Suosituimmat adressit vuonna 2010 - Suomi

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | 12 kuukautta | Tämä vuosi (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vaadimme vuonna 2007 väärinperustein huostaanotetun, Joona Markus Mikael Leppäniemen palauttamista k

Vaadimme vuonna 2007 väärinperustein huostaanotetun. Joona Markus Mikael Leppäniemen palauttamista kotiin. Haluamme sosiaaliviranomaisten purkavan huostaanoton, ja myöntävän virhearviointinsa lapsen diagnoosista. Haluamme, myös virhe diagnooseja tehneiden lääkäreiden myöntävän arvioiden, joita Joonaan sekä vanhempiin on kohdistettu olevan virheellisiä. Joona on odotettu ja toivottu lapsi perheeseen, jossa on ollut ongelmia saada lasta. Ensimmäinen lapsi on saanut alkunsa hoitojen avulla, mutta

Luotu: 16.05.2010 Tilastot

Oikeutta Gatajeveille

VETOOMUS GATAJEVIEN PUOLESTA Oheinen vetoomus on lähetetty 7.1. 2010 seuraaville henkilöille. Jos allekirjoituksia tulee yli 500, toimitamme heille uuden vetoomuksen. Tasavallan presidentti Tarja Halonen, oikeusministeri Tuija Brax, sisäministeri Anne Holmlund, maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors, ulkoministeri Alexander Stubb, pääministeri Matti Vanhanen. Me allekirjoittaneet vetoamme Suomen viranomaisiin, jotta Hadizhat ja Malik Gatajevia kohdeltaisiin oikeudenmukaisesti ja inhim

Luotu: 07.01.2010 Tilastot

Ottakaa Kela-korvaukset migreenilääkkeille Maxalt Rapitab:ille ja Zomig Nasal:ille jälleen käyttöön

Maxalt Rapitab ja Zomig Nasal ovat tärkeitä migreenilääkkeitä monelle suomalaiselle. 18 tablettia Maxalt Rapitab:ia maksaa 144 euroa, josta Kela on vuodesta 1998 lähtien korvannut 60 euroa. 1 tammikuuta 2010 lähtien HILA (lääkeiden hintalautakunta) on päättänyt poistaa korvauksen Maxalt Rapitab ja Zomig Nasal migrenilääkkeiltä. Jopa puoli miljoonaa suomalaista kärsii migreenistä, ja kymmenet tuhannet suomalaiset tarvitsevat Maxalt Rapitab voidakseen elää normaalia elämää. Korvauksen poistaminen

Luotu: 01.02.2010 Tilastot

Nuuskan myynti lailliseksi Suomessa!

Meidän (nuuska.org) mielestämme nuuskankäyttäjiä on kohdeltu väärin eu:n kieltäessä nuuskanmyynnin. Tupakka ja alkoholi ovat pysyneet kauppojen hyllyillä, mutta nuuska katosi sieltä, vaikka nuuskasta ei ole haittaa ympäristölle ja suhteellisen pientä haittaa käyttäjälle. Tupakasta ja alkoholista on puolestaan suurta haittaa sekä käyttäjälle että ympäristölle. Jos sinä olet meidän kanssamme samaa mieltä siitä, että tässä kohtaa on tehty virhe säädettäessä yhteisiä lakeja, niin kirjoita nimesi vet

Luotu: 02.02.2006 Tilastot

Jalkaterapeutti (amk) tutkintonimikkeen ja koulutuskokonaisuuden säilyttäminen

Uudistuksia ammattikorkeakoulututkinnoissa! Olemme terveydenhuollon ammattilaisina huolissamme kaavailluista muutoksista ammattikorkeakoulujen sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kosmettiikka-alan koulutusohjelmissa. Koulutusohjelma uudistuksessa esitetään,että Jalkaterapeutin tutkintonimike poistetaan ammattikorkeakoulututkinto nimikkeenä ja jalkaterapian ydinosaaminen liitetään opintokonaisuuksina sairaanhoitajan tutkinnon osaksi, jota voi täydentää täydennys- ja erityiskoulutuksella. Jalkaterap

Luotu: 10.02.2010 Tilastot

Vastustamme Oulun erikoisluokkiin liittyviä muutoksia

Vastustamme Oulun opetustoimenjohtaja Pekka Pasasen päätösehdotusta kuljetusetuuden, soitinopetuksen ja valmennustoiminnan lakkauttamisesta Oulun erikoisluokilla.   Tässä lisätietoa asiasta:  (§2:sta lähinnä kyse) http://ktweb.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=OPELTK&pvm=3.11.2010%2016%3a00%3a00

Luotu: 01.11.2010 Tilastot

Itäväylän ja Kehä I:n risteys tunneliin

ITÄVÄYLÄN JA KEHÄ I:N RISTEYS TUNNELIIN Me allekirjoittaneet emme hyväksy Kehä I:n/Itäväylän risteysalueelle suunniteltua noin 750 metriä pitkää siltaa, joka alkaisi reilusti Turunlinnantien pohjoispuolelta ja päättyisi vasta Meripellontiellä Kauppakartanontien ja Kauppaneuvoksentien puolivälissä. Korkeimmillaan melukaiteineen yli 10 metrin korkeuteen katutasosta nouseva silta pilaisi kaupunkikuvan ja levittäisi melu- ja päästösaasteet laajalti ympäriinsä. Sillat ja tunnelit suunnitellaan ja rak

Luotu: 22.04.2009 Tilastot

Säilyttäkää Raahen tekniikan ja talouden kampuksen nuorten aloituspaikat!

Vaadimme nuorten aloituspaikkojen sekä nuorisokoulutuksen säilyttämistä Oamk Raahen tekniikan ja talouden kampuksella. Taustaa: Raahen kampuksen nuorten aloituspaikkojen siirtäminen Ouluun on herättänyt vastustusta. Oulun seudun ammattikorkeakoulun strategiaa ja opetusministeriön sekä Oamk:n välistä sopimusta ei ole vielä vahvistettu, joten vielä voi vaikuttaa lopulliseen päätökseen. Oamk:n sopimusehdotuksessa ja strategiassa linjataan: "Rakenteellista kehittämistä toteutetaan siirtämällä nuor

Luotu: 01.02.2010 Tilastot

Sipoonkorpeen kansallispuisto

Sipoonkorpi on laaja ja lähes yhtenäinen metsäalue pääkaupunkiseudun itäpuolella. Maisemaltaan alue on erittäin jyrkkä- ja pienipiirteistä kallioiden, kangasmaiden ja soiden mosaiikkia, jota kirjovat siellä täällä pienet peltolaikut. Sipoonkorven metsien tunnelmaa korostavat sitä ympäröivien laaksojen hienot kulttuurimaisemat. Luontoarvot ovat monipuoliset ja merkittävät: alueella on matalia merenlahtia, rannikon reheviä lehtoja, kallioluontoa, hoidettuja perinneympäristöjä ja savikkoalueen virt

Luotu: 14.03.2010 Tilastot

Salaa vanhemmilta-lakiesityksen vastustaminen

2.10.2009 hallituksen lakiesitysluonnoksessa sosiaali- ja terveysministeriön sivulla on ehdotettu, että alle 15-vuotiaat voidaan houkutella lääketieteellisiin tutkimuksiin ilman vanhempien suostumusta tai edes informoimatta vanhemmille asiasta. Lapsen suullinen suostumuskin voi (joissain tapauksissa) riittää. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=42736&name=DLFE-10181.pdf (Sivulla 16, löytyy pykälä 8) Nyt hallitus on antanut silmiemme eteen lakiesityksen, joka raskauttavasti

Luotu: 01.11.2009 Tilastot

Frikar Dance Company Suomeen!

Frikar Dance Company on norjalainen tanssiryhmä joka edustaa perinteistä tanssia. Frikar on tehnyt yhteistyötä norjalaisen artistin ja euroviisuvoittajan Alexander Rybakin kanssa. Frikar ja Rybak kuitenkin ovat päättäneet lopettavansa yhteistyönsä toukokuussa 2010. Frikar on tullut erittäin suosituksi Suomessa sekä eri puolilla Eurooppaa ja toivommenkin että heidät saataisiin esiintymään Suomeen! Frikar Dance company is Norwegian dance group which reprsesent a tarditional dance. Frikar has done

Luotu: 13.02.2010 Tilastot

Vesivaara

Oulun Vesi suunnittelee pohjaveden pumppaamista Oulun talousvedeksi Viinivaarasta 70 km:n päästä Oulusta ja Kiiminkien harjujaksoilta, 33 000 m3 vuorokaudessa. Hankkeen haittavaikutuksia ovat mm. 1.    Oululaisten vesimaksu nousee 20-30 %. 2.    Oululaisten maksettavaksi jää yli 70 miljoonan euroa. 3.    Arvokkaita lähteitä, puroja ja suoalueita kuivuu. 4.    Järvien vedenpinta laskee. 5.    Jokien virtaama laskee ja kosket ovat vaarassa kuivua. 6.    Arvokalojen (lohi ja taimen) lisääntyminen v

Luotu: 08.09.2010 Tilastot

Rädda Sockenbacka lågstadieskola - Pelastakaa Sockenbacka lågstadieskola

ADRESS / ADRESSI 4.5.2010 Helsingfors stads Utbildningsverk planerar att slakta Sockenbacka lågstadieskola, eller att skära verksamheten till en stympad kvartersskola med endast årskurserna 1 och 2 varvid elever i klass 3 och 4 skulle få söka sig till andra skolor längre bort. Vi undertecknade kräver att man, när beslut fattas gällande Sockenbacka lågstadieskolas framtid, beaktar alla de förnuftsskäl som starkt talar för att skolan bör få fortsätta verksamheten i sin nuvarande form med årskurser

Luotu: 04.05.2010 Tilastot

Uimahalli Lappeenrannan Länsialueelle

Saimaan ammattikorkeakoulu muuttaa vuoden 2011 syksyksi Skinnarilan kampukselle Lappeenrannan teknillisen yliopiston viereen. Saimaan AMK:n sosiaali- ja terveysalan opetuksessa tarvitaan ns. terapia-allasta ja sellainen tullaan rakentamaan Skinnarilaan joka tapauksessa. AMK:n muuton yhteydessä on kuitenkin ehdotettu, että pitkään puheissa ollut Sammonlahden monitoimi- ja liikuntakeskus rakennettaisiinkin Skinnarilaan, vain vajaan parin kilometrin päähän aikaisemmin suunnitellusta sijainnista Sam

Luotu: 26.07.2010 Tilastot

Vetoomus Pakilan Lastenpaikan puolesta

Adressi on luovutettu Helsingin kaupungin sosiaaliviraston päivähoidon johtajalle 7.2.2011. *** Helsingin kaupunki harkitsee ostopalvelusopimuksen lakkauttamista Pakilan Lastenpaikan kanssa 31.7.2012. Pakilan Lastenpaikka on ollut Helsingin kaupungin ostopalvelupäiväkoti yli kaksikymmentä vuotta, ja yhteistyö on sujunut hyvin. Lastenpaikka on vakiinnuttanut asemansa Pakilan ja Oulunkylän päiväkotipalvelujen tuottajana, ja perheet ovat olleet erittäin tyytyväisiä päiväkodin toimintaan, henkeen ja

Luotu: 23.11.2010 Tilastot

Äänestystuloksen puolesta Pirkkalassa: Antero Saksala

Nimien keräys on päättynyt. Kiitos kaikille osallistujille. Update 31.3.2010: Asian käsittely on päättynyt. Kunnanvaltuusto kokoontui maanantai-iltana 29.3.2010 ylimääräiseen kokoukseen äänestämään tilapäisen valiokunnan esityksestä. Adressilla tai kuntalaisten mielipiteellä ei ollut minkäänlaista merkitystä ratkaisuun. Kokouksessa yleisöä kiellettiin taputtamasta ja ylimääräiset julisteet käskettiin laittaa pois. Tosin tilapäisen valiokunnan jäsenistä 2/5 olivat erokirjeen allekirjoittajia, jo

Luotu: 08.02.2010 Tilastot

Kirkko tekee itsenäisesti uskonsa ja oppinsa mukaiset päätökset

26.1.2011. Alkuperäinen muistutus syntyi syksyn 2010 TV2:n "suuren homoillan" ja marraskuun 12. päivän kirkolliskokouksen välillä. Muistutus on edelleen ajankohtainen ja tullaan luovuttamaan kevään 2011 kirkolliskokoukselle ja uudelle kokoontuvalle eduskunnalle.   "Me allekirjoittaneet haluamme muistuttaa kaikkia yhteiskunnallisia ja kirkollisia päättäjiä siitä, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko tekee uskonsa ja oppinsa asioissa kaikki päätöksensä itsenäisesti ja ilman ulkoista painostus

Luotu: 20.10.2010 Tilastot

Siilitien peruskoulua ei saa lakkauttaa!

TAUSTAA: Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja kaupunginhallitus asettivat syksyllä Palveluverkkotyöryhmän, jonka tehtäväksi täsmennettiin etsiä 10 MEUR säästöt tilakustannuksissa. Työryhmän 30.11.2009 julkistettu esitys sisälsi lukuisten koulujen, päiväkotien, kirjastojen yms. lakkauttamisia. Helsingin Herttoniemessä sijaitseva Siilitien peruskoulu sisältyi lakkautuslistaan. VAATIMUS: Siilitien peruskoulun toiminnan jatkaminen on arvioitava muista säästöpäätöksistä riippumattomana erillis

Luotu: 07.02.2010 Tilastot

Kouvolan Kankaan koulu säilytettävä

Vaadimme Kouvolan Kankaan koulun säilyttämistä. Lakkautuslistalle yllättäen joutunut Kankaan koulu aiotaan sulkea elokuussa 2012. Keskustan aluella on lapsiperheitä ja tulee aina olemaan. Liikenne on vilkasta koulun ympärillä, mutta se on otettu huomioon esim. koulun alkamisajoissa. Koulu alkaa aamulla vasta 8.30, jotta suurin ruuhka on jo ohi. Lisäksi lapsia on teroitettu noudattamaan liikennesääntöjä ja heille on tehty selväksi heti ykkösluokasta alkaen, että mistä kohdasta tie pitää/kannatta

Luotu: 31.01.2010 Tilastot

Vetoomus kauneimpien kirjojen puolesta

Kauneimmat kirjat uhattuina Suomi ei osallistu enää kansainväliseen vuoden kauneimpien kirjojen kilpailuun Best Book Design from all over the World eikä Book Art International -näyttelyyn. Niihin osallistui viime vuonna 37 maan kauneimmat kirjat. Vuoden kauneimmat kirja -kilpailu on nyt Suomen osalta lopetettu. Ensimmäistä kertaa kilpailun yli 60-vuotisen historian aikana Suomessa ei valita kauneimpia kirjoja, koska Suomen Kirjasäätiö on lakkauttanut tukensa Suomen kirjataiteen komitealle. Puu

Luotu: 14.01.2010 Tilastot