Kotihoidontukea ei saa lyhentää

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Kotihoidontukea ei saa lyhentää.

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

02.03.2012 13:15


Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

02.03.2012 13:16Vieras

#3

02.03.2012 13:18

ei käy kuuloonkaan että päiväkoti ryhmiä enää isonnetaan!!!! Ne on jo nyt liian isoja ja sieltäkin työntekijöitä vain vähennetään ja sijaisia toisensa perään... Kuka typerä tämmösiä ollenkaan ehdottelee???
1,6 v. tytön äiti

#4 kotihoidon tuesta

02.03.2012 13:30

Juuri olen ajatellut että olisi hyvä, jos mahdollistettaisiin lapsen kotihoito sinne asti kun koulu alkaa. Sittenkin voisi tukea että äiti voisi tehdä esim. puolipäiväistä työtä ja olla pikku-koululaisen kanssa kotona enemmän aikaa. Pöyristyttävä ehdotus leikata tästäkin vähästä ajasta vielä pois.
mummu,

#5

02.03.2012 13:31

EHDOTON EI kotihoidontuen leikkaamiselle. Alle 3-vuotiaan lapsen hoitopaikka on koti. Tätä tukee myös tutkimustulokset. Lapsen sairastuvuus on vähäisempää kotihoidossa. Isot päivähoitoryhmät lisäävät lapsen stressiä. Miksi päättäjät ovat aina heikompaa vastaa, kyllä rahaa löytyy kreikkaan ja puoluetukiin!! HERÄTKÄÄ VANHEMMAT nyt vastustamaan tätä hullutusta!!
yksi valmiina mielenosoitukseen

#6 mielenosoitus

02.03.2012 13:33

Voisiko olla muuten aiheellista että mentäisiin osoittamaan joukolla mieltä eduskuntatalon eteen. Nyt täytyy käyttää kaikki olemassa olevat keinot tämän asian puolesta ettei kotihoito-aikaa leikata ja että myös nostetaan kotihoidon tukea!
surullinen kahden lapsen äiti

#7 harmillista

02.03.2012 13:55

Hyvä Suomen hallitus, muutenkin olette vaan lisänneet lapsiperheiden ahdinkoa niin lyhennetäämpäs vielä lasten ja vanhempien yhteistä tärkeää aikaa. Sullotaan nuo pienet tulevaisuuden toivot liian täyteen puukkattuihin tarharyhmiin jossa lapset käytännössä kasvavat ilman aikuisen tukea! Loppujen lopuksi sitten ihmetellään aikuisiän ongelmien kasvua ja häiriökäyttäytymistä joka taas kasvattaa kuluja!! HUH HUH!!
Markku af Heurlin, Kirkkonummi

#8 KOTIHOITO ON YHTEISKUNNISTATYÖTÄ

02.03.2012 13:58

Täm onvähänpitkä, mutta toivon mahdollsimman monen jaksavans en lukea.

KOTIHOIDON- JA YKSITYISEN HOIDON TUKI KUNNALLISEN PÄIVÄHOITOPAIKAN MUOTONA

Kotiäiti tekee itsenäistä työtä:

”Perinteisistä sukupuolirooleista kertovat myös lastenhoidon luvut. Vaikka Suomella on maine tasa-arvon ja päivähoidon mallimaana, vuonna 2002 vain joka kolmas alle kolmivuotiaan lapsen äiti kävi töissä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta.” (HS 13.9.09)

Asiaa voisi katsella toiseltakin kannalta: Mitä pitäisitte ammatista, jossa on työaika-autonomia, joka on monipuolista ja vastuullista, jota pystyy tekemään etätyönä kotoa käsin, jossa pystyy luomaan laajan sosiaalisen verkoston, jossa sairastuneiden lasten hoitoa ei erikseen tarvitse järjestää, jossa pystyy laajentamaan ammattitaitoaan ja jossa on esimiesasemassa. Kuulostaako mukavalta? Tällaista on perheenemännän työ - tietenkin edellyttäen että sen osaa. Tämän ammatin, kuten muutkin taidot, oppii tekemällä.

