Suosituimmat adressit vuonna 2018 - Suomi

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | Tämä vuosi (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Kannatan Heinola-Kouvola vesiväylän kunnostusta

Hanke hyödyttää niin Kouvolaa ja Iittiä kuin Heinolaakin Kouvolan kaupunki, Heinolan kaupunki ja Iitin kunta ovat yhdessä Kymenlaakson Liiton kanssa nostaneet vesitiehankkeen yhdeksi seutukunnan kärkihankkeeksi. Vesitiehanke on kestävää kehitystä tukeva liikennemuoto. Vesitie on kulumaton ja käytännöllisesti katsoen ikuinen.   Hanke luo uusia mahdollisuuksia Kouvolan elinkeinorakenteen monipuolistumiseen. Uusi mittava vesistöyhteys tuonee uusia yrityksiä, työpaikkoja ja investointeja eri

Luotu: 2014-04-17

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 477 472
2018 20 20

Vanhankaupunginkoski vapaaksi

Tämän adressin tarkoituksena on antaa taustatietoa Helsingin kaupunginvaltuutetuille ja  pohjaksi päätökselle Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta ja kyseisen joen sekä koskialueiden ekologisemmasta hyötykäytöstä.    Miksi kyseinen pato olisi yleishyödyllisesti järkevää purkaa ja saattaa entinen koskialue takaisin luonnontilaan: Vanhankaupunginkosken padon omistajana on Helsingin Energia. Helsingin Energia on vuonna 1909 perustettu Suomen suurimpiin lukeutuva, kansainvälisestikin t

Luotu: 2014-10-10

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 1542 1522
2018 20 20

Toisen asteen kouluihin ilmaiset työskentelyvälineet!

Ammattikouluihin ja lukioihin ilmaiset oppikirjat, työkalut sekä työvaatteet.  Olisi ehdottaman tärkeää että jokaisella oppilaalla olisi samanlaiset mahdollisuudet maksuttomaan opetukseen. Toisenasteen koulutus on alasta riippumatta arvokasta, jolloin kaikilla ei vältämättä ole mahdollisuuksia kustantaa kouluun tarvitsemia työnskentelyvälineitä. Yksin asuvalla opiskelijalla tulot ovat hyvin niukat, jolloin ilmainen opiskelu nostaisi nuorten motivaatiota opiskella haluamallaan alalla. Vanhempien

Luotu: 2016-01-21

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 121 119
2018 20 20

YLISKYLÄN REPOSALMENTIEN VIRKISTYSALUE SÄILYTETTÄVÄ!

REPOSALMENTIEN ASEMAKAAVALUONNOSTA (NRO 2017-005378) MUUTETTAVAMe allekirjoittaneet vaadimme, että Laajasalon saaren luontoa ja toimivia ulkoilu- ja virkistysalueita ei vaaranneta Yliskylän Reposalmentien ympäristön asemakaavasuunnittelussa.Reposalmentien ympäristöön tien molemmin puolin esitetään runsasta lisärakentamista sekä raitiovaunuvarikon sijoittamista virkistysalueen päälle. Esitetyissä (tilaisuus Laajasalon kirkolla 14.6.2017) asemakaavaluonnoksissa mahdollistetaan usean suuren kerrost

Luotu: 2017-06-18

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 2405 2382
2018 20 20

Henkilökohtainen konkurssi -laki

Uusien työpaikkojen luominen uusia yrityksiä perustamalla vaikeutuu Suomessa vuosi vuodelta. Syynä tähän ovat kasvavat taloudelliset riskit. On luotava uusi laki, joka mahdollistaa yksityishenkilön konkurssiin hakeutumisen. Konkurssitilanteessa realisoidaan koko omaisuus ja velat mitätöidään. Tämän jälkeen konkurssin kokenut on valmis siirtymään työelämään tai aloittamaan uuden yrityksen kautta. Konkurssilainsäädäntö takaisi myös inhimilliset olot vaikkapa lainatakausten vuoksi ylivelkaantuneill

Luotu: 2006-09-15

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 321 319
2018 20 20

Kotihoidontukea korotettava!!!

