Vastustamme Valviran aikeita puuttua kilpirauhasongelmien hoitoon

ASR

#701 uuden vuoden hyökkäys

16.01.2016 19:12

endokrinologiyhdistys on käynyt alkaneen vuoden ensimmäiseen hyökkäykseen vajaatoimintapotilaita vastaan:

Pasi Salmela, Saara Metso, Leena Moilanen, Leo Niskanen, Pirjo Nuutila ja Camilla Schalin-Jäntti: "Aikuisen primaarisen hypotyreoosin hoito", Duodecimlehti 2016;132(1):33-42.  Hyökkäyksessä on taaskin osittain valheellisia perusteluja.

"T3-hoitoa yksinomaisena hypotyreoosin hoitona ei ole tutkittu yhdessäkään pitkäaikaisessa kliinisessä tutkimuksessa, joten tämän hoidon pitkän ajan hyödyt ja haitat eivät ole tiedossa. Siksi sitä ei tule käyttää hypotyreoosin pitkäaikaishoitona. T3-monoterapia johtaa herkästi T3-tyreotoksikoosiin (TSH supprimoitu, T4-V pienentynyt ja T3-V suurentunut). T3-hoitoon liittyy suuri eteisvärinän ja siitä aiheutuvien komplikaatioiden vaara sekä osteoporoosin ja murtumien vaara. Tähän hoitoon on Suomessakin liittynyt vakavia haittoja. Sitä ei tule käyttää."

"Eläinperäisten kilpirauhasvalmisteiden ongelmana on niiden epäfysiologisen suuri T3-pitoisuus. Tämän takia niillä tapahtuva hoito johtaa lähes säännönmukaisesti T3-tyreotoksikoosiin, joten niiden käyttöä ei suositella."
_  _  _

"Ei ole tutkittu yhdessäkään pitkäaikaisessa kliinisessä tutkimuksessa" Celi vertaili monoterapioita, T3-monoterapia oli parempi. Kuinkahan pitkäaikainen tutkimuksen olisi pitänyt olla? Levotyroksiinin (T4) käyttökelpoisuudesta on vähemmän (oikeastaan ei ollenkaan) tutkimuksia kuin trijodityroniinista (T3). Käytännössä hyväksi todettua hoitoa pitää käyttää puuttuvia tutkimustuloksia odotellessa mieluummin kuin antaa kymmenien tuhansien potilaiden Suomessa kärsiä.

"Johtaa herkästi T3-tyreotoksikoosiin" Tyreotoksikoosiin johtaa myös Thyroxinin taitamaton käyttö, esim. potilaan omavaltaissti kasvattama lääkeannos. T3:n edut ovat niin selvät, että potilaat mielellään ottavat neljänä vuorokausiannoksena. Sydän- ja muiden komplikaatioiden vaara on suuri myös T4-lääkkeillä.  T3:n edut ovat niin selvät, että potilaat mielellään ottaisivat myös haittavaikutusten riskin, jos sellainen olisi. Haittavaikutuksia kylläkään ei ole osoitettu (yläoikea kalvo). Päinvastoin on vahvoja viitteitä T3:n myönteisestä vaikutuksista ainakin sydänsairauksiin (pubmed 26254335)

"Eläinperäisen lääkkeen epäfysiologisen suuri T3-pitoisuus"? Useiden kansainvälisten tietolähteiden mukaan terveen kilpirauhasen erityksestä 20 prosenttia on T3-hormonia, toisten  tietolähteiden mukaan alle 10 prosenttia. Raymond Peatin mukaan 20 prosenttia on hyvä, mutta joillakin potilailla 25 prosenttia on ollut toimivampi. Yllä linkitetyn sama yläoikea kalvo vahvistaa että haittoja ei ole, samoin Medscape 836828

American Thyroid Association on myönteisten tutkimustulosten vuoksi suosituksistaan poistanut suosituksen olla käyttämättä eläinperäistä lääkettä (Medscape 836828). Eläinperäinen sisältää kaikki viisi tarpeellista hormonia


Vieras

#702 rehellinenkin endo

21.01.2016 19:08

http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/Kilpi_lehti2-2015.pdf 

Sivulla 4 hänestä mainitaan mm.:

"Välimäki korosti T4V:n mittaamista TSH:n parina jo diagnoosivaiheessa. Muuten aivolisäkeperäiset häiriöt voivat jäädä huomioimatta. Hän ei kannata suosituksia, jotka johtavat siihen, ettei potilaita uskalleta hoitaa. Erityisesti häntä harmittaa, että suositukset keskittyvät laboratorioarvoihin, eikä potilaan tutkimuksesta sanota sanaakaan. Hän totesikin, että näin yritetään kieltää järjen käyttö, eikä yksittäisen lääkärin toimintaa tule rajoittaa näin. Potilaiden hoidossa Välimäki näkee useita vaihtoehtoja: Tyroksiinin yksinään tai trijodityroniinin kanssa ja joskus eläinperäinenkin vaihtoehto on hyvä

Sivulla 5 väliotsikolla "Hoidon haasteet" mm.:

"Välimäki pohti luennollaan nyt voimassa olevia suosituksia. Hänen mielestään ne eivät edesauta potilaan hoitoa perusterveydenhuollossa. ”Miksi vasta-aineita ei voi mitata heti, jos oireet ja löydökset ovat sopivat? Miksi tyroksiinihoitoa ei voisi käyttää masennuksen, jaksamattomuuden tai ylipainon hoitoon kun arvot ovat rajoilla – järjenkäyttö kielletty, eikä sanottu sanaakaan potilaan tutkimisesta! Yksittäisen lääkärin toimintaa ei tule rajoittaa tällä tavoin!”, hän tiivistää näkemyksensä. Esimerkiksi lievä masennus voi olla hypotyreoosin oire, ja hypotyreoosi voi olla ainakin myötävaikuttava tekijä masennuksen synnyssä. Masennus toki on myös aivan itsenäinen sairaus. Jos potilaan kilpirauhasarvot ovat raja-arvoiset, hoitokokeilusta voi olla hyötyä.  Välimäki korostaa, että hoidolla ei saa aiheuttaa lääkkeellistä liikatoimintaa."


Vieras

#703

22.01.2016 17:32

Olen itse saanut avun Armour Thyroidista neljä vuotta sitten. Ihmettelen suuresti keneltä tämä on pois, jos eläinperäisiä lääkkeitä ei saa enää määrätä? Häviääkö lääketeollisuus, Valvira vai jotkut muut lääkärit tästä jotenkin?

Vieras

#704

22.01.2016 18:24

HiusAkatemian asiakkaista monella on kilpirauhasen kanssa ongelmia, ja ovat saaneet avun. tavanomaisilla kilpirauhaslääkkeillä ei ole ollut riittävää apua, oireet ovat jatkuneet. Tuntuu noitavainon tapaiselta asialta Valviran määräys kiletää riittävä ja toimiva lääkitys.

Vieras

#705

22.01.2016 22:47

Siksi,että kilpirauhaspotilaat saavat tarvittavaa apua.Ei terveyskeskuslääkäreiltä ainakaan saa minkäänlaista apua.Pallottelevat potilasta miten huvittaa.Ensimmäinen lääkäri kehoittaa nostamaan Thyroxin annostusta 1/4 tab. ja labraan 6 vkon kuluttua.No,sitten soittaakin eri lääkäri ja kehoittaa pudottamaan Thyroxinia 1/4 tabl.On kuin koira hakisi häntäänsä - hölmöläisten touhua mielestäni.Endokrinologi on ainoa oikea lääkäri,joka tietää miten potilasta hoidetaan.Valvira pitäköön "mölyt mahassaan."

Vieras

#706 Thyroxinista apua tai haittaa

25.01.2016 14:27

>> Ensimmäinen lääkäri kehoittaa nostamaan Thyroxin annostusta 1/4 tab. ja labraan 6 vkon kuluttua.No,sitten soittaakin eri lääkäri ja kehoittaa pudottamaan Thyroxinia 1/4 tabl. <<

Joillakin potilailla toimi Ilvesmäen selostaman ensimmäisellä lihavoidulla rivillä oleva eli lisäämällä T4v nousee. 

Joillakin potilailla (varsinkin elämän stressivaiheissa) nosto toimii päinvastoin, oireet pahenevat. (*)

JOS annoslisäys toimii haitattomasti on hoitoakin suhteellisen helppo saada. Jos ei toimi. on tilanne vaikea endokrinologiyhdistyksen typerien hoitosuosituksien ja masinoiman valvira-vainon vuoksi. Suosituksia arvosteli Kilpi-lehdessä prof Välimäkikin: http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/Kilpi_lehti2-2015.pdf

(*) Ystävättärelle Suomen top-10 vajislääkäreihin kuuluva soitti pari päivää vastaanoton jälkeen ja neuvoi mm. Thyroxin-oton vaihtamisen iltaan ja määrän vähentämisen 150ug->75ug. Lienee katsellut labratuloksia ja muita papereita ja päätellyt jotain. Ystvätär vähensi 50ug:aan ja kas ... seuraavissa verikokeissa arvot olivat parantuneet.


