyy parhaiten palvelemaan avuntarvitsijoita täällä. Roista matka-aika venyy liian paljon

 


Vieras

#3

14.12.2010 23:43

Jos pohjoisessa olis kaks kopteria toisen sijoituspaikka vois olla rovaniemi. Yhden kopterin mallissa ehdottomasti sodankylässä.
Nina Jääskeläinen
Vieras

#4

15.12.2010 01:35

Nyt miettikää oikeesti missä on avun tarve...
J
Vieras

#5

15.12.2010 04:52

Sellasta kysyisin, että kelle tämä adressi toimitetaan aikanaan?
Esko Männistö
Vieras

#6

15.12.2010 07:39

Päättäjät ! Käyttäkää järkeänne. Jos ette muuten osaa tehdä päätöstä tästä asiasta,niin kävelkää ensin Sompiojärveltä poikki kairan Rajajooseppiin. Sen jälkeen voitte vielä tutustua Kevon luonnonpuistoon,Hammaskairaan ja muihinkin erämaihin, voitte tehdä reissut kävellen tai hiihtäen.
Näissä erämaissa Aslak on tarpeellinen, harvemmin sitä Naarmankairassa tarvitaan.
Antti Nevalainen
Vieras

#7 Aslak pelastuskopteri

15.12.2010 12:13

Ihmetyttää tämä varain keruu näille pelastus koptereille? koska kyseessä on useimmiten ihmishengistä niin miksi rahoitusta ei ole ohjattu valtion budjetista? Varsinkin lapissa ja kainuussa etäisyydet ovat pitkät ja useimmiten tiettömien taipaleiden takana sattunut tapaturma ja väestö määrä on suppea mutta laajalla alalla, paitsi kesä aikaan kun lomalaiset on liikkeellä. Tämä jo puoltaa asian viemistä hallituksen tiedoksi ja sen myötä saada asia sille mallille, että rahoitus hoituisi budjetin kautta.
Ei näköjään operaattorin vaihtokaan auta jos henkilökunnan palkkaus ei kulje ajan tasalla? (copterlinen konkurssipesän tilalle tullut operoija) (Sepe ja Ilmarinen)

Eli ehdottomasti kopteri sodankylään ja rahoitus kuntoon.

Juhani Florström
Vieras

#8 ASLAKin sijoituspaikka

15.12.2010 12:26

Vaikka olenkin Rovaniemeläinen, mielestäni paras pelastushelikopterin sijoituspaikkakunta on Sodankylä, eli n. keskellä Lappia. Nopein saavutettavuus tarvetapauksissa lienee se tärkein pointti, joten järjen käyttö ei ole kielletty tässäkään tapauksessa. Onnea vaan jatkossa kin ASLAKin toiminnalle.
Vieras Tarkka taloudestaan
Vieras

#9 Hyvä ajatus että pelastuskopterin paikka olisi Sodankylä

15.12.2010 13:15

#2: Vieras - Re: Pelastuskopterin paikka on Sodankylässä 

 mutta onko tutkittu/seurattu  varojen/ avustusten käyttöä alusta alkaen ( 10 vuoden ajan) mihin vaarat on käytetty. 


Vieras

#10 Miten tavoittaa kaikki halukkaat allekirjoittajat

15.12.2010 14:04

eli miten saada adressiin mukaan myös kaikki ne mummot ja papat, jotka ehdottomasti allekirjoittaisivat, jos vain asiasta tietäisivät tai osaisivat käyttää nettiä? Entä ihmiset kylissä, joissa ei ole nettiä? Allekirjoituksia tulisi varmasti paljon lisää.
veikko väyrynen
Vieras

#11

15.12.2010 14:07

paikkakunta ilman muuta Sodankylä
MInä
Vieras

#12 ASIAA

15.12.2010 14:48

Ihan älytöntä... kyllä pitäis valtiolta löytyä budjettia että aslakki pysyy taivaalla ja kotipaikkana sodankylä... nyt kuitenkin puhutaan ihmishengistä!!! Kuinka monen ihmisen elämän aslak on pelastanut!!! Meillä muutenkin pohjosessa pitkät välimatkat ja hätätapauksissa aslak on ainoa joka toimittaa ajoissa hoitoon kriittiset potilaat! Ei ihmishenkiä voi edes rahassa mitätä!!
Ritva Uusitalo
Vieras

#13 Aslak

15.12.2010 15:31

Aslakin toimintaa ei missään tapauksessa saa lopettaa, sehän on elinehto ihmisten tasa-arvoa ja turvallisuutta ajatellen.
Kaikille täytyy taata hoitoon pääsy kotipaikasta riippumatta.
Johan sen sanoo Suomen lakikirjakin.
Kaikille sama oikeus, syrjäseutujen ihmisiä ei saa unohtaa!!
pasi aho
Vieras

#14 hullua nuukailua.