Suurin osa naisista on aivan tavallisia. Heillä on keskimääräinen koulutus ja he työskentelevät teollisuuden, hoitoalan, palveluiden tai toimistoalan suoritustason tehtävissä. (Kuten suurin osa miehistäkin.) Omien lasten hoito on se paras savotta, jonka elämä heille tarjoaa.

Palkkaus sen sijaan tässä ammatissa on kaikkea muuta kuin tyydyttävää: Kotihoidontuki on aika vaatimaton ja loppuu, kun nuorin lapsi täyttä kolme vuotta. On myös hyvä, että päivähoitopaikan rinnalla vanhemmat voivat itse järjestää hoidon yksityisen perhepäivähoitajan kanssa tai palkkaamalla kotiin lastenhoitajan.

Pienten lasten hoidon ja yksityisen hoidon tuki tulisi määritellä kunnallisen perhepäivähoitajan palkkauskustannuksiksi omavastuuosuudella eli kunnallisella perhekohtaisella päivähoitomaksulla vähennettynä. Palkkauskustannukset käsittäisivät palkan, lomakorvauksen, sosiaaliturva-, eläke ja muut työnantajavakuutusmaksut sekä verovapaan kustannuskorvauksen mutta eivät hallintokuluja. Perusteena oleva summa tulisi olemaan noin 650 euroa hoitokuukautta kohti eli vuodessa 7.150 euroa. Tästä summasta vähennetään perhekohtainen päivähoitomaksu. Käytännössä tukisumma tietenkin jaettaisiin tasan koko vuodelle.

Tällä rahalla vanhemmat palkkaavat itsensä tai ulkopuolisen hoitamaan lapsiaan tai tekevät tästä yhdistelmän. Hoitokorvaus on veronalaista tuloa, mutta tästä toiselle maksettu palkka on verotuksessa vähennyskelpoinen.
Olisi syytä myös keskustella, pitäisikö minimiäitiyspäivärahaa nostaa ihan reilusti nykyisestä n 560 eurosta 800-1000 euroon kuukaudessa. Nythän olemme kierteessä: nuoret kouluetut naiset eivät voi hankkia lasta, kun eivät ole olleet töissä, josta saisivat ansiosidonnaista vanhempainrahaa. Ja toisaalta he eivät voi saada töitä, kun työnantajalla on pelko heidän hankkiutumisestaan raskaaksi heti työsuhteen alettua.
Hoitokorvauksen laskelma ajankohtaistettuna 18.10.2011:


Summat likimääräisiä


1. hoitokorvaus 375 e* riippuu kunnasta (kunnan käyttämä KVTES-
palkkataso)

2. lomakorvaukset 64 e ( n. 17 % palkasta)

3. sosiaalimaksut 94 e (n. 25 % palkkasummasta)

4. kustannuskorvaus 97 e **(verovapaa kuten perhepäivähoitajallekin)

perussumma yhteensä n. 630 e kustakin lapsesta h o i t o k u u k a u t t a kohti

Tästä vähennetään perhekohtainen kunnallinen päivähoitomaksu 0 – 230 e / lapsi.

Tilitetään (pääsääntöisesti lasten äidille tai hänen määräämälleen henkilölle)

630– 400 e / lapsesta hoitokuukausi

* Perhepäivähoitajan peruspalkka on 371,61 e/lapsi ja kk nykyisen KVTESn mukaan, so neljästä
lapsesta 1486,44 e/kk

** 4,60 e/hoitopäivä so. n. 96,60 e/ kk


Tämä voi harkintansa mukaan palkata tuen ja omavastuuosuuden kanssa yhdessä muodostamalla summalla joko itsensä, miehensä (parisuhdekumppaninsa) tai ulkopuolisen hoitamaan lapsiaan tai sopia hoitosuhteesta yksityisen perhepäivähoitajan tai päiväkodin kanssa. Tai tehdä näistä tarpeitaan vastaavan yhdistelmän.