Kotihoidontukea korotettava!Tällä ehdotuksella vaadimme, että kotihoidontuen korottaminen rahallisesti samalle tasolle kuin peruspäiväraha, tehdään lakialoite!Kotihoidontuen nostaminen rahallisesti samaan, kuin peruspäiväraha, takaisivat jokaiselle tasapuolisen ja reilun kohtelun. Näin voisi olla mahdollista, että jokaiselle kotona työttömänä tai kotihoidontuella olevalle äidille ja isälle saataisiin samansuuruiset tuet, riippumatta onko työttömänä työnhakijana vai kotihoidontuella.Lasten hoitam

Luotu: 2008-11-05

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 30000 29976
2018 19 19

Kansanedustajien sopeutumiseläkkeet lopetettava kokonaan

Tämän adressin allekirjoittaneet vaativat että kansanedustajien nauttima sopeutumiseläke lakkautetaan/lopetetaan kokonaan! Eduskunnasta tippuvat kansanedustajat saavat nauttia sopeutumiseläkkeestä. Eläke ei koske ensimmäisenkauden jälkeen tippuneita, vaan vaatii että kansanedustaja on ollu vähintään kaksi kautta edustajana. http://www.iltalehti.fi/vaalit/2011042413602387_vl.shtml

Luotu: 2011-04-28

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 68 68
2018 19 19

Me vastustamme ihmiseen asetettavaa VeriChip ym valvonta ja maksujärjestelmää

Me vetoamme Suomen lakiin tässä asiassa , mm.  Koskemattomuusuojaan 7 § Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus

Luotu: 2015-02-22

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 3682 3584
2018 19 18

Suden metsästys vapaaksi.

Itä - Suomen alueella on susikanta ryöstäytynyt täysin käsistä jo aikaa sitten. Nyt ollaan tilanteessa, että suden levinneisyys näyttää kokoaikaa saavuttavan uusia alueita jonka myötä näitten aiheuttamat vahingot lisääntyy enenevässä määrin. Kuluvan metsästyskauden alussa on jo pelkästään koiria joutunut suden raatelemaksi kymmenkunta ja monin paikoin metsästys koiraa käyttäen on mahdottomuus. Lisänä maatalouteen kohdistuvat menetykset. Asialle on todellakin tehtävä jotain ja näen ainoana keinon

Luotu: 2016-09-12

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 3581 3574
2018 19 19

Kanavaranta kaikille! Vetoomus Joensuun kaupunginhallitukselle

Kanavaranta kaikille!   Vetoomus Joensuun kaupunginhallitukselle, Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle ja Joensuun Jokiportti Osakeyhtiölle Tämä on vakava vetoomus. Kansallisesti ja paikallisesti arvokasta maisemakokonaisuutta pysyvästi vaurioittavasta massiivisesta lisärakentamisesta Joensuun ydinkeskustan Kanavarannassa on luovuttava. Vetoamme Joensuun kaupunginhallitukseen, että se päättäisi välittömästi velvoittaa kaupunkirakenneyksikön ryhtymään  neuvottelemaan PKO:n ja Joensuun Jokiportti Oy:n k

Luotu: 2016-10-28

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 868 860
2018 19 19

Ajoteiden suolaus lopetettava

Ehdotan tällä adressilla ajoväylien suolauksen lopettamista. Nykyautojen hyvillä talvirengasominaisuuksilla tämä toimenpide olisi täysin mahdollista. Suolauksen lopettaminen säästäisi autokantaa, tiet pysyisivät paremmassa kunnossa, eikä suola imeytyisi maaperään. Näin ollen säästettäisiin suolaus-,ja tienkunnossapitokuluja, ja autokanta säilyisi parempana. Myös raskaaseen-, ja linja-autokalustoon voitaisiin alkaa käyttää enemmän talvirenkaita. Perustelen tätä adressia sillä , että Suomessahan o

Luotu: 2007-12-04

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 222 222
2018 18 18Facebook
Pitäisikö kehitysapua suurentaa?