Tornion ensihoito- ja sairaankuljetusten laatu on säilytettävä

Kiinnostunut
Vieras

#276 Kuinka kävi?

01.12.2010 10:29

Te, jotka ko kokoukseen pääsitte: mitä tapahtui?
Matti Suopajärvi
Vieras

#277 Odotetusti

01.12.2010 15:26

SOSTER-ltk hyväksyi sopimuksen. 1 eriävä mielipide, Gunnar Kourilehto.

"Poliitikoilla on taito estää ihmisiä puuttumasta asioihin jotka kuuluvat heille" - Paul Valery.

Pettynyt.
Vieras

#278 Pettymys

01.12.2010 17:38

Gunnar tulee saamaan ääneni, muut eivät.
Matti Pulsa
Vieras

#279 Re: Odotetusti

01.12.2010 20:08

#277: Matti Suopajärvi - Odotetusti 

Tosi asia on ilmeisesti se etteivät uskaltaneet hylätä päätöstä oikeus toimien pelossa.

"ex keskustalainen"
Vieras

#280 suututtaa

01.12.2010 22:36

Ei Gunnar kyllä nyt keskustaa pelasta. Painakaa mieleen nuo nimet. Ei ollut päättäjät paljon itseään vaivanneet, että olisivat tienneet mistä puhuvat. Kaupungin johtaja oli sen näköinen että aiko illalla sytyttää takan niillä adresseilla. näyttää päättäjät pahasti vieraantuneen normaaleista kuntalaisista, eivät taida meitä ihan normaaleina pittää. Ollaanko me ihan oikeesti nuo tuonne äänestetty. Hitto että suututtaa.
Jos nyt tulis kuntaliitos äänestys vastaus olisi kyllä.

sivusta seurannut
Vieras

#282 tiktaattorimaista toimintaa

02.12.2010 14:02

päättäkää keskusta ja sdp nyt asiat 100 vuotta eteenpäin sillä teille tuilee kyllä romahdus seuraavissa vaaleissa älkää hyvät ihmiset antako ääniänne näille sillä ne ajaa vain omia etujaan olen ikäni ollut kepulainen ja nyt oikeasti hävettää.kun olen seurannut tätä keskustelua ja vanhusten hoitokin on että pienellä porukalla teetetään eihän kukaan jaksa ikuisesti.käykääpäs kokeilemassa päättäjän edes yksi päivä siellä
ei enää kepu
Vieras

#283 ex keskustalainen

02.12.2010 14:23

kyllä nyt viimeistään meijän pitää näyttää vaaleissa ja kertoa kaikille kavereillekkin mitä kepu ja sen apupuolue sdp ajavat vain omaa sulle mulle politiikkaa sinä saat sen paikan kun äänestät minua vastaavasti olen sinun puolella siitä toisesta paikasta. lisäksi suurin osa valtuutetuista on kaupungin palkkalistoilla päättävät omista asiosta eiköhän torniolaiset panna nimiä mieleen seuraavissa vaaleissa.parempi olis kuntaliitos mutta menee paikat joista pidetään kiinni kynsin ja hampain.
Julli
Vieras

#284 Tapaus Tornio

02.12.2010 16:50

Tornion kaupungin ensihoitopalvelua on tuottanut vuodesta 2002 lähtien Punainen Risti Lapin piiri kahdella ambulanssiyksiköllä, joista toinen (T190) on vuonna 2007 päivitetyn sopimuksen mukaan vähintään H+P-yksikkö (välitön lähtövalmius 24/7) ja T191 tasoksi riittää sopimuksen mukaan P+P-yksikkö. Tämän lähtövalmius on päivittäin välitön klo 08-22 ja varallaolovalmius (15 minuuttia) klo 22-08. Terveyskeskukselle on riittänyt tähän mennessä hoitotasolle lähihoitajan ja lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan koulutus, valtakunnallisten perus- ja hoitotason tenttien suorittaminen sekä päätoimisuus ensihoitotyössä. Lisäksi hoitotasolle on vaadittu TK:n ensihoidon vastuulääkärin laatimien lääkehoitotenttien hyväksytty suorittaminen, kolme intubaatiota / vuosi ja näyttöä tieto-taidosta ensihoitotyössä. Käytännön testejä on järjestetty hoitotason elvytyksestä ja sen johtamisesta.