15.12.2010 16:15

kauheeta meteliä moinen räpätin pitää mutta eipä se turhaa siä oo lennelly? pitäkää pintanne ketkä ymmärtää alueen vaikeakulkuisuuden. t.pasi
Anneli Venetvaara
Vieras

#15 päättäjät lyöneet tyhmät päät yhteen......

15.12.2010 17:12

ei missään ihmeessä aslakin toimintaa saa lopettaa...ajatelkaa hyvät päättäjät mitenkä tärkeä se on syrjäseudulla ja ajatelkaa monenko ihmishengen aslak on pelastanut...järki käteen!!!
Lappilainen ensihoitaja
Vieras

#16 Ajatuksia ASLAKin sijoituspaikasta

15.12.2010 17:12

Lappilaisena ambulanssityöntekijänä näkisin Sodankylän parhaana sijoituspaikkana ASLAK:lle.
ASLAK on keskeisessä asemassa pitkiä etäisyyksiä ja vaikeita maastoja sisältävässä Lapin ensihoitojärjestelmässä. Sodankylästä ASLAK tarjoaa nopeampaa ja tehokkaampaa apua ylä-Lapin kunnille, joissa ambulansseja on vähän ja vasteajat pitkiä. Jos ASLAK siirtyisi Rovaniemelle, venyisivät vasteet ja entistä useammin ASLAK estyisi kokonaan osallistumasta tehtävälle. Tämä heikentäisi merkittävästi Ylä-Lapin kuntien perusturvallisuutta.
Rovaniemi ja Etelä-Lapin kunnat olisivat tietenkin "voittajia" tässä muutoksessa ja varmasti onkin totta, että Rovaniemeltä ASLAK tavoittaisi tietyn aikaikkunan sisällä enemmän potilaita kuin Sodankylästä, MUTTA: nämä potilaat olisivat suurimmaksi osaksi Rovaniemen keskustan asukkaita, joilla ensihoidon ja erikoissairaanhoidon saatavuuden suhteen on asiat jo muutenkin paremmin kuin muilla Lappilaisilla. ASLAK tulisi luultavasti osallistumaan Rovaniemen keskustan tehtäviin maayksiköllään, jota se ei tällä hetkellä tee. Tämä sitoisi ASLAK:n todella usein Rovaniemen tehtäviin ja siirtäisi ASLAK:n käytön painopisteen pitkien etäisyyksien toiminnasta Rovaniemen keskustan suuntaan. Kärjistäen kysymys olisikin, tullaanko rovaniemeläisten jo muutenkin riittävää ensihoidollista perusturvallisuutta lisäämään muun Lapin kustannuksella.


Eikä ASLAK edes toisi merkittävää parannusta Rovaniemen ensihoidon tasoon. Rovaniemellä toimii paljon taitavia ensihoitajia ja pääsääntöisesti suurimman riskiluokan tehtäville osallistuu aina kaksi ambulanssia. Monessa muussa Lapin kunnassa suurimman riskiluokituksen tehtävälle osallistuu vain yksi ambulanssi sekä ASLAK! Jos ASLAK siirtyy Rovaniemelle, joudutaan ylä-Lapissa entistä useammin pärjäämään yhden ambulanssin voimin hätätilapotilaiden kanssa. Painottaisin myös, että ASLAK:n suurin hyöty on ehdottomasti helikopteritoiminnassa. Hoidollisesti ASLAK vastaa hoitotason ambulanssia (muutamin lisäyksin). On siis lähtökohtaisesti merkityksetöntä, kohtaako potilaan hoitotason ambulanssi vaiko ASLAK. Hoidon taso ja laatu ovat periaatteessa yhteneviä (vaikkakin haluan huomauttaa, että ASLAK:n työntekijät edustavat ainakin omasta mielestäni alan ehdotonta huippuosaamista). Rovaniemellä hoitotason ambulanssin saatavuus on jo tällä hetkellä muutenkin parempi kuin Lapissa keskimäärin. Luultavasti saatavuus on Lapin paras.


