Tornion ensihoito- ja sairaankuljetusten laatu on säilytettävä


Vieras

#201

25.11.2010 19:39

Hyvä pääkirjoitus oli Pohjolan Sanomissa tänään!

Olen tismalleen samoilla linjoilla. Tulee käymään niin, että tällainen eri sijoittajatahojen rahoittama kasvuyritys ottaa markkinoita hinnalla millä hyvänsä, jonka jälkeen kilpailu poistuu. Töitä alueella ei ole muille kuin sopimuksen haltijalle, joten muut lyövät pillit pussiin. Kun sopimuskausi loppuu SHP saa tarjouksen vain yhdeltä toimijalta. Sen hinta tulee olemaan KOVA! Sen jälkeen sijoittajat luopuvat omistuksesta hyvällä hinnalla, luopuminen on sovittu jo sijoittamisesta sovittaessa. Tämä tapahtuu aina näin. Se on sijoittajien tapa tehdä rahaa eikä siinä mitään. Tämä vain ei ole oikea ala rakentaa yksityisiä monopoleja kuntalaisten veroeuroilla?

Tämä ei myöskään ole kokonaistaloudellisesti edullisin tapa toimia, kun mukaan otetaan aikajänne! Jotenkin päättäjät pelkäävät tai eivät ymmärrä hankintalakia ja kokonaistaloudellisesti edullisin termiä, joka kylläkin pitkälti selittyy vilkaisemalla valtuutettujen ammatillisia taustoja :-)Juha Buska
Vieras

#202 Otteita tarjouspyynnöstä sekä uudesta terveydenhuoltolaista ja ensihoitopalvelun asetuksesta...

25.11.2010 20:16

"Tornion kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta 1.6. 2010


TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUISTA

Tornion kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää tarjouksia ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelujen tuottamisesta (osana kansanterveyslain 66/1972 14 §:n 1 momentin 3 kohdassa sairaankuljetuksen järjestämistä ja valmiuden ylläpitämistä ja sairaankuljetusasetuksessa 565/1994 tarkoitettua sairaankuljetusta ja ensihoitoa) sopimuskaudelle 1.1. 2011–31.12.2013, lisättynä 1-2 vuoden optiomahdollisuudella."

(Tornion kaupungin TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUISTA 1.6.2010)


"Lainvalmistelun nykytilanne

TH-lakiesityksen lausuntokierros 2008

Jatkovalmistelu sisältölakina

Keskustelutilaisuudet sidosryhmille maaliskuussa

HE kesäkuussa 2010

Laki voimaan 1.5.2011
–ensihoitokeskussäännös välittömästi voimaan
–ensihoitopalvelun järjestämistapaa koskeva säännös pantava täytäntöön 2013 alkuun mennessä
–kuntien sopimat sairaankuljetussopimukset päättyvät 31.12.12

Asetus voimaan samanaikaisesti lain kanssa"

(Lähde: Silfvast, T. Sosiaali- ja terveysministeriö. "Mikä muuttuu ensihoidossa" luento Pelastuspalveluseminaarissa 8.10.2010)


"7 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011, kuitenkin siten, että ensihoitopalvelu on järjestettävä tämän asetuksen mukaisesti viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2013."

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta. Luonnos 28.9.2010)

Juha
Vieras

#203 Otteita tarjouspyynnöstä sekä uudesta terveydenhuoltolaista ja ensihoitopalvelun asetuksesta...

25.11.2010 20:22

Miksi Tornion kaupunki tarjoaa sopimusta ensihoitopalvelusta ajalle 1.1.2011–31.12.2013, lisättynä 1-2 vuoden optiomahdollisuudella?

vertaa...

Laki voimaan 1.5.2011 !!
–ensihoitokeskussäännös välittömästi voimaan
–ensihoitopalvelun järjestämistapaa koskeva säännös pantava täytäntöön 2013 alkuun mennessä !! 
–kuntien sopimat sairaankuljetussopimukset päättyvät 31.12.12 !!!

Tornion kaupungin ja uuden ensihoitopalvelu-organisaation sopimusneuvottelut jatkuvat pian (huomenna?).
SOPIMUKSEN SYNTYMINEN ON ESTETTÄVÄ !!


Vieras

#204 !!!

25.11.2010 20:29

_kuntien sopimat sairaankuljetussopimukset päättyvät 31.12.12 !!!_

Tornio hyvä! Älä kirjoita sopimusta, joka puretaan kahden vuoden päästä!!!
Juha Buska
Vieras

#206 Otteita sivistyneistä ensihoitojärjestelmistä....