Päätoimisessa työsuhteessa on vuodesta 2007 ollut 14 työntekijää, joista viisi on sairaanhoitajaa (toukokuussa 2010 seitsemän). Tämän hetken kriteerien mukaisesti hoitotason työntekijöitä on kahdeksan ja näistä 4 sairaanhoitajia. Normaalioloissa (ei loma-aikoina) molempiin yksiköihin on riittänyt hoitotason kriteerit omaavaa henkilöstöä eli Punainen Risti on voinut tarjota kaksi H+P-yksikköä vaikka sopimus ei sitä edellytä. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että nykytrendin mukaisesti hoitotason ensihoitajalla pitää olla vähintään sairaanhoitajakoulutus (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32, Turvallinen lääkehoito) ja lisäkoulutusta ensihoitotyöstä, päätoimista työkokemusta riittävän pitkään perustason ensihoidosta kokeneen kollegan työparina sekä hyväksytysti suoritetut teoria- ja käytännön testit.

Punainen Risti on nostanut toimintavuosinaan Tornion ensihoitopalvelun profiilia huomattavasti jos verrataan aiempaan, jolloin palvelua tuotti Tornion palolaitos. Toiminnan laatu on tunnustettu mm. alueen hoitolaitoksissa. En kuitenkaan puolusta Punaista Ristiä, enkä muutakaan palvelun tuottajaa ainoana oikeana ensihoitopalvelun tuottajana, vaan tärkeintä on se miten palvelu käytännössä tuotetaan ja laadun keskeisessä asemassa ovat toiminnan asiantuva suunnittelu ja toiminnan tuotannon suorittavat työntekijät. Toiminnan ohjaus ja valvonta on myös hyvin tärkeä osa-alue, mutta lähes 15 vuoden ensihoitotyön kokemuksella voin todeta, että jos organisaatio itse ei suorita ns. sisäistä valvontaa niin ei sitä suorita mikään muukaan taho.

Vuonna 2006 Tornion kaupunki aikoi kilpailuttaa säästösyistä ensihoitopalvelun ja asetti kilpailutustyöryhmän suunnittelemaan asiaa. Laadin kahden kollegan kanssa tuolloin kunta-aloitteen (aloite 8.12.2006), jossa vetosimme tutkimaan ja laskemaan mahdollisuudet tuottaa ensihoitopalvelu terveyskeskuksen omana toimintana. Asiaa alettiin tutkimaan ja itse tein jopa ns. ”myyräntyötä” erillisestä pyynnöstä, laatien luettelon tarvittavasta kalustosta ja muusta palvelun tuottamiseen tarvittavasta materiaalista. Laadin myös tarjouspyynnöt kaluston ja välineistön toimittajille. Ilman mitään korvausta!

Näiden pohjalta Tornion kaupungin asettaman kilpailutustyöryhmän taholta päädyttiin siihen, että ensihoito olisikin edullisempaa tuottaa omana toimintana verrattuna Punaisen Ristin palveluun. Tämä esitys hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa, mutta kaupunginhallitus kaupunginjohtajan kera kaatoi lautakunnan päätöksen vedoten terveyspiirisuunnitelmiin ym. utopiaan, jotka eivät ole toteutuneet tähän päivään mennessä. Kilpailutustyöryhmän jäsenenä oli tuolloin kaupunginvaltuutettu Pekka Pelttari, joka oli muiden mukana sen kannalla, että ensihoitopalvelu tuotetaan terveyskeskuksen omana toimintana. Hän oli myös kaupunginhallituksen jäsen ja oli yhtenä kumoamassa sos.ter.lautakunnan päätöksen. Tässäpä mallia "erinomaisesta" päätöksenteosta... Ilkka Kapraalia lainatakseni "varsinainen pässi on sellainen luottamushenkilö, joka ei käytä omaa järkeään vaan tekee niin kuin muut tahtovat..."