Mielestäni ASLAK:n siirtyminen Rovaniemelle olisi perusteltua silloin, jos tällä tavalla saataisiin toimintaan mukaan LKS:sta ensihoito- tai anestesialääkäri. Lääkärin osallistuminen tehtäville toisi kaivatun lisän ASLAK:n toimintaan. Tällöin myös Rovaniemen keskustan ensihoidon laatu nousisi. Tällaisessa tilanteessa koko Lappi hyötyisi ja olisin valmis helikopterin siirron hyväksymään. Toistaiseksi lääkärin on pitänyt ASLAK:sta pois pääasiallisesti taloudelliset syyt. Lapin väestöpohja ei riitä siihen, että lääkärihelikopteritoiminta olisi laskennallisesti kannattavaa (itse asiassa ensihoitajapohjainenkaan helikopteritoiminta ei ole kannattavaa mutta on upeaa, että se on siitä huolimatta pidetty käynnissä).
Lisäksi ASLAK:lla on oma osansa myös Lapin matkailussa. Kuntien terveydenhuollon voimavarat on mitoitettu pääsääntöisesti kuntien normaalitilanteen mukaan mutta esimerkiksi hiihtoloma-aikaan tunturikeskusten väkimäärä jopa moninkertaistaa kunnan normaalin väestöpohjan ja rasittaa kohtuuttomasti ensihoito- ja päivystyspalveluita. ASLAK:lla on tärkeä osa turistien turvallisuuden takaamisessa. Tietääkseni Lapissa on käynnissä projekti, jonka tarkoituksena olisi korottaa Lapin turvallisuutta matkailukohteena. ASLAK:n siirto kauemmaksi tunturikeskuksista on selkeässä ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa.

Ja jottei kenellekään jäisi epäselväksi: kirjoitukseni ei ole hyökkäys Rovaniemen ensihoitojärjestelmää kohtaan eikä hätähuuto oman kunnan puolesta. Kyse on puhtaasti objektiivisesta näkemyksestäni. Näkemyksiä on varmasti monia muitakin ja on varmasti monia asiaan vaikuttavia seikkoja, joita meidän ambulanssien rivityöntekijöiden korviin ei ole kantautunut. Henkilökohtaisesti toivon, että tämä adressi herättäisi keskustelua ja saisi lappilaiset heräämään asian suhteen. Kun tarpeeksi moni esittää kysymyksiä ja mielipiteitään, asiaa varmasti harkitaan tarkemmin ja lopulta paras ratkaisu löytyy.

Vieras
Vieras

#17 Re: Aslak pelastuskopteri

15.12.2010 17:18

#7: Antti Nevalainen - Aslak pelastuskopteri 

Lopultakin kerjääminen loppuu:

Suomen pelastushelikoterit siirtyvät ensi vuonna valtion talousarvion piiriin ja niiden helikopterikulut sisällytetään valtion budjettiin.

Vieras
Vieras

#18 Re: Ajatuksia ASLAKin sijoituspaikasta

15.12.2010 17:26

#16: Lappilainen ensihoitaja - Ajatuksia ASLAKin sijoituspaikasta 

Hieno kanna otto! jos tuohon vielä lisäisi, niin onhan rovaniemellä vartiolentue jolla on ajanmukaista kalustoa jos vain miehistö on valmiudessa..Eli tässäkin mielessä aslakin siirto rovaniemelle olisi "järjenvastainen"..

lukiolainen
Vieras

#19 Ei näin

15.12.2010 17:41

Voisiko lappilaisia edes joskus kohdella tasa-arvoisesti suhteessa etelässä asuviin? Aslakin pois siirtäminen veisi tärkeän työpaikan Sodankylästä. Tahdotaanko Lapin ihmisiä todella siirtää pikkuhiljaa kohti Helsinkiä, jossa ihmisiä on jo nytkin aivan tarpeeksi?

Valtio säästää. No säästäköön jossain missä ei ole kyse ihmishengistä. Miten olisi ne torkkupeitot...
Veikko Lindberg
Vieras

#20 Aslakin sijoituspaikka

15.12.2010 18:40

Taktisesti ajateltuna pelastusheko Aslakin oikea sijoituspaikka on Sodankylä. Mutta päättäjät eivät välttämättä ole taktiikasta, siis kopterin suoritteiden tehokkuudesta kiinnostuneita, vaan joistakin muista asioista. Keskittäminen ja suuruuden ihannointi ovat meidän yhteiskunnassamme mykyisin päättäjien keskeisiä kriteereitä päätöksiä tehtäessä. Eikö Rovaniemellä ole riittävästi helikoptereita Rajavartiolaitoksen kaluston muodossa, vieläkö tarvitaan Aslak viedä Rovaniemelle?
Jäitä hattuun
Vieras