Hoitokorvaus ja lomakorvaus ovat veronalaista työtuloa sille ja vain sille jolle se on palkkana maksettu. (Ts. palkka on verotettavaa tuloa tuen saajalle, mutta toiselle maksettu palkka on siitä verotuksessa vähennyskelpoinen erä.) Tuen saajan tulee vuosittain antaa luotettava selvitys veronpidätyksen ja työnantajan velvoitemaksujen suorittamisesta. Käytännössä tämän voi antaa veloituksetta kunnan sosiaalitoimiston tehtäväksi.


Työstä maksettu palkka on kaikille sama, mutta perheen osuus päivähoitajan palkkauskustannuksista (oli siis kyseessä lapsen äiti, isä tai joku muu) riippuu perheen tulotasosta. Koska lasten kotihoitajat, vanhempien palkkaamat lastenhoitajat tai perhepäivähoitajat rinnastettaisiin, kunnallisiin perhepäivähoitajiin, olen kutsunut periaatetta rinnastusperiaatteeksi.

Yksityisessä päiväkodissa hoidettavasta lapsesta voisi tämän lisäksi lakisääteinen lisätukiosuus, esim. 60 % päiväkotipaikan ja perhepäivähoitopaikan kustannuserosta (n. 200 e -. 250 e hoitokuukaudessa).tässä se on se hyvä puoli, että kunnallista palvelua täydentävien yksityisten palveluiden valinta siirtyisi vanhemmille, eikä kunnan itse asiassa tarvitsisi ryhtyä kalliiseen hankintakilpailumenettelyyn ja toisaalta tämä antaa mm. vanhempien kannatusyhdistysten ylläpitämille päiväkodeille varman taloudellisen pohjan. Kannatusyhdistyksen ylläpitämä Getserbyn yksityinen lastentarha toimii tällä periaatteella, samoin muut kunnasa toimivat yksityiset lastentarhat.


Muutamia muita näkökohtia:

Kustannusvertailussa kotihoidon ja päiväkotihoidon välillä edellä määritelty lastenhoidontuen perussumma (bruttokustannus) ei sisällä lastenpuistojen, kerhotoiminnan ja leikkikoulujen ylläpitämisen vaatimia menoja. Näille on muuten varattu aivan liian vähän varoja. Lisäksi on varauduttava hoitajan sairastumisiin, olettaisin että keskimäärin 5 sairaspäivää/vuosi.

Ottamalla lisäksi hoitolapsia lasten kotihoitaja voi saavuttaa perushoitajan tulotason (n.1.840 e/kk), kun otamme huomioon, että hän säästää työmatkoissa, ja kotona tehty työ vähentää talousmenoja. Perhepäivähoitajan ammatti on tehty pienten lasten vanhemmille käytännössä mahdottomaksi sillä, että äiti tai isä ei saa minkäänlaista hoitokorvausta omista yli 3-vuotiaista lapsistaan. Mm. tämän johdosta kuntien on vaikea palkata kunnallisia perhepäivähoitajia.

Yrittäjä voi usein – ei suinkaan aina – lastenhoidon yhteydessä hoitaa yritystä, esim. tehdä kirjanpitotehtäviä iltaisin tai toimia yksityisenä perhepäivähoitajana. Näennäisesti tämä tapahtuu omien lasten hoidon ohella, mutta koska ns. naisten töissä aika on täysin lomittunutta, niin omien lasten hoidon vaatimaa aktiivista työaikaa (keskimäärin 2 t / päivä ja lapsi) se ei poista. Perhepäivähoitaja saa ottaa enintään 4,5 hoitolasta ja päiväkodeissa henkilökunnan ja hoitopaikkojen suhde on likimain 1:4,5. Työnsä hyvin hallitseva perheenmäntä pystyy työnsä ohessa tekemään mieltämistyötä.