25.11.2010 21:40

OSA 4.

"5.2 ENSIHOIDON OSASTONHOITAJA

Ensimmäisenä toiminnan käynnistämistä varten tulee palkata ensihoidon osastonhoitaja 3-4 kuukautta ennen ensihoitoesimiesten palkkaamista. Hänellä tulee olla virka, koska käyttää julkista valtaa toimiessaan ensihoidon kenttäjohtajana. Ensimmäisinä tehtävinä on päivittää tässä hankkeessa esitetyt suunnitelmat vastaamaan tulevaa toimintaa ja mahdollistamaan sen käynnistämisen sekä osallistua ensihoitohenkilöstön rekrytointiin / haastatteluun.

Kelpoisuusvaatimuksina esitetään:
• Ensihoitaja – AMK tai sairaanhoitajan tutkinto
• Ensihoitotyön johtamiskoulutus ja johtamisen erikoisammattitutkinto JET (voidaan suorittaa myös virkavalinnan jälkeen)
• Työkokemus hoitotasoisesta ensihoidosta vähintään 12 vuotta
• Suoriuduttava fyysisen toimintakyvyn arvioinnista hyväksytysti

Lisäksi hänen on työnsä menestyksekkään hoitamisen varmistamiseksi:
• Hallittava alueelliset hoito- ja toimintaohjeet
• Osallistuttava säännölliseen alueelliseen ylläpitokoulutukseen ja käytännön testaukseen vastuulääkärin määrittämin vuosivälein

Ydintehtävinä ovat: ensihoitopalvelun johtaminen ja kehittäminen siten, että toiminta-alueen asukkaat saavat tarvitsemansa perus- ja erikoissairaanhoidon palvelut, toiminnan koordinointi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialojen muuhun toimintaan, sekä ensihoitopalvelun kenttäjohtaminen päivittäis-, monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa.


5.3 ENSIHOITOESIMIES

Ensihoitoesimiehiksi tulee palkata kuusi (6) henkilöä laadukkaan toiminnan varmistamiseksi. Tällöin myös sairaus- ym. loma aikoina pystytään varmistamaan, että ensihoitopalvelua johtaa kenttäjohtaja vuoden jokaisena päivänä. Hallinnollisesti ja palkkauksen hierarkisen järjestämisen vuoksi henkilöiden virkanimike on ensihoidon apulaisosastonhoitaja, koska hekin käyttävät työssään julkista valtaa.

Kelpoisuusvaatimuksina esitetään:
• Ensihoitaja – AMK tai sairaanhoitajan tutkinto
• Ensihoitotyön johtamiskoulutus (voidaan suorittaa myös virkavalinnan jälkeen)
• Työkokemus hoitotasoisesta ensihoidosta vähintään 8 vuotta
• Suoriuduttava fyysisen toimintakyvyn arvioinnista hyväksytysti

Lisäksi hänen on työnsä menestyksekkään hoitamisen varmistamiseksi:
• Hallittava alueelliset hoito- ja toimintaohjeet
• Osallistuttava säännölliseen alueelliseen ylläpitokoulutukseen ja käytännön testaukseen vastuulääkärin määrittämin vuosivälein

Ydintehtävinä ovat: ensihoitopalvelun johtaminen ja kehittäminen siten, että toiminta-alueen asukkaat saavat tarvitsemansa perus- ja erikoissairaanhoidon palvelut sekä ensihoitopalvelun kenttäjohtaminen päivittäis-, monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa.


5.4 ALUE-ESIMIES

Alue-esimies on hoitotason ensihoitaja, joka toimii oman alueensa hoitoyksikössä johtovastuullisena = L5. Heitä olisi tarkoitus palkata 12 toimen- tai viranhaltijaa, jotta kaikilla kolmella toimialueella (Hyvinkää-Mäntsälä, Nurmijärvi ja Järvenpää-Tuusula) on kaikkina päivinä riittävä hoito- ja johtovalmius olemassa. Hallinnollisesti ja palkkauksen hierarkisen järjestämisen vuoksi henkilöiden virkanimike on ensihoidon erikoissairaanhoitaja.

Kelpoisuusvaatimuksina esitetään:
• Ensihoitaja – AMK tai sairaanhoitajan tutkinto
• Työkokemus hoitotasoisesta ensihoidosta vähintään 4 vuotta
• Suoriuduttava fyysisen toimintakyvyn arvioinnista hyväksytysti

Lisäksi hänen on työnsä menestyksekkään hoitamisen varmistamiseksi:
• Hallittava alueelliset hoito- ja toimintaohjeet
• Osallistuttava säännölliseen alueelliseen ylläpitokoulutukseen ja käytännön testaukseen vastuulääkärin määrittämin vuosivälein

Ydintehtävänä on työskennellä ensihoitopalvelussa siten, että toiminta-alueen asukkaat saavat tarvitsemansa perus- ja erikoissairaanhoidon palvelut sekä oman hoitoyksikköalueen toiminnan koordinointi kenttäjohtajan apuna.


5.5 ENSIHOITAJA

Toiminnan järjestämisen ensivaiheessa on tarkoitus palkata hoitotason ensihoitajia, jotka toimivat oman alueensa hoitoyksikössä alue-esimiehen työpareina.

Hallinnollisesti ja palkkauksen hierarkisen järjestämisen vuoksi henkilöiden virkanimike on ensihoidon sairaanhoitaja.

Kelpoisuusvaatimuksina esitetään:
• Ensihoitaja – AMK tai sairaanhoitajan tutkinto
• Työkokemus hoitotasoisesta ensihoidosta vähintään 2 vuotta
• Suoriuduttava fyysisen toimintakyvyn arvioinnista hyväksytysti

Lisäksi hänen on työnsä menestyksekkään hoitamisen varmistamiseksi:
• Hallittava alueelliset hoito- ja toimintaohjeet
• Osallistuttava säännölliseen alueelliseen ylläpitokoulutukseen ja käytännön testaukseen vastuulääkärin määrittämin vuosivälein"

(Lähde: Ensihoidon kenttäjohtojärjestelmä "XXXX" sairaanhoitoalueella 2011)

Mökinakka
Vieras

#207 Re: Re: Re: Re: Nimeä en laita mutta tässä eisimieheksi tulevan ansioluettelo

25.11.2010 22:44

#190: Vieras - Re: Re: Re: Nimeä en laita mutta tässä eisimieheksi tulevan ansioluettelo 

Kyllä hänellä on AMK sh tutkinto, mutta ei kokemusta kuin kourallinen. Esimies tehtäviin vaaditaan ainakin Tornion kaupungin toimissa ,mitä paikkoja vastikään ollut avoinna ,ylempi amk tutkinto 90/120 op. Tämä on faktaa. Työkokemus on oltava mikäli meinaa esin kyseisen kaunpungin esimiesttehtäviä haluta. Niin son täällä ko muuallakin kunnissa/kaupungeissa. Pysty mettästä esimies tasolle ilman kyseistä koulutusta on riskaapelihomma.

Kaarina Halonen
Vieras

#208 Tornion ensihoito- ja sairaankuljetus

25.11.2010 23:47

Meillä on hyvä ja ammattitaitoinen porukka Tornion sairaankuljetuksessa.Pelottavia nämä suunnitelmat,eivät edes löydä apua tarvitsevia,navigointi syrjemmälle hankalaa.Ensihoito tärkeää!
Matti Suopajärvi
Vieras

#209 Kikkaillaan sitä muuallakin kilpailutuksella

26.11.2010 00:11


Vieras

#210 L-P Shp

26.11.2010 01:32

POTILASSIIRTOKULJETUKSET AMBULANSSILLA AJALLE 1.1.2011 - 31.12.2012 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2013


http://www.lpshp.fi/www/web/index.php?id=382
sanahelinää...
Vieras

#211 Miten ensihoitotyön osaamisen ja johtamisen laatu?

26.11.2010 01:44

”Ei tarvitse olla huolissaan”

Med Group tulee hoitamaan ensihoitopalvelut ensi vuoden alusta alkaen myös Tervolassa.
Kaikkiaan se palkkaa Tornioon ja Tervolaan 19 vakituista työntekijää. Heidän lisäkseen yritys tulee käyttämään tarvittaessa niin sanottuja keikkatyöntekijöitä.

TYÖEHDOT??

– En osaa sanoa, miten työntekijät tulevat jakaantumaan Tornion ja Tervolan välillä. He varmaankin toimivat aika paljon molemmissa paikoissa, joten toimintavarmuus tulee olemaan hyvä, Med Group Oy:n toimitusjohtaja Kustaa Piha laskeskelee.
Piha vakuuttaa, ettei torniolaisten tai tervolalaisten tarvitse olla huolissaan vuodenvaihteen jälkeenkään ensihoitopalveluiden luotettavuudesta.

TOIMINTAVARMUUS??

LUOTETTAVUUS??

– Ei tarvitse olla missään tapauksessa huolissaan. Meillä on kokemusta uusien toimipisteiden avaamisesta ja kaikesta mitä siihen liittyy. Valmistelutyö on aloitettu nytkin hyvissä ajoin, joten kaikki varmasti sujuu suunnitellun mukaisesti.
Piha tähdentää, että lääkärijohtoisella isolla yhtiöllä on paremmat voimavarat suunnittelun lisäksi varsinaiseen toimintaan.

KOKEMUS TOIMIPISTEIDEN AVAAMISESTA??

LÄÄKÄRIJOHTOISELLA YHTIÖLLÄ PAREMMAT VOIMAVARAT?? (ensihoidon lääkärit ovat asia erikseen...)

– Edut näkyvät alkaen hankinnoista toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Ja kun yhtiössä on väkeä paljon, toimintavarmuus on kohdallaan.

TOIMINTAVARMUUS??

Vieras
Vieras

#212 Re: Miten hoitotyön osaamisen laatu?

26.11.2010 01:58

#211: - Miten hoitotyön osaamisen laatu? 

 siis mulle tuo lehdessä ollut juttu oli myös pelkkää sanahelinää, mitä he tarkoitti, kun yhtiössä on paljon väkeä, toimintavarmuus on kohdallaan? Tuleeko se väki tänne Tornioon ensihoitoon? Eivätkö he osaa sanoa miten väki tulee jakaantumaan Tornion ja Tervolan välillä, vaikka toiminnan alkamiseen on vajaa kuukausi aikaa? Tuosta jutusta ei saanut mitään irti, ympäripyöreitä lauseita ja niihin on Tornion päättäjät retkahtanu.

Matti Suopajärvi
Vieras

#213 ...pihalla

26.11.2010 02:03

#211: sanahelinää... - Miten ensihoitotyön osaamisen ja johtamisen laatu? 

"– En osaa sanoa, miten työntekijät tulevat jakaantumaan Tornion ja Tervolan välillä. He varmaankin toimivat aika paljon molemmissa paikoissa, joten toimintavarmuus tulee olemaan hyvä, Med Group Oy:n toimitusjohtaja Kustaa Piha laskeskelee."

Kukahan tuon sitten osaa sanoa ja...

Ihan vilipittömästi haluaisin tietää mitä tuo toimintavarmuus tarkoittaa? Ilmeisesti se on asiayhteydestä johtuen ymmärrettävä positiiviseksi suureeksi. Mutta mitä ihmeen positiivista ihan oikeasti on siinä että työporukka toimii välissä Tervolassa, toisessa Torniossa. Eikä koko aikaa Torniossa tai Tervolassa, jolloin ainakin kaikenlaisen paikallistuntemuksen, vaki-potilaiden tuntemisen ym. vaki-paikallisasioiden luulis tulevan nopeammin tutuksi.

En tosiaan kysynyt tätä huvikseni, joten jos joku vois valaista mitä positiivisempaa on siinä että toimitaan koko populalla kahdessa toimipisteessä, verrattuna siihen että koko aika toimittaisiin pienemmällä porukalla yhdessä, oisin tyytyväinen. Tai mitä tarkoitetaan sanalla toimintavarmuus. Kustaakin saa vastata...

Vieras
Vieras

#214 Re: ...pihalla

26.11.2010 07:50

#213: Matti Suopajärvi - ...pihalla 

Tietääkseni Tervolan sopimuksessa (jos se on vielä allekirjoitettu?) vaaditaan, että 75 % henkilöstöstä täytyy olla samaa, jottei jatkuvasti olisi eri ihmiset työssä. Lisäksi sopimuksen mukainen hoitotaso täytyy olla koko ajan.

Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

26.11.2010 10:38


Jarmo Kari
Vieras

#216 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille, valtuutetuille sekä perusturvajohtajalle

26.11.2010 11:10

Tervehdys teille kaikille sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille, valtuutetuille sekä perusturvajohtajalle

Olen viikon verran seurannut keskustelua, jota on käyty täällä nettiadressi sivulla, jonka te jokainen varmasti tiedätte !

Kuntalaisena ja kunnallisvaaleissa ääneni antaneena, ihmettelen suuresti, että teille esitettyihin kysymyksiin ei ole ilmestynyt vastauksia saati kannanottoja
yhtä poikkeusta (Ilkka Kapraali) lukuunottamatta. Ellette sitten ole piiloutuneet "nimimerkin" taakse.

Te itse olette sinne halunneet, me kuntalaiset olemme teidät valinneet, tuskin on kukaan vasten tahtoaan tullut valituksi.

Osoittakaa, että te olette meidän luottamuksen ansainneet ja antakaa vastauksia näihin kysymyksiin joita teille on esitetty.
Allekirjoituksia on jo pitkästi yli 2000 ja uskon, että kaikki haluavat saada vastauksia/kannanottoja teiltä.

Myös perusturvajohtaja on saanut avoimen kirjeen, ei ole näkynyt vastauksia myös siihenkään

Vaikka tässä olisi jo niin sanotusti "paskat housussa" niin peskää tämä pyykki, tiedä vaikka se vähän puhdistuisi.

Tämä viesti lähetetty myös perusturvajohtajan, sosterlautakunnan ja valtuutettujen sähköposteihin, paitsi Auniola, Ojanperä, Dunder ja Luonua-Bajrami, joille ei sähköpostia kaupungin sivuilla ollut
Juha Buska
Vieras

#217 Re: Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille, valtuutetuille sekä perusturvajohtajalle

26.11.2010 11:24

Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

26.11.2010 12:24


Hannu J.K Salmi
Vieras

#219

26.11.2010 12:28

Halvalla ei saa hyvää!
Matti Suopajärvi
Vieras

#220 Re: Re: Re: Matille (eli vastaus Ilkalle)

26.11.2010 14:32

#218: Vieras - Re: Re: Matille (eli vastaus Ilkalle) 

Oi kiitos mielipiteestä, sillä

The only true wisdom is in knowing you know nothing:)

"suurin viisaus mitä on on se ettei tiedä yhtään mitään".

matti

Vieras
Vieras

#221 Re:

26.11.2010 15:06

#219: Hannu J.K Salmi -  

 

aivan,köyhällä ei ole vara ostaa halpaa

vieras
Vieras

#222 Toimintavarmuus

26.11.2010 16:11

Toimintavarmuus on käsittääkseni sitä että on riittävä määrä kalustoa ja osaavaa henkilökuntaa kaikkina vuorokauden aikoina. Med groupilla kai tulee olemaan x määrä henkilökuntaa ja kalusto mutta ainakin oman kokemukseni mukaan med group on ilmoittanut hälytyksen saatuaan ettei heillä ole käytettävissä hoitotason autoa tai henkilökuntaa ylipäätään, vaikka on tehnyt sopimuksen jossa tiettynä kellonaikana pitää olla... Näin ollen heidän toimintavarmuutensa on horjunut kerran jos toisenkin.

Näinköhän se tulee sitten Torniossa ja Tervolassakin olemaan?
Pauli Salmi
Vieras

#223

26.11.2010 16:43

Kepu veti taas hommat päin peetä.

Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

26.11.2010 17:33


asuntovelallinen ammattilainen
Vieras

#225

26.11.2010 18:49

Tornion tarjouspyynnössä ei ollut mahdollisuutta saada lisäpisteitä henkilökunnan kokemuksesta ja koulutuksesta = palkataan täysin uusia = kompensoidaan halpaa tarjousta pienillä palkkamenoilla. Samaan aikaan Hausjärvellä kilpailutus; vaadittiin henkilökunnan kokemusta ja koulutusta = ilmoitettu 100% yli 10 vuotta, joka ei tule pitämään paikkaansa, koska yhtiö on jo myynyt tämän henkilöstönsä usealle muulle paikkakunnalle, eikä etelä-suomessa kukaan yli 10 vuotta alalla ollut enää lähde varallaolokorvauksella ainakaan tämän yhtiön leipiin. Mutta sillä sai täydet pisteet. Mm. Tuusulan kilpailutus on markkinaoikeudessa juuri siitä että henkilökunnaksi oli kilpailutukseen listattu vanhaa kaartia, joka ei todellisuudessa edes ollut menossa kyseiseen paikkaan töihin ja osin nimiä listattu ilman kyseisten henkilöiden lupaa.
Kyseessä sama Med Group, jonka "lääkärijohtoisuus" ei millään tavoin näy eikä kosketa ensihoitopalvelua muuta kuin kovan luokan bisneksen teossa. Luulisi "lääkärijohtoisuudenkin" tajuavan että sen tärkeimmän työn tekemiseen vaaditaan nimenomaan sitä osaavaa ja kokenutta hoitohenkilökuntaa. Näinhän se on sairaaloissakin ihan yleisesti tunnustettu asia. No toinen sitten on tämä surullisen kuuluisa selittelijä HES sairaankuljetus Oy, mutta se onkin sitten jo toinen tarina se.

Kommentoi adressia