Maahanmuuttajien tuet

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Maahanmuuttajien tuet.


Vieras

#1801 Re: Re: Re: Re: Re:

18.10.2013 18:29

#1799: On tuomittu - Re: Re: Re: Re:

Onko tämä se mielikuvitusvartija vai joku uusi mielikuvitusnaapuri?

KÄYRÄTORVI

#1802 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Levittäkää adressia!

18.10.2013 18:58

#1794: Mikä nimi ja paikkakunta - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Levittäkää adressia!

OH HOH!

Onpa täällä raivopäisensairasta porukkaa.

Olemmeko sivistysvaltioksikin kutsutussa Suomessa?

Ei vaikuta kyllä siltä.

 

Vedäppäs pari kertaa syvään henkeä - oikein keuhkot täyteen - ja laske sen jälkeen kymmeneen. Juuri noin.Ellei olosi helpotu käy vielä varmuuden vuoksi kylmässä suihkussa.

Tässä lopuksi vielä esimerkin vuoksi eräs lehtiartikkeli ja tutkimuksista poimittua tietoa sosiaalitoimiston henkilökunnalle kohdistuneista väkivallanteoista ja tekijöistä. Tutkimukset koskevat koko Suomea.

Ikävä kyllä suurin osa on humalassa tai krapulassa olevia suomalaisia. Näiden vuoksi turvatoimia on kiristetty sosiaalitoimistoissa ympäri Suomea.

 

TÄMÄ LEHTIARTIKKELI ON MINUSTA MAINIO, KOSKA TÄLLÄ PALSTALLA ON LIUTA SAMANHENKISIÄ KIRJOITTELIJOITA, JOTKA KÄYTTÄVÄT USEITA ERI NIMIMERKKEJÄ.

Siis ensin lehtiartikkeli ja sen jälkeen otteita tutkimuksista.

 

KOTIMAA 27.1.2009 20:37

Mies uhkasi räjäyttää sosiaalitoimiston tykillä - Yhä karussa

Poliisi ei tiistaina tavoittanut suomalaista miestä, jonka epäillään uhkailleen sosiaalitoimiston työntekijöitä Rautjärvellä Etelä-Karjalassa

••••••••••••••••••

Uhkatilanteet varjostavat sosiaalitoimiston arkea


Kirjoittanut Marianna Langenoja · 05.04.2012 13:30 · 

Huittisten kaupunki haluaa sosiaalitoimistoon lukitun oven ja turvaeteisen. Toimistossa on koettu viime ja tämän vuoden aikana  uhkatilanteita, joten  tehokkaammille turvatoimille on tarvetta. Tällä hetkellä sosiaalitoimiston tiloihin pääsee käytännössä ketä tahansa.

Kaupungin perusturvajohtaja Kristiina Piiralan mukaan turvaeteinen olisi toimiva ratkaisu, joka on käytössä myös Sastamalan perusturvatoimistossa sekä Harjavallan sosiaalikeskuksessa. Turvaeteisessä asiakkaan kunto tarkastetaan ja henkilökunta varmistaa, että tälle on aika varattuna.

“Nämä uhkaavat tapaukset ovat ihan tarpeeksi, joten jotain on tehtävä. Erityisen epämiellyttävää on, kun asiakas tulee humalassa hoitamaan raha-asioitaan. Tilanne menee helposti uhkailuksi ja huutamiseksi”, Piirala sanoo. Kaupungintalolla on rikottu myös ikkunoita ja sosiaalitoimiston ovi on laitettu säpäleiksi.
Tähän mennessä kaikki häiriöntekijät ovat olleet suomalaisia.

••••••••••••••
TUTKIMUSTULOKSIA SOSIAALIALALLA ESIINTYVÄSTÄ TYÖVÄKIVALLASTA

3.1 Työväkivallan määrittelystä ja tutkimisesta

Työväkivalta voidaan määritellä monella eri tavalla. Useissa tutkimuksissa ja selvityksissä (esim. Isotalus 2002; Heiskanen 2005) viitataan Euroopan komission toimeksiannosta tehdyssä tutkimuksessa (Wynne ym. 1997) käytettyyn väljään määritelmään. Siinä työväkivallalla tarkoitetaan tapahtumia, joissa henkilöitä loukataan sanallisesti, uhataan tai pahoinpidellään heidän työhönsä liittyvissä oloissa ja jotka suoraan tai epäsuorasti vaarantavat heidän turvallisuutensa, hyvinvointinsa tai terveyteensä. Työväkivaltaa ovat väkivalta- ja uhkatapaukset, jotka sattuvat työssä, työmatkalla tai muissa työhön liittyvissä oloissa. Työväkivaltaan luetaan sekä suoraan työntekijään että työntekijän perheeseen tai muihin läheisiin kohdistuva väkivalta.

Vuoden 2005 työolobarometrin mukaan 17% kunnan sosiaalitoimen työntekijöistä oli joutunut vuoden aikana vähintään kerran fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi ja 26% oli kokenut henkistä väkivaltaa.
Suurin osa uhkaavista ti väkivaltaisista tilanteista syntyy, kun asiakas on päihteiden vaikutuksen alainen tai hänellä on mielenterveysongelmia. Yleensä nämä asiakkaat ovat suomalaisia.

Sosiaalitoimistoissa työskenteleville sattuneet tapaukset olivat lähteneet liikkeelle toimeentulotukea tai muuta sosiaaliavustusta tai asiakkaan lasta koskevasta päätöksestä ja asiakas oli ollut krapulassa tai humalassa. Sosiaalityöntekijöille sattuneista väkivaltatapauksista naisten tai tyttöjen osuus tekijöistä oli melkein kolmasosa, mikä on selvästi enemmän kuin naisten osuus tekijöinä muiden ammattikuntien edustajiin kohdistuneissa tapauksissa. Kotipalvelussa hankaluuksia aiheutui tilanteissa, joissa autettava oli psyykkisesti sairas tai hänellä oli alkoholiongelma. Vanhusten hoitolaitoksille tyypillinen työväkivaltatilanne oli se, että asiakas raapi työntekijää kylvetyksen tai muun hoitotoimenpiteen aikana. (Mt., 32-34

4 Yhteenveto tutkimustuloksista

Työväkivallan trendi on ollut Suomessa 1980-luvulta lähtien nouseva. Työväkivalta on lisääntynyt erityisesti naisvaltaisissa sosiaalialan ja terveydenhuollon tehtävissä. Sekä väkivallan vaaran kokemukset että todelliset väkivalta- ja uhkailutilanteet (sattuneet ja läheltä piti –tilanteet) ovat lisääntyneet. Todelliset väkivaltakokemukset selittävät vaaran kokemuksia; ne, jotka ovat joutuneet väkivalta- tai uhkailutilanteeseen työssään, pitävät väkivallan vaaraa huomattavasti useammin selvänä kuin ne, jotka eivät ole joutunet tällaisiin tilanteisiin.

Vakavimmat tapaukset, joista seuraa tapaturmailmoitus, johtuvat sosiaalialalla enimmäkseen väkivaltaisista kontakteista kuten potkuista, puremista, riuhtaisuista, raapimisesta, tönimisestä, pahoinpitelyistä tai esineiden heittämisistä. Sosiaalialalla työskentelevät naiset kohtaavat väkivaltaa miehiä useammin hoitotehtävissä ja tekijä on useimmiten joko alaikäinen tai iäkäs henkilö. Miehet puolestaan joutuvat väkivaltatilanteisiin heille sosiaalialalla valikoituvissa kontrollitehtävissä. Yksintyöskentely, työskentely ilta- ja yöaikaan ja työskentely henkisesti tasapainottomien tai päihteiden vaikutuksen alaisten henkilöiden kanssa lisäävät työväkivallan riskiä. Vanhustenhoidossa väkivalta on usein psyykkisesti huonokuntoisten asiakkaiden reagointia hoitotilanteisiin, ei suunnitelmallista työntekijän satuttamista.

6.7 Turvajärjestelmät

Kuviossa 28 kuvataan kunnissa käytössä olevia turvallisuutta parantavia järjestelyjä, käytäntöjä ja laitteita työntekijöiden ja lähiesimiesten vastausten perusteella. Yleisimmin käytetty....

Vartijoiden ja vahtimestarien, turvakameroiden sekä erityisesti kaasusuihkeiden ja pippurisumuttien osuus turvajärjestelyissä oli melko vähäinen. Noin neljäsosassa työntekijöiden ja runsaassa kolmasosassa esimiesten työyhteisöistä oli tapana informoida asiakkaita siitä, minkälainen käytös on sopivaa. Porttikielto räpsähti väkivaltaisesti käyttäytyneelle noin viidesosassa työntekijöiden ja neljäsosassa esimiesten työyhteisöjä.

Pääkaupunkiseudun tilanteeseen painottuva Sosiaalialan työolot -kysely sisälsi yhden työturvallisuutta parantavia järjestelyjä ja laitteita koskevan väittämän. Sen mukaan 37% pääkaupunkiseudulla työskennellyistä sosiaali- ja lähialan työntekijöistä oli täysin samaa mieltä siitä, että hänen työpaikallaan oli varauduttu ennakolta työväkivaltaan liittyviin vaaroihin ja uhkiin tila- ja työjärjestelyin ja/tai turvallisuus- ja hälytyslaittein. Jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa oli 46% vastaajista. Kyselyn vastaajien enemmistö oli sosiaalityöntekijöitä ja heidän esimiehiään. Tulos on samansuuntainen tämän kyselyn tulosten kanssa, jonka mukaan yleisimmin käytetty turvajärjestely, työparityöskentely, oli käytössä 85% vastanneiden työntekijöiden ja esimiesten työpaikoista.

 

 

Satunnainen vieras

#1803 MAINIOTA

18.10.2013 19:11

Mainio kirjoitus

#1785: Typerykset - Re: Re: Re: Re: Re: Levittäkää adressia!

"Jälleen tuli ämmien typeryys esiin. Kyllä luvallisissa vartiointitehtävissä olevilla on myös oikeus aseen kantoon.

Ja, jos ette uskon, niin menkää tosiaan katsomaan Järvenpään kaupungin sosiaalitoimistoon! Siellä ne vartijat istuvat sosiaalitoimiston oven edessä lasikopissa ase ja pamppu vyöllä."

ARVOISA TYPERYS

TIEDOKSI SINULLE JA KAIKILLE MUILLE KALTAISISILLE

Sosiaalitoimistojen turvatoimia on jouduttu lisäämään suomalaisten räyhäävien juoppojen aiheuttamien järkestyshäiriöiden vuoksi.

ÄLKÄÄ LAITTAKO SUOMALAISTEN TEKEMIÄ RÖTÖKSIÄ MUIDEN SYYKSI.

Tiedot löytyvät lehdissä olevista artikkeleista.

Siskoni on töissä sosiaalitoimistossa, joten tietoni on myös suoraan häneltä.

Että se siitä.

Vieras

#1804 Re: Re: Re: Re: Levittäkää adressia!

18.10.2013 19:13


Vieras

#1805 Re: Re: Re: Re:

18.10.2013 19:18

#1776: Totuus - Re: Re: Re:

Mamujen täytyy olla yli-ihmisiä, kun noihin kaikkiin pystyy. Oletko sinä kateellinen?

KÄYRÄTORVI

#1806 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

18.10.2013 19:23

#1786: Vai vielä - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vai vielä pitäisi teille pölvästeille antaa yksityisten ihmisten nimet ja yhteystiedot, että pääsisitte lynkkamaan heidätkin. Älkää unta nähkö! Kyllä on monikulttuuriuskavaisuus päässyt jo pahaksi

Mistä sinä ressukka niitä antaisitkaan. Nehän on vain mielikuvitusesi tuotteita.


Vieras

#1807 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Levittäkää adressia!

18.10.2013 19:26


Vieras

#1808 Re:

18.10.2013 20:06

#1798: -  

 

Tämä adressin keskustelu on suunnattu totuutta ja suomalaismiehiä vastaan ja puolustamaan  virka-akkojen valeita ja suojelemaan mamujen etuja, joihin maallamme ei ole enää varaa.

perusteeton adressi

#1809 Maahanmuuttaja saa yhtä paljon rahaa kuin muutkin (YLE UUTISET 25.9.2013 klo 13:57)

18.10.2013 20:28

Eli eiköhän tämän adressin pohja pudonnut tällä: "Sosiaalipolitiikan professori ja johtava sosiaalityöntekijä eivät keksineet yhtään tilannetta, jossa maahanmuuttaja saisi enemmän sosiaalitukea kuin vastaavassa tilanteessa oleva suomalainen" (yle uutiset 25.9.2013)

"Oleskeluluvan saanut maahanmuuttaja kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin. Sosiaaliturva ei erottele maahanmuuttajaa ja suomalaista, mutta esimerkiksi alle kolme vuotta Suomessa olleen työmarkkinatuki ja toimeentulotuki maksetaan kotoutumistuen nimellä."

"Huhut suurista tuista johtuvat usein väärinkäsityksistä

Maahanmuuttajille maksettavista tuista on liikkeellä paljon huhuja. Johtava sosiaalityöntekijä Jyri Mikkola veikkaa yhdeksi huhujen lähteeksi niin sanottua alkuavustusta, joka voidaan myöntää kiintiöpakolaiselle tai vastaanottokeskuksesta omaan asuntoon muuttavalle.

- Se on hyvin niukka. Ei sillä sohvakalustoa tai telkkaria osteta. Se on tarkoitettu alkuun pääsyyn, kuten sängyn ja astioiden ostamiseen."

Ja niille jotka ihmisarvoa rahassa laskee, olisi hyvä lukea myös YLE:n juttu "Raportti: Yritteliäät maahanmuuttajat tuovat valtiolle enemmän kuin saavat" (YLE 18.6.2013)
KÄYRÄTORVI

#1810 Re: Re:

18.10.2013 20:45

#1808: - Re: Tämä adressin keskustelu on suunnattu totuutta ja suomalaismiehiä vastaan ja puolustamaan  virka-akkojen valeita ja suojelemaan mamujen etuja, joihin maallamme ei ole enää varaa

TÄMÄ ADRESSIN KESKUSTELU ON SUUNNATTU NIMENOMAAN TOTUUDEN PUOLESTA, JOTTA TÄLLÄ PALSTALLA REHOTTAVAT VALHEET OIKENESIVAT.

FAKTAT OVAT JOILLEKIN VAIKEA HYVÄKSYÄ/OMAKSUA. RUKSAA OIKEA VAIHTOEHTO.

MISTÄ LIE JOHTUNEE.

 

KÄYRÄTORVI

#1811 Re: Maahanmuuttaja saa yhtä paljon rahaa kuin muutkin (YLE UUTISET 25.9.2013 klo 13:57)

18.10.2013 21:01

#1809: perusteeton adressi - Maahanmuuttaja saa yhtä paljon rahaa kuin muutkin (YLE UUTISET 25.9.2013 klo 13:57)

KÄYRÄTORVI

#1755 KELVOTON ADRESSI LAKIALOITTEEKSI

16.10.2013 20:39

Kansalaisaloitelaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään
1 §

Lain tarkoitus ja soveltamisala

Tässä laissa säädetään menettelystä, jota noudatetaan perustuslaissa säädetyn kansalaisaloitteen tekemisessä.
..........

5 §

Kannatusilmoitusten kerääminen

Kansalaisaloitetta tukevat allekirjoitukset (kannatusilmoitukset) kerätään paperimuodossa tai sähköisesti tietoverkossa. Paperimuotoisissa kannatusilmoituksissa käytettävästä lomakekaavasta säädetään oikeusministeriön asetuksella.

Kannatusilmoitukset on kerättävä kuuden kuukauden kuluessa aloitteen päiväyksestä.

Kannatusilmoituksia kerättäessä on aloite, tieto sen vireillepanijasta ja edustajasta sekä edustajan yhteystiedot oltava aloitteen allekirjoittajien nähtävissä. Aloitetta ei saa muuttaa kannatusilmoitusten keräyksen alkamisen jälkeen.

6 §

Kannatusilmoituksen sisältö

Kannatusilmoituksessa tulee olla:

1) kansalaisaloitteen otsikko ja päiväys;

2) aloitteen allekirjoittajan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta;

3) aloitteen allekirjoittajan vakuutus siitä, että hän on äänioikeutettu Suomen kansalainen ja että hän on tehnyt kannatusilmoituksen samaan aloitteeseen vain kerran;

4) kannatusilmoituksen päiväys.


TÄMÄ ADRESSI ON KELVOTON EIKÄ TÄTÄ VOI VIEDÄ EDUSKUNTAAN LAKIALOITTEEKSI.

LUKEKAA YLLÄ OLEVA OTE KANSALAISALOITELAISTA.

KANNATUSILMOITUKSET PITÄÄ TEHDÄ KUUDEN (6) KUUKAUDEN AIKANA ALOITTEEN TEKEMISESTÄ.
TÄMÄ ADRESSI ON TEHTY PERÄTI JO 6.5.2008 ELI MONTA VUOTTA SITTEN. KUUSI KUUKAUTTA ON PÄÄTTYNYT JO 6.11.2008. NYT ON VUOSI 2013 LOKAKUUTA.

LISÄKSI TÄSTÄ ADRESSISTA PUUTTUU LAIN EDELLYTTÄMÄT LAATIJAN YHTEYSTIEDOT.


KUINKA IHMISET VOIVAT ALLEKIRJOITTAA TÄLLAISTA SOOPAA?


Aivan oikein adressin pohja on poissa.

Lisäksi se ei täytä muutenkaan lain edellytyksiä lakialoitteeksi.

 

 

Laki ja käytäntö

#1813 Re: Maahanmuuttaja saa yhtä paljon rahaa kuin muutkin (YLE UUTISET 25.9.2013 klo 13:57)

19.10.2013 18:17

#1809: perusteeton adressi - Maahanmuuttaja saa yhtä paljon rahaa kuin muutkin (YLE UUTISET 25.9.2013 klo 13:57)

Lain silmissä maahanmuuttaja ei eroa kantasuomalaisesta sosiaaliturvaa jaettaessa, paitsi kodinperustamistuen kohdalla. Ongelma onkin siinä, että käytännössä sosiaalityöntekijät kohtelevat lainvastaisesti maahanuuttajia ja kantasuomalaisia eriarvoisesti suosien mamuja ja sortaen erityisesti raittiita kunnollisia suomalaismiehiä.

Sanokoot nämä puoluepoliittiset "tutkijat" mitä hyvänsä, niin käytännön elämästä heillä ei näytä olevan mitään tajua.

Meillä on kaksi suosikkiryhmää sosiaalitoimistoissa. Ne ovat afrikkalaiset mamut ja suomalaiset päihdeäidit.

Suomen pahimmat päihdeongelmien ylläpitäjät ovat Suomen sosiaalitoimistot.

Tunnen asian, sillä lasteni äiti on tällainen sosiaalitanttojen ylläpitämä narkkarijuoppo. Aina tulee rahaa, kun vaan kehtaa pyytää. Tavallisilla kansalaisilla ei ole läheskään sellaista määrää laittaa rahaa kapakkaelämään, kuin sossutanttojen eläteillä.  Lähikapakat kuolisivat konkurssiin, jos sosiaalituet juopoilta lopetettaisiin. Aiemmin kertomani ravintola (mustalaisjuttu oikeudessa) elää nimenomaa näillä sosiaalitoimiston eläteillä. Aina on rahaa, vaiikka edellinen ilta on kännätty lompakko tyhjäksi. Joka kulmassa on kaljajuottola, mitä sosiaalitoimisto ylläpitää. Joka toisessa kulmassa on mamupitseria, mikä ei maksa verojaan ja kaataa rehelliset yrittäjät

Sossun vakiolause oli exvaimollenikin: Tämän kerran saat, kun ei tavaksi tule! Mutta aina saa vaikka se tapa on jatkunut jo n 20 vuotta. Hoitoihin ja katkolle pääsee aina heti, kun vaan pyytää, mutta niistä ei ole apua, koska ei ole omaa halua lopettaa päihteitten käyttöä. Hirvittävää verorahojen tuhlausta kuten mamujenkin hyyssääminen.

Mamujen ja juoppojen harkinnanvaraisten ylisuurien tukien takia on kohta koko kansa ja valtio konkurssissa. Kunnat ovat jo vararikossa tai sen partaalla.

Samoilla ehdoillako

#1814 Re: Re:

19.10.2013 18:56

#17: Petri Mäkinen - Re:

Ero työttömän suomalaisen ja työttömän mamun välillä on se, vaikka työttömyyskorvaus Kelasta onkin sama, että mamun koko elämä on ilmaista kunnan maksamaa asunnosta alkaen ja siihen päälle mamu saa työttömyyskorvauksen ja sitten sosiaalitoimiston verottoman ns taskurahan, mikä on suurenmpi, kuin hoitoalan naisten nettopalkka.

Näistä mamujen suurista eduista on niin paljon näyttöä eri puolita maata, että täällä on aivan turha väittää jonkun punavihreän mamu-uskovaisen "tutkijan" julkaisuihin vedoten, että mamu muka saa saman kuin suomalainen. Minä esimerkiksi en ole saanut hätätilanteissa koskaan muuta kuin vihaa sosiaalitoimistoista. Lisäksi ovat ottaneet lapseni laittomasti huostaan ja jättäneet heidät heitteille. Näin, koska olen ns hankala ihminen, kun olen yrittänyt pitää oikeuksistani kiinni. Veroja olenmaksanut miljoonia, mutten ole saanut itselleni yhteiskunnalta kuin kiusaamista ja vihaa . Siksi elänkin nyt ulkomailla, missä on mm tosihyvä ilmainen terveydenhoito. Suomessa eläkeikäiset miehet tapetaan tai ainakin yritetään tappaa julkisessa "terveydenhoidossa" Ensimmäiseksi lykätään jokaisen miehen naamaan yliannos varfariinia (Marevan) eli rotanmyrkkyä muka infarktia estämään, mutta todellinen tarkoitus on tappaa sisäiseen verenvuotoon.

Muistakaa, jos teillä on joskus työpaikka ja hyvä asema, niin teidän pitää säästää  joka kuukausi  niin,että teillä on 2 vuoden palkka säästössä pahan päivän varalle, jos vaikka satutte sairastumaan, sillä ette saa sossusta suomalaisena mitään. Ensimmäinen vaatimus on vähimntään 1/2 vuoden tiliotteet, useimmiten vuoden tiliotteet, ja jos olette tienannut joskus yli perusturvan määrän/kk, niin sitä ei saa käyttää, vaan se ylimenevä osa  pitää säästää , ettei sosialitoimiston tarvitse antaa teille mitään. Tämä on aina peruste, ettei suomalaiselle kunnon kansalaiselle tarvitse antaa mitään, kosk on voinut joskus hyvin. "Onhan teillä varaa elämiseen, koska olette ollut töissä ennen työttömyyttä tai sairastumista". Onko mamuilla samat vaatimukset - ei ole!


Vieras

#1815 Re: Re: Re:

19.10.2013 19:32

#1814: Samoilla ehdoillako - Re: Re:

Aika tehoton tämä koko maan kattava mafia, joka on sinua yrittänyt kerta toisensa jälkeen tappaa, mutta täällä sinä vaan kirjoittelet.

 

Ettei vaan olisi... ei kai nyt sentään... voisko sittenkään olla... mahdoton ajatuskin... mutta taidat silti olla seinähullu hörhö.


Vieras

#1816 Re: Re: Re:

19.10.2013 20:14

#1814: Samoilla ehdoillako - Re: Re:

Olisipa joskus kiva nähdä niitä "näyttöjä" eikä vaan kuulla villejä tarinoita niistä.

KÄYRÄTORVI

#1817 Re: Re: Maahanmuuttaja saa yhtä paljon rahaa kuin muutkin (YLE UUTISET 25.9.2013 klo 13:57)

19.10.2013 20:30

#1813: Laki ja käytäntö - Re: Maahanmuuttaja saa yhtä paljon rahaa kuin muutkin (YLE UUTISET 25.9.2013 klo 13:57)suosien mamuja ja sortaen erityisesti raittiita kunnollisia suomalaismiehiä

"Mamujen ja juoppojen harkinnanvaraisten ylisuurien tukien takia on kohta koko kansa ja valtio konkurssissa. Kunnat ovat jo vararikossa tai sen partaalla."

•••••••••••••

Voi sinua ressukkaa suomalaista raitista miestä.

Kerroppa kuitekin kuinka monta promillen tuhannesosaa on kotikuntasi harkinnanvarainen toimeentulotuki kunnan vuosimenoista ja sama valtion osalta? Puhu sitten konkursseista, mikäli siihen on aihetta.

 

KÄYRÄTORVI

#1818 Re: Re: Re:

19.10.2013 20:52

#1814: Samoilla ehdoillako - Re: Re: . Minä esimerkiksi en ole saanut hätätilanteissa koskaan muuta kuin vihaa sosiaalitoimistoista. Lisäksi ovat ottaneet lapseni laittomasti huostaan ja jättäneet heidät heitteille. Näin, koska olen ns hankala ihminen, kun olen yrittänyt pitää oikeuksistani kiinni. Veroja olenmaksanut miljoonia, mutten ole saanut itselleni yhteiskunnalta kuin kiusaamista ja vihaa . Siksi elänkin nyt ulkomailla, missä on mm tosihyvä ilmainen terveydenhoito. Suomessa eläkeikäiset miehet tapetaan tai ainakin yritetään tappaa julkisessa "terveydenhoidossa" Ensimmäiseksi lykätään jokaisen miehen naamaan yliannos varfariinia (Marevan) eli rotanmyrkkyä muka infarktia estämään, mutta todellinen tarkoitus on tappaa sisäiseen verenvuotoon

Kuten itsekin kerrot olet hankala räyhäävä sosiaalitoimiston toimeentulotukiasiakas. Onkin paremmi, että olet muuttanut sinne ULKOMAIILLE.

MUUTEN, JUOLAHTI MIELEENI. SINÄHÄN OLET SIELLÄ ULKOMAILLA MAAHANMUUTTAJA ELI MAMU JA KÄYTÄT HÄRSKISTI  HYVÄKSESI KO VALTION VEROVAROJA.

EIKÖS NYT HÄVETÄ YHTÄÄN?


Vieras

#1819 Re: Re: Re:

19.10.2013 22:09

#1814: Samoilla ehdoillako - Re: Re: Veroja olenmaksanut miljoonia

Eli Puolimatka täällä elämästään kirjoittelee. Tai mahollisesti von Rettig? Joku Helineistäkin voisit olla. Björn Wahlroos ainakaan ei ole viime tietojen mukaan ulkomaille muuttanut.

ihmettelijä

#1820 Re: Levittäkää adressia!

20.10.2013 00:57

#1: Petri Mäkinen - Levittäkää adressia!

miksi tätä ei laitettu kansalais aloite.fi puolelle

 

täällä tällä ei ole mitään voimaa ja kansanedustajien ei tarvitse edes sylkeä adressianne päin


Vieras

#1821 Re: Re: Levittäkää adressia!

20.10.2013 10:36

#1820: ihmettelijä - Re: Levittäkää adressia!

Koska ei tällaista oikeasti allekirjoittaisi omalla nimellään kun kourallinen skinejä.


Vieras

#1822

20.10.2013 18:15

Hyvän asian ja oikeudenmukaisuuden puolesta

Vieras

#1823 Re:

20.10.2013 21:19

#1822: -

Tämä adressi on tyhjän puolesta.

Adressi ei kelpaa lakialoitteensi eduskuntaan. Tuet ovat sentilleen yhtä suuret jo nyt. Ei oikeudenmukaisuus enään lisäänny.

Aivan oikein adressin pohja on poissa.

Lisäksi se ei täytä muutenkaan lain edellytyksiä lakialoitteeksi.

vääränvärinen

#1824 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Levittäkää adressia!

21.10.2013 10:09

#1802: KÄYRÄTORVI - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Levittäkää adressia! 

 Käytäntö on osoittanut , että Suomessa valkoihoisella suomalaismiehellä ei ole enää mitään oikeuksia, oikeusturvaa eikä edes ihmisoikeutta, vaan pelkästään velvollisuuksia. Valkoisen suomalaismiehen oikeudet on annettu ilman mitään vastavelvollisuutta mustaihoisille. Siinä on maamme pahin rasistinen rikos, minkä takana ovat vasemmistovihreät ja RKPn naiset, ja heitä äänestävät feministinaiset.

On aivan turha puhua, mitä lakeihin on kirjoitettu, sillä käytännön valtaa pitävät virka-akat pyyhkivät peetään lakipykälillä, jos jostain löytyy  pienikin mahdollisuus syrjiä ja nöyryyttää valkoista suomalaismiestä.

Esimerkiksi yhtään mustaa mamumiestä ei ole ilman asuntoa. Kaikki asunnottomat ovat valkoihoisia suomalaismiehiä.

Ainut rehellinen virkailija oli Helsingin asuntotoimistossa: Hän sanoi suoraan, ettei yksinäisellä suomalaismiehellä, edes akateemisesti koulutetulla tohtorilla, ole mitään mahdollisuutta saada asuntoa, sillä kaikki  naiset sekä humanitääriset maahanmuuttajat  ovat etuoikeutetumpia asunnonsaajia.

 Ennustan, että uusi sisällissota odottaa tuloaan, ellei viranhaltijat muuta asenteitaan ja toimintatapojaan. Se on jo koettu, että poliisi ja oikeuslaitos ei toimi, jos syrjintä- ja rasismirikoksen uhri on valkoinen suomalainen.  Puoluepoliittiset virkafeministit ovat jopa rikoslakien yläpuolella.

Naisenemmistöisessä maassa tehoaa enää oikeuden otto omiin käsiin - tulette sen näkemään ! Tämä on ulkosuomalaisten synkeä näkemyt Suomen tulevaisuudesta.


Vieras

#1825 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Levittäkää adressia!

21.10.2013 10:18

#1824: vääränvärinen - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Levittäkää adressia!

Onko tämä se sama mielikuvitusvirkailija joka näytti pyssykokoelmaansa, vai se joka yritettiin murhata?