Vieras

#707 sivuvaikutusilmoituksia tekemään!

25.01.2016 20:56

https://thyroidhormones.wordpress.com/20 15/11/04/utebliven-halsa-trots-leva xin-ar-ocksa-en-biv erkning-anmal-den-sjalv-i-dag/ 

"...det sedan 2012 också klassas som en biverkning om ett läkemedel inte fungerar, dvs har bristande effekt. Benämningen för denna biverkning är ”läkemedel ineffektivt” (eng. drug ineffective) enligt det internationella kodsystemet MedDRA

Olisikohan Suomessa sama mahdollisuus tehdä SIVUVAIKUTUSILMOITUS Thyroxin-lääkityksen toimimattomuudesta?

Ainakin Ruotsissa myös potilas voi tehdä ilmoituksen. Hoitohenkilökunta ei ehdikään (tai viitsikään)


Vieras

#708 tee haittavaikutusilmoitus

26.01.2016 19:17

Haittavaikutusilmoituksessa (Fimea) voi rastittaa (c-kohta) lähettäjäksi potilaan. Seiskakohdassa on niukasti vaihtoehtoja, ehkä relevantein on "aiheutti pysyvän vamman tai alensi toimintakykyä

"Haittavaikutuksella tarkoitetaan lääkkeen aiheuttamaa haitallista ja muuta kuin aiottua vaikutusta."  Ruotsalaisen linkin "drug ineffective" on eräs ei-aiottu vaikutus ! Puhumattakaan oireiden paheneminen muutamalla tuhannella potilaalla.

Linkistä aukeavan pdf:n voisi täyttää avaten Acrobat Readerissa, mutta lomakkeen lopussa kehotetaan lähettämään paperilla:  "Ilmoitus lähetetään suljetussa kirjekuoressa osoitteella: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus toimittaa kopion ilmoituksesta edelleen epäillyn lääkkeen myyntiluvan haltijalle."

astmt30

#709 Rehellinen Vesa Ilvesmäki

01.02.2016 19:01

Kommentissa 702 mainitut Matti Välimäen rehelliset lausumat (Kilpi 2-2015 sivuilla 4...6) olivat keväältä 2015.

Vielä parempaa julkaisi Apu Terveys 28.1.2016, haastateltuna toistuvasti kehuttu Vesa Ilvesmäki. (Jo takavuosina hänen suurena ansionaan Kilpi-lehdessä 3-2013 hyvä selostus hoitojärjestyksestä jos Thyroxin ei toimi.)

Tuo Apu Terveys kannattaa hankkia ja lukea tarkkaan sivut 12-16. Täyttä asiaa. (Hätätilassa voi yrittää saada selvää uupuneentarina-blogin merkinnän 30.1.2016 kuvista.) Erityisharvinaista tehellisyyttä myöntää että muutama potilas tarvitsee T3-monoterapiaa kuten presidentti Kennedy aikanaan

ASR

#710 Vesa Ilvesmäki T3-monoterapiasta

02.02.2016 17:41

"- Tunnen potilaita, jotka ovat voineet huonosti T4+T3-lääkityksellä ja jättäneet oma-aloitteisesti T4-hormonin pois. Tämän seurauksena heidän vointinsa on merkittävästi kohentunut. Tällöin on olennaisen tärkeää, että käytetään riittävän pieniä T3-annoksia. Hoitoa on myös huolellisesti seurattava sekä kliinisesti että laboratoriokokein, Ilvesmäki sanoo. "

"- Olen vakuuttunut siitä että on ihmisiä jotka voivat paremmin T3-monoterapialla kuin yhdistelmähoidolla, mutta se on hyvin pieni porukka. On epäilty, että näillä potilailla tablettina käytetty tyroksiini saattaisi muuttua etupäässä rT3:ksi ja aiheuttaa haittavaikutuksia tällä mekanismilla. "


Vieras

#711 Apu Terveys 1/2016

03.02.2016 09:17

> Vielä parempaa julkaisi Apu Terveys 28.1.2016 ...

... rekisteröityen saa netistä 2 euroa paperilehteä halvemmalla:  https://luettavaa.a-lehdet.fi/lue/apu-terveys


Vieras

#712

07.02.2016 16:13

Itselläni on lääkärin mukaan kilpirauhaseen vajaatoimintaan liittyvät oireet. En kuitenkaan saa sitä oikeaa täsmälääkitystä, koska lääkäri ei saa sitä kirjoittaa repseptiin.