Tornion kaupunki päätyi kuitenkin lopulta jatkamaan sopimusta ensihoitopalvelun tuottamisesta Punaisen Ristin kanssa vuoden kerrallaan ja nyt vuoden 2010 alusta alkoi jälleen kantautumaan huhua kilpailutuksesta. Kertaalleen virallisesti lakkautettu kilpailutustyöryhmä ilmestyi jälleen kuvioihin, täysin tyhjästä kuin ”feeniks-lintu” ja alkoi suunnittelemaan tarjouspyyntöä Tornion ensihoitopalvelusta. Asiantuntijaksi oli kutsuttu vt. johtava lääkäri (naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri). Perusteena ensihoitopalvelun kilpailutukselle kerrottiin hankintalaki, jonka mukaan palvelu on nyt pakko kilpailuttaa. Muutoin kaupungille lankeaa jotain sanktioita. Missään vaiheessa ei ole tullut esille mitä sanktiot voisivat olla, mikä taho sanktiot langettaa, kuka / mikä taho sanktiovaatimukset saa alulle? Jossain vaiheessa väitettiin, että Tornion kaupungin tilintarkastaja on huomauttanut ensihoitopalvelusopimuksesta Punaisen Ristin kanssa ja esittänyt kilpailutusta?

Laadimme uudelleen kunta-aloitteen (aloite 14.5.2010) ensihoitopalvelun järjestämisestä terveyskeskuksen omana toimintana. Perusteena esitimme vuonna 2011 voimaan tulevan uuden terveydenhuoltolain mukanaan tuomia muutoksia ensihoitopalvelun järjestämisvastuuseen. Vetosimme myös jo kertaalleen todettuun ensihoitopalvelun edullisuuteen terveyskeskuksen omana tuotantona. Kunta-aloitteemme sivuutettiin törkeästi vedoten siihen, että kilpailutus on jo päätetty järjestää.

Tarjouspyyntö laadittiin asiantuntemattomasti jättäen huomioimatta käytännön toiminnan laatuun vaikuttavat tekijät, kuten hälytysohje, hoitotason ensihoitajien käytännön pätevyysvaatimukset, vuoroesimiesjärjestelmä, lähiesimiehen käytännön pätevyysvaatimukset ym. Lisäksi varallaolovalmius olisi pitänyt unohtaa, koska Torniossa on merkittäviä riskikohteita ja alue on pinta-alaltaan laaja. Ensihoitoa ei voi missään muotoa toteuttaa tehokkaasti varallaolovalmiudesta. Torniossa olisi perusteltua olla vähintään kaksi H+P-yksikköä välittömässä lähtövalmiudessa 24/7. Toisessa yksikössä (T190) tulisi aina olla vankan kokemustaustan ja näyttöä omaava hoitotason ensihoitaja, jolla on todellinen valmius (lisäkoulutus ja kokemus) johtaa mm. monipotilas- ja suuronnettomuustilannetta.

Tarjouskilpailun voitti laajalti Suomeen ”lonkeroitaan levittänyt” yhtiö, joka nauttii eri rahoittajien tukea. Yhtiö saa sijoittajien kautta tukea mm. valtiolta ja kunnilta. Onko tämä reilua kilpailua? Yhtiölle ei kelvannut työntekijöiksi vankan koulutus- ja kokemustaustan omaavat ensihoitajat, joilla on näyttöä tieto-taidostaan. Nyt en tarkoita suuria puheita ja ”henkselien paukuttelua”. Esimieheksi yhtiö valitsi henkilön, jolla ei ole juurikaan kokemusta tai näyttöä edes perustason ensihoitotyöstä ja sen hallinnasta, puhumattakaan ensihoitopalvelun johtamisesta. Ei myöskään johtamiskoulutusta. Hoitotason ensihoitajiksi ollaan hyväksymässä sairaanhoitajia ja ensihoitajia(AMK), joiden ensihoitotyön kokemus on varsin vähäistä, ja jotka eivät ole toimineet päätoimisesti ensihoidon perustasolla kokeneen ensihoitajan työparina.

