Suosituimmat adressit vuonna 2017 - Suomi

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | 12 kuukautta | Tämä vuosi (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Autiotuvat Unescon maailmanperintökohteeksi

Satavuotiasta Suomea juhlistettaessa Muonion erä- ja luonto-opasopiskelijat haluavat kunnioittaa ehkäpä Suomen kaikkien aikojen parasta innovaatiota: autiotupaa. Suomalainen valtion ylläpitämä autiotupajärjestelmä on laajuudessaan ainutlaatuinen maailmassa. Autiotupajärjestelmä on palvellut erämaan kulkijoita jo kolmella vuosisadalla ja se pitääkin sisällään erittäin rikkaan ja korvaamattoman kulttuuriperinnön. Nykyisellään ainutlaatuinen autiotupajärjestelmä on kuitenkin määrärahojen puutteessa

Luotu: 2017-05-18 Tilastot

Adressi lohikantojen puolesta! Salmon Petition!

Tällä adressilla halutaan ottaa kantaa Valtioneuvoston 31.1.2017 kirjaamaan luonnokseen ja ilmaista yleisön huoli lausuntokierrokselle annettua asetusta kohtaan, joka koskee mahdollisesti voimaan tulevia lohenkalastuksen pyydys- ja aikarajoituksia Suomen merialueilla; Pohjanlahdella ja Perämeren jokisuilla. Adressin allekirjoittaneiden henkilöiden toimesta pyydetään Valtioneuvostoa säilyttämään kaupallisen merikalastuksen rajoitukset aiemman (347/2016) asetuksen mukaisina ja aloittamaan perustee

Luotu: 2017-02-13 Tilastot

MAKSUTON PYSÄKÖINTI LAHDEN MATKUSTAJASATAMAAN

Kannatamme maksutonta pysäköintiä Lahden matkustajasataman pysäköintialueilla ja vaadimme Lahden teknistä ja ympäristölautakuntaa kumoamaan päätöksensä sataman pysäköintialueiden muuttamisesta maksullisiksi 1.3.2018 alkaen. Jos olet samaa mieltä kanssamme, allekirjoita adressi.

Luotu: 2017-12-17 Tilastot

Valkeavuoren yläkoulun sisäilmaongelmat ratkaistava!

  Kaarinan Valkeavuoren yläkoulun oppilaat ja henkilökunta kärsivät huonosta sisäilmasta. Alkuvuonna toteutettuun sisäilmakyselyyn vastasi 227 yläkoulun oppilasta (vastausprosentti 74%). Yläkoulun oppilaat kokivat selvästi enemmän olosuhdehaittoja (mm. tunkkaista ilmaa, homeen hajua, riittämätöntä ilmanvaihtoa) verrattuna vertailukouluun. Oppilaat raportoivat myös mm: - Yleisoireista (väsymys, päänsärky, keskittymisvaikeudet) 70% - Hengitystieoireista 39% - Silmäoireista 30% Lisäksi vanhemmat o

Luotu: 2017-05-21 Tilastot

Tuemme Aaltosen perhettä alaikäistä tytärtä koskevassa käännyttämisasiassa

Janakkalalaisen Harri Aaltosen perheessä asuu hänen thaimaalaisen puolisonsa tytär. Alaikäinen 14-vuotias tytär on päätetty käännyttää Maahanmuuttoviraston (Migri) päätöksellä. Tyttö olisi pitänyt käännyttää Thaimaahan omatoimisesti jo lokakuussa 2017. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt perheen valituksen käännyttämisestä. Harri Aaltosen mielestä Migrin laintulkinta ei tunnusta lapsen etua, kun se katsoo, ettei tytär ole hänen puolisonsa perheenjäsen. Migri pitää lapsen isää tosiasiallisen

Luotu: 2017-12-18 Tilastot

Suomeen kotoutuvia nuoria ei saa karkottaa

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Maahanmuuttovirasto tunnustaa ja ottaa huomioon inhimilliset seikat tehdessään päätöksiä tänne alaikäisinä tulleiden turvapaikanhakijoiden jatko-oleskeluluvista. Nuorille Suomeen syntyneet siteet tulee tunnustaa nykyisen vähättelyn sijaan.  Syksyllä 2015 Suomeen tuli yksin yli 3000 alaikäistä turvapaikanhakijaa, ja suurin osa heistä sai vuoden oleskeluvan. Nyt moni on täysi-ikäistymässä ja ennakkotapaus (HS 10.8. ja SK 16.8.) osoittaa Migrin päätyvän antamaan

Luotu: 2017-08-17 Tilastot

Nya skolutrymmen i Hovirinta / Uudet koulutilat Hovirintaan

  Elever och personal i Hovirinta skolhus i S:t Karins lider av dålig inomhusluft och utrymmesbrist. Symptom i form av luftvägsbesvär, illamående och huvudvärk i kombination med trånga utrymmen har lett till att problemen och oron bland föräldrar, elever och skolans personal, växer sig allt större. Problemen är påtagliga speciellt i den svenska skolan, men också den finska sidan lider av utrymmesbrist samtidigt som personal och elever uppvisar symptom.    Med denna adress kräver vi, Att elevern

Luotu: 2017-04-23 Tilastot

Suojellaan Torronsuo - Luontomatkailu- ja virkistyskäyttö kaivostoiminnan sijaan

Kaivosyhtiöt ovat tehneet kaivoslain mukaisia varauksia ja valtauksia Torronsuon kansallispuiston läheisyydestä. Tammelan kunta on käynnistänyt alueen kaavoituksen ja osayleiskaavan ensimmäinen luonnos oli yleisön nähtävillä loka-marraskuussa. Paikalliset aktiivit jättivät osayleiskaavasta lausuntonsa ja esittivät huolensa toisistaan merkittävästi poikkeavien maankäytöllisten intressien yhteensovittamiseen liittyvistä ristiriidoista ja riskeistä. Kunnassa on käynnistynyt myös brändäystyö, jonka

Luotu: 2017-11-26 Tilastot

PELASTETAAN SAARIJÄRVELÄISTEN MUSEO

PELASTETAAN SAARIJÄRVELÄISTEN  MUSEO Saarijärven valtakunnallisesti merkittävän museon toiminta on vaarantumassa kaupunginjohtajan ja -hallituksen esityksellä (20.11.2017), jossa ei myönnettäisi Saarijärven Museotalo Oy:n hakemalle museon peruskorjaukseen ja laajennukseen tarkoitetulle lainalle kaupungin takausta. Sen sijaan tutkittaiisiin mahdollisuutta sijoittaa museon toimintoja muihin tiloihin ja  museorakannukselle uusia käyttömahdollisuuksia. Tämä voi merkitä museon 30-vuotisen työn valumi

Luotu: 2017-11-23 Tilastot

Kannanotto tiukentunutta turvapaikkapolitiikkaa vastaan.

   Olemme vakavasti huolissamme Suomen tämänhetkisestä maahanmuuttopolitiikasta ja maahanmuuttoviraston tekemistä valtaosin kielteisistä päätöksistä. Maahanmuuttoon liittyvien lakimuutosten seurauksena ja maahanmuuttoviraston määriteltyä Afganistanin, Irakin ja Somalian turvallisiksi maiksi tilanne on muuttunut sietämättömäksi. Käännytyspäätöksiä tehtäessä on aina varmistettava henkilön mahdollisuus ihmisarvoiseen ja turvalliseen elämään kotimaassaan. Sisäistä pakoa käännytyksen perusteluksi pit

Luotu: 2016-11-20 Tilastot