Suosituimmat adressit vuonna 2015 - Suomi

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | 12 kuukautta | Tämä vuosi (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

EI Vanttilan lumenkaatopaikalle NEJ till snödumpning i Fantsby

Vastustamme Espoon Vanttilaan rakenteilla olevaa lumenkaatopaikkaa. Vaadimme toimenpideluvan purkamista ja lumenkaatopaikan välitöntä siirtoa sellaiselle alueelle, jossa siitä ei ole tämänkaltaista kohtuutonta haittaa asutukselle, asukkaille, vieressä olevalle koululle ja koululaisille Vanttilan, Kurttilan ja Kauklahden alueella. Tuhansien lumirekkojen ajelu lapsivaltaisella alueella on saatava estettyä. Viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön on saatava säilyä viihtyisänä ja turvallisena! Täl

Luotu: 26.08.2015 Tilastot

Lapinlahden Lähde kaupunkilaisille

Tule mukaan auttamaan Helsingin kaupunkia tekemään kestävä päätös Lapinlahden sairaala-alueen uudesta elämästä. Lapinlahden Lähde tarjoaa lähes 200 vuotta kaupunkilaisia palvelleelle, kulttuurihistoriallisesti merkittävälle rakennukselle ja sen puistomaiselle ympäristölle arvoisensa elämän kulttuurielämyksiä ja mielen hyvinvointia vahvistavana lähteenä. Lapinlahden Lähteen yhteisöllinen toiminta on avointa kaikille kaupunkilaisille. Lapinlahden Lähde ja Osuuskunta Tilajakamo 170 vuokralaisen kan

Luotu: 24.10.2014 Tilastot

Maahantulokriisi

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MAAHANTULON KIELTÄMINEN TURVALLISESTA EU-MAASTA SAAVUTTAESSA JA MAAHANTULON EDELLYTYSTEN VÄLIAIKAINEN KÄYTTÖÖNOTTO Lainsäädäntövaltaa Suomessa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta. Suomen valtiontalous ei kestä tällä hetkellä tapahtuvaa hallitsematonta turvapaikanhakijoiden virtaa. Suomen kansalaisilta ei voida leikata etuja, jotka vaikuttavat monessa tapauksessa heidän ansiotasoonsa merkittävästi ja samaan aikaan maksaa EU-alueen turvapaikan hakijoiden ku

Luotu: 18.10.2015 Tilastot

Ei kaatopaikkaa Nastolaan (Montariin tai Uuteenkylään)

  Nastolan ”kierrätyspuistoa” eli kansankielelle suomennettuna kaatopaikkaa on viety eteenpäin nopealla vauhdilla ja harhaanjohtavalla viestinnällä.  Vähintään puolet kaatopaikalle tuodusta jätteestä myös jää Nastolaan loppusijoitukseen, mikä kertoo aivan muusta kuin kierrättämisestä. Tavanomaisten jätteiden lisäksi sijoitettavaksi tulee vaarallisia teollisuus- ja rakennusjätteitä, kuten asbestia, saastunutta tuhkaa ja teollisuuden prosessien vaarallisia jäännösjätteitä. Vaarallisia jätteitä o

Luotu: 06.03.2015 Tilastot

Opinto -eikä muihin tukiin kosketa!!

Hallituksen miesnerot, Sipilä ja Stubb aikovat leikata tuloista, jotta saadaan säästöä määräaikaan mennessä. Valitettavasti säästöä leikataan väärästä paikasta: koulutuksesta ja opiskelusta leikataan jopa 70 miljoonaa euroa vuoteen 2019 mennessä. Asiaa pahentaa se, että kampanjoiden aikana Sipilä ja Stubb lupasivat olla koskematta näihin leikattaviin kohteisiin. Joten miten käy opiskelijoiden? Yhä enemmän heistä ajautuu lopulta tilanteeseen, jossa ei ole varaa opiskella ollenkaan ja näin työttöm

Luotu: 28.05.2015 Tilastot

Poistetaan ex-presidentille maksetut etuudet

Ex-presidentille yhteiskunnan maksamat menot ovat paisuneet kohtuuttomiksi. Demokraattisessa valtiossa ei ole sääty-yhteiskuntaa, laki on sama kaikille. Ex-presidentin kaikki tulot saatava verolle. Jatkossa ex-presidentti maksaa itse myös vuokran, soittaa tarvittaessa taksin sekä maksaa toimistotilat ja sihteerin. Entisten tasavallan presidenttien määrärahan käyttö 2013 ja 1-10/2014 2013 1-10/2014 Presidentti Koivisto 23 768 -sihteeri- ja toimistopalvelut sekä kuljetukset 18 888 -toimitilavuok

Luotu: 08.01.2015 Tilastot

Elävän Lasipalatsin aukion puolesta!