Vieras

#713

08.02.2016 20:47

Koska minulla on myös todettu rt3 ongelma ja on todella pelottavaa jos ei saa tatvittavaa hoitoa siihen.

Vieras

#714

09.02.2016 18:10

Viktigt att ALLA som har möjlighet skriver under och genom detta visar sitt stöd till alla de patienter som är i behov av alternativ vård!

Vieras

#715

09.02.2016 21:38

Koska kaikille ei sovi Tyroxin lääkitys hypotyreoosi potilaille, ja minä olen yksi heistä. Kipirauhanen poistettu ja tarvitsen kaikki kilpirauhashormoonit jotka en sa Tyroxinistä. Enkä taatusti ole ainoa.


Vieras

#716

09.02.2016 22:01

Juuri sairastunut ja ennestään jo olemassa perussairaus. Laajentaa mahdollisuuksiani hyvään elämään kun lääkitysmahdollisuuksia ei rajoiteta turhaan.

Vieras

#717

09.02.2016 23:14

Valvira taitaa ajaa lääketehtaiden etua tai jonkun pikkupoikamaisesti loukkaantuneen lääkärin kostoa...

Vieras

#718

09.02.2016 23:49

Koska kilpirauhasongelmien hoito Suomessa ei ole tasokasta millään mittarilla ja lääkäreiden on voitava tehdä työtään potilaiden edun mukaisesti.

Vieras

#719

10.02.2016 11:45

Itsellä hypotyreos, haluan säilyttää mahdollisuutta yksilölliseen hoitoon.

Vieras

#720

10.02.2016 16:03

Sairastan itse kilpirauhasen vajaatoimintaa, jonka hoito on jo tarpeeksi hankalaa ilman tätäkin järjettömyyttä.

Vieras

#721

10.02.2016 18:01

Omakohtainen kokemus huonosta hoitotasapainosta thyroxin-valmisteella, joka korjaantui eläinperäisellä lääkityksellä!!

Vieras

#722

10.02.2016 22:15

Tärkeä lääke monelle tuttavalle!

Vieras

#723

11.02.2016 00:27

Olen kärsinyt kilpirauhasen vajaatoiminnasta kohta 20 vuotta, enkä ole saanut tarvittavaa apua Thyroksiinista. Ainainen väsymys, alakulo/masennus, hidastelu töiden aloittamisessa, hiusten oheneminen, äänen madaltuminen, ärsyyntyminen, stressaantuminen tekevät elämästä kärsimystä. En myöskään hikoile saunassa, mikä on kummallista. Yksikään lääkäri ei ole ymmärtänyt mitään kilpirauhasen vajaatoiminnasta! Kävin taannoin endokrinologi Matti Välimäen vastaanotolla, käynti oli "hyvää päivää kirvesvartta" -käynti, mutta lääkärinpalkkio oli kallein siihen asti maksamistani. En saanut käynnistä minkäänlaista apua!!!Valviran pitäisi kertoa, mikä tekee eläinperäisestä kilpirauhashormonista niin vaarallisen, etteivät lääkärit saa määrätä sitä, vaikka lääke on aivan laillinen. Kilpirauhasen vajaatoiminnasta kärsiviltä pitäisi ottaa labrakokeissa kaikkien kilpirauhashormonien arvot. Lääkärien kilpirauhashoidot ovat kivikautisella tasolla! Haluaisin myös ravitsemustieteilijältä/ravitsemusterapeutilta tutkimukseen perustuvaa tietoa, mitä kilpirauhasen vajaatoiminnasta kärsivien tulisi syödä ja, mitä vältää syömästä. Tästäkään asiasta endokrinologi ei tietänyt mitään, koskapa ei kertonut kysyessäni. Hän naputteli nilkkojani ja polviani, eikä olisi kertonut, miksi, ellen olisi kysynyt. O tempore, o mores! Aion hankkia eläinperäistä kilpirauhashormonia tavalla tai toisella. Valviran pitää selvittää julkisesti tämä lääkärien kyttäys/eläinperäiset kilpirauhashormonit munaskuita myöten!

Vieras

#724

11.02.2016 06:17

Minulla on ystäväpiirissä ystäviä, jotka tarvitsevat tätä tarkempaa tutkimusta, tiedän myöskin, että samat lääkkeet eivät aina sovi jokaiselle. Kilpirauhanen on AIKA tärkeä rauhanen ihmiselämälle.
Jo pitkään kilpirauhasta seurannut

#725 Re:

11.02.2016 06:21

Kommentoi adressia
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö Suomen myöntää Edward Snowdenille turvapaikka?