Järjestelmän toteuttaminen tässä muodossa lisäisi kuntien menoja n. 250 miljoonaa euroa eli lisäisi kaikkia pienten lasten hoidon kustannuksia n. 10 prosentilla. Vanhempainpäivärahat, kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki sekä kuntien päivähoidon nettomenot nimittäin tekevät yhtensä runsaat 2 miljardia euroa. Periaatteessa tämä lisäisi verorasitusta 0,3 prosenttiyksikköä. Toisaalta tarve kalliimpiin ratkaisuihin ja muihin perhetukipalveluihin vähenee.

Koska päiväjärjestelmä myös itsessään vieraannuttaa perheitä tosistaan, niin itse asiassa olemme palvelu- ja sitä kautta kustannuskierteessä. Se voidaan ratkaista vain sijoittamalla kerralla ja kunnolla vanhempien omaehtoisten ratkaisujen tukemiseen.

Vertailun vuoksi todettakoon, että ehdotettu koululaisten iltapäivähoitojärjestelmä maksaisi 260 miljoonaa euroa. Saman asian ajaisi paremmin, jos naapuruston lapset voisivat mennä iltapäiväksi jonkun lapsia kotonaan hoitavan kiltin tädin luokse. Kotona olevia kilttejä tätejä ei enää ole, koska lasten hoito kotona ei ole taloudellisesti mahdollista.

Vieras

#9

02.03.2012 14:10

Lasten ja perheiden puolesta !
äiti ja tyttönen

#10 Miten voin vaikuttaa

02.03.2012 14:11

Nyt olisi hyvä pikaisesti löytää ne tehokkaimmat vaikutuskeinot tähän asiaan että se saadaan estettyä. Tuntuu vaan että asiat jyrätään läpi kansalaisia kuuntelematta joka asiassa. Periksi ei nyt kyllä voi tässä asiassa antaa, eli jos joku viisas keksii mahdollisimman ponnekkaan ja näkyvän vaikutuskeinon, juuri esim. iso iso mielenosoitus. Nyt täytyy olla hereillä tässä asiassa, aikaa on vähän.
Pöyristynyt

#11 Mikä on aikataulu?

02.03.2012 14:13

Mikähän se aikataulukin sitten olisi, eli jos olen hakenut kotihoidontuen vuoteen 2013 asti, pitäisikö se muka keskeyttää ja lähteä kesken kaiken töihin. Törkeätä on.
hätä on suuri nyt

#12 Näkyvyyttä adressille

02.03.2012 14:15

Pyytäkää mahdollisimman monta kaverianne allekirjoittamaan tämä. Saataisiinko tän vuorokauden aikana jo vaikka tuhansia, kymmeniä tuhansia nimiä ja siitä aina vaan lisää ja lisää ennätysmäärä!

Vieras

#13 Surullinen totuus

02.03.2012 14:42

Yhteiskunta ei pyöri kotona olemalla
Äitix4

#14 Ei missään nimessä saa lyhentää tätä

02.03.2012 14:45

Kyllä 3vuotiaaksi pitää olla mahdollisuus hoitaa lapsi kotona ja mieluiten vaikka pidempään.
Itsestä tuntuisi kurjalta laittaa alle 3v hoitopaikkaan.

Vieras

#15

02.03.2012 14:46

käy toisen lapsen hankkiminen aika vaikeaksi, jos leikkaus toteutuisi..

Vieras

#16

02.03.2012 14:53

Todella hienoa. Toivon että voimme vaikuttaa, koska tämä kotihoidontuen alennus vaikeuttaa myös niiden äitien toimeentuloa jotka saavat useampia lapsia peräkkäin ja ovat muutenkin peruspäivärahan varassa eikä heillä ole työpaikkaa mihin palata.

Vieras

#17

02.03.2012 15:33

tarpeeksi monta nimeä niin voidaan tehdä lakialoite. Sähköinen lakialoite tulee loppuvuodesta.eikös raja ollu 50 000 nimeä?
Karkki

#18 Kokoomus, Keskusta ja Vihreät asian takana...

02.03.2012 15:40

...joten muistammehan valita tulevissa vaaleissa puolueet, jotka mieluummin käyttäisivät rahaa perusturvaan kuin esimerkiksi 180miljoonaa maksaviin Hornet-ohjuksiin?

Vieras

#19

02.03.2012 15:44

niin ei taida kokoomuksen linja Suomen lapsiperheitä auttaa!!!
lp__

#20 Ehdoton

02.03.2012 15:45

Kannatus tälle adressille!

Kaikkea ne pöllöt siellä kehtaavatkin ehdottaa.

seison tämän kommentin takana 100%

Hyvä Suomen hallitus, muutenkin olette vaan lisänneet lapsiperheiden ahdinkoa niin lyhennetäämpäs vielä lasten ja vanhempien yhteistä tärkeää aikaa. Sullotaan nuo pienet tulevaisuuden toivot liian täyteen puukkattuihin tarharyhmiin jossa lapset käytännössä kasvavat ilman aikuisen tukea! Loppujen lopuksi sitten ihmetellään aikuisiän ongelmien kasvua ja häiriökäyttäytymistä joka taas kasvattaa kuluja!! HUH HUH!!

vaikka mielenosotukseen jos sen vaatii, Kreikkalaisista malliaVieras

#21

02.03.2012 15:51

HÖLMÖLÄISTEN PEITONPAIKKUUTA, EI NÄHDÄ METSÄÄ PUILTA!

Vieras

#22 JEEE!!

02.03.2012 15:57

Toinen asia mihin tulisi puuttua ja liittyy kodinhoidon tukee. Minulla on huhtikuussa 2-vuotta täyttävä lapsi ja käyn itse koulua. Lapsi on kotona mummin kanssa. Silti minun koulutusrahasta vähennetään kotihoidontuen määrä. Nyt sain kotihoidonlisää, koskatuloni ovat pienet ja liitto vähentää senkin minun koulutustuesta. Kun aloitan työt toukokuussa saan palkan ja kodinhoidontuen. Mutta silloin kun se raha olisi todella tarpeen viedään köyhältä tämäkin tulo pois.
ei ymmärrä

#23 lapsen hoito

02.03.2012 16:07

En mitenkään ymmärrä että jos hoitaisin toisen henkilön lapsia minulle maksettaisi palkkaa, mutta koska hoidan omia lapsiani omassa kodissa. Jos jotkut tuen pienuudesta huolimatta haluavat hoitaa lapsensa kotona älkää viekö mahdollisuutta pois! Onhan se selvää säästöä kunnalle kun lasta ei hoideta kalliissa päivähoidossa. Ahdasta on siellä jo nyt!
Hoitotäti

#24 Nina Mikkonen...

02.03.2012 16:11

...herätti kohua taannoin puhumalla lasten tarhaamisesta ja oli siinä niin oikeassa, kuin näin päivähoitohenkilökunnan näkökulmasta vaan voi sanoa olevan!!! Isot päiväkodit ja isot ryhmät, ei ne mitään pienen lapsen paikkoja ole!!!

Vieras

#25

02.03.2012 16:13

huomioitavaa on myös että yhden lapsen päivähoitopaikka maksaa kunnalle n. tuhat euroa, ja kotihoidon tuki siis vaan 350 euroa. Entä mitä maksaa kun lapsi, joka on päiväkodissa, sairastaa huomattavasti enemmän kuin kotihoidossa oleva. Aikuiset ovat siis kipeän lapsen takia paljon itse sairauslomalla!

Kommentoi adressia
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitääkö valtion tukea huippu-urheilua?