Vastustamme Lasipalatsin aukion uutta asemakaavaehdotusta joka uhkaa viedä esiintymispaikan lukuisilta taiteilijoita ja muusikoilta, leivän suusta ravintolatyöntekijöiltä. Itse Amos Andersonin taidemuseota emme vastusta, sillä kaikelle kultturille löytyy paikkansa.   TAUSTAA (HS 28.5.2015 2:00) Lasipalatsin aukion alle rakennettava Amos Andersonin taidemuseo saattaa tarkoittaa Mbarin ja Ravintola Lasipalatsin terasseille loppua. Aukiota koskevassa asemakaavaehdotuksessa kielletään kiinteiden lat

Luotu: 18.06.2015 Tilastot

Mynämäen vuodeosaston säilyttämisen puolesta

Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus teki 26.8.2015 kokouksessaan äänestyksen jälkeen päätöksen lakkauttaa Mynämäen vuodeosasto ja keskittää vuodeosastotoiminta Maskuun. Tämä päätös ei palvele kuntalaisia eikä myöskään tuo säästöjä, jos katsotaan hieman pidemmälle kuin ensi vuoteen. Mynämäellä on väestörakenteen mukaan eniten ikäihmisiä Akselin kuntia verratessa ja määrä tulee lisääntymään, joten vuodeosastopalvelua tarvitaan nimenomaan Mynämäellä. Mynämäen vuodeosastoa on myös mahdolli

Luotu: 28.08.2015 Tilastot

KÄMMENNIEMEN TERVEYSASEMA PALVELUINEEN SÄILYTETTÄVÄ

Alueen asukkaina vetoamme päättäjiin Kämmenniemen terveysaseman ja sen palvelujen säilyttämiseksi. Lähitorin sijaan tarvitsemme ensisijaisesti toimivaa terveysasemaa palveluineen lähipalveluna. Huomioon ottaen pitkät etäisyydet, vanhukset ja ala-ikäiset on kestämätöntä keskittää terveydenhuolto Linnainmaalle. Kämmenniemen terveysasema on käyttöasteeltaan hyvä. Tosiasiallisesti nyt tehtyä keskittämissuunnitelmaa tehdessä ei ole kuultu alueen asukkaita. Tehty keskittämissuunnitelma on vastoin vuon

Luotu: 14.05.2015 Tilastot

ERÄPYHÄN RETKEILYALUE SÄILYTETTÄVÄ JA SUOJELUALUE LAAJENNETTAVA

Oriveden kaupunki suunnittelee tekevänsä ensi talvena avo- ja harvennushakkuita Eräpyhän komealla alueella, aivan nykyisen luonnonsuojelualueen vieressä. Hakkuisiin on joutumassa suojelunarvoista metsää, joka täyttää esimerkiksi METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet. METSO-ohjelmaa toteuttava Pirkanmaan ELY-keskus on käynyt alueen suojelusta neuvotteluja Oriveden kaupungin kanssa, mutta jostakin syystä kaupunki ei ole tarttunut suojeluun, vaikka siitä maksettaisiin korvaus. Karttal

Luotu: 16.09.2015 Tilastot

Pelastakaa Mynämäen kyläkoulut!

Adressi Mynämäen lopettamisuhan alla olevien kyläkoulujen, Tarvainen, Ihalainen, Huoli, puolesta. -Vastustamme ylitäysiä luokkia Laurille -Arvostamme lasten hyvinvointia -Vastustamme pitkiä kuljetusmatkoja -Kyseenalaistamme todellisen säästön Ehdotuksena että mahdollisimman moni kuntalainen olisi suoraan yhteydessä Mynämäen valtuuston jäseniin vielä viikonlopun aikana.Adressi luovutetaan jo maanantaina 16.11.2015. Tässä yhteystiedot: http://www.mynamaki.fi/kunnanvaltuusto

Luotu: 09.11.2015 Tilastot

Eduskuntatalo muutettava vastaanottokeskukseksi.

Jos politikot itse päättävät vastaanottaa Suomeen valtavia määriä pakolaisia tänne rellestämään niin miksei heitä voisi majoittaa myös eduskuntataloon! Jo jonkin aikaa erilaisia palvelukeskuksia ja rivitaloja on muutettu vastaanottokeskuksiksi jonka vuoksi tasa-arvon nimessä vaadimme että myös eduskuntatalo muutetaan osittaiseksi vastaanottokeskukseksi ja kansanedustajat kantavat kortensa kekoon aavaamalla eduskuntatalon ovet pakolaisten majoituspaikaksi kunnes he ovat sopeutuneet uhteiskunta. K

Luotu: 29.09.2015 Tilastot

Nummi-Pusulan lukion oppilaiden opinnot loppuun omassa lukiossa

Lohjan kaupunki aikoo lakkauttaa Nummi-Pusulan lukion säästösyistä. Lakkautus aiotaan kuitenkin tehdä välittömästi eikä asteittain, jolloin lukion oppilaat joutuvat suorittamaan opintonsa loppuun Lohjan lukiossa. Monelle oppilaalle tämä tarkoittaa käytännössä valmistumisen viivästymistä vuodella ja muuttoa Lohjalle. Tilanne on oppilaiden ja henkilöstön kannalta kohtuuton saatavaan säästöön nähden. Nummi-Pusulan lukion oppilailla ei ollut mitään tietoa lakkautussuunnitelmasta heidän hakiessaan tä

Luotu: 07.10.2015 Tilastot

Vetoomus Urajärven kartanomuseon säilyttämiseksi

ADRESSI ON SULJETTU PE 27.11.2015, JOTTA SAIMME SEN TOIMITETTUA ETEENPÄIN ENNEN MUSEOVIRASTON YT-NEUVOTTELUJEN LOPPUMISTA. VETOOMUS TOIMITETTIIN MYÖS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERILLEMME SANNI GRAHN-LAASOSELLE. ISO JA LÄMMIN KIITOS KAIKILLE ALLEKIRJOITTANEILLE SEKÄ NIILLE, JOTKA EIVÄT KERINNEET VETOOMUSTA ALLEKIRJOITTAA, MUTTA OLISIVAT SEN TEHNEET! JÄÄMME NYT ODOTTELEMAAN MITEN ASIA ETENEE!   Seuraava vetoomus on lähtöisin Urajärven kylän aktiiveilta, mutta toivomme lämpimästi kaikkien allekirjoi

Luotu: 21.11.2015 Tilastot

Opiskelijan oikeus sekä opintotukeen että työntekoon

Opiskelija on oikeutettu opintotukeen suorittamalla vähintään viisi opintopistettä tukikuukautta kohden. Harva ihminen kykenee elämään pelkällä opintotuella, minkä vuoksi usea opiskelija joutuukin työskentelemään opintojensa ohessa. Opiskelija saa tienata jokaista tukikuukautta kohden vaivaiset 660 €. Summa, mikä tästä ansiosta jää verojen jälkeen elämiseen, on mitätön. Mikäli opiskelija erehtyy joko huomaamattaan, tai elämäntilanteeseensa nähden pakotettuna tienaamaan ”liikaa”, ajautuu hän työk

Luotu: 08.01.2015 Tilastot

Vastustamme jämsänkoskella avattavaa vastaanottokeskusta

Jämsän kaupunki on myynyt Jämsänkosken keskustassa sijaitsevan entisen terveysaseman Suomen Turvamajoitus Oy:lle. Yhtiö aikoo perustaa turvapaikanhakijoiden hätämajoitusyksikön tai vastaanottokeskuksen vuoden 2016 alussa. Tiloissa toimi aikoinaan terveyskeskus, hammashuolto sekä neuvola. Toiminta päättyi lopullisesti 2014 sisäilmaongelmien vuoksi. Vuonna 1981 rakennettu terveyskeskusrakennus on noteerattu kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaaksi. Suomen Turvamajoitus Oy on antanut julk

Luotu: 30.11.2015 Tilastot

Ei hypermarketia Porvoon jokirantaan

Säilytetään Porvoon Länsiranta asukkaiden ja matkailijoiden virkistyskäytössä, ei uudelle hypermarketille.

Luotu: 11.06.2015 Tilastot

Hallitukselle samanlaiset vuosilomat kuin työläisille.

 Samat säännöt hallitukselle kuin mitä kansalle sanelevat.Ylipitkät syyslomat..joululomat ja 3 kuukauden kesälomat pois hallitukselta ja kansanedustajilta. Tilalle 28päivää vuosilomaa.  

Luotu: 08.09.2015 Tilastot

SUOMI IRTI EU:STA!

Me allekirjoittaneet Suomen kansalaiset vaadimme Suomen HETI irti EU:sta ja kaikki EU:hun tarkoitetut miljoonat eurot käytettäväksi Suomen kansan ja maan hyvinvointiin, sekä vaalilupauksensa pettäneiden ja valehtelevien poliitikkojen välitöntä eroa virasta. Tämä adressi luovutetaan Pääministerille heti, kun siinä on riittävästi nimiä ollakseen hyödyksi. Halutessasi voit myös liityä kansanliikkeeseen www.suomenpuolesta.fi ja tulla mukaan läsnäolollasi vaikuttamaan suomen irtaantumista EU.sta. Ta

Luotu: 20.09.2006 Tilastot

EL Maco takaisin mäkkärin valikoimaan

El Maco hampurilainen ja ateria takaisin mäkkärin vakio valikoimaan

Luotu: 17.12.2015 Tilastot