#21 Kommentti

15.12.2010 19:13


Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Lapin sairaanhoitopiirin hallitus ehdotti kahta sijoituspaikkaa: Rovaniemi ja Sodankylä. Pysytään totuudessa!
Kuka maksaisi kahden tukikohdan kustannukset?
HEMS Hallinnointi Oy vastaa kokonaisvaltaisesti Suomen pelastushelikopterien organisoinnista,joten yhtiön näkemys on paikallisnäkemystä objektiisempi ja kattaa suuremman alueen kuin pelkästään Lapin.
Miksi lappilaisten tulisi tyytyä alempitaisoiseen palveluun kuin muun maan. Muut kopterit ovat lääkärikoptereita, mutta Sodankylässä ei olisi. Kopterin sijoitus Rovaniemelle mahdollistaisi helpommin lääkärin mukana olon. Sijoitus LKS:n läheisyyteen tehostaisi tehtävien priorisointia, jotta kopteria käytettäisiin alkuperäiseen tarkoitukseen, ihmishenkien pelastamiseen ja bensan viesti kelkkailijoille kairaan hoidettaisiin halvemmilla keinoilla.
Pidemmän lentoajan pohjois-Lappiin voisi kompensoida ainakin osittain paremmalla lähtövalmiudella. Nyt lähtö hälytyksestä taitaa kestää puolisen tuntia, kun miehistö "päivystää" jossakin kirkonkylän kuppilassa.

Vieras

#22

15.12.2010 19:42

JÄITÄ HATTUUN kirjoittajalle:
ASLAKIN tämän hetkinenkin toiminta perustuu nimenomaan ihmishenkien pelastamiseen. Bensojen vienti kelkkailijoille yms on aivan tuulesta temmattua.
Lähtövalmius hälytyksestä on alle 10minuutin luokkaa.
Jos ei asiasta tiedä niin ei kannata omia olettamuksia täällä ladella!

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

15.12.2010 19:51


Pidetään Lappi asuttuna (niinpä niin)
Vieras

#24 Re: Kommentti

15.12.2010 19:51

#21: Jäitä hattuun - Kommentti 

Jäitä hattuun ei ole ilmeisesti kovin hyvin perillä Aslakin tämän hetkisestä valmiudesta. Aslak on jatkuvasti välittömässä lähtövalmiudessa. Aslakin ollessa vapaana lähtee maayksikkö matkalle noin minuutissa ja kopteri on ilmassa hälytyksestä noin 6-10 minuutissa. Kopterin lähdöstä vie suurimman osan sen turvallinen käynnistys sekä kohteen järkevä paikantaminen. Ja Aslak ei päivystä missään kuppilassa vaan noin 600-700 m lentoasemalta (tämä siis öisin), päivisin ovat yleensä asemapaikallaan hallilla jolloin lähtöaika lyhenee entisestään. Eli  toimintavalmiusaika pitenee yksiselitteisesti pohjoisempaan lappiin sen verran mitä Rovaniemi-Sodankylä väli lentämällä kestää. Tietysti jos uudessa mallissa on tarkoitus pitää miehet koko ajan kopterissa ja kopteri käynnissä niin sitten päästään n. 4-8 min aikasäästöön LÄHTÖvalmiudessa verrattuna nykytilanteeseen. Toimintavalmius kasvaa kuitenkin vähintään 25-35 min ja ei sitä kopteria todellakaan tyhjää siellä pihalla käytetä yötä päivää.

 

Ja sitten siitä lääkärin mukana olosta. Se on varmasti hieno idea, mutta jos ainoa peruste siirtää kopteri Rovaniemelle on se, että  siellä on Lapin Keskussairaala josta otettaisiin lääkäri mukaan ollaan kyllä huteralla pohjalla liikenteessä. Ainoa järkevä idea on, että lääkäri on samassa valmiudessa (eli välittömässä) kuin kopterin muukin miehistö ja se onnistuu kyllä Sodankylässäkin (tai miksi ei jopa pohjoisemmassakin).

 

Lääkäristä ei myöskään ole juurikaan lisähyötyä jos kopteri ei tavoita potilaita nopeasti. Joku allekirjoittanutta viisaampi on sanonut, että lääkärin mukana olosta saadaan suurin hyöty alle 30 min toimintasäteellä. Eli kyllä tässä on nyt jotkin muut seikat taustalla. Ehkä kopterin siirrolla saadaan yksittäisen keikan tuoma kustannus näyttämään pienemmältä kun aletaan ajattamaan kopterin miehistöllä myös Rovaniemen keikat jolloin keikkamäärä saadaan nousuun ja kirstun vartijalla on taas kivempaa kun kustannus per keikka ei olekaan niin iso. Ihmishengelle tällä päätöksellä annetaan Rovaniemen yläpuolella nolla arvo.

marjo leskisenoja
Vieras

#25

15.12.2010 19:59

sitä taas leikitään ihmishengillä :(

Kommentoi adressia
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko turpeen energiakäyttöä vähentää ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi?