Suosituimmat adressit vuonna 2010 - Suomi

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | 12 kuukautta | Tämä vuosi (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Aseiden totaalikiellon vastustaminen

Ampumaurheilun harrastamisen jatkuminen on taattava Suomessa myös tulevaisuudessa. Aseiden omistamista ei saa kriminalisoida eikä tunnollisia harrastajia syyllistää sairaiden ihmisten tekojen takia. Jokaisella terveellä Suomen kansalaisella tulee olla oikeus perustellusta syystä harrastaa ammuntaa. Lupakäytäntö tulee olla järkevä ja käytännön tulee olla sama koko maan alueella. Aselain tiukentaminen ei saa kohtuuttomasti vaikeuttaa syrjäseuduilla tapahtuvaa harrastustoimintaa eikä harrastuksesta

Luotu: 30.09.2008 Tilastot

KKY ei saa jättää kissoja pakkaseen

Kissojen katastrofiyhdistys on tehnyt päätöksen olla enää ottamatta hoitoonsa villiintyneitä kissoja. Moni puolivilli kissa, joka kesyyntyisi nopeasti ihmiseen luottavaksi kehruukoneeksi jää nyt ulos pakkaseen.  Villintyneet kissat ovat myös merkittävä uhka luonnonvaraisille linnuille ja muille pieneläimille. Pirkanmaalla on jo useita yhdistyksiä, jotka ottavat kesykissoja hoitoonsa. Tähän mennessä KKY on ollut ainoa, jolla on mahdollisuus pelastaa hieman jo villiintyneet kissat pois lähiseudult

Luotu: 05.12.2010 Tilastot

Sosialidemokraatti Päivi Lipponen, eroa Eduskunnasta!

  Ettekö te, Päivi Lipponen ja Kimmo Kiljunen, tiedä suomalaistenkin olevan kansanryhmä?  Kantasuomalaisten kiihkomielinen syyllistäminen toisten kansanryhmien tekemiin todellisiin rikoksiin täyttää myös rasismin tunnusmerkistön silloinkin, kun esitetään julkisia arvailuja esimerkiksi syyllistymisestä mielikuvituksellisiin rikoksiin toista kansanryhmää vastaan. Osa poliittisesta eliitistä ei ymmärrä, että se itse on ollut koko ajan ainoa rasistinen ihmisryhmä Suomessa. Osa eliitin jäsenistä on h

Luotu: 25.11.2010 Tilastot

Kansainvälisyys Outokummun tanssijan koulutuksessa uhattuna / international dance education in Outok

Pohjois-Karjalan ammattiopiston tanssikoulutus Outokummussa on vaarassa menettää kansainvälisen ulottuvuutensa koska opetusministeriö ei ole toistaiseksi myöntänyt lupaa kokonaan vieraskieliselle koulutukselle, mitä ko. koulutuksen laadukas toteutus edellyttäisi Outokummun kansainvälinen tanssijan perustutkinto − Movement & Performance Research Outokumpu − on integraalinen nykytanssin koulutus, joka elää vahvasti ajassa ja on verkottunut koreografien, ammattitanssijoiden ja tanssialan organi

Luotu: 06.02.2010 Tilastot

FRAME säilytettävä

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin Vetoomus: näyttelyvaihtokeskus Framen nimi ja keskeiset toimintatavat tulee säilyttää hallintoa uudistaen Me allekirjoittaneet kuvataiteilijat ja kuvataiteen parissa toimivat alan ammattilaiset sekä kuvataidetta tukevat kansalaiset haluamme vedota Teihin hyvä ministeri Wallin ja pyytää opetusministeriötä jatkamaan näyttelynvaihtokeskus Framen taloudellista tukea. Frame itsessään on brändi, joka kannattaa ehdottomasti säästää, kuten valokuvataiteilija

Luotu: 11.04.2010 Tilastot

Kannatan harrasteajoneuvo Lakialoitetta 58/2009 vp!

Lakialoite 58/2009 vp Tarkistettu versio 2.0 LA 58/2009 vp - Markku Pakkanen /kesk ym. Laki ajoneuvolain ja ajoneuvoverolain 12 §:n muuttamisesta Eduskunnalle Suomessa on varsin hyvin toimiva museoajoneuvojärjestelmä, jonka piiriin on mahdollista saada vähintään 30 vuotta vanhat alkuperäiskunnossa olevat ajoneuvot. Ajoneuvoharrastus ei kuitenkaan rajoitu pelkästään museoajoneuvoihin, vaan on olemassa myös muunlaisia, useimmiten eri tavoin ja erilaisilla tyyleillä rakenneltuja harrasteajoneuvoja,

Luotu: 03.02.2010 Tilastot

EI BETONIKENTTÄÄ NOSTURIN TILALLE!

ALUKSI PYYNTÖ: Käyttäkää oikeita nimiä, nimet näen vain minä ja se vahvistaa adressia eteenpäin viedessä sen "vahvuutta" sekä kunnioitusta. Jos adressi on täynnä "Aku Repesorsia" ei se tule menemään läpi. Adressi teille, jotka ette pidä Helsingin kaupungin suunnitelmasta purkaa Telakkakadun vanhoja telakkarakennuksia, joissa yhdessä toimii ELMU:n päämaja Nosturi. Nosturi on järjestänyt reilut kymmenen vuotta konsertteja, treenikämppiä ja muita aktiviteettejä kaikille alakulttuureille, pienille j

Luotu: 03.06.2010 Tilastot

Vetoomus Hailuodon Marjaniemen suojelemisen puolesta

Me allekirjoittaneet Hailuodon kunnan asukkaat, Hailuodon kunnassa kesiä ja lomapäiviä viettävät mökkiläiset ja muut Hailuodon luonnon ja maisemien ystävät ja ihailijat vetoamme Hailuodon kunnanvaltuustoon Marjaniemen alueen säilyttämisen ja suojelemisen puolesta. Hailuodon Marjaniemi edustaa Hailuotolaista kulttuurimaisemaa omalla ainutkertaisella tavallaan. Marjaniemen alueen kehittäminen tulisi aloittaa ennen kaikkea säilyttämisestä. Olemme tutustuneet Hailuodon kunnan sivuilla olevaan kunna

Luotu: 20.02.2010 Tilastot

Kristitty ei tuomitse rakkautta: homokielteisyys ei kuulu kirkkoon

 Haluamme vahvistaa kristillisyyttä, joka ei tuomitse sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä, vaan kutsuu kaikki osoittamaan rakkautta toisilleen. Toivomme avointa keskustelua erilaisuuden hyväksymisestä kirkoissa. Emme tiedä kaikkia vastauksia seksuaalisuuden ja parisuhteen kysymyksiin, mutta haluamme etsiä niitä rohkeasti.   Toivomme kirkon johdon, piispojen ja kirkolliskokouksen, muistavan tämän:   1. Kirkosta eroamisen vahva aalto kertoo monen pitkäaikaisesta, perustellusta loukkaantumisesta k

Luotu: 21.10.2010 Tilastot

REUMASAIRAAT VAATIVAT MINISTERI RISIKON EROA

Me reumaa sairastavat, omaiset ja meitä tukevat emme alistu Kelan ja STM:n päätökseen Heinolan Reuman konkurssiin ajamisesta. Tämä on suoraan reumalasten, aikuisiän lapsireumaatikkojen sekä muiden vakavasti reumaa sairastavien ihmisten heitteillejättöä ja piittaamattomuutta reumaatikkoja kohtaan. Tästä syystä vaadimme ministeri Paula Risikon eroavan välittömästi tehtävästään. Hän on vastuussa tästä STM:n puolelta. Sosiaali-ja Terveysministerion velvollisuus on ottaa kantaa ihmisten terveyden hoi

Luotu: 02.04.2010 Tilastot

Adressit.com sivun ylläpitäjille paskaläjä postissa

Adressit.com sivu on paska kasa ja vastineeksi VAADIMME paskaläjän lähettämistä niille postissa.Kaikki tämän adressin allekirjoittaneet osoitamme haluamme HAISTATTAA PASKAT tämän sivuntekijälle. ROsella

Luotu: 29.09.2009 Tilastot

Laadukkaampaa kasvisruokaa Tampereen yliopiston ravintoloihin

Lounas on monelle opiskelijalle päivän tärkein ateria ja sen tulisi olla ravitseva ja monipuolinen. Tampereen yliopiston ruokaloissa tarjoiltu kasvisruoka (etenkin vegaaninen) on kuitenkin vain harvoin tarpeeksi ravinteikasta. Siinä ei ole kylliksi proteiinia, ja lisäaineiden määrä on turhan suuri. Haluamme vetoomuksellamme tuoda esille sen, kuinka moni opiskelija - oli sitten vegetaristi, vegaani tai sekasyöjä - toivoo yliopiston ravintoloilta laadukkaampaa kasvisruokaa. Pyydämme, että ravintol

Luotu: 12.02.2010 Tilastot

Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten perheille riittävästi tukea

Yhdenvertaisuus ontuu Suomessa pahasti     Me kehitysvammaisten ja erityislasten vanhemmat olemme huolissamme yhteiskunnan kehityksestä lastemme avohuollon palveluiden suhteen.  Kun perheeseen syntyy vaikeavammainen tai kehitysvammainen lapsi lähes poikkeuksetta perheet tarvitsevat tukea tämän lapsen hoitamisessa ja kuntoutuksessa. Nykyisin laitoshoidosta on luovuttu lähes kokonaan ja kehitysvammaiset hoidetaan kotona. Valitettavasti vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheet eivät saa

Luotu: 25.07.2010 Tilastot

Tue muotoilun edistämistä

Suomi hakee uutta taloudellista nousua muotoilusta. Samaan aikaan leikataan rajusti muotoilunedistämisen valtion rahoitusta. Muotoilualasta ollaan rakentamasta Suomelle uutta innovatiivisten luovien alojen veturia, jolla noustaan taloudellisesta taantumasta uuteen nousuun. Tätä tukevat monet strategiset linjaukset mm. valtiovallan innovaatiopolitiikassa ja yksityisten tahojen toimenpiteissä. Suuret mahdollisuudet ovat nyt vaarassa kariutua ristiriitaisiin rahoituspäätöksiin. Vuosien pitkäjäntein

Luotu: 21.12.2009 Tilastot

Jyrkkä EI YLEn mediamaksulle!

TV-maksun tilalle ehdotetaan uutta mediamaksua. Yleisradion rahoitustyöryhmä on yksimielisesti esittänyt, että nykyinen tv-lupamaksu korvattaisiin veron kaltaisella julkisen palvelun mediamaksulla. Maksu perittäisiin jokaiselta kodilta ja sen hinta olisi 175e/v. Maksu perittäisi automaattisesti kaikilta talouksilta ja yrityksiltä joiden vuotuinen liikevaihto ylittää 400 000 euroa. Työryhmän vetäjä Mika Lintilä perustelee maksua tekniikan kehityksellä. Eikö ylellä todellakaan ole parempia ideoi

Luotu: 23.04.2009 Tilastot

Klippula kuuluu salolaisille

Salon Kaupunki aikoo panna lähivuosina myyntiin noin sata kiinteistöä, joita ei välttämättä enää tarvita. Näiden kiinteistöjen joukossa on Särkisalossa sijaitseva kesäsiirtola Klippula, joka nyt halutaan lakkauttaa. Jo useasti liipaisimen alla ollut Salo-lisä on monesti pelastettu lakkautuksen alta, joten nyt on aika tehdä jotain Klippulan pelastamiseksi. Mistä tulevaisuudessa löytyisi yhtä leppoisa kesänviettopaikka pienille koululaisille? Klippula on tarjonnut jo vuosien ajan salolaisille peru

Luotu: 06.11.2010 Tilastot

Kieltäydymme Sole TM -järjestelmän käytöstä

SOLE TM -järjestelmä ei sovellu yliopistoon. Sen lisäksi että se pakottaa järjestelmän käyttäjät antamaan virheellisiä tietoja työajan käytöstä ja kirjaamaan kuukausittain ylös imaginaarisia lukuja, se aiheuttaa jatkuvaa turhautumista ja tietysti vie meidän kaikkien kallisarvoista työaikaa – sellaiseen tekemiseen, jonka ei pitäisi kuulua ainakaan yliopiston korkeimmin koulutetuille asiantuntijoille. Kukaan ei ymmärrä, mikä on järjestelmän perimmäinen tarkoitus ja hyöty, mutta toki ymmärrämme ett

Luotu: 30.04.2010 Tilastot

Perintövero pois

Suomen perintövero on euroopan ankarin, se voi olla jopa yli puolet perittävän omaisuuden arvosta. Ruotsi johtavana Eurooppalaisena demokratiana poisti perintöveron, koska se kohteli kansalaisia epätasa-arvoisesti. Meillä tämä vaan jatkuu. Vähävaraiset ovat juuri se kansanosa, joka suhteessa raskaimmin kärsii perintöverosta. Duunarilla ei aina ole muutamaa kymppitonnia takataskussa, vaikka Kalliomäki, Heinäluoma ja Backman niin luulevatkin. Niin kauaksi ovat etääntyneet edustamiensa duunarien a

Luotu: 30.05.2006 Tilastot

Kansanedustajien palkkaan 8,1 prosentin alennus

pitää pudottaa eikä nostaa

Luotu: 30.09.2010 Tilastot

Opetusvelvollisuudet oikeudenmukaisiksi

Adressin tarkoitus on saada muutos jo pitkään jatkuneeseen opetusvelvollisuuksien epäoikeudenmukaisuuteen. Eri oppiasteiden ja oppiaineiden opettajat joutuvat tekemään vaihtelevan opetustuntimäärän saman palkan eteen. Opettajien opetusvelvollisuudet ovat peruskoulussa seuraavat: Yläkoulussa: äidinkieli ja kirjallisuus (myös suomi/ruotsi toisena kielenä) 18 tuntia toinen kotimainen ja vieras kieli myös vieraskielisten oppilaiden äidinkieli (oppilaan kotikieli) 20 tuntia matematiikka, fysiikka, ke

Luotu: 02.02.2010 Tilastot