Tornion ensihoitotyöntekijät osoittivat huolensa mielenilmauksessa 18.11.2010 Tornion ensihoitopalvelun tulevaisuuden laadun puolesta ja toivat esille laatimansa julkilausuman. Julkilausumassa vaadittiin vastauksia ensihoidon laatuun liittyviin kysymyksiin, mutta vastauksia ei edelleenkään ole saatu. Aktiiviset kuntalaiset huolestuivat myös tilanteesta ja laativat vetoomuksen päätösten kumoamiseksi. Vetoomuksella kerättiin allekirjoituksia asian puolesta ja kaiken kaikkiaan adressin allekirjoitti reilussa viikossa yli 3200 henkilöä. Suuri Kiitos heille! Adressi luovutettiin 30.11.2010 klo 13.00 Tornion kaupunginjohtajalle. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi myöhemmin samana päivänä sopimuksen ensihoitopalvelun tuottamisesta uuden em. yhtiön kanssa. Ilmaan jäi ”roikkumaan” monet Tornion ensihoitopalvelun käytännön toteuttamisen laatuun vaikuttavat tekijät.

Mutta, mutta… kuten tulevan uuden "ensihoitopalvelu"organisaation toimitusjohtaja, kaupunginjohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja (toistaiseksi…) ovat todenneet ”ei tarvitse olla huolissaan…”

Viisaus ei ilmeisesti asu meissä…

Vieras
Vieras

#285 Re: Tapaus Tornio

02.12.2010 17:49

#284: Julli - Tapaus Tornio 

Toivottavasti tämä kirjoitus löytää tiensä Pohjolan Sanomien, Kalevan ja Hesarin yleisönosastoon täydennettynä sillä, mitä tarkoittavat H+P ja hoitotaso, jotka eivät meille maallikoille ole täysin selviä, vaikka taidamme muuten olla asiasta paremmin perillä kuin Tornion päättäjät.

Myös tuo aiemmin esillä ollut avoin kirje saisi päätyä lehteen - nyt tässä vaiheessa jo vähän uudistettuna ja kohteena voisi olla koko sosiaali- ja terveyslautakunta.

Eihän se enää mitää muuta, mutta tulee ne vaalit muutaman vuoden päästä. Viimeksi lautakunnan jäsenet saivat 1105 ääntä...

Vieras
Vieras

#286 Re: Re: Tapaus Tornio

02.12.2010 18:10

#285: Vieras - Re: Tapaus Tornio 

PS ei julkaise näin pitkiä kirjoituksia ja muutenkin kontrolloi kannanottojen sisältöä. Lehtihän on näiden "viisaiden" päättäjien ja sisäsiittoisten "pässien" oma propaganda- ja aivopesukanava....

Vieras
Vieras

#287 Re: Re: Re: Tapaus Tornio

02.12.2010 23:17

#286: Vieras - Re: Re: Tapaus Tornio 

Se toinen vähän ylempänä LK samaa sakkia.

Vieras
Vieras

#288 Re: ex keskustalainen

03.12.2010 01:07

#283: ei enää kepu - ex keskustalainen 

Älkää unohtako myös, että kilpailutus työryhmässä oli ainakin 2 vasemmistoliiton edustajaa, Eeva Lohiniva ja Ilkka Kapraali, joista Lohiniva sos.ter. lautakunnan varapuheenjohtaja. Ilkka Kapraali kirjoittaa alkuvaiheessa tätä keskustelua "-äänestämällä palvelujen yksityistämistä ajavia puolueita..." Kyllä tässä on käynyt hyvin selvästi ilmi mikä on/oli Eeva Lohinivan kanta tähän ko. asiaan. Ei näytä kommunisteillakaan olevan yhteinen rintama.

Ei muutako aletaan kilpailuttamaan nyt sitte kaikki palvelut, niin tekniset kuin hallinnolliset ja sivistyspalvelut. Hyvinvointipalveluistakin löytyy vielä paljon kilpailutukseen laitettavia...  esim. päiväkodit, hammashuolto, terveyskeskuksen tekniikka, neuvolat, tk työterveyshuolto, fysioterapia... onhan näitä, kuka vain halvimmalla alkaa palvelua tuottamaan, niin saadaan niitä säästöjä rutosti. :DDDDDD

 


Vieras

#289 Kuntien rahan käytöstä..

03.12.2010 09:25

Kuinkahan paljon Tornion kaupunki syytää rahaa vuodessa Lapin pelastuslaitoksen Tornion yksikön ylläpitämiseen? Tästä "pyhästä lehmästä" ei kukaan pidä minkäänlaista meteliä. Miettikää millaiset valtavan kalliit resurssit "makaa hallissa" ja tarve on kohtuu pieni. Tärkeä asia tottakai silloin kun tarvitaan, mutta eikö resursseja voisi hyödyntää muuhunkin käyttöön?
ääni pro porukalle
Vieras

#290 kaupungintalo

03.12.2010 09:35

sieltä ne suurimmat säästöt saadaan siellä on jos minkälaista päälikköä ja sihteeriä kun sinne menee kaikki istuvat nokat vastakkain jossain kahvilla ja kukaan ei tiiä mitään sanovat että kuuluu jonkun toisen hommiin. ja rakennustarkastajan virkoja vain täytetään eihän tänne edes ole paljon rakennettukaan muutama kämppä eikö ne jotka on virassa kerkiä tarkastaan.joten siltä puolelta saatais huomattavia säästöjä. lisäksi vasemmistoliiton edustajatkin äänestää kun ovat lautakunnissa aivan kuten kepu ja sdp.muuten kyllä mesutaan vastaan joka asiassa .eivät osaa käyttää maalaisjärkeä
Vieras
Vieras

#291 Re: kaupungintalo

03.12.2010 12:19

#290: ääni pro porukalle - kaupungintalo 

pro kaisa rauvala oli juuri samoilla linjoilla keskustan ja muiden pässien kanssa. eli ei ääntäni saisi pro(kaan)


Vieras

#292 haisee se

03.12.2010 12:25

kuka tutkisi päättäjien/puolueiden osakesalkut kuinka tuo pohjolan sanomatkin on niiden talutus hihnassa. Entä lääkärien jotka antavat lausuntoja onko uudessa firmassa osakkuus. Entä tämä jääviys asia kun esimies ottaa asintuntijaksi alaisen (taskilan tean) lausunnostahan tulee juuri se mitä esimies pyytää.
Vieras
Vieras

#293 Re: Re: Re: Tapaus Tornio

03.12.2010 12:26

#286: Vieras - Re: Re: Tapaus Tornio 

kuule lounais-lappi varmasti voisi julkaista(ei kuulu kait tähän keskustan mafiaan)

Matti Suopajärvi
Vieras

#294 Ensimmäinen tieto Tornion sairaankuljetuksen kilpailutuksesta

03.12.2010 19:14

Ensimmäinen tieto Tornion sairaankuljetuksen kilpailutuksesta oli luettavissa tietysti Tervolan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan sivuilta 17.03.2010:

http://www.tervola.fi/HTML/sotela/2010/17031500.0/pyk34.htm

"Sairaanhoitopiirin kunnissa Tervolassa ja Torniossa on ensi vuodeksi uusittava ensihoitosopimukset. Tarjouspyyntöjä valmistellaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin, Tervolan ja Tornion kesken. Tarjouspyynnön valmistelussa käytetään hyväksi kunkin osaajan erityisasiantuntemusta. Tarjous pyydetään hoitotason yksiköistä."

Miksi Tornio ja Tervola valmistelivat tarjouspyyntöjä yhdessä? Kuka sairaanhoitopiiristä on ottanut osaa tarjouspyyntöjen suunnitteluun? Kenen ideasta yhteistyö Tervolan ja Tornion kesken lähti?

Nythän samaa henkilöstöä tullaan käyttämään molemmissa kunnissa - se toimintavarmuus.

Lukeekos Ilkka tätä vielä, osaisitko kertoa? Tai joku muu?

Vieras
Vieras

#295 Re: Ensimmäinen tieto Tornion sairaankuljetuksen kilpailutuksesta

03.12.2010 20:39

#294: Matti Suopajärvi - Ensimmäinen tieto Tornion sairaankuljetuksen kilpailutuksesta 

On nämä kummia hommia nämä sairaankuljetuksen asiat. Vero rahoilla pelataan ja tehdään salaisia kuvioita kansalta piilossa. Ei mitenkään voi saada käsitystä että kaikki on sovittu jossain etukäteen.


Vieras

#296 Ensihoitopalvelun sopimus?

03.12.2010 22:24

http://www2.haukipudas.fi/dynastia5/kokous/2009611-7-1806.PDF

Milloinhan Tornion ensihoitopalvelun sopimus on nähtävillä...?

Vieras

#297 Laitettiin Sitten Tea asialle

04.12.2010 14:22

Niin Pohjolan sanomat julkaisee Tea Tasiklan kirjoituksia, josta on hyvää vauhtia muovautumassa poliitiikko. Mainitsee, että kilpailutuksessa on käytetty riittävää ensihoidon asiantuntemusta (tarkoittaa itseään, joka kuitenkin on esimiehensä Norrknivilän talutushihnassa niinkuin muutkin). Muuten Norrknivilä on jota kuinkin suomennettuna pohjoinenveitsi.
Minä lähinnä pidin Taskilan kirjoitusta alaarvoisena ja poliitiikoja hivelevänä. Sanoisinko sananhelinää....
Olisko ollut Taskilan tarkoitus puhdistaa omaatuntoaan... tai poliitikkojen omaatuntoa.


riittääkö mielenkiinto
Vieras

#298 esillä vasta "siistit" yksityiskohdat Tornion tulevasta ensihoitopalvelusta...

04.12.2010 15:28

Tea "raukka" on laitettu kirjoittamaan mitä päättäjät käskee. Tea itse on kuulemma ollut TK:n tuottaman ensihoitopalvelun kannalla.

Miksi median edustajat eivät lähde haastattelemaan tulevalle organisaatiolle töihin valittuja ensihoitajia? Sieltä tulisi paljon faktaa tästä sirkuksesta.

Ja tietysti pitää haastatella tämä valittu "kaikkitietävä ja -taitava" "esimies". Kyllä alkais totuus valkenemaan.

Mistä mahtaa johtua, että muutama vahvaa näyttöä uransa aikana osoittanut ensihoitaja on kieltäytynyt uuden organisaation tarjoamasta työpaikasta...?

Julkisuuteen ei ole vielä kerrottu kaikkea... on paljon paljastettavaa vielä...

Turha luulla, että asia on käsitelty loppuun!
Pekka Hacklin
Vieras

#299 Kilpailuttaminen tällaisenaan virheellistä

04.12.2010 16:07

Tämä ensihoitopalvelun kilpailuttaminen osoittaa puutteita kunnan hankinta-osaamisessa. Kyse on kaikista ostopalveluista, ei pelkästään sairaankuljetuksesta. Mikäli kunta kilpailuttaa tällä tavalla palveluntarjoajia, ei voittava tarjoaja pysty palkkaamaan tai pitämään listoilla ammattitaitoista, kokenutta ja tehokasta henkilöstöä. Näillehän pitää maksaa isompi palkka, mitä nyt asiakas, eli Tornion kaupunki, ei katso tarpeelliseksi.

Mikäli näin jatketaan, Med Groupille käy samalla tavalla kuin SPR:lle. Eli nyt kokemattomat ja edullisemmat työntekijät ovat saaneet ammattitaitoa ja kokemusta, mutta myös suuremman palkan. Heidän vuoronsa pullahtaa pois tulee uuden kilpailutuksen myötä ja taas astuvat nuoret remmiin jonkun toisen firman palkkalistoilla.

Eihän kellekkään pidä maksaa lisää palkkaa pelkästään iän tai kokemuksen perusteella yksinään. Syy parempaan palkkaan on se, että kokeneemmat työntekijät ovat tehokkaampia ja tuottavampia. Ambulanssisa se tarkoittaa parempaa ensihoitoa. Sitä voi tarvita kuka tahansa torniolaisista milloin vain. Kun hätä on suurin.

Ambulanssi-palvelun tuottamisessa henkilöstökulut ovat suurimmat menoerät ja oikeastaan vain sieltä voidaan hakea merkittäviä kustannussäästöjä. Kilpailulainsäädännön tarkoitus ei voi olla se, että palveluntuottajaksi pitää valita halvin tarjoaja. Sehän vääjäämättä johtaa kuvatun kaltaiseen kehään. Laadullista painotusta voidaan käyttää, mutta se pitää osata tehdä oikein, jotta vältetään valitusprosessit. Mahdotonta se ei ole, mutta asiaan pitää löytyä organisaatiossa tahto.

Julkisuudessa esitetyt summat siitä, kuinka paljon edullisemmin Med-Group kykenee tuottamaan palvelut, vaikuttavat suhteettoman suurilta. Yrityksen pitää tuottaa voittoa, mutta jos hinta on parikin sataa tuhatta edullisempi kuin SPR:n, niin vaikea siinä on katetta jäädä. Onko tosiaankin tarjouttu samoista palveluista, kun heitto hinnassa on niin suuri?

Joka tapauksessa kilpailuttamisen ollessa tällaista, ei terveellä kustannusrakenteella toimivalla yrityksellä ole mitään mieltä lähteä tarjoamaan kunnalle palveluita. Kysymys kuuluu, että missä kohtaa tuleva palveluntarjoaja tekee bisnestä, kun tuskin heillä on tarkoitus jakaa rahaa asiakkaille. Ilmaisia lounaita kun ei liikemaailmassa ole.
Matti Suopajärvi
Vieras

#300 ...mää vaan kysyn...

04.12.2010 18:31

Kilpailutustyöryhmä on kokoontunut 29.3.2010, 13.4.2010 ja
11.5.2010 käsitellyt ensihoidon kilpailuttamista ja laatinut tarjouspyynnön.

Lisäksi Tea Taskilan tämänpäiväisen Pohjolan Sanomien kirjoituksen mukaan Länsi-Pohjan sh-piirin ensihoidosta vastaava lääkäri ja kuntien johtavia lääkäreitä on kokoontunut keskustelemaan kilpailutuksiin liittyvistä kriteereistä.

Olipa tuon kilpailutustyöryhmän olemassaolosta KH:n johtosäännön mukaan mitä mieltä tahansa niin epäselväksi jää:

Kuka tai kenen aloitteesta kilpailutustyöryhmän 1. kokous on kutsuttu koolle???

Kuka pyysi työryhmää valmistelemaan kilpailutuksen esitettäväksi SOSTER-LTK:lle?

Terveyslautakunta ei ole pyytänyt sairaankuljetusta kilpailutettavaksi. Sitä ei ole tehnyt myöskään KH.

KUKA IHME TUON ON TEHNYT!!!

Ja jos joku, niin onko oikeutettu kutsumaan kokoon työryhmää, määräämään sen tehtäväksi jotain? Onko työryhmä oikeutettu nostamaan kuntalaisten maksamia kokouspalkkioita....

minä en tiedä...

 

 

Kommentoi adressia